Розпорядження 25. 06. 2007 р. №120-р Про затвердження та забезпечення виконання Плану заходів Міністерства освіти І науки України щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року icon

Розпорядження 25. 06. 2007 р. №120-р Про затвердження та забезпечення виконання Плану заходів Міністерства освіти І науки України щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 рокуНазваРозпорядження 25. 06. 2007 р. №120-р Про затвердження та забезпечення виконання Плану заходів Міністерства освіти І науки України щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року
Дата конвертації27.05.2013
Розмір69.46 Kb.
ТипРозпорядження
джерело

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.06 .2007 р. № 120-р

Про затвердження та забезпечення виконання Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 року №382-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року»:

1. Затвердити План заходів Міністерства освіти і науки України щодо
реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року, що
додається.

2. Департаментам загальної середньої та дошкільної освіти
(Єресько О.В.), професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.), вищої освіти
(Болюбаш Я.Я.), економіки та фінансування (Куліков П.М.), міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції (Сухолиткий О.С.), сектору
взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю (Фролова Л.А.), Комітету з
фізичного виховання та спорту (Гамов В.Г.):

  1. забезпечити своєчасне виконання Плану заходів;

  2. до 1 січня кожного календарного року подавати для узагальнення до департаменту загальної середньої та дошкільної освіти інформацію про стан виконання Плану заходів у поточному році.
  1. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) до 1 лютого кожного календарного року готувати Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту узагальнені звіти про хід виконання Плану заходів Міністерством освіти і науки України.

  2. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В. А.) передбачити за поданням відповідних структурних підрозділів у планах роботи МОН на період до 2015 року перелік заходів щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку.

  1. Довести це розпорядження до відома виконавців - Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

  2. Розмістити це розпорядження на сайті Міністерства освіти і науки.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на Першого
заступника міністра Жебровського Б.М., заступників міністра
Шинкарука В.Д., Тесленка В.В.

Міністр С.М.НіколаєнкоЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Міністерства

освіти і науки України

від 25.06.2007р120-р

План заходів

Міністерства освіти і науки України на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України

від 06.06.2007 року №382-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії

демографічного розвитку на період до 2015 року»
№п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні виконавці
1.

Розроблення та подання в установленому порядку до Держпідприємництва пропозицій щодо проведення тренінгів з питань малого підприємництва з метою залучення до цієї діяльності різних категорій населення та підтримки сімейного бізнесу

Постійно

Десятов Т.М.,

Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2.

Проведення моніторингу ефективності функціонування мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів з урахуванням прогнозованих демографічних змін з метою недопущення їх необгрунтованого закриття

До 1 січня 2008 року

Єресько О.В., Десятов Т.М.,

Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
3.

Здійснення заходів щодо забезпечення доступності дошкільної освіти у сільській місцевості

Постійно

Єресько О.В.,

Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
4.

Підготовка та подання в устано%леному порядку до Мінпраці пропозицій щодо сприяння підвищенню зайнятості та зменшенню безробіття, зокрема шляхом створення робочих місць

Постійно

Десятов Т.М.,

Болюбаш Я.Я.,

Рада міністрів АРК, обласні,

Київська та Севастопольська

міські держадміністрації

1
5.

Підготовка та подання в установленому эрядку до Мінсім'їмолодьспорту пропозицій щодо здійснення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на запобігання епідемії ВІЛ/СНІДу, збереження здоров'я, пропагування переваг здорового способу життя

Постійно

Десятое Т.М.,

Болюбаш Я.Я.,

Єресько О.В.,

Рада міністрів АРК, обласні,

Київська та Севастопольська

міські держадміністраціїПідготовка та видання інформаційно-просвітницьких матеріалів з пропаганди занять фізичною культурою та спортом для різних категорій населення

Постійно

Гамов В.Г.
7.

Підготовка та подання в установленому порядку до Держкомнацрелігій пропозицій щодо розроблення програми інтеграції біженців в українське суспільство

2010-2015

Сухолиткий О.С
8.

Підготовка та подання в установленому порядку до Держкомнацрелігій пропозицій щодо сприяння розробленню і реалізації спільних з міжнародними організаціями та фондами програм і проектів соціальної та професійної адаптації громадян України, які повертаються на батьківщину після закінчення строку тимчасового працевлаштуваь, за кордоном, стимулювання само зайнятості мігрантів

2008-2015

Сухолиткий О.С., Десятов Т.М.
9.

Підготовка та подання в установленому порядку до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо укладання міжурядових договорів про взаємне визнання документів про освіту

2007-2010

Сухолиткий О.С.
10.

Підготовка та подання в установленому порядку до Держкомстату пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової та методологічно-організаційної бази для проведення Всеукраїнського перепису населення 2011 року

2007-2009

Куліков П.М.,

Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
11.

Підготовка та подання в установленому порядку до Держкомстату пропозицій щодо здійснення заходів з підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення 2011 року, оброблення, узагальнення та розповсюдженні його результатів

2010-2014

Куліков П.М.,

Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
12.

Організація висвітлення у засобах масової інформації заходів МОН щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року

Постійно

Фролова Л. А.

2


Схожі:

Розпорядження 25. 06. 2007 р. №120-р Про затвердження та забезпечення виконання Плану заходів Міністерства освіти І науки України щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року iconНаказ №888 Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року
З метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. №1209 “Про схвалення Концепції реалізації державної...
Розпорядження 25. 06. 2007 р. №120-р Про затвердження та забезпечення виконання Плану заходів Міністерства освіти І науки України щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року iconНаказ №888 Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року
З метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. №1209 “Про схвалення Концепції реалізації державної...
Розпорядження 25. 06. 2007 р. №120-р Про затвердження та забезпечення виконання Плану заходів Міністерства освіти І науки України щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року iconНаказ №365 Про затвердження Плану заходів щодо розвитку психологічної служби Івано-Франківської області на період до 2017 року
Року №344 «Про Національну стратегію розвитку освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 06. 08. 2013 р. «Про затвердження...
Розпорядження 25. 06. 2007 р. №120-р Про затвердження та забезпечення виконання Плану заходів Міністерства освіти І науки України щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року iconНаказ №827 Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року
З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. №350 “Про затвердження Державної цільової соціальної...
Розпорядження 25. 06. 2007 р. №120-р Про затвердження та забезпечення виконання Плану заходів Міністерства освіти І науки України щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року iconПро затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року
З метою належного виконання статей 21 та 22 Закону України “Про освіту” та Указу Президента України від 25 червня 2013 року №344...
Розпорядження 25. 06. 2007 р. №120-р Про затвердження та забезпечення виконання Плану заходів Міністерства освіти І науки України щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року iconНаказ №1106 Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року
З метою належного виконання статей 21 та 22 Закону України “Про освіту” та Указу Президента України від 25 червня 2013 року №344...
Розпорядження 25. 06. 2007 р. №120-р Про затвердження та забезпечення виконання Плану заходів Міністерства освіти І науки України щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року iconРозпорядження кму від 5 жовтня 2009 р. №1622-р «Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на період до 2012 року»
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009р. №1622-р «Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної...
Розпорядження 25. 06. 2007 р. №120-р Про затвердження та забезпечення виконання Плану заходів Міністерства освіти І науки України щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року iconПро затвердження заходів Міністерства освіти і науки України щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від30 серпня 2007 року №682-р

Розпорядження 25. 06. 2007 р. №120-р Про затвердження та забезпечення виконання Плану заходів Міністерства освіти І науки України щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року iconРішення від 3 жовтня 2006 року №3 м. Миколаїв Про виконання заходів Програми забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності в Миколаївській області в 2005
Про виконання заходів Програми забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності в Миколаївській області в 2005 році та затвердження...
Розпорядження 25. 06. 2007 р. №120-р Про затвердження та забезпечення виконання Плану заходів Міністерства освіти І науки України щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року iconЗвіт про виконання Комплексної програми житлового будівництва в Рівненській області на 2012 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 30 березня 2012 року №588
Рівненській області на 2012 рік була розроблена відповідно до підпункту 1 пункту 4 плану заходів на 2012 рік щодо реалізації Державної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи