Наказ №1380 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10. 11. 2011 щодо діяльності спеціалізованих вчених рад icon

Наказ №1380 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10. 11. 2011 щодо діяльності спеціалізованих вчених радНазваНаказ №1380 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10. 11. 2011 щодо діяльності спеціалізованих вчених рад
Дата конвертації20.05.2013
Розмір272.92 Kb.
ТипНаказ
джерело
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ


29.11. 2011 № 1380

м. Київ


Про затвердження рішень

Атестаційної колегії Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту

від 10.11.2011 щодо

діяльності спеціалізованих вчених рад


Відповідно до підпункту 26 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 410, пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 423, розділу І Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за № 1169/19907, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10.11.2011


НАКАЗУЮ:


1. Утворити спеціалізовані вчені ради згідно з переліком, що додається.


2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 1.

3. Змінити профіль спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 у Національній металургійній академії України та надати їй право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.08 – машини для металургійного виробництва, 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика, 05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів, 05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів у складі згідно з додатком 2.


4. Внести зміни до складу:

спеціалізованих вчених рад для проведення разових захистів дисертацій згідно з додатком 3.

спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 4.


5. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.


6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.


Тимчасово виконуючий

обов’язки Міністра Є. М. Суліма


Витяг

з наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 29.11.2011 № 1380


Перелік

спеціалізованих вчених рад


Фізико-математичні науки


1. У Львівському національному університеті імені Івана Франка спеціалізована вчена рада Д 35.051.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.02 — теоретична фізика, 01.04.10 — фізика напівпровідників і діелектриків, 01.04.13 — фізика металів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Вакарчук Іван Олександрович - голова, д.ф.-м.н., професор, ректор, Львівський національний університет імені Івана Франка;

Стахіра Йосип Михайлович - заступник голови, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка;

Павлик Богдан Васильович - вчений секретар, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка.


Технічні науки


2. У Криворізькому технічному університеті:

спеціалізована вчена рада Д 09.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.15.01 – маркшейдерія, 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин, 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин, 05.26.01 – охорона праці строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Вілкул Юрій Григорович - голова ради, д.т.н., професор, почесний ректор, Криворізький технічний університет;

Сидоренко Віктор Дмитрович - заступник голови, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Криворізький технічний університет;

Голишев Олександр Маркович - вчений секретар, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Криворізький технічний університет;


спеціалізована вчена рад Д 09.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.06 – гірничі машини, 05.13.07 –автоматизація процесів керування, 05.15.08 – збагачення корисних копалин строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Моркун Володимир Станіславович - голова ради, д.т.н., професор, начальник науково-дослідної частини, Криворізький технічний університет;

Кіяновський Микола Володимирович - заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Криворізький технічний університет;

Тиханський Михайло Петрович - вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Криворізький технічний університет.


3. У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»:

спеціалізована вчена рада Д 64.050.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.18.06 - технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів та 05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Товажнянський Леонід Леонідович - голова ради, д.т.н., професор, ректор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Гладкий Федір Федорович - заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Тимченко Валентина Кузьмівна - вчений секретар, к.т.н., доцент, професор кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;


спеціалізована вчена рада Д 64.050.10 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.02.02 – машинознавство, 05.02.09 – динаміка та міцність машин, 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Львов Геннадій Іванович - голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Гапонов Володимир Степанович - заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Сукіасов Володимир Георгійович - вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;


спеціалізована вчена рада Д 64.050.15 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.22.09 – електротранспорт строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Омельяненко Віктор Іванович - голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Доманський Валерій Тимофійович - заступник голови ради, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Любарський Борис Григорович - вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».


4. У ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» спеціалізована вчена рада Д 12.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології, 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів, 05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Роянов В’ячеслав Олександрович - голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»;

Чейлях Олександр Петрович - заступник голови, д.т.н., професор, проректор з навчально-виховної роботи, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»;

Маслов Володимир Олександрович - вчений секретар, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».


5. У Національній металургійній академії України спеціалізована вчена рада Д 08.084.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.02.01 – матеріалознавство, 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском, 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів, 05.16.04 – ливарне виробництво строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Пройдак Юрій Сергійович - голова ради, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Національна металургійна академія України;

Соценко Олег Васильович - заступник голови, д.т.н., професор, професор кафедри, Національна металургійна академія України;

Должанський Анатолій Михайлович - вчений секретар, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національна металургійна академія України.


6. У ДВНЗ «Національний гірничий університет»:

спеціалізована вчена рада Д 08.080.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Садовенко Іван Олександрович - голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет»;

Бондаренко Володимир Ілліч - заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет»;

Тимощук Василь Іполитович - вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет»;


спеціалізована вчена рада Д 08.080.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи, 05.13.07 - автоматизація процесів керування та 05.26.01 - охорона праці строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Слесарєв Володимир Вікторович - голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет»;

Бешта Олександр Степанович - заступник голови, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет»;

Азюковський Олександр Олександрович - вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет».


7. У ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» спеціалізована вчена рада Д 11.052.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.06 – гірничі машини, 05.15.01 – маркшейдерія, 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин, 05.26.01 – охорона праці строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступників та вченого секретаря:

Могильний Сергій Георгійович - голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»;

Булгаков Юрій Федорович - заступник голови, д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної діяльності, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»;

Семенченко Анатолій Кирилович - заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДНВЗ «Донецький національний технічний університет»;

Кондрахін Віталій Петрович - вчений секретар, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».


8. У Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя спеціалізована вчена рада Д 58.052.02 и з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Рибак Тимофій Іванович - голова ради, д.т.н., професор, проректор, завідувач кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

Рогатинський Роман Михайлович - заступник голови, д.т.н., професор, проректор, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

Попович Павло Васильович - вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.


9. У Луцькому національному технічному університеті спеціалізовану вчену раду К 32.075.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Марчук Віктор Іванович - голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Луцький національний технічний університет;

Пальчевський Богдан Олексійович - заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Луцький національний технічний університет;

Лапченко Юрій Сергійович - вчений секретар, к.т.н., в.о. доцента кафедри, Луцький національний технічний університет.


10. У Національному авіаційному університеті:

спеціалізована вчена рада Д 26.062.01 и з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовин, 05.13.06 - інформаційні технології, 05.13.21 - системи захисту інформації строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Філоненко Сергій Федорович - голова ради, д.т.н., професор, заступник директора Інституту інформаційно-діагностичних систем, Національний авіаційний університет;

Куц Юрій Васильович - заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет;

Єременко Володимир Станіславович - вчений секретар, к.т.н., професор, Національний авіаційний університет;


спеціалізована вчена рада Д 26.062.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 21.06.01 – екологічна безпека та 05.17.07 – хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Запорожець Олександр Іванович - голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет;

Бойченко Сергій Валерійович - заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет;

Матвєєва Ірина Валеріївна - вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний авіаційний університет.


11. У Національному університеті «Львівська політехніка»:

спеціалізована вчена рада Д 35.052.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.17.04 - технологія продуктів органічного синтезу, 05.17.06 - технологія полімерних і композиційних матеріалів та 05.17.07 - хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Піх Зорян Григорович - голова ради, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Національний університет «Львівська політехніка»;

Братичак Михайло Миколайович - заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка»;

Дзіняк Богдан Остапович - вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет «Львівська політехніка»;


спеціалізована вчена рада Д 35.052.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.11.04- прилади та методи вимірювання теплових величин, 05.11.05 - прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин, 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, 05.13.05 - комп’ютерні системи та компоненти строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Стадник Богдан Іванович - голова ради, д.т.н., професор, директор Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка»;

Столярчук Петро Гаврилович - заступник голови, д.т.н., професор, перший заступник директора Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка»;

Луцик Ярослав Теодорович - вчений секретар, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка»;


спеціалізована вчена рада Д 35.052.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.17.08 - процеси та обладнання харчових хімічної технології та 05.17.11 - технологія тугоплавких неметалічних матеріалів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Атаманюк Володимир Михайлович - голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка»;

Вахула Ярослав Іванович - заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка»;

Якимечко Ярослав Богданович - вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет «Львівська політехніка».


12. В Одеському національному політехнічному університеті;

спеціалізована вчена рада Д 41.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.05 – комп’ютерні системи і компоненти, 05.13.06 – інформаційні технології, 05.13.07 – автоматизація процесів керування строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Антощук Світлана Григорівна - голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет;

Копитчук Микола Борисович - заступник голови, д.т.н., професор, проректор, Одеський національний політехнічний університет;

Колесніков Олексій Євгенович - вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний політехнічний університет;


спеціалізована вчена рада К 41.052.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, 05.13.22 – управління проектами та програмами строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Оборський Геннадій Олександрович - голова ради, д.т.н., професор, ректор, Одеський національний політехнічний університет;

Гогунський Віктор Дмитрович - заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет;

Гугнін Володимир Павлович - вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний політехнічний університет.


13. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності Міністерства надзвичайних ситуацій України:

спеціалізована вчена рада К 35.874.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 – пожежна безпека строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Семерак Михайло Михайлович - голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Міністерства надзвичайних ситуацій України;

Гивлюд Микола Миколайович - заступник голови, д.т.н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Міністерства надзвичайних ситуацій України;

Ковалишин Василь Васильович - вчений секретар, к.т.н, проректор з науково-дослідної роботи, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Міністерства надзвичайних ситуацій України;


спеціалізована вчена рада К 35.874.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 - управління проектами і програмами строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Рак Юрій Павлович - голова ради, д.т.н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України;

Сидорчук Олександр Васильович - заступник голови, д.т.н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України;

Зачко Олег Богданович - вчений секретар, к.т.н., доцент кафедри, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України.


14. У Харківському державному університеті харчування і торгівлі:

спеціалізована вчена рада Д 64.088.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв, 05.18.15 - товарознавство харчових продуктів, 05.18.16 - технологія харчової продукції строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Михайлов Валерій Михайлович - голова ради, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Харківський державний університет харчування і торгівлі;

Малюк Людмила Петрівна - заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування і торгівлі;

Дубініна Антоніна Анатоліївна - вчений секретар, к.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування і торгівлі;


спеціалізована вчена рада К 64.088.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.18.01 – технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів та 05.18.13 – технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Павлюк Раїса Юріївна - голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування і торгівлі;

Лисюк Галина Михайлівна - заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування і торгівлі;

Верешко Наталія Вячеславівна - вчений секретар, к.т.н., доцент, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування і торгівлі.


15. В Одеській національній академії харчових технологій:

спеціалізована вчена рада Д 41.088.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.18.01 - технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів, 05.18.02 - технологія зернових, бобових, круп`яних продуктів і комбікормів, олійних і луб`яних культур, 05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв та 05.18.13 - технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Гапонюк Олег Іванович - голова ради, д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, Одеська національна академія харчових технологій;

Іоргачова Катерина Георгіївна - заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій;

Павлашова Ганна Ігорівна - вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Одеська національна академія харчових технологій;


спеціалізована вчена рада Д 41.088.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.18.04 - технологія м`ясних, молочних продуктів та продуктів із гідробіонтів, 05.18.16 - технологія харчової продукції та 03.00.20 – біотехнологія строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Дідух Наталія Андріївна - голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій;

Тележенко Любов Миколаївна - заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія харчових технологій;

Станкевич Георгій Миколайович - вчений секретар, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академії харчових технологій.


16. В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу спеціалізована вчена рада Д 20.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовин, 05.13.07 - автоматизаці строком на три роки я процесів керування та 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Кісіль Ігор Степанович - голова ради, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

Карпаш Олег Михайлович - заступник голови, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

Дранчук Мирослав Михайлович - вчений секретар, к.т.н., професор, професор кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.


17. В Українському державному науково-дослідному вуглехімічному інституті Мінпромполітики України (УХІН) спеціалізована вчена рада Д 64.822.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.17.07 – хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Ковальов Євген Тихонович - голова ради, д.т.н., професор, директор, Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут Мінпромполітики України;

Васильєв Юрій Семенович - заступник голови, д.т.н., професор, заступник директора з наукової роботи, Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут Мінпромполітики України;

Рудкевич Мар’ян Іванович - вчений секретар, к.т.н., с.н.с., вчений секретар, Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут Мінпромполітики України.


Сільськогосподарські науки


18. У Національному університеті біоресурсів і природокористування України спеціалізована вчена рада Д 26.004.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація (сільськогосподарські та біологічні науки), 06.03.02 – лісовпорядкування та лісова таксація (сільськогосподарські науки), 06.03.03 – лісознавство і лісівництво (сільськогосподарські науки) строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Лакида Петро Іванович - голова ради, д.с-г.н., професор, директор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства;

Попович Сергій Юрійович - заступник голови, д.б.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Лащенко Андрій Григорович - вчений секретар, к.с-г.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України.


Філософські науки


19. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.43 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.11 – релігієзнавство, 09.00.12 – українознавство строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Лубський Володимир Іонович - голова ради, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Обушний Микола Іванович - заступник голови, д.політ.н., професор, директор, Центр українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Фенно Ірина Миколаївна - вчений секретар, к.філос.н., асистент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.


Географічні науки

20. У Львівському національному університеті імені Івана Франка спеціалізована вчена рада Д 35.051.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) географічних наук за спеціальностями 11.00.02 – економічна та соціальна географія, 11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів, 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Шаблій Олег Іванович - голова ради, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка;

Петлін Валерій Миколайович - заступник голови, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка;

Телегуз Олексій Гнатович - вчений секретар, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка.


Юридичні науки


21. У Маріупольському державному університеті спеціалізована вчена рада К 12.093.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Баймуратов Михайло Олександрович - голова ради, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Маріупольський державний університет;

Волошин Юрій Олексійович - заступник голови, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Маріупольський державний університет;

Свірський Борис Михайлович - вчений секретар, к.ю.н., доцент, Декан економіко-правового факультету, Маріупольський державний університет.


Медичні науки


22. У Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ та ДУ «Інститут гастроентерології» НАМН України спеціалізована вчена рада Д 08.601.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.36 – гастроентерологія; 14.01.11 – кардіологія; 14.01.10 – педіатрія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Дзяк Георгій Вікторович - голова ради, д.м.н., професор, ректор, завідувач кафедри, Дніпропетровська державна медична академія;

Шостакович-Корецька Людмила Романівна - заступник голови, д.м.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб, Дніпропетровська державна медична академія;

Родіонова Вікторія Всеволодівна - вчений секретар, д.м.н., професор, професор кафедри, Дніпропетровська державна медична академія.


23. У Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ спеціалізована вчена рада Д 26.613.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.15 – нервові хвороби строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Головченко Юрій Іванович - голова ради, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;

Ткаченко Олена Василівна - заступник голови, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;

Федорець Валентина Григорівна - вчений секретар, к.м.н., асистент кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;


спеціалізована вчена рада Д 26.613.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Медведєв Володимир Єгорович - голова ради, д.м.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;

Щербіна Олег Володимирович - заступник голови, д.м.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;

Бондар Ганна Миколаївна - вчений секретар, к.м.н., доцент кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.


24. У ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ спеціалізована вчена рада Д 29.600.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.02 – внут­рішні хвороби, 14.01.38 – загальна практика–сімейна медицина строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Фролов Валерій Митрофанович - голова ради, д.м.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Луганський державний медичний університет»;

Коломієць Віктор Іванович - заступник голови, д.м.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Луганський державний медичний університет»;

Лоскутова Ірина Володимирівна - вчений секретар, д.м.н., професор, професор кафедри, ДЗ «Луганський державний медичний університет».


25. У ДУ «Інституту нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України» спеціалізована вчена рада Д 26.557.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.05 – нейрохірургія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Зозуля Юрій Панасович - голова ради, д.м.н., професор, директор, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України»;

Цимбалюк Віталій Іванович - заступник голови, д.м.н., професор, заступник директора, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України»;

Дунаєвська Світлана Григорівна - вчений секретар, к.м.н., с.н.с., Провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».


26. У Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ:

спеціалізована вчена рада Д 11.600.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.02.01 – гігієна та професійна патологія, 14.03.03 – нормальна фізіологія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Казаков Валерій Миколайович - голова ради, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

Уманський Володимир Якович - заступник голови, д.м.н., професор, завідувач Центральної науково-дослідної лабораторії, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

Ластков Дмитро Олегович - вчений секретар, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;


спеціалізована вчена рада Д 11.600.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.01– акушерство і гінекологія, 14.01.10 – педіатрія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Чайка Володимир Кирилович - голова ради, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

Юліш Євген Ісаакович - заступник голови, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

Долгошапко Ольга Миколаївна - вчений секретар, д.м.н., професор, професор кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;


спеціалізована вчена рада Д 11.600.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.07 – онкологія, 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія, 14.03.02 – патологічна анатомія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Думанський Юрій Васильович - голова ради, д.м.н., професор, ректор, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

Попович Олександр Юлійович - заступник голови, д.м.н., професор, професор кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького;

Волос Лілія Іванівна - вчений секретар, д.м.н., професор, Провідний науковий співробітник, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького.


27. У ДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ спеціалізована вчена рада Д 44.601.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Ждан Вячеслав Миколайович - голова ради, д.м.н., професор, ректор, завідувач кафедри, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»;

Ткаченко Павло Іванович - заступник голови, д.м.н., професор, завідувач кафедри, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»;

Гуржій Олена Вікторівна - вчений секретар, д.м.н., професор, доцент кафедри, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія».


28. У Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ спеціалізована вчена рада Д 64.609.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.07 – онкологія, 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія, 14.01.03 – хірургія строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Вінник Юрій Олексійович - голова ради, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти;

Спузяк Михайло Іванович - заступник голови, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти;

Бєлєвцов Юрій Павлович - вчений секретар, к.м.н., доцент, доцент кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти.


Директор департаменту атестації кадрів В. Д. Бондаренко

Схожі:

Наказ №1380 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10. 11. 2011 щодо діяльності спеціалізованих вчених рад iconНаказ №1516 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 22. 12. 2011
України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14. 09. 2011 №1059, зареєстрованим в Міністерстві...
Наказ №1380 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10. 11. 2011 щодо діяльності спеціалізованих вчених рад iconНаказ №41 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 19. 01. 2012
України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14. 09. 2011 №1059, зареєстрованим в Міністерстві...
Наказ №1380 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10. 11. 2011 щодо діяльності спеціалізованих вчених рад iconНаказ №188 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 17. 02. 2012
України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14. 09. 2011 №1059, зареєстрованим в Міністерстві...
Наказ №1380 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10. 11. 2011 щодо діяльності спеціалізованих вчених рад iconНаказ №379 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 29 березня 2012 року
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року №1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України...
Наказ №1380 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10. 11. 2011 щодо діяльності спеціалізованих вчених рад iconНаказ №1049 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 вересня 2012 року
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року №1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України...
Наказ №1380 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10. 11. 2011 щодо діяльності спеціалізованих вчених рад iconПро затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 25 квітня 2013 року
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року №1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України...
Наказ №1380 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10. 11. 2011 щодо діяльності спеціалізованих вчених рад iconПро затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 31 травня 2013 року
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року №1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України...
Наказ №1380 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10. 11. 2011 щодо діяльності спеціалізованих вчених рад iconПро затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 31 травня 2013 року
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року №1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України...
Наказ №1380 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10. 11. 2011 щодо діяльності спеціалізованих вчених рад iconНаказ №1367 Про затвердження складу експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14. 09. 2011 №1058, зареєстрованим у Міністерстві...
Наказ №1380 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10. 11. 2011 щодо діяльності спеціалізованих вчених рад iconПро внесення часткових змін до наказу Міністерства освіти І науки України14. 06. 2010 №560 «Про затвердження складу атестаційної колегії мон»
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, передачі функцій Вищої атестаційної комісії України, та відповідно до наказу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи