Програма забезпечення профілактики вiл-інфекції icon

Програма забезпечення профілактики вiл-інфекціїНазваПрограма забезпечення профілактики вiл-інфекції
Дата конвертації24.04.2013
Розмір101.3 Kb.
ТипПрограма
джерелоЗатверджено

рішенням обласної ради

від 24 грудня 2009 року


ОБЛАСНА ПРОГРАМА

забезпечення профілактики ВIЛ-інфекції,

лікування, догляду та підтримки ВIЛ-інфікованих

і хворих на СНIД на 2009-2013 роки


Чернігів 2009


ЗМІСТ
Стор.

1.

Паспорт «Програми забезпечення профілактики ВIЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВIЛ-інфікованих і хворих на СНIД на 2009-2013 роки».3.

2.

Визначення проблем на розв’язання яких спрямована Програма.


4.

3.

Мета Програми.


5.

4.

Основні завдання Програми.


5.

5.

Фінансове забезпечення.


6.

6.

Очікувані результати виконання Програми.


7.

7.

Контроль за ходом виконання Програми


7.

8.

Додатки до Програми:


Додаток 1. Ресурсне забезпечення Програми.
Додаток 2. Напрями діяльності Програми.
Додаток 3. Заходи обласної Програми1. ПАСПОРТ

обласної Програми

забезпечення профілактики ВIЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВIЛ-інфікованих і хворих на СНIД

на 2009-2013 роки


1.

Ініціатор розроблення програми

Обласна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України «Про затвердження загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВIЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВIЛ-інфікованих і хворих на СНIД на 2009-2013 роки»

3.

Розробник програми

Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, у справах сім’ї та молоді; обласна санітарно-епідеміологічна станція, управління Державного департаменту з питань виконання покарань в області; управління МВС України в області, громадські організації

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

6

Учасники програми

Обласна державна адміністрація, районні держадміністрації,

міськвиконкоми, управління обласної державної адміністрації: охорони здоров’я, управління освіти і науки, у справах сім’ї та молоді, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, обласна санітарно-епідеміологічна станція, управління Державного департаменту з питань виконання покарань в області, управління МВС України в області, громадські організації

7.

Термін реалізації Програми

2009-2013 роки

8.

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

У тому числі:

6495,7 тис. грн

8.1.

Коштів обласного бюджету


6495,7 тис. грн

8.2.

Коштів інших джерел


-


^ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ НА РОЗВ′ЯЗАННЯ ЯКИХ

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА


За критеріями Об’єднаної програми ООН з ВIЛ/СНIДу та Всесвітньої організації охорони здоров’я стан поширеності ВIЛ-інфекції/СНIДу в Україні класифікується як концентрована епідемія. У зв’язку з тим, що переважна більшість ВIЛ-інфікованих є особами працездатного та репродуктивного віку, епідемія негативно впливає на соціально-економічний розвиток країни та створює загрозу національній безпеці.

Світовий досвід свідчить, що поширення ВIЛ-інфекції/СНIДу призводить до зменшення тривалості життя, зростання потреби в медичних послугах, загострення проблем бідності, соціальної нерівності та сирітства, подолання яких потребує постійного збільшення видатків.

Епідемічна ситуація із захворюванністю на ВІЛ-СНІД залишається складною. Станом на 01.07.2009 на диспансерному обліку в області перебуває 1802 ВІЛ-інфікованих (поширеність 159,9 на 100 тис. населення, по Україні – 198,6 на 100 тис. населення), в т.ч. 222 дітей. Хворих на СНІД – 178 осіб (поширеність 15,8 на 100 тис. населення, по Україні – 22,5 на 100 тис. населення).

Протягом 2009 року на диспансерний облік взято 246 ВІЛ-інфікованих. Рівень захворюваності на ВІЛ-інфекцію зріс на 24 %.

Відбувається збільшення частки випадків статевого шляху передачі ВІЛ – 41%, що свідчить про вихід епідемії у широкі верстви населення. Використання зараженого ін’єкційного інструментарію споживачами наркотиків залишається одним із основних шляхів передачі ВІЛ і складає 28%. Статевий шлях інфікування переважає у жінок, парентеральний – у чоловіків. Розподіл ВІЛ-інфікованих осіб серед мешканців міста та села складає 83% та 17%.

За віковою структурою найбільша кількість випадків ВІЛ-інфекції реєструється у віці 30-39 років (29%), та 25-29 років, включно (21 %), сумарно вікова група 20-39 років складає 60%.

Щорічно зростає кількість виявлених ВІЛ-інфікованих серед вагітних та кількість дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями.

В області забезпечений доступ до тестування на ВІЛ. У всіх районах та містах області функціонують кабінети анонімного обстеження на ВІЛ-інфекцію. У 2008 році обстежено понад 130312 осіб, що становить 11,6% населення області, у І півріччі 2009 року - понад 67000 осіб або 6% населення області. Разом з тим низькою залишається кількість обстежень груп ризику – 6,5%.

Досвід європейських держав свідчить, що для усунення проблем, пов’язаних з ВIЛ-інфекцією/СНIДом, необхідно забезпечити реалізацію державної політики у сфері профілактики ВIЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки інфікованих і хворих, шляхом об’єднання зусиль органів державної влади та громадськості.

Актуальність розроблення обласної програми забезпечення профілактики ВIЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВIЛ-інфікованих і хворих на СНIД на 2009-2013 роки (далі — Програми) зумовлена необхідністю створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню ВIЛ-інфекції/СНІДу в області.

^ 3. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВIЛ-інфекції/СНIДу шляхом реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВIЛ-інфікованих і хворих на СНIД, включаючи забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва.

^ 4. ОСНОВНI ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Для досягнення визначеної Програмою мети слід забезпечити здійснення профілактичних, лікувальних та організаційних заходів, а також заходів з догляду та підтримки ВIЛ-інфікованих і хворих на СНIД.

^ Організаційними заходами є:

- заходи з удосконалення законодавства та управління;

- забезпечення діяльності обласної та районних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

- забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів, що надають медичні та соціальні послуги ВIЛ-інфікованим і особам із груп ризику;

- створення єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, що здійснюються на регіональному рівні, і відповідних фінансових витрат;

- удосконалення системи епідеміологічного нагляду за поширенням ВIЛ-інфекції з метою підвищення ефективності профілактичних заходів;

- підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

- залучення до виконання Програми профілактики ВIЛ-інфекції медичних, соціальних та педагогічних працівників, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, професійних спілок, представників бізнесу, громадських та релігійних організацій.

^ Профілактичними заходами є:

- здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед населення, передусім серед молоді, через проведення освітньої та роз’яснювальної роботи із залученням засобів масової інформації та мережі Iнтернет з пропаганди здорового способу життя, духовних, морально-етичних, культурних цінностей та відповідальної поведінки;

- здійснення профілактичних заходів серед представників груп ризику (споживачів ін’єкційних наркотиків; осіб, які утримуються в установах виконання покарань; звільнених від відбування покарань; осіб, які займаються проституцією; мігрантів; безпритульних та бездомних громадян, передусім дітей, у тому числі із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, тощо);

- розширення доступу споживачів ін’єкційних наркотиків, передусім ВIЛ-інфікованих, до замісної підтримувальної терапії та реабілітаційних програм;

- здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

- забезпечення проведення заходів, спрямованих на запобігання ре інфікуванню ВІЛ та профілактику інших соціально-небезпечних хвороб серед ВІЛ-інфікованих та їх оточення;

- удосконалення механізму запобігання передачі ВIЛ-інфекції від матері до дитини;

- здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції;

- посилення безпеки донорства щодо запобігання випадкам передачі ВIЛ-інфекції через кров, її компоненти та анатомічні матеріали для трансплантації;

- забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВIЛ-інфекцію населення, передусім молоді та представників груп ризику;

- забезпечення осіб, зокрема медичних та соціальних працівників, що мали контакт з біологічними рідинами, пов'язаний з ризиком ВІЛ-інфікування, засобами профілактики ВІЛ-інфекції та антиретровірусними препаратами.

^ Лікувальними заходами є:

- забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих дітей і дорослих до безперервної антиретровірусної терапії;

- забезпечення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

- забезпечення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань;

- впровадження моделі надання інтегрованих послуг з лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу споживачам ін’єкційних наркотиків.

^ Заходами з догляду та підтримки є:

- забезпечення надання паліативної і хоспісної допомоги;

- забезпечення надання соціально-психологічної підтримки і догляду ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дорослим і дітям та членам їх сімей;

- забезпеченя соціального супровіду ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів.


^ 5. ФIНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок асигнувань обласного бюджету, коштів державного бюджету, а також інших джерел не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету визначається щорічно, виходячи з конкретних завдань Програми та реальних можливостей бюджету.

Загальний орієнтований обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми з обласного бюджету, всього: 6495,7 тис грн., у т.ч. по роках:

2009 рік - 852,7 тис. грн.

2010 рік – 1365,9 тис. грн.

2011 рік - 1656,6 тис. грн.

2012 рік - 1290,9 тис. грн.

2013 рік – 1329,6 тис. грн.

^ 6. ОЧIКУВАНI РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання заходів Програми дасть змогу:

- охопити медичними послугами з профілактики ВIЛ-інфекції/СНIДу 60% представників груп ризику;

- забезпечити навчання учнів усіх загальноосвітніх навчальних закладів за програмами формування здорового способу життя і профілактики ВIЛ-інфекції/СНIДу;

- запровадити щотижневе розміщення в засобах масової інформації соціальної реклами щодо формування здорового способу життя і профілактики ВIЛ-інфекції/СНIДу;

- удосконалити механізм профілактики ВIЛ-інфекції/СНIДу серед осіб віком від 15 до 24 років, з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо безпечної статевої поведінки, що дасть змогу збільшити до 60% кількість осіб, які самостійно можуть визначатися із запобіганням передачі ВIЛ-інфекції статевим шляхом;

- забезпечити антиретровірусною терапією не менш, як 80% хворих на ВIЛ-інфекцію/СНIД, які її потребують;

- знизити на 10% рівень смертності серед інфікованих і хворих;

- забезпечити доступ до замісної підтримувальної терапії та реабілітаційних програм споживачів ін’єкційних наркотиків;

- знизити до 2% рівень передачі ВIЛ-інфекції від матері до дитини;

- забезпечити у 100% дітей, народжених ВIЛ-інфікованими матерями, раннє виявлення випадків інфікування;

- удосконалити систему добровільного консультування і тестування, з метою діагностики хвороби на початкових стадіях;

- забезпечити розвиток мережі спеціалізованих служб і закладів з надання медичних та соціальних послуг ВIЛ-інфікованим;

- сприяти підвищенню кваліфікації спеціалістів, залучених до роботи з протидії ВIЛ-інфекції/СНIДу, відповідно до міжнародних стандартів;

- забезпечити лабораторний контроль якості діагностики та лікування ВIЛ-інфікованих і хворих на СНIД.

У період виконання Програми очікується значне зниження негативних проявів, що уповільнюють демографічний і соціально-економічний розвиток регіону.


7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації заходів виконавцями, зазначеними у цій Програмі.

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Відповідальний виконавець Програми до 1 лютого щороку готує та подає обласної державної адміністрації узагальнену інформацію про стан ії виконання.

Схожі:

Програма забезпечення профілактики вiл-інфекції iconРішення 24 грудня 2009 року Про затвердження обласної Програми забезпечення профілактики вiл-інфекції, лікування, догляду та підтримки вiл-інфікованих І хворих на снiд на 2009-2013 роки
України «Про затвердження загальнодержавної програми забезпечення профілактики вiл-інфекції, лікування, догляду та підтримки вiл-інфікованих...
Програма забезпечення профілактики вiл-інфекції iconМоніторинг стану прийняття місцевих програм забезпечення профілактики вiл-інфекції, лікування, догляду та підтримки вiл-інфікованих І хворих на снiд на 2010-2013 роки станом на 25. 01. 2011

Програма забезпечення профілактики вiл-інфекції iconМоніторинг стану прийняття місцевих програм забезпечення профілактики вiл-інфекції, лікування, догляду та підтримки вiл-інфікованих І хворих на снiд на 2010-2013 роки станом на 01. 04. 2011 року

Програма забезпечення профілактики вiл-інфекції iconМоніторинг стану прийняття місцевих програм забезпечення профілактики вiл-інфекції, лікування, догляду та підтримки вiл-інфікованих І хворих на снiд на 2010-2013 роки станом на 27. 07. 2011 року

Програма забезпечення профілактики вiл-інфекції iconМоніторинг стану прийняття місцевих програм забезпечення профілактики вiл-інфекції, лікування, догляду та підтримки вiл-інфікованих І хворих на снiд на 2010-2013 роки станом на 01. 10. 2010 року

Програма забезпечення профілактики вiл-інфекції iconДодаток 1 до рішення обласної ради від «24» 12 2009 Ресурсне забезпечення обласної Програма забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування
Ресурсне забезпечення обласної Програма забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування
Програма забезпечення профілактики вiл-інфекції iconВиконання заходів обласної Програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих І хворих на снід за 2009 рік
Виконання заходів обласної Програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування
Програма забезпечення профілактики вiл-інфекції iconДодаток 3 до рішення обласної ради від «24» 12 2009 Заходи обласної Програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування
Забезпечення діяльності обласної та районних рад з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Програма забезпечення профілактики вiл-інфекції iconНаказ №982 Про виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих І хворих на снід
Загальнодержавною програмою за роками впровадження щодо підготовки педагогічних кадрів та охоплення учнівської молоді навчальними...
Програма забезпечення профілактики вiл-інфекції iconДодаток 2 до рішення обласної ради від «24» 12 2009 Напрями діяльності обласної Програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування
Напрями діяльності обласної Програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи