Розпорядження від 06. 05. 2011 р. №1988 Про заходи по забезпеченню доступу до публічної інформації icon

Розпорядження від 06. 05. 2011 р. №1988 Про заходи по забезпеченню доступу до публічної інформаціїНазваРозпорядження від 06. 05. 2011 р. №1988 Про заходи по забезпеченню доступу до публічної інформації
Дата конвертації27.07.2014
Розмір157.22 Kb.
ТипРозпорядження
джерело

ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 06.05.2011 р. № 1988
Про заходи по забезпеченню доступу до публічної інформації
З метою забезпечення виконання в Харківській міській раді та її виконавчих органах вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», нової редакції Закону України «Про інформацію» та розпорядження міського голови «Про організаційно-правові заходи забезпечення права на доступ до публічної інформації» від 21.04.2011 року №1783, керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Затвердити Порядок підготовки проектів рішень виконавчого комітету Харківської міської ради та розпоряджень Харківського міського голови, які відповідно до ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» підлягають оприлюдненню (додаток 1).

2. Затвердити Положення про відділ забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту діловодства Харківської міської ради (додаток 2).
3. Встановити, що Єдиний міський реєстр актів Харківської міської ради, міського голови та виконавчих органів ради є складовою частиною офіційного серверу Харківської міської ради, міського голови та виконавчого комітету.
4. Визначити КП «Міський інформаційний центр» відповідальним за забезпечення своєчасного розміщення на сервері Харківської міської ради, міського голови та виконавчого комітету нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), які підлягають оприлюдненню.
5. КП «Міський інформаційний центр»:

5.1. Впровадити в Єдиному міському реєстрі актів Харківської міської ради, міського голови та виконавчих органів ради розділ «Проекти рішень Харківської міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови» та забезпечити доступ до нього виконавчим органам міської ради для самостійного внесення в зазначений реєстр проектів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови у відповідний розділ з метою їх оприлюднення.

5.2. Забезпечити проведення навчань з відповідальними у виконавчих органах міської ради особами з питань запитів на інформацію щодо порядку внесення проектів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови до Єдиного міського реєстру актів Харківської міської ради, міського голови та виконавчих органів ради.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – керуючого справами виконавчого комітету міської ради Риженко А.Л.
Міський голова Г.А. Кернес

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 06.05.2011 № 1988

^ ПОРЯДОК

підготовки проектів рішень виконавчого комітету Харківської міської ради та розпоряджень Харківського міського голови,

які відповідно до ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» підлягають оприлюдненню
1. Підготовку проекту рішення виконавчого комітету Харківської міської ради або розпорядження Харківського міського голови (надалі – проект розпорядчого акту), які підлягають оприлюдненню, здійснює його виконавець.

2. Під виконавцем проекту розпорядчого акту, який підлягає оприлюдненню, розуміється посадова особа (не нижче начальника відділу галузевого департаменту або іншого виконавчого органу міської ради), якій міським головою, першим заступником міського голови або керівником виконавчого органу доручено організувати підготовку проекту розпорядчого акту.

3. Виконавець (співвиконавці), відповідальний за підготовку проекту розпорядчого акту, який підлягає оприлюдненню:

1) готує зазначений проект розпорядчого акту відповідно до вимог чинного законодавства;

2) направляє зазначений проект розпорядчого акту на погодження;

3) доопрацьовує зазначений проект розпорядчого акту згідно з зауваженнями Юридичного департаменту міської ради та пропозиціями або зауваженнями інших виконавчих органів (посадових осіб) міської ради, що брали участь у підготовці та погодженні відповідного проекту розпорядчого акту;

4) здійснює спільно з відповідальною особою з питань запитів на інформацію оприлюднення зазначеного проекту розпорядчого акту на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету Харківської міської ради не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

5) здійснює довідкову та консультативну роботу щодо прийнятого розпорядчого акту.

4. При розробці проекту розпорядчого акту, який підлягає оприлюдненню, виконавець повинен особисто провести ретельний аналіз на предмет наявності у проекті розпорядчого акту будь-яких невідповідностей та протиріч з чинним законодавством, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, а також розпорядженнями міського голови прийнятими з даного питання раніше.

5. Окрім вищевказаних дій виконавець особисто забезпечує наступне:

1) додержання правил складання зазначеного розпорядчого акту, який підлягає оприлюдненню, за встановленою формою з назвою, описовою, мотивувальною та резолютивною частинами;

2) необхідність та доцільність підготовки зазначеного проекту розпорядчого акту;

3) повноту та чіткість викладення в тексті проекту розпорядчого акту, який підлягає оприлюдненню, відповідного питання;

4) долучення до матеріалів проекту розпорядчого акту, який підлягає оприлюдненню, правового висновку Юридичного департаменту міської ради із зауваженнями у разі їх наявності.

5) долучення до матеріалів проекту розпорядчого акту, який підлягає оприлюдненню, висновків галузевих виконавчих органів міської ради, забезпечення повноти та точності внесення зауважень та доповнень галузевих виконавчих органів міської ради, що брали участь у підготовці та погодженні зазначеного проекту розпорядчого акту;

6. Після підготовки проекту розпорядчого акту, який підлягає оприлюдненню, виконавець з матеріалами, на підставі яких був підготовлений проект розпорядчого акту, доповідає його особі, яка доручила підготовку зазначеного проекту розпорядчого акту. Після погодження зазначеного проекту розпорядчого акту керівником галузевого департаменту і отримання його візи на проекті розпорядчого акту, виконавець отримує погодження:

1) керівників галузевих виконавчих органів міської ради, що брали участь у підготовці зазначеного проекту;

2) Юридичного департаменту міської ради;

7. Якщо в проекті розпорядчого акту, який підлягає оприлюдненню, порушуються фінансові питання, то він обов’язково направляється для погодження керівнику Департаменту бюджету і фінансів міської ради, а у разі порушення майнових питань – керівнику Департаменту економіки та комунального майна міської ради.

8. Якщо у проекті розпорядчого акту, який підлягає оприлюдненню, є питання про створення та персональний склад комісії чи робочої групи, до складу яких включені службовці органів місцевого самоврядування, то їх кандидатури обов’язково погоджуються з керівником відповідного виконавчого органу міської ради.

9. Посадова особа, яка погоджує проект розпорядчого акту, який підлягає оприлюдненню, шляхом його візування, може вносити зауваження та пропозиції у формі висновку, про що робиться запис «Із зауваженнями, що додаються».

10. Строк перебування проекту розпорядчого акту, який підлягає оприлюдненню, на візуванні у кожної посадової особи не повинен перевищувати 2 днів.

11. Візування проекту розпорядчого акту, який підлягає оприлюдненню, складається з проставлення відповідною посадовою особою візи. Віза повинна містити особистий підпис, прізвище та ініціали особи, що візує його. У разі необхідності вказується найменування посади та дата візування.

12. Віза проставляється як на лицевій, так і на зворотній стороні останньої сторінки проекту розпорядчого акту, якщо для цього на лицевій стороні останньої сторінки недостатньо місця.

13. Погоджений проект розпорядчого акту, який підлягає оприлюдненню, з матеріалами, на підставі яких він був підготовлений, направляється до Юридичного департаменту міської ради супровідним листом.

14. Юридичний департамент міської ради під час опрацювання проекту розпорядчого акту, який підлягає оприлюдненню, перевіряє відповідність наданого проекту положенням Конституції України та чинному законодавству України.

15. У випадку погодження проекту розпорядчого акту, який підлягає оприлюдненню, посадова особа Юридичного департаменту міської ради погоджує зазначений проект розпорядчого акту та відповідні додатки у разі їх наявності шляхом візування.

16. У випадку невідповідності проекту розпорядчого акту, який підлягає оприлюдненню, Конституції України та чинному законодавству України, Юридичний департамент міської ради складає правовий висновок і зазначений проект розпорядчого акту повертається до відповідальної особи, яка його підготувала для усунення зауважень.

17. Доопрацювання виконавцем проекту розпорядчого акту, який підлягає оприлюдненню, усунення недоліків та приведення його у відповідність до Конституції України та чинного законодавства України здійснюється протягом 2 днів, після чого проект розпорядчого акту повторно направляється до Юридичного департаменту міської ради супровідним листом, в якому зазначається про усунення недоліків або мотивована незгода з зауваженнями Юридичного департаменту міської ради.

18. Проект розпорядчого акту, який підлягає оприлюдненню, вважається підготовленим після його погодження та візування у встановленому порядку виконавчими органами міської ради, посадовими особами та Юридичним департаментом міської ради.

19. Підготовлений проект розпорядчого акту нормативно-правового характеру, а також проект розпорядчого акту, що підлягає оприлюдненню
(у випадку наявності додатків – з додатками) розміщується виконавцем спільно з відповідальною особою з питань запитів на інформацію на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

20. Департамент організаційної роботи забезпечує підготовку та надання супровідним листом до КП «Міський інформаційний центр» належним чином засвідчених копій розпорядчих актів але не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня їх прийняття або видання із зазначенням необхідності їх оприлюднення.

21. КП «Міський інформаційний центр» забезпечує оприлюднення прийнятих або виданих розпорядчих актів, які відповідно до ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» підлягають оприлюдненню, шляхом їх розміщення на офіційному сайті Харківської міської ради в мережі Інтернет невідкладно, але не пізніше 2 (двох) робочих днів з дня надходження прийнятих або виданих розпорядчих актів до КП «Міський інформаційний центр.

22. Департамент інформації та зв’язків з громадськістю забезпечує публікацію прийнятих або виданих розпорядчих актів, які підлягають оприлюдненню, в офіційному друкованому віддані Харківської міської ради газеті «Харьковские известия» або в іншому друкованому засобі масової інформації.

Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради А.Л. Риженко

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 06.05.2011 № 1988

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту діловодства Харківської міської ради
1. Загальні положення
1.1. Відділ забезпечення доступу до публічної інформації Харківської міської ради (далі Відділ) є структурним підрозділом Департаменту діловодства Харківської міської ради.

1.2. Відділ підпорядкований заступнику міського голови - керуючому справами виконавчого комітету міської ради, директору Департаменту діловодства та його заступнику.

1.3 У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора Департаменту діловодства, Положенням про Департамент діловодства, даним Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. На посаду начальника та працівників Відділу призначаються особи, які мають вищу освіту та необхідний стаж роботи за фахом. Усі працівники Відділу приймаються на посади та звільняються з посад міським головою.

1.5. Департамент діловодства створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, програмним забезпеченням, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з діловодства.
^ 2. Мета і завдання Відділу
2.1. Метою Відділу є забезпечення прозорості та відкритості
діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання Харківською міською радою та її виконавчими органами своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Харківської міської ради та її виконавчих органах.

2.2. Основними завданнями Відділу є:

2.2.1. Організація прийому, реєстрація та облік запитів на інформацію, що надійшли в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», до Харківської міської ради, її виконавчих органів або безпосередньо до Відділу як самостійного суб'єкта відносин у сфері доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Харківська міська рада та її виконавчі органи, надання консультацій під час оформлення запитів;

2.2.2. Забезпечення своєчасного опрацювання запитів на інформацію, систематизація, аналіз та здійснення контролю за наданням відповідей на запити на інформацію безпосереднім виконавцем в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

2.2.3. Надання методичної допомоги посадовим особам виконавчих органів Харківської міської ради, які визначеними відповідальними з питань доступу до публічної інформації.

2.3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.3.1. Надає консультації запитувачам інформації під час оформлення
запитів на інформацію. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на інформацію, його, на вимогу запитувача, оформляє працівник відділу;

2.3.2. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на інформацію та здійснює контроль за наданням відповідей на такі запити в порядку та строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

2.3.3. Забезпечує надання роз'яснень запитувачам інформації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів стосовно: відмови в наданні інформації на запит, відстрочки в наданні інформації на запит, ненадання відповіді на запит на інформацію, надання недостовірної або неповної інформації, несвоєчасного надання інформації, а також інших рішень, дій чи бездіяльності міської ради, що порушили законні права та інтереси запитувачів інформації;

2.3.4. За дорученням керівництва міської ради забезпечує направлення запиту на інформацію належному розпоряднику відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

2.3.5. Надає методичну допомогу посадовим особам, які призначені відповідальними з питань забезпечення доступу до публічної інформації у виконавчих органах міської ради;

2.3.6. Надає для оприлюднення на офіційному веб-сайті Харківської міської ради публічну інформації про діяльність Відділу;

2.3.7. Вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань доступу до публічної інформації;

2.3.8. Забезпечує реалізацію державної інформаційної політики за такими напрямами: забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб'єктів владних повноважень, забезпечення доступу кожного до публічної інформації;

2.3.8. Забезпечує належний стан місця для роботи запитувача з документами, їх копіями з урахуванням можливості робити виписки з них, фотографування, копіювання, скачуваннями їх на будь-які носії інформації;

2.3.9. Здійснює аналіз та систематизацію запитів інформацію за галузевою та іншими ознаками;

2.3.10. За результатами аналізу запитів на інформацію готує матеріали про кількість та характер запитів на інформацію, що надійшли до Харківської міської ради, про що інформує міського голову;

2.3.11. Вносить пропозиції керівництву Департаменту діловодства Харківської міської ради щодо поліпшення роботи з питань надання інформації на запити на інформацію, усунення причин, що спричиняють обґрунтовані скарги запитувачів;

2.3.12. Вивчає та готує матеріали для міського голови, заступника міського голови - керуючого справами, про роботу виконавчих органів Харківської міської ради щодо надання відповідей на запити на інформацію;

2.3.13. Перевіряє стан роботи із запитами на інформацію у виконавчих органах Харківської міської ради;

2.3.14. Одержує від виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та посадових осіб необхідні для використання у роботі документи, матеріали та інформацію;

2.3.15. Залучає фахівців, вчених, експертів для вирішення завдань, що належать до компетенції Відділу;

2.3.16. Бере участь у засіданнях виконавчого комітету, апаратних нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться виконавчими органами Харківської міської ради з питань роботи із запитами на інформацію;

2.3.17. Готує проекти рішень і розпоряджень про стан роботи із запитами на інформацію і здійснює контроль за їх виконанням;

2.3.18. Організує проведення нарад, семінарів, конференцій, навчань, інших заходів з питань роботи із запитами на інформацію;

2.3.19. вивчає та узагальнює роботу виконавчих органів міської ради із запитами на інформацію;

2.3.20. Взаємодіє при виконанні покладених на нього функцій з органами виконавчої влади, Департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян;

2.3.21. виконує інші функції, покладені на управління, відповідно до чинного законодавства.

2.4. Відділ має право:

2.4.1. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій та органів статистики інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2.4.2. Використовувати системи зв'язку і комунікації міської ради;

2.4.3. Готувати та вносити в установленому порядку пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства з питань доступу до публічної інформації, що належать до його компетенції;

2.4.5. Скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції.
3. Керівництво Відділом
3.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту діловодства.

3.2. Начальник Відділу:

3.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу;

3.2.2. Організовує роботу Відділу, забезпечує виконання покладених на Відділ завдань;

3.2.3. Розподіляє обов'язки між спеціалістами Відділу;

3.2.4. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

3.2.5. Контролює, в межах своєї компетенції, виконання рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, наказів та доручень директора Департаменту діловодства;

3.2.6. Інформує директора Департаменту діловодства про виконання його доручень та про інші питання, які стосуються діяльності Відділу;

3.2.7. Здійснює інші повноваження за дорученням директора Департаменту діловодства.

3.3. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою.
IV. Заключні положення
1. Припинення діяльності Відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог діючого законодавства України.

2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради А.Л. РиженкоСхожі:

Розпорядження від 06. 05. 2011 р. №1988 Про заходи по забезпеченню доступу до публічної інформації iconПро затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти І науки, молоді та спорту України з метою реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації»,
Ступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади...
Розпорядження від 06. 05. 2011 р. №1988 Про заходи по забезпеченню доступу до публічної інформації iconРозпорядження голови районної ради від 15 грудня 2011 року №160-р Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Красилівська районна рада та її
Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Красилівська районна рада та її виконавчий апарат, забезпечується відповідно...
Розпорядження від 06. 05. 2011 р. №1988 Про заходи по забезпеченню доступу до публічної інформації iconРозпорядження 25. 05. 2011
Про додаткові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації
Розпорядження від 06. 05. 2011 р. №1988 Про заходи по забезпеченню доступу до публічної інформації iconЗатверджено голова обласної ради І. С. Дятлов від 11. 05. 2011 р
«Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Миколаївська обласна рада» та з метою систематизації...
Розпорядження від 06. 05. 2011 р. №1988 Про заходи по забезпеченню доступу до публічної інформації iconРозпорядження від 25 червня 2011 №312-р «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації»
Миколаївської міської ради, на виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон), та забезпечення...
Розпорядження від 06. 05. 2011 р. №1988 Про заходи по забезпеченню доступу до публічної інформації iconРозпорядження міського голови від 09. 12. 2013р. №472 На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»: Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді (надалі Положення)
Внесено зміни на підставі розпорядження від 02. 08. 2011р. №377 (в п Положення)
Розпорядження від 06. 05. 2011 р. №1988 Про заходи по забезпеченню доступу до публічної інформації iconПідсумки роботи із запитами на інформацію в Миколаївській обласній раді за 2013 рік На виконання Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»
Року №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та Закону України «Про доступ до...
Розпорядження від 06. 05. 2011 р. №1988 Про заходи по забезпеченню доступу до публічної інформації iconРозпорядження голови районної ради 10 травня 2011 року №30 Про забезпечення доступу до публічної інформації в Березнівській районній раді
З метою забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве...
Розпорядження від 06. 05. 2011 р. №1988 Про заходи по забезпеченню доступу до публічної інформації iconПостанова від 25 травня 2011 р. №583 Київ Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах
Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та Указу Президента України від 5 травня 2011 р. №547 “Питання...
Розпорядження від 06. 05. 2011 р. №1988 Про заходи по забезпеченню доступу до публічної інформації iconПоложення Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"
Міністрів України від 25 травня 2011 року №583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи