Пенсійний фонд україни icon

Пенсійний фонд україниНазваПенсійний фонд україни
Сторінка1/13
Дата конвертації25.04.2013
Розмір1.06 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

Опис формату звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1014/18309, враховуючи зміни постанови правління Пенсійного фонду № 18-1 від 23.06.2011 та зміни постанови правління Пенсійного фонду № 24-1 від 10.12.2012


Суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, річний звіт про нараховані та сплачені суми фіксованого розміру страхових внесків, звіт про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, звіт про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу, розрахунок суми внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування із сум грошового забезпечення, що підлягають сплаті, за звітні періоди 2009 року подаються у строки та за формами, встановленими Інструкцією про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженою постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 № 21-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за № 64/8663 (у редакції, що діяла до 01.01.2010).

Відомості про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (первинна звітність до системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду), за 2009 рік подаються у строки та за формою, встановленими Порядком формування та подання органами Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 № 7-6, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.08.2004 за № 1000/9599.

Облік застрахованих осіб та персоніфікований облік відомостей про суми заробітної плати (доходу) та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2010 року ведеться з застосуванням постанови правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 № 7-6 "Про Порядок формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.08.2004 за № 1000/9599.

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України 05.11.2009 № 26-1, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 за № 1136/17152, регулює питання подання звіту до органів Пенсійного фонду України за звітні період з 1 січня 2010 року до 1 січня 2011 року.

З 1 січня 2011 року набрав чинності Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон).

Відповідно до статті 6 Закону Пенсійним фондом України розроблено Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, який затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, яку зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 за № 1136/17152 (далі - Порядок). Вищезазначений Порядок регулює питання подання звіту до органів Пенсійного фонду України за звітні періоди починаючи з 1 січня 2011 року, враховуючи зміни постанови правління Пенсійного фонду № 18-1 від 23.06.2011 та зміни постанови правління Пенсійного фонду № 24-1 від 10.12.2012.

I. Опис додатка 4 до Порядку "Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України" та вимоги щодо заповнення

^

1. Заповнення титульного аркуша додатка 4


Страхувальники, зазначені в пункті 3.1 розділу III Порядку, зобов'язані формувати та подавати до органів Пенсійного фонду звіт згідно з додатком 4 до Порядку не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом.

Звітним періодом для них є календарний місяць.

На титульному аркуші додатка 4 зазначаються:

Реквізит 01. Звіт за місяць, рік: вказується звітний місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри), за який формується та подається звіт. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 02. Код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків:

• для юридичних осіб вноситься восьмирозрядний номер згідно з Державним реєстром підприємств, організацій України (ЄДРПОУ);

• для фізичних осіб - підприємців вноситься десятирозрядний номер, під яким вони зареєстровані як платники податків за довідкою ДПА з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО). Номер вноситься із реєстраційних документів страхувальника;

• для юридичних осіб (наприклад, церква або юридичні особи нерезиденти), у яких немає коду ЄДРПОУ, органом Пенсійного фонду буде присвоюватися власний номер за наступною маскою: P№№№№SSS, де "P" - константа, що вказує на реєстрацію юридичної особи за номером, присвоєним в органі Пенсійного фонду; "№№№№№" - рівно п'ять цифр - код органу ПФУ районного рівня (з ведучим нулем), де здійснюється первинне взяття на облік страхувальника - юридичної особи; "SSS" - порядковий номер страхувальника з особливим кодом (з ведучими нулями), якого взято на облік у даному органі Пенсійного фонду;

• для фізичних осіб - підприємців, для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: серія та номер (№№№ XXXXXX - три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БК№№XXXXXX - "БК" - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; "№№" - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); "XXXXXX" - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями)); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (F№№№№№№№№№, де "F" - латинська літера (константа)), далі "№№№№№№№№№" - довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 03. Філія за реєстрацією в Пенсійному фонді України: заповнюється згідно з реєстраційними даними страхувальника в органі Пенсійного фонду. Це поле заповнюється для страхувальників з числа відокремлених підрозділів юридичної особи, що розташовані поза її місцезнаходженням та виробляють продукцію або надають послуги в єдиному технологічному процесі з головною організацією, мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки по заробітній платі із застрахованими особами та нараховують і сплачують єдиний внесок.

Найменування страхувальника: у поле без клітинок вноситься коротка назва страхувальника відповідно до реєстраційних документів, а для страхувальника - фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 04. Вихідний № у страхувальника та дата: якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції, проставляється реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника, який потім зазначається на кожному аркуші додатка 4. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника.

Реквізит 05. Код органу Пенсійного фонду, до якого подається звіт: вноситься код та назва органу Пенсійного фонду, у якому страхувальника зареєстровано як платника.

Реквізит 06. Перелік таблиць додатка 4: навпроти назви кожної із таблиць зазначається кількість аркушів та кількість рядків.

Навпроти тих таблиць, які не подаються до органів Пенсійного фонду, проставляються прочерки.

У графі "Кількість аркушів" зазначається кількість аркушів документів однієї таблиці.

У графі "Кількість рядків" зазначається кількість заповнених рядків на аркушах документів однієї таблиці для таблиць 5 - 9 додатка 4 до Порядку.

У графі "Усього" зазначаються загальна кількість аркушів документів та загальний підсумок заповнених рядків на цих аркушах.

Реквізит 07. Керівник:

• для юридичних осіб - зазначається десятирозрядний реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)), підпис та прізвище з ініціалами керівника підприємства;

• для фізичних осіб - зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)) фізичної особи - підприємця, у відповідні поля вноситься підпис та прізвище фізичної особи. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 08. Головний бухгалтер: для юридичних осіб - за наявності даної посади зазначається десятирозрядний реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)), підпис та прізвище з ініціалами головного бухгалтера; для фізичних осіб - даний реквізит не заповнюється. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 09. Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду та дата реєстрації в органі Пенсійного фонду: зазначається номер, який автоматично надається кожному звіту при внесенні відповідних відомостей відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що приймає звіт, із зазначенням дати. При внесенні відповідних відомостей до цього реквізиту відповідальна особа органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт, обов'язково засвідчує ці відомості підписом із зазначенням прізвища з ініціалами.

^ Дата реєстрації в органі Пенсійного фонду України: зазначається дата реєстрації в органах Пенсійного фонду.

Відмітка про внесення даних до системи персоніфікованого обліку: проставляється дата, коли дані звіту занесені до автоматизованої системи персоніфікованого обліку.

Реквізит 10. Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____________ місяць 20__ року (далі - Розписка): заповнюється відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт. В Розписці дублюються відомості, занесені до реквізиту 09, та зазначається кількість аркушів документів, отриманих від страхувальника разом з титульним аркушем (це кількість аркушів документів з графи "Усього" реквізиту 06 плюс "+" один аркуш). По лінії відрізу Розписка відрізається відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт, завіряється печаткою для довідок або штампом з грифом "ПРИЙНЯТО" та повертається страхувальнику.

Титульний аркуш та всі аркуші таблиць додатка 4 завіряються підписом керівника та головного бухгалтера (за наявності даної посади у страхувальника), засвідчуються печаткою (за наявності) страхувальника. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника і звіт передається до органу Пенсійного фонду.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Схожі:

Пенсійний фонд україни iconПенсійний фонд України

Пенсійний фонд україни iconПостанова правління Пенсійного фонду України від 8 жовтня 2010 року №22-2 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до статті 6 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та...
Пенсійний фонд україни iconПенсійна реформа – в дії у 1991 році Україна розпочала перехід до розбудови пенсійної системи, заснованої на „страхових”
Було створено Пенсійний фонд України як систему збору та розподілу страхових внесків роботодавців і громадян на пенсійні виплати....
Пенсійний фонд україни iconРішення від 16 травня 2012 року №181 Про надання дозволу кп брр «Балаклійські теплові мережі» на встановлення тимчасового
Леніна (Пенсійний фонд) до перехрестя з вул. Куйбишева з метою запобігання заїзду автотранспорту на газони та тротуари вздовж зазначеної...
Пенсійний фонд україни iconРішення обласної ради „28 лютого 2007 р. №9/17 положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища (далі Фонд) створений відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього...
Пенсійний фонд україни iconЗакон України "Про державну службу" Пенсійний вік, що дає право на пенсію (ст. 37): До внесення змін Після внесення змін

Пенсійний фонд україни iconЩотижнева аналітика діяльності відкритих ісі в Україні 01. 06. 2006 -07. 06. 2006р
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Преміум фонд збалансований"
Пенсійний фонд україни iconЗакон україни про Національний архівний фонд та архівні установи ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1994, n 15, ст. 86 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 3815-xii ( 3815-12 ) від 24. 12. 93, Ввр, 1994, n 15, ст. 87 )
Про Національний архівний фонд та архівн
Пенсійний фонд україни iconЗакон УкраЇни Про Фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку
Цей Закон встановлює засади функціонування Фонду гарантування інвестицій на фондовому ринку (далі — Фонд), порядок здійснення компенсаційних...
Пенсійний фонд україни iconДержавне агентство україни з інвестицій та інновацій держінвестицій: прийняття Закону України «Про Фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку»
Держінвестицій: прийняття Закону України «Про Фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку» є недоцільним
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи