Інформація про ат \"банк золоті ворота\". Найменування банку : публічне акціонерне товариство \"банк золоті ворота\". Дата реєстрації Національним банком : 18 серпня 1993 р., реєстраційний номер 193 icon

Інформація про ат "банк золоті ворота". Найменування банку : публічне акціонерне товариство "банк золоті ворота". Дата реєстрації Національним банком : 18 серпня 1993 р., реєстраційний номер 193НазваІнформація про ат "банк золоті ворота". Найменування банку : публічне акціонерне товариство "банк золоті ворота". Дата реєстрації Національним банком : 18 серпня 1993 р., реєстраційний номер 193
Сторінка1/31
Дата конвертації18.10.2014
Розмір4.96 Mb.
ТипІнформація
джерело
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА»

Зміст
Інформація про АТ “БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА”.Найменування банку : ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА” .

Дата реєстрації Національним банком : 18 серпня 1993 р., реєстраційний номер 193.

Юридична та фактична адреса Банку : Україна, 61166, м. Харків, пр.Леніна, 36.

Скорочене найменування Банку — АТ “БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА”.

Організаційно-правова форма Банку – акціонерне товариство, тип — публічне акціонерне товариство, код ЕДРПОУ — 20015529.

Звітною датою фінансової звітності є кінець дня 31 грудня 2011 року.

Звітний період - 2011 рік ( з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно).

Фінансова звітність складена у грошовій одиниці України – гривні, одиниця виміру - тисячі гривень, на підставі зведеної звітності з урахуванням філій Банку.

Банк є самостійним суб'єктом господарювання.

Річна фінансова звітність за станом на кінець дня 31 грудня 2011 року складена згідно з вимогами Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 р. № 480, розробленої відповідно до міжнародної практики складання фінансової звітності за МСФЗ, згідно облікової політики Банку та на підставі даних бухгалтерського обліку Банку за 2011 рік з урахуванням коригуючих проводок.
Види діяльності, яку здійснює та має здійснювати Банк.
У звітному році АТ “БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА” здійснював свою діяльність, передбачену частиною першою та пунктами 5-11 частини другої статті 47 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, на підставі ліцензії Національного банку України № 83 від 25 травня 2010 р. :

 • приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб ;

 • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків – кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

 • розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

 • операції за грошовими вимогами, надання гарантій, порук за грошовими зобов'язаннями;

 • фінансування під відступлення права грошової вимоги (факторинг) та пов'язане з цим ведення обліку грошових вимог клієнтів до боржників, пред'явлення до сплати грошових вимог від імені клієнтів або від свого імені, а також інші операції, спрямовані на одержання коштів від боржника;

 • лізинг;

 • послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

 • випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

 • випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

 • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Згідно з дозволом Національного банку України (і додатком до нього) № 83-3 від 25 травня 2010 р. Банк здійснював (або мав право здійснювати) банківські операції, визначені пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність”:

Операції з валютними цінностями :

-неторговельні операції з валютними цінностями;

-операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;

-операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;

-ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

-ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

-ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

-відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

-відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

-залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

-залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

-торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);

-торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

-операції з банківськими металами на валютному ринку України;

-інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України.

-Емісія власних цінних паперів.

-Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

-Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи андерайтинг).

-Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

-Здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї.

-Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.

-Операції за дорученням клієнтів або від свого імені :

- з інструментами грошового ринку;

- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

- з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.

-Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

- Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

- Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
З 24 жовтня 2011 року АТ “БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА” здійснює свою діяльність на підставі ліцензії Національного банку України № 83 від 24 жовтня 2011 р. на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України “Про банки та банківську діяльність” :

1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;

2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;

  1. розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

На підставі Генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій від 24.10.2011 р. № 83, Банк здійснював та має право здійснювати такі операції, визначені у додатку до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій :

- неторговельні операції з валютними цінностями;

 • операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;

 • операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;

 • ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

- торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцій з готівковою інозкмною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів);

- торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

- залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;

- торгівля банківськими металами на валютному ринку України;

- валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно із статтєю 4 Закону україни “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та не зазначені в абзацах другому-сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 р. № 281.

АТ “БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА” має ліцензії Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — діяльність з торгівлі цінними паперами — брокерська діяльність, дилерська діяльність, андерайтинг, та на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Крім надання фінансових послуг, у звітному році Банк також здійснював діяльність щодо інкасації коштів та перевезення валютних цінностей; зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій); надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг, тощо.
Стратегічна мета Банку.
Стратегічна мета Банку – максимізувати свою ринкову вартість та доходи акціонерів і персоналу при прийнятному рівні ризику. Це передбачає активну роботу в умовах швидких змін зовнішнього середовища та обережне і достатньо консервативне управління діяльністю Банку.

Стратегія розвитку Банку спрямована на збереження капіталу Банку на рівні, достатньому для проведення активних операцій, створення резервів, а також покриття інших ризиків, що притаманні банківській діяльності, при умові забезпечення власної ліквідності та дотримання процедур ризик-менеджменту.

Стратегічні напрямки розвитку Банку на наступний рік :

 • підвищення збалансованості активів і пасивів за термінами погашення та рівня високоліквідних активів;

 • отримання за 2011-2012 рр. прибутку у розмірі не менш ніж 1,5 млн. грн.;

 • покращення якості кредитного портфелю через ведення Банком активної роботи щодо стягнення проблемної заборгованості, та пріоритетне кредитування більш надійних клієнтів комунального сектору;

 • розширення обсягів комісійних банківських продуктів — розрахунково-касове обслуговування, торгові операції, зарплатні проекти, грошові перекази, тощо.;

 • залучення депозитів юридичних та фізичних осіб для задоволення потреби у фінансових ресурсах;

 • покращення якості банківського обслуговування, через постійне вивчення клієнтів та його очікувань;

 • впровадження у Банку повнофункціональної системи управління ризиками;

 • продовження пошуку додаткових ефективних каналів просування банківських продуктів;

 • продовження стандартизації основних банківських технологій;

 • формування системи управління персоналом, спрямованої на підвищення ефективності роботи та мінімізації операційних ризиків, шляхом вдосконалення системи оплати праці, закріплення кадрів та поглиблення знань фахівців Банку.

Для виконання цих завдань діяльність Банку спрямована на збільшення клієнтської бази, підвищення якості обслуговування клієнтів, розвиток зарплатних проектів карткового бізнесу, розширення спектру послуг розрахунково-касових операцій, перегляд тарифної політики з метою збільшення доходів, забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності Банку.

Спеціалізація банку.
З моменту створення АТ “БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА” є універсальною банківською установою, яка надає повний спектр класичних банківських послуг, але на протязі 2009 — 2011 років має статус спеціалізованого ощадного банку. У майбутньому Банк не виключає можливості зміни статусу банку із спеціалізованого ощадного банку на універсальний банк та навпаки.
Характеристика банківської діяльності.
Предметом діяльності Банку є виконання банківських операцій згідно з наданою Національним банком України банківською ліцензією та провадження іншої діяльності у порядку, визначеному чинним законодавством України.

У 2011 році Банк надавав своїм клієнтам різноманітні банківські та фінансові послуги, включаючи такі основні продукти :

 • послуги зі здійснення платежів та обслуговування поточних рахунків;

 • депозити;

 • платіжні картки;

 • кредити;

 • валютообмінні операції,

 • операції з цінними паперами .

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року розмір кредитного портфеля АТ “БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА” збільшився на 30% (у порівнянні із звітною датою минулого року) та склав 1294572 тис.грн. Кредити, надані фізичним особам, склали 469441 тис.грн., що становить 36,3% від усього кредитного портфеля (проти 44,7% станом на кінець дня 31 грудня минулого року). Таким чином, з початку звітного року тривала тенденція до збільшення питомої ваги кредитів, наданих корпоративним клієнтам, у загальній кредитній заборгованості за рахунок зменшення питомої ваги кредитів, наданих фізичним особам.

На тлі поступового відновлення протягом 2011 року економіки України та відносного зростання активності на вітчизняному ринку банківських послуг, покращилися і загальні позиції Банка , зокрема, поновлено кредитування та при цьому виконувались всі економічні нормативи згідно із вимогами Національного банку України.

Протягом усього звітного року Банк проводив достатньо ефективну роботу з проблемними активами та вживав гранично зважених заходів з реструктуризації кредитів при мінімізації ризиків, а також дотримувався максимально виважених підходів при кредитуванні як індивідуальних, так і корпоративних клієнтів.

У звітному році об'єми депозитів як в банківській системі України в цілому, так і в АТ “БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА” зокрема, істотно перевищили докризовий рівень, а добра динаміка економічного розвитку протягом більшої частини року та відновлення довіри між контрагентами стали базою для формування поступальної динаміки розвитку кредитування.

При проведенні активних операцій Банк віддавав перевагу короткостроковим кредитам під заставу високоліквідного майна, визначивши пріоритетним поліпшення якості кредитного портфеля перед збільшенням його об'єму. Також тривав процес поступової девалютизації кредитного портфеля — значно зменшилася питома вага валютних кредитів, особливо у портфелі кредитів, наданих фізичним особам, що, відповідно, забезпечило зменшення валютних ризиків.

У звітному році Банк активізував кредитування корпоративних клієнтів, при цьому ретельно аналізуючи ризики по кожному позичальнику, а кредитний портфель фізичних осіб, навпаки, було дещо скорочено, в тому числі за рахунок погашення проблемної заборгованості та пред'явлення більш жорстких, порівняно із докризовими, вимог до потенційних позичальників у роздрібному сегменті.

Основними галузями економіки, підприємства яких мають кредитну заборгованість перед банком , є :

 • торгівля — 288560 тис.грн.,

 • нерухомість - 86836 тис.грн.,

 • виробництво — 73141 тис.грн.,

 • будівництво — 51164 тис.грн.,

 • сільське господарство — 36155 тис.грн.

Загальна сума сформованого резерву станом на кінець дня 31 грудня 2011 року склала 122282 тис.грн., що на 10,2% більше, ніж на відповідну дату минулого року.

Позичальниками Банку є низка комунальних підприємств м. Харкова, потужні будівельні, торгові, та промислові підприємства : НАК “Нафтогаз України”, ЗАТ “Емальзавод”, ЗАТ “Харківський завод транспортного устаткування”, ПАТ “Харківська ТЕЦ-5”, ТОВ “Торгівельний дім “Донснаб”, АТ “Трест “Житлобуд-1”, ТДВ “Житлобуд-2” ДП “Чугуївський авіаційно-ремонтний завод” та інші. Серед аграрників Банк кредитував ТОВ “Компанія “АГРО-ТРЕЙД”, ТОВ “СП “Ягідне” та інші.

Інформація про кредити, структура кредитів за видами економічної діяльності, аналіз кредитної якості кредитів, інформація стосовно забезпечення кредитів розкривається в таблицях примітки 8 “Кредити та заборгованість клієнтів” до звіту “Баланс”.

Основними джерелами для формування ресурсної бази Банку є депозитні заощадження клієнтів та залишки на поточних рахунках фізичних та юридичних осіб.

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року кількість клієнтів Банку складає 51,6 тис. клієнтів, у тому числі :

суб'єктів господарювання - 3,8 тис. клієнтів,

фізичних осіб - 47,8 тис клієнтів.

В абсолютному значенні на звітну дату кошти клієнтів зросли на 19,8% (у порівнянні із звітною датою минулого року) та склали 1136443 тис.грн., у тому числі кошти на поточних рахунках зросли на 9,4% та склали 309475 тис.грн., строкові кошти зросли на 24,2% та склали 826968 тис.грн.

Інформація про залучені Банком ресурси - кошти клієнтів розкривається в Примітці 19 “Кошти клієнтів” до звіту “Баланс”.

АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» активно розвиває діяльність щодо випуску та обслуговування міжнародних платіжних карток.

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року Банком емітовано понад 118 тис. платіжних карток з власним логотипом. Залишки на рахунках, операції з якими можуть здійснюватися з використанням платіжних карток, складають близько 50 млн. грн.

Власна мережа обслуговування платіжних карток складає 36 банкоматів та 28 POS- терміналів. Також Банк є учасником міжбанківського об' єднання мережі банкоматів «Атмосфера», що дозволяє клієнтам Банку отримувати кошти без комісії в банкоматах цієї мережі.

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року реалізовано 139 діючих зарплатних проектів на базі міжнародних платіжних карток Maestro. Серед наших клієнтів з виплати заробітної плати такі організації, як ДП «Харківський метрополітен», КП «Харківські теплові мережі», КП «Харківводоканал», Обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Харківська міська клінічна лікарня ім. проф. О. І. Мещанінова, інститут патології хребта та суглобів ім. професора М.І. Ситенка, ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», КП «Харківблагоустрій», Харківський міський центр зайнятості , ОКЗ «ХДАУД театра ім. Т.Г. Шевченка» та інші.

У звітному році Банком відновлена послуга овердрафтного кредитування на зарплатні платіжні картки.

У 2011 році в банкоматах Банку були впровадженні нові послуги – зміна ПІН – коду, переказ з картки на картку, отримання міні – виписки, підключення до послуги SMS - banking.

Послуга SMS – banking у звітному році була доповнена наступними сервісами для клієнта: отримання інформації по запиту відносно баланса на картці, перевірка статусу картки на предмет знаходження у стоп-списку, постановка картки у стоп-список.

З метою запобігання шахрайських дій та задля безпечного зберігання клієнтських коштів, Банк підключений до програми моніторингу трансакцій «Корсар», яка дає можливість слідкувати за станом рахунку клієнта як у робочі, так і у вихідні дні, автоматично блокуючи картки у разі перевищення лімітів по кількості та сумі трансакцій.

Крім того, Банк підключений до послуги ЗАТ «УПЦ»- VIP- сервіс, що дозволяє клієнтам цілодобово дізнаватись про стан рахунку, блокувати картку в разі її втрати або крадіжки.

В зручний для клієнтів час в Банку діє клієнтська підтримка, що надає якісні консультаційні послуги щодо різноманітних питань обслуговування платіжних карток, тарифів Банку, місця розташування банкоматів та консультації щодо інших нестандартних ситуацій, які можуть виникнути за операціями із платіжними картками.
На протязі 2011 року Банк активно підтримував кореспондентські відносини з такими банками: ING BANK (Бельгія), COMMERZBANK (Німеччина), СБЕРБАНК РОССИИ, АТ “Укрсиббанк” (Україна), АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” (Україна) та іншими зарубіжними та українськими банками. Наявна мережа коррахунків забезпечує максимально швидке проведення розрахунків з контрагентами – резидентами та нерезидентами.

Інформація про операції на міжбанківському ринку – залишки на коррахунках в інших банках розкривається в Примітці 4 “Грошові кошти та їх еквіваленти” та Примітці 7 “Кошти в інших банках” звіту “Баланс”.

АТ “БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА” є професійним учасником фондового ринку України та у відповідності до ліцензій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 534008, № 534009, № 534010 від 28.05.2010 р. здійснює брокерську, дилерську діяльність та андерайтинг.

Як торговець цінними паперами, Банк має право здійснювати операції з різними видами цінних паперів – пайовими, борговими, похідними фінансовими інструментами і в різних сегментах ринку – первинному, вторинному, біржовому, позабіржовому, ринку державних і корпоративних цінних паперів та виступати у ролі інвестора, фінансового посередника.

У звітному році Банк проводив дилерську діяльність на ринку цінних паперів, виконував посередницькі функції по операціях з цінними паперами за рахунок і за дорученням клієнтів на підставі договорів комісії і договорів доручення, надавав послуги щодо ведення рахунків у цінних паперах, зберігання цінних паперів, а також послуги з обслуговування угод з цінними паперами.
Результати від банківських та інших операцій.
За підсумками діяльності за 2011 рік Банк отримав прибуток в сумі 1026 тис.грн.

При цьому чистий процентний дохід за звітний рік збільшився на 42,4% у порівнянні з минулим роком та склав 39096 тис.грн., чистий комісійний дохід збільшився на 38,5% та склав 34207 тис.грн.

В структурі доходів Банку найбільшу питому вагу складають процентні доходи — 134372 тис.грн., або 73,6% від загального обсягу доходів; комісійні доходи складають 41894 тис.грн., або 23% від загального обсягу доходів; інші операційні доходи за звітний рік зросли майже у 1,3 раза та склали 6475 тис.грн. (3,5% від загального обсягу доходів); результати від торгівлі іноземною валютою та переоцінки валюти склали 2415 тис.грн. (1,3% від загального обсягу доходів). Інформація про структуру процентних та комісійних доходів розкривається у Примітках 28 та 29 до фінансового звіту, розшифровка інших операційних доходів — у Примітці 30.

Процентні витрати проти минулого року зменшились на 19% та склали 95276 тис.грн., або 52,5% від загального обсягу витрат. Комісійні витрати зросли у 2,3 рази (за рахунок збільшення витрат на касове обслуговування) та склали 7687 тис.грн. (4,2% від загального обсягу витрат). Інформація про структуру процентних та комісійних витрат розкривається у Примітках 28 та 29 до фінансового звіту.

У 2011 році витрати Банку на формування резервів склали 30514 тис.грн., або 16,8% від загальної суми витрат , а саме :

- резерв під заборгованість за кредитами 29577 тис. грн.

 • резерв під знецінення грошових коштів

з обмеженим правом використання 100 тис.грн.

 • резерв під знецінення коштів в інших банках 7 тис.грн.

 • резерви за зобов’язаннями (зменшення резерву) 13 тис.грн.

 • витрати під резерви за дебіторською заборгованістю

за господарською діяльністю 2 тис.грн.

 • резерви за іншими нарахованими доходами 841 тис.грн.

В структурі витрат Банку найбільшою складовою після процентних витрат є адміністративні та інші операційні витрати — 48289 тис.грн. (26,6%). Розшифровка адміністративних та інших операційних витрат надається у Примітці 31 до фінансового звіту.

У звітному році Банк не нараховував у фінансовому обліку та не сплачував податок на прибуток у зв'язку з тим, що у податковому обліку від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього періоду (2009-2010 років) перенесено до складу витрат звітного року, внаслідок чого розрахункова сума податку на прибуток за завтний рік має від'ємне значення.

Інформація щодо витрат на податок на прибуток розкривається у Примітці 32 “Податок на прибуток” до Звіту про фінансові результати.
Опис кожного сегмента контрагентів

(банки, небанківські компанії, Кабінет Міністрів України тощо).
Під час проведення своєї діяльності АТ “БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА” взаємодіяв із різними контрагентами:

 • Національним банком України

 • українськими та зарубіжними банками-корреспондентами

 • небанківськими фінансовими організаціями, страховими компаніями

 • Пенсійним фондом України

 • банківськими об’єднаннями та союзами – АУБ, ХБС

 • українськими аудиторськими організаціями

 • іншими суб'єктами господарювання та фізичними особами.


Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення банків.

У звітному році Банк не здійснював дій, направлених на злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення.
Управління ризиками.
Процес управління ризиками в АТ “БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА” полягає в розробці, затвердженні, впровадженні відповідних норм та процедур, спрямованих на мінімізацію усіх видів ризиків.

Система управління ризиками у банку охоплює всі його структурні рівні. Відповідальність за визначення загальної стратегії та цілей в сфері управління ризиками та капіталом несе Спостережна Рада Банку. Правління Банку несе відповідальність за реалізацію визначених Спостережною Радою цілей в сфері управління ризиками, за створення та підтримання ефективної системи ризик-менеджменту, впровадження чіткої політики щодо контролю ризиків банку. Важливу роль в системі управління ризиками відведена колегіальним органам – Кредитному комітету та Комітету з управління активами і пасивами, на які покладена основна відповідальність за управління кредитним ризиком, ринковим ризиком та ризиком ліквідності.

Комітет з управління активами та пасивами (КУАП) несе відповідальність за впровадження стратегії Банку, досягнення цілей ліквідності та їх контроль та займається:

 1. - розглядом та узгодженням політики з управління активами, пасивами і ризиками банку;

 2. -розглядом та узгодженням гранично припустимих значень фінансових показників, що відображають стан Банку і виконання затвердженої Політики управління активами та пасивами;

 3. - моніторингом фінансових показників, що відображають стан Банку і виконання затвердженої Політики управління активами і пасивами та ризиками Банку;

 4. - узгодженням керуючих впливів та інструментів для реалізації затвердженої політики з управління активами, пасивами і ризиками Банку, що діють між засіданнями КУАП;

 5. - мінімізацією ризику ліквідності за рахунок зменшення розривів ліквідності в розрізі строків та валют;

 6. - здійсненням поточного та перспективного контролю за управлінням ринковим ризиком та ризиком ліквідності.

Політика управління ліквідністю спрямована на досягнення оптимального співвідношення між ліквідністю та дохідністю проведення банківських операцій.

Кредитний комітет відповідає за впровадження принципів кредитної політики, надання дозволів на видачу кредитів та займається:

 1. - розглядом заявок на проведення активних операцій та рішенням щодо них;

 2. - розглядом пропозицій щодо проведення банківських операцій, що несуть кредитний ризик;

 3. - реалізацією стратегії Банку у галузі кредитування, формування збалансованого, диверсифікованого кредитного портфеля;

 4. - встановленням лімітів на операції DEPO (“овернайт” та строком до 1 міс.) та FOREX для банків-контрагентів.

Банком постійно проводиться моніторинг кредитного ризику. Моніторинг кредитного ризику включає постійний аналіз отриманої Банком інформації про позичальника та по кредитній угоді протягом строку дії кредитного договору. Моніторинг дозволяє оперативно реагувати на виникаючі ризики виконання зобов'язань клієнтом по кредитній операції.

Тарифний комітет займається:

 • оперативним і комплексним аналізом ситуації на ринку банківських послуг;

 • розглядом та узгодженням тарифів на банківські продукти (з урахуванням кон’юнктури ринку, специфіки регіонів присутності банку і потреб різних груп клієнтів, а також досягненням планових фінансово-економічних показників).

Для безпосереднього управління та контролю фінансових ризиків у Банку створено відділ оцінки та аналізу фінансових ризиків. На цей підрозділ покладено функції:

 • ідентифікації, оцінки та аналізу фінансових ризиків;

 • моніторингу та контролю ризикових позицій Банку;

 • розрахунку лімітів на банки-контрагенти та надання їх на розгляд Кредитного комітету;

 • підготовки і винесення на КУАП, Кредитний комітет пропозицій щодо оптимізації рівня фінансових ризиків;

 • аналізу змін величини сукупного ризику, розробка пропозицій та керуючих впливів для оптимізації співвідношення ризиків та доходності Банку;

 • розробки пропозицій зі встановлення та зміни внутрішніх лімітів та нормативів;

 • моніторингу дотримання встановлених внутрішніх нормативів та лімітів стосовно фінансових ризиків;

 • накопичення спостережень (історичних даних) для порівняльного аналізу.

Відділ оцінки та аналізу фінансових ризиків підпорядкований Першому Заступнику Голови Правління, який є членом Правління Банку, Комітету з управління активами та пасивами та Кредитного комітету, та є повністю незалежним від підрозділів фронт- та бек-офісу та їх керівників.

У 2011 році представники служби ризик-менеджменту були постійними запрошеними учасниками Комітету з управління активами та пасивами. Право “вето” у разі прийняття рішень цими комітетами представникам служби ризик-менеджменту не було надано.

У своїй діяльності Банк ідентифікує та приділяє найбільшу увагу наступним видам ризиків:

 • кредитний ризик;

 • ризик ліквідності;

 • ринковий ризик;

 • ризик зміни відсоткової ставки;

 • валютний ризик;

 • операційний ризик.

Стратегією управління цими ризиками є створення ефективної системи балансування рівнів ризиків та доходності у процесі виконання поточних та стратегічних цілей Банку. В Банку розроблено та впроваджено “Положення по управлінню ризиками”, що визначає основні види ризиків, на які наражається Банк у своїй діяльності.

Управління ліквідністю в умовах, відмінних від стандартних, здійснюється в Банку відповідно до “Плану дій на випадок кризи ліквідності”. З метою збереження інформації, особливо важливої для роботи банку, розроблено «План забезпечення безперервної діяльності і дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій».

Найбільш детальна інформація про управління основними видами ризиків наведена у Примітці 37 “Управління фінансовими ризиками”.

Інформація про участь Банку у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (свідоцтво № 42 від 02.07.2010 р.). За результатами перевірки, проведеною у звітному році, представниками Фонду було підтверджено безумовне виконання Банком вимог Закону України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб”.
Платоспроможність банку.
Платоспроможність (адекватність регулятивного капіталу) банку - показник, що відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за своїми зобов’язаннями.

Керівництво АТ “БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА” усвідомлює необхідність нарощування регулятивного капіталу з метою забезпечення покриття притаманних банку ризиків і забезпечення адекватності регулятивного капіталу. За звітний рік регулятивний капітал збільшився на 44 235 тис. грн. і станом на кінець дня 31 грудня 2011 року склав 180 024 тис. грн. проти 135 789 тис. грн. станом на кінець дня 31 грудня 2010 року. На протязі звітного року розмір регулятивного капіталу відповідав діючим нормативним та ліцензійним вимогам, рівень платоспроможності Банку зберігався на достатньому рівні.

Так, станом на кінець дня 31 грудня 2011 року обов'язкові економічні нормативи, яких дотримувався Банк, становили : норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) – 16,65% (нормативне значення - не менше 10%); норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3) – 9,99% (нормативне значення – не менше 9%), норматив миттєвої ліквідності (Н4) – 31,33% (нормативне значення – не менше 30%), норматив поточної ліквідності (Н5) – 109,45% (нормативне значення – не менше 40%), норматив короткострокової ліквідності (Н6) – 104,50% (нормативне значення – не менше 60%), норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) –17,95 % (нормативне значення – не більше 20%), норматив великих кредитних ризиків (Н8) – 317,27% (нормативне значення – не більше 8-кратного розміру регулятивного капіталу, тобто не більше 800%), норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9) – 1,37% (нормативне значення – не більше 2%), норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10) – 2,00% (нормативне значення – не більше 10%).
Припинення окремих видів банківських операцій.

На протязі 2011 року припинення окремих видів банківських операцій не відбувалось.

Обмеження щодо володіння активами.
У звітному році обмежень щодо володіння активами Банк не зазнавав.

Інформація щодо обмеження прав розпорядження деякими активами наведена в таблиці 39.3 “Активи, надані в заставу” Примітки 39 “Потенційні зобов'язання банку”.
Корпоративне управління.
Банк, його філії та відділення є єдиною системою. Структура й мережа Банку будуються за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням.

До структури Банку у звітному році входили : Головний банк, філії, відділення, власні обмінні пункти.

Філії, відділення не є юридичними особами і діють від імені Банку на підставі Положень про ці структурні підрозділи. Філії Банку очолюють директори, які призначаються на посаду та звільняються з посади Головою Правління за узгодженням із Спостережною радою. Компетенція, функції та інші питання діяльності філій, відділень Банку визначаються Положенням про відповідний структурний підрозділ.

Структура АТ “БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА” станом на кінець дня 31 грудня 2011 року додається до фінансового звіту у вигляді окремої таблиці.

Органами управління є Загальні збори акціонерів, Спостережна рада, Правління. Органами контролю Банку є Ревізійна комісія та внутрішній аудит Банку.

Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів.

Загальні збори акціонерів здійснюють загальне керівництво діяльністю Банку, визначають цілі та стратегію розвитку Банку.

Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку.

До виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів належить прийняття рішень щодо:

 1. визначення основних напрямів діяльності Банку;

 2. затвердження звітів про виконання визначених основних напрямів діяльності Банку;

 3. внесення змін та доповнень до Статуту;

 4. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу;

 5. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу;

 6. призначення Голови Спостережної ради (Президента Банку) та членів Спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради;

 7. звільнення Голови Спостережної ради (Президента Банку) та членів Спостережної ради;

 8. призначення Голови та членів Ревізійної комісії;

 9. звільнення Голови та членів Ревізійної комісії;

 10. затвердження річних результатів діяльності Банку, включаючи його дочірні підприємства;

 11. затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії;

 12. затвердження звітів та висновків зовнішнього аудитора;

 13. розподілу прибутку Банку;

 14. припинення діяльності банку, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу.

 15. прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій;

 16. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

 17. прийняття рішення про розміщення акцій;

 18. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

 19. прийняття рішення про форму існування акцій;

 20. затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Спостережну раду, Правління та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;

 21. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління;

 22. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;

 23. затвердження розміру річних дивідендів, строку та порядку їх виплати;

 24. прийняття рішення про вчинення значного правочину за поданням Спостережної ради Банку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані іншим органам Банку.

Інші повноваження Загальних зборів акціонерів, які згідно з чинним законодавством України не віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, можуть бути делеговані Спостережній раді.

До складу Спостережної ради входять Голова Спостережної ради (Президент Банку) та члени Спостережної ради, які обираються Загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування.

Спостережна рада має право вирішувати винесені на її розгляд питання у випадку, якщо у засіданні приймають участь більше половини її членів. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх і голос Президента Банку є вирішальним при рівності голосів.

До виключної компетенції Спостережної ради належить:

 1. призначення та звільнення Голови і членів Правління Банку;

 2. контроль над діяльністю Правління Банку;

 3. обрання зовнішнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

 4. встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;

 5. прийняття рішення щодо покриття збитків;

 6. прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв Банку, затвердження їх статутів та положень;

 7. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління;

 8. визначення умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління Банку;

 9. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів;

 10. підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;

 11. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів згідно з чинним законодавством України;

 12. обрання реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів;

 13. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів (не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів);

 14. затвердження положення про управління внутрішнього аудиту, а також затвердження в межах своєї компетенції інших положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку;

 15. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій;

 16. прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій;

 17. прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;

 18. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

 19. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

 20. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;

 21. вирішення питань про участь Банку у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування Банком інших юридичних осіб;

 22. вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;

 23. визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

 24. прийняття рішення про вчинення банком значних правочинів та правочинів , щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках передбачених чинним законодавством України;

 25. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним;

 26. надсилання в порядку, передбаченому Статутом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій Банку;

 27. заслуховування звітів про діяльність Правління та підсумки роботи Банку в період до проведення річних (позачергових) Загальних зборів акціонерів;

 28. затвердження запропонованої Головою Правління організаційної структури та штатного розкладу Банку;

 29. погодження кандидатур Заступників Голови Правління, керівників та головних бухгалтерів філій та представництв Банку, кандидатури керівника внутрішнього аудиту Банку;

 30. винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління;

 31. прийняття рішення про участь Банку в створенні підприємств та організацій , збільшення їх статутних фондів;

 32. прийняття рішення про вступ до складу спілок, асоціацій та інших об'єднань, згідно з чинним законодавством України;

 33. прийняття рішення про формування і використання фондів і резервів Банку, створення яких не обов'язкове згідно з чинним законодавством України;

 34. за зверненням відповідального працівника Банку з питань фінансового моніторингу розгляд відповідних пропозицій, в разі їх відхилення Правлінням Банку;

 35. вирішення інших питань, у тому числі тих, що делеговані їй Загальними зборами акціонерів.

Повноваження Спостережної ради визначаються Статутом Банка, а порядок її роботи — Положенням про Спостережну раду, яке затверджується Загальними зборами акціонерів.

Правління є колегіальним виконавчим органом Банку, який здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради.

Правління діє на підставі Положення про Правління, що затверджується Загальними зборами акціонерів.

Правління вирішує усі питання поточної діяльності Банку, у тому числі:

 • затвердження внутрішніх інструкцій та положень Банку;

 • затвердження рішень комітетів Банку згідно з Положеннями про них;

 • підбір, підготовка та використання кадрів, керівництво роботою структурних підрозділів Банку;

 • організація здійснення операцій Банку: загальних умов укладання міжбанківських та інших договорів (угод), порядку виконання операцій, обліку та звітності, внутрішнього контролю та інших питань діяльності Банку;

 • забезпечення дотримання Банком чинного законодавства України;

 • встановлення розмірів процентів за активними та пасивними операціями Банку;

 • затвердження рішень про надання “великих” кредитів;

 • розробка документів, які стосуються внутрішньої діяльності Банку;

 • визначення порядку діловодства у Банку, у тому числі загальних умов підпису договорів (угод), які укладає Банк;

 • розгляд та затвердження звітів про роботу структурних підрозділів Банку;

 • розробка штатного розкладу із подальшим затвердженням його Спостережною радою;

 • розгляд та вирішення інших питань, які винесені на розгляд Правління Головою Правління, його заступниками або членами Правління;

 • визначення організаційної структури Банку із подальшим затвердженням її Спостережною радою;

 • забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Спостережної ради;

 • розгляд пропозицій відповідального працівника Банку з питань фінансового моніторингу та прийняття відповідного рішення щодо забезпечення виконання Банком вимог чинного законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;

 • виконання інших функцій, необхідних для забезпечення діяльності Банку.

Голова Правління керує роботою Правління, має право без довіреності діяти від імені Банку, в тому числі представляти інтереси Банку, вчиняти правочини від імені Банку, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Банку.

Голова Правління керує усією поточною діяльністю Банку у тому числі:

 • видає накази, затверджує положення про структурні підрозділи Банку (управління, відділи, сектори), посадові інструкції працівників Банку та Порядки, Технологічні карти, Правила, Регламенти, Методики (Паспорти) з питань діяльності Банку, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Банку;

 • організує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Спостережної ради та Правління;

 • розпоряджається у межах, встановлених чинним законодавством України та Статутом, коштами Банку, підписує угоди, доручення, довіреності та інші документи від імені Банку;

 • вирішує питання найму, розстановки, підготовки, перепідготовки та звільнення працівників Банку, вживає до них заходів заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України;

 • укладає й розриває трудові угоди з членами Правління після відповідного рішення Спостережної ради;

 • укладає й розриває трудову угоду з Головним бухгалтером Банку після погодження з Спостережною радою;

 • укладає й розриває трудові угоди з персоналом Банку, розподіляє обов'язки між своїми заступниками, начальниками структурних підрозділів;

 • видає наказ про призначення та звільнення відповідального працівника Банку з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

 • вирішує інші питання діяльності Банку, які визначені Статутом та не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, Спостережної ради або Правління.


З метою забезпечення якісного обслуговування клієнтів, визначення норм та правил професійної поведінки працівників Банку, підвищення рівня корпоративної культури, уникнення можливості виникнення конфліктних ситуацій, в Банку діють “Стандарти спілкування з клієнтами Банку” (розпорядження № 66 від 03.11.2006 р.), які поширюються на всю систему АТ “БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА”, включаючи його філії та відділення, та доведені до кожного співробітника.

Професійні стандарти керівників та інших співробітників Банку визначені посадовими інструкціями, затвердженими Головою Правління.

Спостережна Рада та Правління Банку постійно ведуть роботу щодо розроблення та вдосконалення стратегії Банку щодо корпоративних цінностей.

Частка керівництва в акціях. Істотна участь у банку.
За станом на кінець дня 31.12.2011 року статутний капітал Банку становить 129780 тисяч гривень. Частка керівництва Банку (членів Спостережної Ради Банку) в акціях складає 48,5900 % до статутного капіталу АТ “БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА”. Члени Правління Банку акціями банку не володіють.

Акціонерами банку, що прямо та опосередковано володіють 10% і більше відсотками статутного капіталу на кінець дня 31.12.2011 року є:

Кузнєцов Я.М. (Україна) - пряма участь 25,0335 %, опосередкована участь 0,1825 %; Вишневський В. (Німеччина) - пряма участь 12,9628 %, опосередкавана участь – 0,1691 %; Черняк Є.З. (Україна) - пряма участь 10,5937 %.

Іноземні інвестори.
АТ “БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА” не має статусу банку з іноземним капіталом.

Інша інформація.
Відповідно до статті 10 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності Банком:

 • станом на 01.10.2011 року проведена інвентаризація активів, зобов'язань, резервів, включаючи і облікованих на позабалансових рахунках;

 • станом на кінець дня 31.12.2011 року проведена ревізія цінностей операційної каси та грошових сховищ Банку.

Усі матеріальні та грошові цінності є в наявності, відповідають даним бухгалтерського обліку та достовірна інформація щодо них відображена у цьому звіті.

Додаток 3 до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31Схожі:

Інформація про ат \"банк золоті ворота\". Найменування банку : публічне акціонерне товариство \"банк золоті ворота\". Дата реєстрації Національним банком : 18 серпня 1993 р., реєстраційний номер 193 iconАт «банк золоті ворота» Договір з власником карткового рахунку Договір № м. Харків 20 р. Публічне акціонерне товариство «банк золоті ворота»
Власник рахунку), з іншого боку (далі разом іменуються Сторони та кожна окремо Сторона), уклали даний Договір (надалі Договір) про...
Інформація про ат \"банк золоті ворота\". Найменування банку : публічне акціонерне товариство \"банк золоті ворота\". Дата реєстрації Національним банком : 18 серпня 1993 р., реєстраційний номер 193 iconІнформація про власників істотної участі в банку станом на 01. 07. 2014 р. Найменування банку публічне акціонерне товариство «банк золоті ворота» Поштова адреса банку п р. Леніна, 36, м. Харків, 61166
Взаємозв'язки між учасниками банку та особами, що опосередковано володіють істотною участю
Інформація про ат \"банк золоті ворота\". Найменування банку : публічне акціонерне товариство \"банк золоті ворота\". Дата реєстрації Національним банком : 18 серпня 1993 р., реєстраційний номер 193 iconДо відома акціонерів ат «банк золоті ворота»
Загальні збори акціонерів ат «банк золоті ворота» (далі – Загальні збори). Для участі у Загальних зборах зареєструвалися власники...
Інформація про ат \"банк золоті ворота\". Найменування банку : публічне акціонерне товариство \"банк золоті ворота\". Дата реєстрації Національним банком : 18 серпня 1993 р., реєстраційний номер 193 iconДо відома акціонерів ат «банк золоті ворота»
Загальні збори акціонерів ат «банк золоті ворота» (далі – Загальні збори). Для участі у Загальних зборах зареєструвалися власники...
Інформація про ат \"банк золоті ворота\". Найменування банку : публічне акціонерне товариство \"банк золоті ворота\". Дата реєстрації Національним банком : 18 серпня 1993 р., реєстраційний номер 193 iconДо відома акціонерів ат «банк золоті ворота»
Загальні збори акціонерів ат «банк золоті ворота» (далі – Загальні збори). Для участі у Загальних зборах зареєструвалися власники...
Інформація про ат \"банк золоті ворота\". Найменування банку : публічне акціонерне товариство \"банк золоті ворота\". Дата реєстрації Національним банком : 18 серпня 1993 р., реєстраційний номер 193 iconІнформація про власників істотної участі в банку Найменування банку публічне акціонерне товариство «перший український міжнародний банк» Місцезнаходження банку вул. Університетська, 2а, м. Донецьк, 83001,Україна
Найменування банку – публічне акціонерне товариство «перший український міжнародний банк»
Інформація про ат \"банк золоті ворота\". Найменування банку : публічне акціонерне товариство \"банк золоті ворота\". Дата реєстрації Національним банком : 18 серпня 1993 р., реєстраційний номер 193 iconБанкомати ат “банк золоті ворота”

Інформація про ат \"банк золоті ворота\". Найменування банку : публічне акціонерне товариство \"банк золоті ворота\". Дата реєстрації Національним банком : 18 серпня 1993 р., реєстраційний номер 193 iconПовідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ат «банк золоті ворота» та їх порядок денний
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, персонального письмового повідомлення аціонерів Банку та розміщєння на...
Інформація про ат \"банк золоті ворота\". Найменування банку : публічне акціонерне товариство \"банк золоті ворота\". Дата реєстрації Національним банком : 18 серпня 1993 р., реєстраційний номер 193 iconЗвіт пат «Банк камбіо» Станом на 31 грудня 2009 року (кінець дня) Загальна інформація про діяльність банку Найменування банку Публічне акціонерне товариство «Банк Камбіо»; Місцезнаходження
Місцезнаходження Україна, 01001 м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1
Інформація про ат \"банк золоті ворота\". Найменування банку : публічне акціонерне товариство \"банк золоті ворота\". Дата реєстрації Національним банком : 18 серпня 1993 р., реєстраційний номер 193 iconІнформації про власників істотної участі в банку станом на 01 с ічня 2012 року Найменування банку: публічне акціонерне товариство «східно-український банк «грант» Місцезнаходження банку: 61001, м. Харків, вул. Данилевського, 19
Структура власності пат «банк «грант» станом на 01. 01. 2012р с. 2
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи