Додаток №1 до розпорядження міського голови від 10. 02. 03 №245 склад робочої групи з підготовки до пропуску весняної повені І льодоходу icon

Додаток №1 до розпорядження міського голови від 10. 02. 03 №245 склад робочої групи з підготовки до пропуску весняної повені І льодоходуНазваДодаток №1 до розпорядження міського голови від 10. 02. 03 №245 склад робочої групи з підготовки до пропуску весняної повені І льодоходу
Дата конвертації02.08.2014
Розмір107.7 Kb.
ТипДодаток
джерело


Додаток № 1

до розпорядження

міського голови

від_ 10.02.03 245


СКЛАД

робочої групи з підготовки до пропуску весняної повені і льодоходу

на річках м. Харкова у 2003 році


Бабаєв В.М. - перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керівник групи;

Гриневич Є.О. - заступник міського голови з питань діяльності вико­навчих органів ради - начальник ГУ житлово - комуна­льного господарства - заступник керівника групи;


ЧЛЕНИ ГРУПИ:
Бабенко В.М. - начальник управління комунального господарства

Метелін О. В. - заступник начальника управління по будівництву, ремо­нту і реконструкції міста

Кітанін В.О. - заступник начальника управління житлового господар­ства

Гурін О.І. - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту

населення (за згодою);

Івченко В.В. - військовий комендант Харківського гарнізону (за зго­дою);

Науменко А.М. - заступник начальника ХМУ УМВС України в Харків­ській області (за згодою);

Лютий В.В. - начальник відділу ДАІ ХМУ УМВС України в Харкіській області (за згодою);

Корінько І.В. - генеральний директор ДКП "Харківкомуночиствод";

Докучаев О.С. - директор Комплексу з експлуатації об'єктів водозни­ження та зливової каналізації;

Невелєв В.А. - директор Комплексу "Спецшахтотонельрембуд - Гідроспоруди";

Петросов В.А. - генеральний директор ТВО "Харківкомунпромвод" (зазгодою);

Яковлєв В.М. - заступник начальника міського відділу управління по­жежної охорони УМВС України в Харківській області (за згодою);

Костенко Л.Ф. - начальник управління охорони здоров'я;

Літвін С.А. - начальник Харківського центру гідро.метереології (зазгодою);

Власенко Д.В. - головний інженер ДКП "Шляхрембуд";

Колпакова Т.М. - головний санітарний лікар міста (за згодою);

Кріцин В.Я. - головний інженер державного підприємства "Харківвибухпром" (за згодою);

Петровський В.П. - заступник голови обласного комітету ТСОУ (за зго­дою);

Жданов В. І. - в.о. директора "Харківські міські електромережі" АК "Харківобленерго" (за згодою);

Чмельов Ю.О. - директор АТ "Харківський Водоканалпроект" (за зго­дою);

Коваленко Ю. Л. - начальник відділу екології ГУ ЖКГ

Мінько Ю. І. - головний інженер "Харківські обласні електромережі"АК "Харківобленерго"(за згодою);


Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради -

керуючий справами виконкому міської ради О. Нечипоренко

Додаток № 2

до розпорядження

міського голови

від_ 10.02.03 245

ПЛАН

заходів з підготовки до пропуску весняної повені та льодоходу

на річках м. Харкова у 2003 році


№ п/ п


Перелік заходів

Термін вико­нання

Відповідальний за виконання

1

2

3

4

1


Створити районні штаби по пропус­ку весняної повені у 2003 р.

15.02.2003р.


Голови районних

у м. Харкові рад


2


Провести перевірку об'єктів прилег­лих до зони можливого затоплення. Укласти перелік наявності відкачу-вальних засобів в установах міста


26.02.2003р.


Гурін О. І.


3


Скласти план евакуації населення із зон можливого затоплення


15.02.2003р.


Кушнір М. Ф.


4


Провести перевірку місць зосере­дження евакуйованого населення на пожежну стійкість та відповідність санітарно-епідеміологічним вимогам


26.02.2003р.


Колпакова Т.М. Яковлєв В.М.


5


Розробити план та забезпечити його виконання щодо підготовки гідро­споруд до пропуску весняної повені


26.02.2003 р.


Корінько І. В.


6


Провести обстеження берегових устоїв і проміжних опор мостів та прийняти заходи щодо безаварійного пропуску весняної повені


26.02.2003р.


Власенко Д.В.


7


Забезпечити виконання необхідних вибухових робіт на час льодоходу на річках м. Харкова та громадський порядок при проведенні цих робіт

При необхід­ності за окре­мим розпоря­дженням

Корінько І. В. Науменко А.М. Кріцин В. Я.


8


Забезпечити підготовку та облік плавзасобів для евакуації населення у разі необхідності


26.02.2003р.


Гурін О. І.

Голови районних

у м. Харкові рад

9


Розробити заходи щодо забезпечення діяльності підприємств і установ, які попадають до зони можливого зато­плення на час інтенсивної повені

26.02.2003р.


Голови районних

у м. Харкові рад, керівники уста­нов та підпри­ємств

10


Забезпечити залучення автотранспо­рту для виконання робіт на час про­пуску повені за

вказівкою міської робочої групи


За особливим розпоряджен­ням міської робочої групи

Бабенко В.М.

Лютий В. В.


11


Провести ремонт шлюзних камер, заготівлю матеріалів, установку і підключення відкачувальних засобів

28.02.2003р.


Корінько І. В.


12


Забезпечити надійне електропоста­чання гідроспоруд, об'єктів міського господарства, житлових будинків та районів, яким загрожує затоплення під час пропуску весняної повені

28.02.2003р.


Жданов В. І.


13


Забезпечити телефонний зв'язок з усіма гідроспорудами та дільницями, залученими до роботи по пропуску повені, а також надати 2 телефонних номери Комплексу "СШТРБ-ГС", необхідних для оперативного керів­ництва пропуску повені

28.02.2003р.


Бабенко В.М.


14


Організувати харчування аварійних бригад евакуйованого населення в місцях їх дислокації


За заявами районних шта­бів15


Організувати безперервне забезпе­чення медичною допомогою насе­лення на час проходження повені

Постійно


Костенко Л.Ф.


16


Просити начальника Харківського гарнізону закріпити військові части­ни за районами міста для надання допомоги на час пропуску весняної повені

28.02.2003р.


Івченко В. В.


17


Забезпечити безперервну роботу на­сосних станцій каналізації, очисних споруд, враховуючи можливість по­падання поверхневих стоків у каналі­зацію

Постійно


Корінько І. В. Жданов В. І.


18


Забезпечити надійну роботу водо-споруд та дільниць водопостачання на час весняної повені

Постійно


Петросов В. А.


19


Забезпечити заправку паливом меха­нізмів та автотранспорту, зайнятих в роботі з пропуску повені з пересув­них заправних станцій

За особливим розпоряджен­ням міської робочої групи

Бабенко В.М.


20


Забезпечити технічною водою під­приємства міста з врахуванням мож­ливого зниження рівня води

28.02.2003р.


Петросов В. А.


21


Провести розчищення всіх водовід­відних канав, закріпити дамби річок, шлакоскладальних відстійників, тех­нічних ставків, водойм

28.02.2003р.


Голови районних

у м. Харкові рад


22


Провести обстеження підвалів, жит­лових будинків, підприємств і уста­нов міста, що попадають у зону мож­ливого затоплення, вжити заходи щодо їх захисту від повені

28.02.2003р.


Голови районних

у м. Харкові рад


23


Забезпечити в установленому поряд­ку своєчасне фінансування усіх видів робіт, пов'язаних з підготовкою та пропуском весняної повені і льодо­ходу, окремо Павлівської греблі, Гончарівської греблі, Ново - Бавар­ської греблі, споруд Лозовеньківсь-кого водосховища в межах коштів, передбачених по міському бюджету на 2003 рік


Постійно


Таукешева Т. Д.Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради -

керуючий справами виконкому міської ради О. Нечипоренко

Додаток № З

до розпорядження

міського голови

від_ 10.02.03 245

ПЕРЕЛІК

місць дислокації постів нагляду за пропуском

весняної повені у м. Харкові у 2003 році

№ п/п


Дислокація постів нагляду

Установи, що забезпечують нагляд

1


2


3

1


Журавлівська гребля


Комплекс "Спецшахтотунельрембуд

- Гідроспоруди", АТ "Харківський Водоканал проект"

2


Гончарівська гребля


Комплекс "Спецшахтотунельрембуд

- Гідроспоруди", АТ "Харківський Водоканал проект"


3


Лопанська гребля


Комплекс "Спецшахтотунельрембуд

- Гідроспоруди", АТ "Харківський Водоканалпроект"


4


Лозовеньківське водосховище


Комплекс "Спецшахтотунельрембуд

- Гідроспоруди", АТ "Харківський Водоканалпроект"


5


Жихорська гребля


Комплекс "Спецшахтотунельрембуд

- Гідроспоруди", АТ "Харківський Водоканалпроект"


6


Павлівська гребля


Комплекс "Спецшахтотунельрембуд

- Гідроспоруди", АТ "Харківський Водоканалпроект"


7


Пилипівський міст


Комплекс "Спецшахтотунельрембуд

- Гідроспоруди", АТ "Харківський Водоканалпроект"
Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради -

керуючий справами виконкому міської ради О. НечипоренкоСхожі:

Додаток №1 до розпорядження міського голови від 10. 02. 03 №245 склад робочої групи з підготовки до пропуску весняної повені І льодоходу iconПлан роботи комісії з питань теб та нс
Про хід підготовки міста до пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені
Додаток №1 до розпорядження міського голови від 10. 02. 03 №245 склад робочої групи з підготовки до пропуску весняної повені І льодоходу iconРозпорядження Харківського міського голови Від № скла д робочої групи з організації та підготовки до святкування 50-річчя польоту Ю. О. Гагаріна в космос Кернес Г. А
Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради, заступник голови робочої групи
Додаток №1 до розпорядження міського голови від 10. 02. 03 №245 склад робочої групи з підготовки до пропуску весняної повені І льодоходу iconДодаток до розпорядження міського голови від 2011 р. № Склад Робочої групи з підготовки проекту Стратегії
Голови Ради Федерації роботодавців України, Член Президії Ради Федерації роботодавців України, Голова Ради Об'єднання організації...
Додаток №1 до розпорядження міського голови від 10. 02. 03 №245 склад робочої групи з підготовки до пропуску весняної повені І льодоходу iconРозпорядження міського голови від 2011 № Склад робочої групи з питань вдосконалення роботи мережі клубів за місцем проживання Поярков Юрій Михайлович
Харківської міської ради 6 скликання, голова постійної комісії з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика...
Додаток №1 до розпорядження міського голови від 10. 02. 03 №245 склад робочої групи з підготовки до пропуску весняної повені І льодоходу iconПро затвердження плану заходів щодо дій під час пропуску зимових дощових паводків, весняної повені, льодоходу та паводків у 2012-2013 рр
Про обмеження комерційних операцій на залізничній станції Балаклія Південної залізниці
Додаток №1 до розпорядження міського голови від 10. 02. 03 №245 склад робочої групи з підготовки до пропуску весняної повені І льодоходу iconРішення від 19 жовтня 2011 року №464 Про затвердження плану заходів щодо дій
Затвердити план заходів щодо дій виконкому міської ради та підприємств житлово-комунального господарства під час пропуску зимових...
Додаток №1 до розпорядження міського голови від 10. 02. 03 №245 склад робочої групи з підготовки до пропуску весняної повені І льодоходу iconПро затвердження плану заходів щодо дій під час пропуску зимових дощових паводків, весняної повені, льодоходу та паводків у 2013-2014 рр
Про затвердження заходів по забезпеченню пожежної безпеки на території міста Балаклія на 2014 рік
Додаток №1 до розпорядження міського голови від 10. 02. 03 №245 склад робочої групи з підготовки до пропуску весняної повені І льодоходу iconПро затвердження плану заходів щодо дій під час пропуску зимових дощових паводків, весняної повені, льдоходу та паводків у 2011 -2012 роках
Про затвердження плану заходів щодо дій під час пропуску зимових дощових паводків, весняної повені, льдоходу та паводків у 2011 –2012...
Додаток №1 до розпорядження міського голови від 10. 02. 03 №245 склад робочої групи з підготовки до пропуску весняної повені І льодоходу iconР озпорядження міського голови №1136 від 26. 10. 07
«Про створення робочої групи з розроблення проекту Програми соціального захисту населення на 2008-2010 роки»
Додаток №1 до розпорядження міського голови від 10. 02. 03 №245 склад робочої групи з підготовки до пропуску весняної повені І льодоходу iconРозпорядження голови обласної ради 04 квітня 2014 р м. Луганськ №99 Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради від 29. 08. 2013 №306 «Про створення робочої групи щодо розгляду питань реалізації регіональних цільових програм»
Керуючись ч. 7 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розпорядженням голови обласної ради від 11. 03. 2014...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи