Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 31 травня 2013 року icon

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 31 травня 2013 рокуНазваПро затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 31 травня 2013 року
Дата конвертації29.06.2013
Розмір194.72 Kb.
ТипДокументи
джерело


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З


м. Київ


31.05.2013 № 654


Про затвердження рішень

Атестаційної колегії Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту

щодо діяльності спеціалізованих

вчених рад від 31 травня 2013 року


Відповідно до підпункту 35 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, пунктів 9 і 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року № 423, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року за № 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 31 травня 2013 року


НАКАЗУЮ:


1. Утворити:

спеціалізовані вчені ради згідно з переліком, що додається;

спеціалізовану вчену раду Д 26.709.04 Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України для разового захисту дисертації Кузьмука Олександра Івановича на здобуття наукового ступеня доктора військових наук зі спеціальності 20.02.22 «Військова історія» у складі згідно з додатком 1.


2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до абзацу другого пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 2.


3. Відмовити:

у зв’язку з недотриманням вимог Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908, в утворенні спеціалізованих вчених рад відповідно до переліку згідно з додатком 3;

у зв’язку з недотриманням вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 року за № 1850/22162, у включенні друкованих (електронних) періодичних видань до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 4.


4. Внести зміни до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 5.


5. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 6.


6. Департаменту управління справами (Запольська Н. М.) та департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.


7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.


Міністр Д. В. Табачник


Витяг

з наказу Міністерства освіти і науки України

від 31 травня 2013 року № 654


Перелік

спеціалізованих вчених рад


^ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

У ДВНЗ «Ужгородський національний університет» спеціалізована вчена рада Д 61.051.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.04 «Фізична електроніка» та 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків» строком на три роки.

Голова ради:

 1. Блецкан Дмитро Іванович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 01.04.10.

Заступник голови:

 1. Шафраньош Іван Іванович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 01.04.04.

Вчений секретар:

Міца Володимир Михайлович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 01.04.10.


У Донецькому фізико-технічному інституті ім. О. О. Галкіна НАН України спеціалізована вчена рада Д 11.184.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.07 «Фізика твердого тіла» та 01.04.11 «Магнетизм» строком на три роки.

Голова ради:

 1. Варюхін Віктор Миколайович, д.ф.-м.н., член-кореспондент НАН України, професор, директор, Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України, спеціальність 01.04.07.

Заступник голови:

 1. Криворучко Володимир Миколайович, д.ф.-м.н., професор, заступник директора, Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України, спеціальність 01.04.11.

Вчений секретар:

 1. Тарасенко Тетяна Миколаївна, к.ф.-м.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України, спеціальність 01.04.07.


В Інституті радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України спеціалізована вчена рада Д 64.157.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.03 «Радіофізика», 01.04.04 «Фізична електроніка» та 04.00.22 «Геофізика» строком на три роки.

Голова ради:

 1. Яковенко Володимир Мефодійович, д.ф.-м.н., академік НАН України, професор, директор, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, спеціальність 01.04.04.

Заступники голови:

 1. Масалов Сергій Олександрович, д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, спеціальність 04.00.22;

 2. Мележик Петро Миколайович, д.ф.-м.н., член-кореспондент НАН України, професор, заступник директора, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, спеціальність 01.04.03.


Вчений секретар:

 1. Рудь Леонід Антонович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, спеціальність 01.04.03.


В Інституті теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.191.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 «Теоретична фізика» строком на три роки.

Голова ради:

 1. Загородній Анатолій Глібович, д.ф.-м.н., академік НАН України, професор, директор, Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, спеціальність 01.04.02.

Заступник голови:

 1. Локтєв Вадим Михайлович, д.ф.-м.н., академік НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, спеціальність 01.04.02.

Вчений секретар:

 1. Кузьмичев Валентин Євдокимович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, спеціальність 01.04.02.


В Інституті фізики конденсованих систем НАН України спеціалізована вчена рада Д 35.156.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.02 «Теоретична фізика», 01.04.07 «Фізика твердого тіла» та 01.04.24 «Фізика колоїдних систем» строком на три роки.

Голова ради:

 1. Мриглод Ігор Миронович, д.ф.-м.н., академік НАН України, старший науковий співробітник, директор Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.07.

Заступник голови:

 1. Козловський Михайло Павлович, д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, спеціальність 01.04.02.

Вчений секретар:

 1. Крохмальський Тарас Євстахійович, к.ф.-м.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, 01.04.02.


У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна спеціалізована вчена рада Д 64.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика», 01.04.07 «Фізика твердого тіла» та 01.04.11 «Магнетизм» строком на три роки.

Голова ради:

 1. Андерс Олександр Георгійович, д.ф.-м.-н., професор кафедри, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.04.07.

Заступник голови:

 1. Пойда Володимир Павлович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.04.07.

Вчений секретар:

 1. Шеховцов Олег Валерійович, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 01.04.07.


ХІМІЧНІ науки

У Фізико-хімічному інституті ім. О. В. Богатського НАН України спеціалізована вчена рада К 41.219.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальностями 02.00.03 «Органічна хімія» та 02.00.10 «Біоорганічна хімія» строком на два роки.

Голова ради:

 1. Андронаті Сергій Андрійович, д.х.н., професор, академік НАН України, директор, Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України, спеціальність 02.00.10.

Заступник голови:

 1. Камалов Герберт Леонович, д.х.н., професор академік НАН України, завідувач відділу, Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України, спеціальність 02.00.03.

Вчений секретар:

Плужник-Гладир Сергій Михайлович, к.х.н., науковий співробітник, Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України, спеціальність 02.00.03.


технічні НАУКИ

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича спеціалізована вчена рада К 76.051.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.27.01 «Твердотільна електроніка» строком на три роки.

Голова ради:

1. Політанський Леонід Францович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 05.27.01.

Заступник голови:

2. Годованюк Василь Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 05.27.01.

Вчений секретар:

3. Шпатар Петро Михайлович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 05.27.01.


Сільськогосподарські науки

В Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН України та Вінницькому національному аграрному університеті Мінагрополітики України спеціалізована вчена рада К 05.854.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.09 «Рослинництво» та 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво» строком на два роки.

Голова ради:

 1. Ковтун Катерина Петрівна, д.с.г.н., головний науковий співробітник, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України, спеціальність 06.01.12.

Заступник голови:

 1. Бабич Анатолій Олександрович, академік НААН України, д.с.г.н., професор, завідувач відділу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України, спеціальність 06.01.09.

Вчений секретар:

 1. Кобак Світлана Ярославівна, к.с.г.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України, спеціальність 06.01.09.


^ ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

В Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.161.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.01 «Онтологія, гносеологія, феноменологія», 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії», 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури» та 09.00.05 «Історія філософії» строком на три роки.

Голова ради:

 1. Єрмоленко Анатолій Миколайович, д.філос.н., професор, завідувач відділу, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, спеціальність 09.00.03.

Заступник голови:

 1. Лях Віталій Васильович, д.філос.н., професор, завідувач відділу, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, спеціальність 09.00.05.

Вчений секретар:

 1. Ситніченко Людмила Анатоліївна, к.філос.н., старший науковий співробітник, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, спеціальність 09.00.05.


^ ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

В Інституті української мови НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.173.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 «Українська мова» строком на три роки.

Голова спецради:

1. Гриценко Павло Юхимович, д.філол.н., професор, директор, Інститут української мови НАН України, спеціальність 10.02.01.

Заступник голови:

2. Городенська Катерина Григорівна, д.філол.н., професор, завідувач відділу, Інститут української мови НАН України, спеціальність 10.02.01.

Вчений секретар:

3. Туровська Людмила Володимирівна, к.філол.н., старший науковий співробітник відділу, Інститут української мови НАН України, спеціальність 10.02.01.


В Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова спеціалізована вчена рада К 41.051.10 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями 10.01.01 «Українська література» та 10.01.02 «Російська література» строком на два роки.

Голова ради:

1. Черноіваненко Євген Михайлович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, спеціальність 10.01.02.

Заступник голови:

2. Александров Олександр Вікторович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, спеціальність 10.01.01.

Вчений секретар:

3. Шевченко Тетяна Миколаївна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, спеціальність 10.01.01.


^ ЮРИДИЧНІ НАУКИ

В Академії адвокатури України спеціалізована вчена рада К 26.122.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» та 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» строком на три роки.

Голова ради:

1. Гончаренко Владлен Гнатович, д.ю.н., професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри, Академія адвокатури України, спеціальності 12.00.09, 12.00.10.

Заступник голови:

2. Фесенко Євгеній Володимирович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Академія адвокатури України, спеціальність 12.00.08.


Вчений секретар:

3. Бояров Віктор Іванович, к.ю.н., доцент, професор кафедри, Академія адвокатури України, спеціальність 12.00.10.


В Інституті економіко-правових досліджень НАН України спеціалізована вчена рада Д 11.170.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» та 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» строком на три роки.

Голова ради:

1. Мамутов Валентин Карлович, д.ю.н., професор, академік НАН України, директор, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, спеціальність 12.00.04.

Заступник голови:

2. Устименко Володимир Анатолійович, д.ю.н., професор, заступник директора, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, спеціальність 12.00.04.

Вчений секретар:

3. Грудницька Світлана Миколаївна, д.ю.н., професор, завідувач сектору, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, спеціальність 12.00.04.


фармацевтичні науки

У Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України спеціалізована вчена рада Д 17.600.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук за спеціальностями 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» та 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» строком на два роки.

Голова ради:

 1. Книш Євгеній Григорович, д.фарм.н, професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.01.

Заступник голови ради:

 1. Коваленко Сергій Іванович, д.фарм.н, професор, завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.02.

Вчений секретар:

Васюк Світлана Олександрівна, д.фарм.н, професор, завідувачка кафедри, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 15.00.02.


^ ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки спеціалізована вчена рада К 32.051.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» строком на два роки.

Голова ради:

 1. Вірна Жанна Петрівна, д.псих.н., професор, декан факультету, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.01.

Заступник голови:

 1. Засєкіна Лариса Володимирівна, д.псих.н., професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.01.

Вчений секретар:

 1. Малімон Людмила Яківна, к.псих.н., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.01.


^ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

У Національному університеті фізичного виховання і спорту спеціалізована вчена рада Д 26.829.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з фізичного виховання та спорту за спеціальностями 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» та 24.00.03 «Фізична реабілітація» строком на три роки.

Голова ради:

1. Кашуба Віталій Олександрович, д.н.фіз.вих., професор, завідувач кафедри, Національний університет фізичного виховання і спорту України, спеціальність 24.00.02.

Заступник голови:

2. Круцевич Тетяна Юріївна, д.н.фіз.вих., професор, завідувач кафедри, Національний університет фізичного виховання і спорту України, спеціальність 24.00.02.

Вчений секретар:

3. Андрєєва Олена Валеріївна, к.н.фіз.вих., доцент, професор кафедри, Національний університет фізичного виховання і спорту України, спеціальність 24.00.02.


^ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

У Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України спеціалізована вчена рада К 64.858.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» та 25.00.02 «Механізми державного управління» строком на три роки.

Голова ради:

1. Карамишев Дмитро Васильович, д.н.д.у., професор, завідувач кафедри, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

Заступник голови:

2. Латинін Микола Анатолійович, д.н.д.у., професор, завідувач кафедри, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

Вчений секретар:

3. Кузнецов Андрій Олегович, к.н.д.у., начальник управління, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.


^ СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара спеціалізована вчена рада К 08.051.19 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з соціальних комунікацій за спеціальностями 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій» та 27.00.04 «Теорія та історія журналістики» строком на два роки.

Голова спецради:

1. Демченко Володимир Дмитрович, д.філол.н., професор, декан факультету, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.04.

Заступник голови:

2. Бутиріна Марія Валеріївна, д.н.соц.ком., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.01.

Вчений секретар:

3. Сухенко Інна Миколаївна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 27.00.01.


Директор департаменту

атестації кадрів В. Д. Бондаренко


Додаток 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

31.05.2013 № 654


Перелік

спеціалізованих вчених рад, в утворенні яких відмовлено


сІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ науки

У Південному філіалі Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет» кандидатська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 06.01.09 «Рослинництво». Відмовлено в утворенні ради у зв’язку з порушенням вимог пунктів 2.2 та 2.6 Положення про спеціалізовану вчену раду.


ЕКОНОМІЧНІ науки

У Республіканському вищому навчальному закладі «Кримський інженерно-педагогічний університет» кандидатська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Відмовлено в утворенні ради у зв’язку з достатньою кількістю спеціалізованих вчених рад за даною спеціальністю в Україні.


^ ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

У Національному університеті оборони України кандидатська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)». Відмовлено в утворенні ради у зв’язку з порушенням вимог пунктів 2.1 та 2.9 Положення про спеціалізовану вчену раду.


МЕДИЧНІ науки

У Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України докторська спеціалізована вчена рада за спеціальностями 14.01.02 «Внутрішні хвороби» та 14.01.38 «Загальна практика-сімейна медицина». Відмовлено в утворенні ради у зв’язку з порушенням вимог пунктів 1.1, 2.2 та 2.6 Положення про спеціалізовану вчену раду.


Директор департаменту атестації кадрів В. Д. Бондаренко


Додаток 4

до наказу

Міністерства

освіти і науки України

31.05.2013 № 654


^ Список

друкованих (електронних) періодичних видань,

яким відмовлено у включенні до Переліку наукових фахових видань України


І. Друковане періодичне видання:


з/п

Назва друкованого періодичного видання

Засновник (співзасновники)


^ Галузі науки

1

Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка, право)

Ірпінська фінансово-юридична академія у формі ТОВ

економічніІІ. Електронне періодичне видання:


з/п

Назва електронного періодичного видання

Засновник (співзасновники)


^ Галузі науки

1

Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування

Херсонський національний технічний університет

державне управлінняДиректор департаменту

атестації кадрів В. Д. Бондаренко

Додаток 6

до наказу

Міністерства

освіти і науки України

31.05.2013 № 654


^ Список

друкованих (електронних) періодичних видань,

що включаються до Переліку наукових фахових видань України


І. Друковані періодичні видання:


з/п

Назва друкованого періодичного видання

Засновник (співзасновники)


^ Галузі науки

1

Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право

Маріупольський державний університет

юридичні

2

Землеустрій, кадастр і моніторинг земель

ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»,

Національний університет біоресурсів і природокористування України

економічні

3

Металургійні процеси та обладнання

Металлургические процессы и оборудование

Metallurgical processes and equipment

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»,

ТОВ «Технопарк Донату «УНІТЕХ»

технічні

4

Науково-практичне видання «Незалежний аудитор»

Научно-практическое издание «Независимый аудитор»

The practical science edition «Independent Auditor»

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетььмана»,

ТОВ «Видавництво «СОВА»,

Компанія ФРЕГТОН ПАРТІСІПЕЙШН ЛІМІТЕД (FREGTON PARTICIPATION LIMITED)

економічніІІ. Електронне періодичне видання:


з/п

Назва електронного періодичного видання

Засновник (співзасновники)


Галузі науки

1

Економіка: реалії часу

Одеський національний політехнічний університет

економічніДиректор департаменту

атестації кадрів В. Д. Бондаренко
Схожі:

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 31 травня 2013 року iconПро затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 25 квітня 2013 року
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року №1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України...
Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 31 травня 2013 року iconНаказ №379 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 29 березня 2012 року
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року №1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України...
Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 31 травня 2013 року iconНаказ №1380 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10. 11. 2011 щодо діяльності спеціалізованих вчених рад
України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14. 09. 2011 №1059, зареєстрованим в Міністерстві...
Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 31 травня 2013 року iconНаказ №41 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 19. 01. 2012
України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14. 09. 2011 №1059, зареєстрованим в Міністерстві...
Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 31 травня 2013 року iconНаказ №1516 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 22. 12. 2011
України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14. 09. 2011 №1059, зареєстрованим в Міністерстві...
Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 31 травня 2013 року iconНаказ №188 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 17. 02. 2012
України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14. 09. 2011 №1059, зареєстрованим в Міністерстві...
Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 31 травня 2013 року iconНаказ №1049 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 вересня 2012 року
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року №1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України...
Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 31 травня 2013 року iconПро затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 31 травня 2013 року
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року №1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України...
Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 31 травня 2013 року iconНаказ №1367 Про затвердження складу експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14. 09. 2011 №1058, зареєстрованим у Міністерстві...
Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 31 травня 2013 року iconПро внесення часткових змін до наказу Міністерства освіти І науки України14. 06. 2010 №560 «Про затвердження складу атестаційної колегії мон»
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, передачі функцій Вищої атестаційної комісії України, та відповідно до наказу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи