Розпорядження 05. 08. 2003 n 26 icon

Розпорядження 05. 08. 2003 n 26НазваРозпорядження 05. 08. 2003 n 26
Дата конвертації16.08.2013
Розмір80.8 Kb.
ТипРозпорядження
джерело

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


05.08.2003 N 26


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 серпня 2003 р.

за N 716/8037


Про затвердження Порядку проведення

перевірок з питань запобігання та протидії

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом


( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної

комісії з регулювання ринків фінансових послуг

N 122 ( z1089-03 ) від 13.11.2003

N 3980 ( z0542-05 ) від 26.04.2005 )


З метою забезпечення реалізації норм Закону України "Про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) та на виконання Указу

Президента України від 22 липня 2003 року N 740/2003 ( 740/2003 )

"Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування

тероризму" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

України П О С Т А Н О В И Л А:


1. Затвердити Порядок проведення перевірок з питань

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом (далі - Порядок проведення перевірок),

що додається.


2. Доручити заступнику Голови Комісії Головку А.Т.

забезпечити подання Порядку проведення перевірок до Міністерства

юстиції України для державної реєстрації.


3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та

зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію

Порядку проведення перевірок у засобах масової інформації після

його державної реєстрації.


4. Контроль за виконанням Порядку покласти на заступника

Голови Комісії Головка А.Т.


Голова Комісії В.Суслов


Протокол N 7

засідання Комісії

від 5 серпня 2003 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Державної

комісії з регулювання

ринків фінансових послуг

України

05.08.2003 N 26


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 серпня 2003 р.

за N 716/8037


ПОРЯДОК

проведення перевірок з питань запобігання

та протидії легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом


( У тексті Порядку слова "письмове доручення", "доручення"

замінено на слова "посвідчення на перевірку" у

відповідних відмінках згідно з Розпорядженням Державної

комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 122

( z1089-03 ) від 13.11.2003 )


1. Загальні положення


1.1. Цей порядок регулює проведення перевірок фінансових

установ, за діяльністю яких здійснює нагляд Державна комісія з

регулювання ринків фінансових послуг України (далі -

Держфінпослуг), а також юридичних осіб, які за своїм статусом не є

фінансовими установами, але надають фінансові послуги (далі -

установи) на предмет дотримання вимог Закону України "Про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) (далі - Закон) та інших

нормативно-правових актів.


1.2. Перевірки проводяться з метою контролю за діяльністю

установ щодо виконання ними вимог законодавства, яке регулює

діяльність установи у сфері запобігання та протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Питання програми перевірок визначаються у кожному окремому

випадку з урахуванням специфіки діяльності установи. При цьому

обов'язково перевіряється дотримання вимог законодавства щодо:

1) призначення працівника установи, відповідального за

проведення фінансового моніторингу;

2) наявності правил проведення фінансового моніторингу їх

поновлення, а також програм його здійснення;

3) забезпечення реєстрації фінансових операцій, що підлягають

фінансовому моніторингу;

4) ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції;

5) своєчасності та повноти подання інформації про фінансові

операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

6) зберігання документів, пов'язаних із здійсненням

установами заходів з фінансового моніторингу;

7) організації навчання персоналу установи щодо методів

виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому

внутрішньому фінансовому моніторингу.


1.3. Працівники Держфінпослуг у межах повноважень проводять

перевірку дотримання установами вимог законодавства про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, вживаючи

для цього всі передбачені законодавством заходи.


2. Підготовка до перевірки


2.1. Працівники Держфінпослуг проводять перевірки на підставі

службового посвідчення та посвідчення на перевірку встановленої

форми, які надаються працівникам Держфінпослуг Головою, першим

заступником Голови, директором відповідного департаменту або

головою територіального управління Держфінпослуг. У посвідченні на

перевірку вказуються посада, прізвище, ім'я, по батькові особи,

якій доручено проведення перевірок, назва установи,

ідентифікаційний код, що перевіряється, та перелік законодавчих та

нормативно-правових актів, виконання вимог яких підлягають

перевірці. ( Пункт 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з

Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових

послуг N 3980 ( z0542-05 ) від 26.04.2005 )


( Пункт 2.2 розділу 2 виключено на підставі Розпорядження

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 3980

( z0542-05 ) від 26.04.2005 )


( Пункт 2.3 розділу 2 виключено на підставі Розпорядження

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 3980

( z0542-05 ) від 26.04.2005 )


2.2. Посвідчення на перевірку на проведення перевірок

надаються на терміни, які забезпечують своєчасне та якісне

проведення перевірок, але, як правило, не мають перевищувати 30

календарних днів.


2.3. Як виняток, у зв'язку з особливістю діяльності учасника

ринку фінансових послуг, що перевіряється, та великими обсягами

робіт терміни перевірки можуть бути продовжені Головою

Держфінпослуг, а за його відсутності - виконуючим обов'язки Голови

Держфінпослуг.


2.4. При наявності в установи філій, представницьких

відділень, відособлених підрозділів, розташованих в інших

адміністративних одиницях, організується перевірка цих структурних

підрозділів. Перед проведенням перевірки особи, яким доручено її

здійснення, збирають загальну інформацію про діяльність установи,

що буде перевірятись.


2.5. У разі відсутності установи за вказаною в реєстрі

адресою про це складається акт, який подається на розгляд особі,

яка доручила провести перевірку.


3. Проведення перевірки


3.1. Перед початком проведення перевірки особи, що її

здійснюють, пред'являють керівнику установи, що перевіряється, або

посадовій особі, яка його заміщає, посвідчення на перевірку на

перевірку, повідомляють про свої повноваження згідно зі статтею 17

Закону ( 249-15 ), знайомлять з підставами перевірки.

Зазначені особи мають право:

- здійснювати інспектування за місцезнаходженням юридичної

особи, що перевіряється;

- запрошувати посадових осіб цієї юридичної особи для надання

пояснень та вимагати надання необхідної інформації та документів.


3.2. Особи, які здійснюють перевірку, під час проведення

перевірок зобов'язані:

- дотримуватися вимог законодавства України та цього порядку;

- не допускати дій та вчинків, які можуть негативно вплинути

на репутацію їх та Держфінпослуг;

- не розголошувати інформацію, отриману під час перевірки,

без згоди керівника установи, діяльність якої перевіряється, за

винятком випадків, передбачених законодавством.


3.3. Особа, що здійснює перевірку, має право вимагати надання

установами, що перевіряються, копій, виписок, витягів із

відповідних документів, завірених підписом керівника установи або

особи, яка його заміщає, та скріплених круглою печаткою, для

приєднання їх до матеріалів перевірки.


3.4. За наслідками перевірки складається акт у трьох

примірниках, який підписується особою, що проводила перевірку,

керівником та працівником, відповідальним за проведення

фінансового моніторингу установи. У разі виявлення порушення до

акта додають документи, які підтверджують факт порушення. Якщо

керівник або працівник, відповідальний за проведення фінансового

моніторингу, відмовляються від підписання акта, про це робиться

запис особою, що здійснювала перевірку. Акт перевірки фінансової

установи, документи, які підтверджують факт порушення Закону та

заперечення до акта перевірки (за наявності), та інші матеріали

перевірки не пізніше наступного дня після їх складання

реєструються і не пізніше п'яти днів з дня реєстрації подаються

для розгляду директору департаменту, до наглядової компетенції

якого відноситься фінансова установа. ( Пункт 3.4 розділу 3 в

редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків

фінансових послуг N 122 ( z1089-03 ) від 13.11.2003 )


( Розділ 4 виключено на підставі Розпорядження Державної

комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 122 ( z1089-03 )

від 13.11.2003 )


Голова Комісії В.СусловСхожі:

Розпорядження 05. 08. 2003 n 26 iconРозпорядження 27. 11. 2003 n 137
України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року n 292 ( 292/2003 ), а також з метою вдосконалення державного...
Розпорядження 05. 08. 2003 n 26 iconПро затвердження програми розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах сфери освіти І науки на 2003-2008 роки На виконання пункту 19 розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р.
...
Розпорядження 05. 08. 2003 n 26 iconРозпорядження 18. 12. 2003 n 169
Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А. А.), юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.)
Розпорядження 05. 08. 2003 n 26 iconЗ 1 липня 2003 року. Текст зміни (викладено мовою оригіналу) Пункт 14 после слов «Определять по табл. 10»
Зміна №1 сніп іі-12-77 “Защита от шума“, затверджена наказом Держбуду України від 29 січня 2003 року №7 І введена в дію з 1 липня...
Розпорядження 05. 08. 2003 n 26 iconРозпорядження міського голови від 02. 03 №185 с к л а д оргкомітету по проведенню Міжнародного чемпіонату з манікюру «Золотий манікюр України-2003» Харків -дюссельдорф

Розпорядження 05. 08. 2003 n 26 iconРозпорядження 29. 04. 2013 Дунаївці
Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 18. 04. 2003 року на території Маківської сільської ради
Розпорядження 05. 08. 2003 n 26 iconРозпорядження від 02. 09. 2003 р. №2145 Про проведення громадських слухань "Основні напрями розвитку освіти, створення умов для навчання та виховання підростаю­чого покоління" та створення дорадчого комітету
Ан та перспективи розвитку освіти у м. Харкові, вивчення громадської думки стосовно цього питання, враховуючи звернення громадськості...
Розпорядження 05. 08. 2003 n 26 iconРозпорядження 29. 12. 2003 n 188
Встановити плату за видачу ліцензій на провадження певних видів фінансових послуг, яка сплачується одноразово за весь строк
Розпорядження 05. 08. 2003 n 26 iconРозпорядження 05. 08. 2003 n 25
Затвердити Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами (далі Положення)
Розпорядження 05. 08. 2003 n 26 iconЗакон україни про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності (Відомості Верховної Ради (ввр), 1999, n 45, ст. 397) {Із змінами, внесеними згідно із Законом n 1458-iii
ВР, 2002, n 12-13, ст. 92 n 380-iv від 26. 12. 2002, ввр, 2003, n 10-11, ст. 86 N 905-iv від 05. 06. 2003, ввр, 2003, n 38, ст. 318...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи