Інформація щодо діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з 27. 04. 2009 по 30. 04. 2009 icon

Інформація щодо діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з 27. 04. 2009 по 30. 04. 2009НазваІнформація щодо діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з 27. 04. 2009 по 30. 04. 2009
Сторінка1/8
Дата конвертації25.04.2013
Розмір1.8 Mb.
ТипІнформація
джерело
  1   2   3   4   5   6   7   8

Інформація щодо діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з 27.04.2009 по 30.04.2009


02.04.09 – прийнято рішення:

1. Затвердити Порядок надання компенсації втрат ВАТ «Крименерго» та ВАТ ЕК «Одесаобленерго» від здійснення постачання електричної енергії дитячим центрам «Артек» і «Молода гвардія» (додається).

2. Ця постанова набуває чинності з 1 травня 2009 року.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

02.04.2009 № 387


ПОРЯДОК

надання компенсації втрат ВАТ «Крименерго» та ВАТ ЕК «Одесаобленерго» від здійснення постачання електричної енергії дитячим центрам «Артек» і «Молода гвардія»


1. Порядок надання компенсації втрат ВАТ «Крименерго» та ВАТ ЕК «Одесаобленерго» від здійснення постачання електричної енергії для власних потреб дитячих центрів «Міжнародний дитячий центр «Артек» (далі – «Артек») і «Український дитячий центр «Молода гвардія» (далі – «Молода гвардія») (далі – Порядок), який визначає механізм компенсування втрат ВАТ «Крименерго» та ВАТ ЕК «Одесаобленерго» від здійснення постачання електричної енергії для власних потреб дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» за тарифом, який установлений відповідно до законодавства.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

розрахунковий місяць – календарний місяць, у якому здійснюється компенсація втрат;

звітний місяць – календарний місяць, що був за два місяці перед розрахунковим;

компенсація втрат – механізм відшкодування ВАТ «Крименерго» та ВАТ ЕК «Одесаобленерго» втрат, що виникають від здійснення постачання електричної енергії для власних потреб дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія»;

розпорядник системи розрахунків – спеціальна юридична особа, яка забезпечує функціонування Оптового ринку електричної енергії України в частині формування оптової ринкової ціни та розрахунків платежів за електроенергію.

3. Компенсація втрат надається через 2 місяці після звітного місяця за зверненням ВАТ «Крименерго» та ВАТ ЕК «Одесаобленерго».

Для отримання компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії для власних потреб дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія», ВАТ «Крименерго» та від ВАТ ЕК «Одесаобленерго» подають заяву на отримання компенсації до відповідного територіального представництва НКРЕ (далі – ТП НКРЕ) не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним. Заява має бути підписана керівником організації та скріплена печаткою ліцензіата.

До заяви додаються:

розрахунок суми компенсації втрат у звітному місяці (додаток 2), що має бути підписаний керівником організації і головним бухгалтером та скріплений печаткою ліцензіата;

матеріали, що підтверджують достовірність наданої інформації по дитячих центрах «Артек» і «Молода гвардія» (акти звірки фактичних обсягів споживання електроенергії у звітному місяці).

4. У разі правильності заповнення та повноти даних відповідне ТП НКРЕ не пізніше 10 числа місяця, що передує розрахунковому, надає висновок щодо доцільності надання компенсації втрат ВАТ «Крименерго» та ВАТ ЕК «Одесаобленерго», залишаючи собі копію.

Заяву з оригіналом висновку відповідного ТП НКРЕ та оригіналом розрахунку суми компенсації втрат у звітному місяці ВАТ «Крименерго» та ВАТ ЕК «Одесаобленерго» подають до центрального апарату НКРЕ не пізніше 15 числа місяця, що передує розрахунковому.

5. Якщо подана заява не відповідає типовій формі або документи не містять всієї інформації, що вимагається, заява на отримання компенсації втрат відхиляється з можливістю повторного її подання у встановлений строк.

6. Відповідне ТП НКРЕ один раз у квартал здійснює вибіркову перевірку ВАТ «Крименерго» та ВАТ ЕК «Одесаобленерго» стосовно достовірності наданих матеріалів щодо обсягів відпущеної електричної енергії для власних потреб дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія». За результатами перевірки складається акт, який надається до НКРЕ.

У разі виявлення недостовірності наданої ВАТ «Крименерго» та ВАТ ЕК «Одесаобленерго» інформації, що призвело до завищення суми компенсації втрат, НКРЕ може позбавити ліцензіата права на отримання такої компенсації на термін від одного до трьох місяців.

7. Сума компенсації втрат розраховується за звітний місяць згідно з фактичними обсягами відпущеної електричної енергії для власних потреб дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія».

Сума компенсації втрат ВАТ «Крименерго» та ВАТ ЕК «Одесаобленерго» визначається за формулою:


грн,


грн,


де

, – єдиний роздрібний тариф на електричну енергію для споживачів відповідного класу напруги ВАТ «Крименерго» та ВАТ ЕК «Одесаобленерго» відповідно, розрахований згідно з Порядком розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України, затверджений постановою НКРЕ від 26.08.2005 № 707, на звітний місяць, грн/МВтгод;

, – фактичний обсяг електричної енергії, яка використовується для власних потреб дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» на j-тому класі напруги, МВт·год;

– тариф на електричну енергію для власних потреб дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія», який встановлено відповідно до постанови НКРЕ від 31.03.2009 № 367, грн/МВтгод.

8. Рішення НКРЕ щодо отримання ВАТ «Крименерго» та ВАТ ЕК «Одесаобленерго» суми компенсації втрат оформлюється постановою та надсилається не пізніше ніж за 2 дні до початку розрахункового місяця Розпоряднику системи розрахунків оптового ринку, ВАТ «Крименерго», ВАТ ЕК «Одесаобленерго» та відповідному ТП НКРЕ.

9. Розпорядник системи розрахунків оптового ринку в розрахунковому місяці щоденно зменшує ліцензіатам розмір платежу за куповану-продану на ОРЕ електроенергію на 1/30 частину (1/28, 1/29, 1/31 – у залежності від кількості днів у місяці) місячного обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії для власних потреб дитячими центрами «Артек» і «Молода гвардія».


Додаток 1

до Порядку надання компенсації втрат

^ ВАТ «Крименерго» та ВАТ ЕК «Одесаобленерго»

від здійснення постачання електричної енергії

дитячим центрам «Артек» і «Молода гвардія»


ЗАЯВА

ВАТ «Крименерго» та ВАТ ЕК «Одесаобленерго» на отримання компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії дитячим центрам «Артек» і «Молода гвардія»


_____________________________________________________________________

(назва ліцензіата з постачання електричної енергії за регульованим тарифом)


просить надати компенсацію втрат від здійснення постачання електричної енергії для власних потреб дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія», у ___________ _____ року на

(місяць)

загальну суму ________________________________________________ грн.

(цифрами і прописом)


Зобов'язуємось:

вести детальний облік фактичного споживання електричної енергії для власних потреб дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія»;

надавати на вимогу НКРЕ додаткову інформацію і документацію.


Керівник організації ________________

(П.І.Б., підпис)


М.П.


"____" ____________ 200_ року


Додаток 2

до Порядку надання компенсації втрат

^ ВАТ «Крименерго» та ВАТ ЕК «Одесаобленерго»

від здійснення постачання електричної енергії

дитячим центрам «Артек» і «Молода гвардія»


________________________________________________________________________

(назва ліцензіата з постачання електричної енергії за регульованим тарифом)


РОЗРАХУНОК

компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії дитячим центрам «Артек» і «Молода гвардія»

у _______________ ______ року

(місяць)


Найменування споживачів електричної енергії

Клас споживача

Фактичний обсяг електричної енергії для власних потреб дитячих центрів «Артек»/«Молода гвардія», у звітному місяці, МВт·год

Єдиний роздрібний тариф на електричну енергію для споживачів відповідного класу напруги ВАТ «Крименерго» та ВАТ ЕК «Одесаобленерго», розрахований згідно з Порядком розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України, на звітний місяць, грн/МВт·год *

Тариф на електричну енергію для власних потреб дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія», який встановлено відповідно до постанови НКРЕ від 31.03.2009 № 367, грн/МВт·год *

Сума компенсації втрат, грн (с.4-с.5)·c.3

1

2

3

4

5

6

«Артек»
«Молода гвардія»

Примітка:* - без урахування ПДВ.


Керівник організації ________________

(П.І.Б., підпис)

М.П.


Головний бухгалтер ________________

(П.І.Б., підпис)


_______________________________________

(П.І.Б. виконавця, телефон, підпис)

_______________________________________

(П.І.Б. начальника ТП НКРЕ, телефон, підпис)


Офіційно оприлюднено в „Офіційному віснику України”, 27.04.2009, № 29, ст. 982

(Пост.387).

03.04.09 – прийнято рішення:

1. Погодитись з рішенням засідання Ради Оптового ринку електричної енергії України від 25.03.2009 (підпункти 3.2.4 - 3.2.6 протоколу № 4) щодо залучення ДП „Енергоринок" у ВАТ „Державний ощадний банк України" кредитних коштів у розмірі 20 млн грн.

2. Розпоряднику коштів Оптового ринку електричної енергії України:

2.1. Залучені кредитні кошти в сумі 20 млн грн, які надійдуть 6 квітня 2009 року на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії з поточного рахунку ДП „Енергоринок", перераховувати ТОВ "Східенерго" як оплату товарної продукції квітня 2009 року.

2.2. З 5 травня 2009 року по 15 травня 2009 року (включно) з коштів, які надходять на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, здійснювати утримання коштів у сумі, належній ТОВ "Східенерго" згідно алгоритму розподілу коштів при умові неврахування додаткових коштів, отриманих ТОВ "Східенерго" згідно з підпунктом 2.1 цієї постанови. Утримані кошти перерахувати на поточний рахунок ДП "Енергоринок" до повного повернення коштів, отриманих ТОВ "Східенерго" відповідно до підпункту 2.1 цієї постанови.

3. ТОВ "Східенерго" до 10 квітня 2009 року надати до НКРЕ звіт про використання коштів, отриманих відповідно до підпункту 2.1 цієї постанови.(Пост.400).

16.04.09 – прийнято рішення:

1. Накласти штраф у розмірі 15000 гривень на ДП «НЕК «Укренерго» за порушення пункту 3.10 Ліцензійних умов з передачі електроенергії в частині дотримання законодавства України, зокрема за недотримання затвердженої структури тарифу з витрат з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та невиконання Інвестиційної програми за 2008 рік відповідно до вимог постанови НКРЕ від 20.12.2007 № 1760 (із змінами).

2. Збільшити загальний обсяг Інвестиційної програми ДП НЕК «Укренерго» на 2009 рік на 208045,3 тис. грн (без ПДВ) та визначити джерелом фінансування кошти, не використані при виконанні Інвестиційної програми на 2008 рік.

3. Застерегти ДП «НЕК «Укренерго» щодо недопущення в подальшому порушення пунктів 2.3, 3.1.1, 3.6.5 та 3.10 Ліцензійних умов з передачі електроенергії.(Пост.423).

21.04.09 – прийнято рішення:

1. Розпоряднику коштів Оптового ринку електричної енергії України з коштів, які надійдуть на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії станом на 1600 21 квітня 2009 року (за виключенням коштів, які надійшли як оплата ПДВ, та коштів, що перераховані згідно з окремими рішеннями Уряду та постановами НКРЕ), здійснити перерахування коштів генеруючим компаніям ТЕС у розмірі 40 млн грн як оплату товарної продукції квітня 2009 року, в наступних сумах:

ВАТ "ДЕК "Центренерго" - 10 млн грн;

ВАТ „Західенерго" - 30 млн грн.

2. Дію постанови НКРЕ від 30.12.2005 № 1278 “Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії” зупинити на період дії пункту 1 цієї постанови.(Пост. №441).


21.04.09 – прийнято рішення:

У пункті 1.4 постанови НКРЕ від 30.12.2005 № 1278 „Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії”:

слова, цифри та знаки „від 03.09.2008 № 1055, від 30.09.2008 № 1130” вилучити;

слово, цифри та знак „від 18.09.2007 № 1230” замінити словом, цифрами та знаком „від 21.04.2009 № 441”.(Пост. №442).


22.04.09 – прийнято рішення:

1. Накласти штраф у розмірі 5000 гривень на ТОВ «Сумитеплоенерго» за порушення пункту 3.2.3 Ліцензійних умов з виробництва електроенергії в частині виконання всіх оперативних команд органів диспетчерського управління та пункту 3.6.1 Ліцензійних умов з виробництва електроенергії в частині дотримання законодавства України та інших нормативних документів, зокрема статті 14 Закону України «Про електроенергетику» щодо виконання всіх оперативних команд і розпоряджень державного підприємства, що здійснює диспетчерське (оперативно-технологічне) управління відповідно до законодавства України.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України протягом 30 днів з дня прийняття постанови.

2. Застерегти ТОВ «Сумитеплоенерго» щодо недопущення в подальшому порушення пунктів 3.2.3 та 3.6.1 Ліцензійних умов з виробництва електроенергії.

(Пост. №443).


22.04.09 – прийнято рішення:

1. Накласти штраф у розмірі 3000 гривень на ТОВ СП «Правекс-Брок» за порушення пункту 3.2.3 Ліцензійних умов з виробництва електроенергії в частині виконання всіх оперативних команд органів диспетчерського управління та пункту 3.6.1 Ліцензійних умов з виробництва електроенергії в частині дотримання законодавства України та інших нормативних документів, зокрема статті 14 Закону України «Про електроенергетику» щодо виконання всіх оперативних команд і розпоряджень державного підприємства, що здійснює диспетчерське (оперативно-технологічне) управління відповідно до законодавства України.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України протягом 30 днів з дня прийняття постанови.

2. Застерегти ТОВ СП «Правекс-Брок» щодо недопущення в подальшому порушення пунктів 3.2.3 та 3.6.1 Ліцензійних умов з виробництва електроенергії.

(Пост. №444).


22.04.09 – прийнято рішення:

1. Накласти штраф у розмірі 15000 гривень на ВАТ «Черкаське хімволокно» за порушення пункту 3.2.3 Ліцензійних умов з виробництва електроенергії в частині виконання всіх оперативних команд органів диспетчерського управління та пункту 3.6.1 Ліцензійних умов з виробництва електроенергії в частині дотримання законодавства України та інших нормативних документів, зокрема статті 14 Закону України «Про електроенергетику» щодо виконання всіх оперативних команд і розпоряджень державного підприємства, що здійснює диспетчерське (оперативно-технологічне) управління відповідно до законодавства України.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України протягом 30 днів з дня прийняття постанови.

2. Застерегти ВАТ «Черкаське хімволокно» щодо недопущення в подальшому порушення пунктів 3.2.3 та 3.6.1 Ліцензійних умов з виробництва електроенергії.

(Пост. №445).


22.04.09 – прийнято рішення:

1. Накласти штраф у розмірі 15000 гривень на ТОВ фірма «ТехНова» за порушення пункту 3.2.3 Ліцензійних умов з виробництва електроенергії в частині виконання всіх оперативних команд органів диспетчерського управління та пункту 3.6.1 Ліцензійних умов з виробництва електроенергії в частині дотримання законодавства України та інших нормативних документів, зокрема статті 14 Закону України «Про електроенергетику» щодо виконання всіх оперативних команд і розпоряджень державного підприємства, що здійснює диспетчерське (оперативно-технологічне) управління відповідно до законодавства України.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України протягом 30 днів з дня прийняття постанови.

2. Застерегти ТОВ фірма «ТехНова» щодо недопущення в подальшому порушення пунктів 3.2.3 та 3.6.1 Ліцензійних умов з виробництва електроенергії.

(Пост. №446).


22.04.09 – прийнято рішення:

Застерегти ВАТ «Полтаваобленерго» щодо недопущення в подальшому порушень пункту 3.6.1 Ліцензійних умов у частині дотримання законодавства України та нормативно-технічних документів, зокрема вимог статті 14 Закону та пункту 3.2.3 Ліцензійних умов щодо виконання команди органів диспетчерського управління.(Пост. №447).


22.04.09 – прийнято рішення:

1.Накласти штраф у розмірі 15000 гривень на ЗАТ «Білоцерківська ТЕЦ» за порушення пункту 3.2.3 Ліцензійних умов з виробництва електроенергії в частині виконання всіх оперативних команд органів диспетчерського управління та пункту 3.6.1 Ліцензійних умов з виробництва електроенергії в частині дотримання законодавства України та інших нормативних документів, зокрема статті 14 Закону України «Про електроенергетику» щодо виконання всіх оперативних команд і розпоряджень державного підприємства, що здійснює диспетчерське (оперативно-технологічне) управління відповідно до законодавства України.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України протягом 30 днів з дня прийняття постанови.

2. Застерегти ЗАТ «Білоцерківська ТЕЦ» щодо недопущення в подальшому порушення пунктів 3.2.3 та 3.6.1 Ліцензійних умов з виробництва електроенергії.

(Пост. №448).


22.04.09 – прийнято рішення:

Застерегти ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» щодо недопущення в подальшому порушень пункту 3.5.1 Ліцензійних умов у частині дотримання законодавства України та інших нормативних документів, зокрема вимог статті 14 Закону та пункту 3.3 Ліцензійних умов щодо виконання команди органів диспетчерського управління.(Пост. №449).


22.04.09 – прийнято рішення:

1. Затвердити інвестиційну складову до тарифу ВАТ "Донбасенерго" на електричну енергію, що формуються згідно з Правилами оптового ринку електроенергії, необхідну для фінансування української складової проекту реконструкції енергоблоку № 4 Старобешівської ТЕС, повернення суми кредиту, відсотків за користування ним та відсотків за зобов’язаннями, що передбачені Кредитною угодою між Європейським банком реконструкції та розвитку і ВАТ «Донбасенерго» (згідно з додатком).

Розпоряднику системи розрахунків при нарахуванні платежів ВАТ "Донбасенерго" за відпущену електричну енергію в Оптовий ринок електричної енергії України враховувати інвестиційну складову до тарифу продажу електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії України, визначену у додатку до цієї постанови, як додатковий платіж на реконструкцію та модернізацію енергоблоку № 4 Старобешівської ТЕС.(Пост. №450).


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

22.04.2009 № 450


^ ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА

до тарифу ВАТ "Донбасенерго" на електричну енергію, для фінансування української складової проекту реконструкції енергоблоку № 4 Старобешівської ТЕС, повернення суми кредиту, відсотків за користування ним та відсотків за зобов’язаннями, що передбачені Кредитною угодою між Європейським банком реконструкції та розвитку і ВАТ «Донбасенерго»


Період

Сума (грн, без ПДВ)

травень

6300000

червень

7000000

липень

6000000

серпень

6000000

вересень

7000000

жовтень

7000000

листопад

7000000

грудень

7000000

Всього за 2009 рік

53300000


  1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Інформація щодо діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з 27. 04. 2009 по 30. 04. 2009 iconІнформація щодо діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з 07. 12. 2009 по 11. 12. 2009
Національної комісії регулювання електроенергетики України з 07. 12. 2009 по 11. 12. 2009
Інформація щодо діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з 27. 04. 2009 по 30. 04. 2009 iconІнформація щодо діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з 13. 04. 2009 по 17. 04. 2009
Національної комісії регулювання електроенергетики України з 13. 04. 2009 по 17. 04. 2009
Інформація щодо діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з 27. 04. 2009 по 30. 04. 2009 iconІнформація щодо діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з 22. 06. 2009 по 26. 06. 2009
Національної комісії регулювання електроенергетики України з 22. 06. 2009 по 26. 06. 2009
Інформація щодо діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з 27. 04. 2009 по 30. 04. 2009 iconІнформація щодо діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з 20. 04. 2009 по 24. 04. 2009
Національної комісії регулювання електроенергетики України з 20. 04. 2009 по 24. 04. 2009
Інформація щодо діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з 27. 04. 2009 по 30. 04. 2009 iconІнформація щодо діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з 19. 02. 2009 по 23. 02. 2009
Національної комісії регулювання електроенергетики України з 19. 02. 2009 по 23. 02. 2009
Інформація щодо діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з 27. 04. 2009 по 30. 04. 2009 iconІнформація щодо діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з 11. 05. 2009 по 15. 05. 2009
Національної комісії регулювання електроенергетики України з 11. 05. 2009 по 15. 05. 2009
Інформація щодо діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з 27. 04. 2009 по 30. 04. 2009 iconІнформація щодо діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з 10. 08. 2009 по 14. 08. 2009
Національної комісії регулювання електроенергетики України з 10. 08. 2009 по 14. 08. 2009
Інформація щодо діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з 27. 04. 2009 по 30. 04. 2009 iconІнформація щодо діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з 30. 03. 2009 по 03. 04. 2009
Національної комісії регулювання електроенергетики України з 30. 03. 2009 по 03. 04. 2009
Інформація щодо діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з 27. 04. 2009 по 30. 04. 2009 iconІнформація щодо діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України (нкре) з 06. 04. 2009 по 10. 04. 2009
Національної комісії регулювання електроенергетики України (нкре) з 06. 04. 2009 по 10. 04. 2009
Інформація щодо діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з 27. 04. 2009 по 30. 04. 2009 iconІнформація щодо діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України (нкре) з 23. 03. 2009 по 27. 03. 2009
Національної комісії регулювання електроенергетики України (нкре) з 23. 03. 2009 по 27. 03. 2009
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи