Наказ №1516 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 22. 12. 2011 icon

Наказ №1516 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 22. 12. 2011НазваНаказ №1516 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 22. 12. 2011
Дата конвертації20.05.2013
Розмір203.3 Kb.
ТипНаказ
джерелоМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ


23.12. 2011 № 1516

м. Київ


Про затвердження рішень

Атестаційної колегії Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту

щодо діяльності спеціалізованих

вчених рад від 22.12.2011


Відповідно до підпункту 26 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 410, пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 423, розділу І Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за № 1169/19907, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 22.12.2011


НАКАЗУЮ:


1. Утворити спеціалізовані вчені ради згідно з переліком, що додається.


2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 1.

3. Утворити спеціалізовану вчену раду Д 64.051.16 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна для проведення разового захисту дисертації Бондаренко Євгенії Валеріївни на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови» у складі згідно з додатком 2.


4. Внести зміни до складу:

спеціалізованих вчених рад для проведення разових захистів дисертацій згідно з додатком 3.

спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 4.


5. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.


6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.


Міністр Д. В. Табачник

Витяг

з наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 23.12.2011 № 1516


Перелік

спеціалізованих вчених рад


^ БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

У Львівському національному університеті імені Івана Франка спеціалізована вчена рада К 35.051.14 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальностями 03.00.02 «Біофізика», 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Манько Володимир Васильович - голова, д.біол.н., професор, академік НААН України, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка;

Клевець Мирон Юрійович - заступник голови, д.біол.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка;

Іккерт Оксана Володимирівна - вчений секретар, к.біол.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка.


^ ТЕХНІЧНІ НАУКИ

У ДНВЗ «Донецький національний технічний університет» спеціалізована вчена рада Д 11.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском», 05.05.08 «Машини для металургійного виробництва», 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів», 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів» строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступників та вченого секретаря:

Мінаєв Олександр Анатолійович - голова, д.т.н., професор, ректор, ДНВЗ «Донецький національний технічний університет»;

Коновалов Юрій В'ячеславович - заступник голови, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»;

Алімов Валерій Іванович - заступник голови, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»;

Яковченко Олександр Васильович - вчений секретар, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».


У Дніпродзержинському державному технічному університеті спеціалізована вчена рада К 09.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика», 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів» строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Павленко Анатолій Михайлович - голова, д.т.н., професор, декан факультету, Дніпродзержинський державний технічний університет;

Огурцов Анатолій Павлович - заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Дніпродзержинський державний технічний університет;

Клімов Роман Олександрович - вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Дніпродзержинський державний технічний університет.


У Київському національному університеті технологій та дизайну спеціалізована вчена рада Д 26.102.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення», 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Зенкін Анатолій Семенович - голова, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет технології та дизайну;

Петко Ігор Валентинович - заступник голови, д.т.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет технології та дизайну;

Стаценко Володимир Володимирович - вчений секретар, к.т.н., доцент кафедри, Київський національний університет технології та дизайну.


У Національному авіаційному університеті спеціалізована вчена рада К 26.062.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Сидоров Микола Олександрович - голова, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет;

Віноградов Микола Анатолійович - заступник голови, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет;

Крамар Юлія Михайлівна - вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний авіаційний університет.


У Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» спеціалізована вчена рада Д 26.002.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла», 05.02.09 «Динаміка та міцність машин», 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Бобир Микола Іванович - голова, д.т.н., професор, директор Механіко-машинобудівного інституту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;

Бабенко Андрій Єлисейович - заступник голови, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;

Боронко Олег Олександрович - вчений секретар, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».


У Національному університеті біоресурсів та природокористування України спеціалізована вчена рада Д 26.004.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Козирський Володимир Вікторович - голова, д.т.н., професор, директор НДІ техніки і технологій, Національний університет біоресурсів та природокористування України;

Червінський Леонід Степанович - заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів та природокористування України;

Петренко Андрій Володимирович - вчений секретар к.т.н., асистент кафедри, Національний університет біоресурсів та природокористування України.


У Національному університеті цивільного захисту України Міністерства надзвичайних ситуацій України спеціалізована вчена рада Д 64.707.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 21.06.02 «Пожежна безпека», 21.02.03 «Цивільний захист» строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Абрамов Юрій Олексійович - голова, д.т.н., професор, головний науковий співробітник, Національний університет цивільного захисту України Міністерства надзвичайних ситуацій України;

Куценко Леонід Миколайович - заступник голови, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет цивільного захисту України Міністерства надзвичайних ситуацій України;

Міхайлюк Андрій Олександрович - вчений секретар, к.т.н., старший науковий співробітник, Національний університет цивільного захисту України Міністерства надзвичайних ситуацій України.


В Одеській державній академії холоду спеціалізована вчена рада Д 41.087.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.14 «Холодильна та кріогенна техніка, системи кондиціювання», 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика», 05.18.13 «Технологія консервованих та охолоджених харчових продуктів» строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Тітлов Олександр Михайлович - голова, д.т.н., професор, в. о. ректора, Одеська державна академія холоду;

Лагутін Анатолій Юхимович - заступник голови, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Одеська державна академія холоду;

Мілованов Валерій Іванович - вчений секретар, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська державна академія холоду.


У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля спеціалізована вчена рада К 29.051.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Мирошников Вадим Володимирович - голова, д.т.н., завідувач кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

Яковенко Валерій Володимирович - заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

Шевченко Олександр Іванович - вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.


У Таврійському державному агротехнологічному університеті Міністерства аграрної політики та продовольства України спеціалізована вчена рада Д 18.819.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва», 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Дідур Володимир Аксентійович - голова, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України;

Овчаров Володимир Васильович - заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України;

Діордієв Володимир Трифонович - вчений секретар, к.т.н., професор, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України.


У Хмельницькому національному університеті спеціалізована вчена рада К 70.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.18.18 «Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра», 05.18.19 «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів» строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Скиба Микола Єгорович - голова, д.т.н., професор, ректор, Хмельницький національний університет;

Либа Володимир Петрович - заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Хмельницький національний університет;

Домбровська Оксана Миколаївна - вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Хмельницький національний університет.


У Черкаському державному технологічному університеті спеціалізована вчена рада К 73.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти», 05.13.06 «Інформаційні технології», 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступників та вченого секретаря:

Лега Юрій Григорович - голова, д.т.н., професор, ректор, Черкаський державний технологічний університет;

Тимченко Анатолій Анастасович - заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Черкаський державний технологічний університет;

Шарапов Валерій Михайлович - заступник голови, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Черкаський державний технологічний університет;

Палагін Володимир Васильович - вчений секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Черкаський державний технологічний університет.


^ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ науки

В Інституті сільського господарства степової зони НААН України спеціалізована вчена рада Д 08.353.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.05 «Селекція і насінництво», 06.01.09 «Рослинництво» строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Дзюбецький Борис Володимирович - голова, д.с.-г.н., професор, академік НААН України, завідувач відділу, Інститут сільського господарства степової зони НААН України;

Черенков Анатолій Васильович - заступник голови, д.с.-г.н., професор, член-кореспондент НААН України, директор, Інститут сільського господарства степової зони НААН України;

Гирко Анатолій Дмитрович - вчений секретар, к.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут сільського господарства степової зони НААН України.


ІСТОРИЧНІ науки

У Донецькому національному університеті спеціалізована вчена рада Д 11.051.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями 07.00.01 «Історія України», 07.00.02 «Всесвітня історія», 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Добров Петро Васильович - голова, д.і.н., професор, декан історичного факультету, Донецький національний університет;

Безпалов Микола Єгорович - заступник голови, д.і.н., професор, професор кафедри, Донецький національний університет;

Крапівін Олександр Васильович - вчений секретар, д.і.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний університет.


^ Економічні науки

У Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу спеціалізована вчена рада Д 20.052.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Данилюк Микола Олексійович - голова, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

Витвицький Ярослав Степанович - заступник голови, д.е.н., професор, професор кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,;

Коцкулич Тетяна Ярославівна - вчений секретар, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.


^ Філософські науки

У ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» спеціалізована вчена рада Д 41.053.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальністю 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Кавалеров Анатолій Іванович - голова, д.філос.н., професор, професор кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»;

Борінштейн Євген Руславович - заступник голови, д.філос.н., доцент, професор кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»;

Балашенко Інна Валеріївна - вчений секретар, к.філос.н., доцент кафедри, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».


^ Філологічні науки

В Інституті сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.174.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальністю 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії» строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Рибалкін Валерій Сергійович - голова, д.філол.н., професор, завідувач відділу, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України;

Хамрай Олексій Олександрович - заступник голови, д.філол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України;

Мусійчук Вікторія Анатоліївна - вчений секретар, к.філол.н., науковий співробітник, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України.


У Київському національному університету імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.39 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальностями 10.01.02 «Російська література», 10.01.03 «Література слов’янських народів», 10.01.04 «Література зарубіжних країн» строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Радишевський Ростислав Петрович - голова, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Мережинська Ганна Юріївна - заступник голови, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Прушковська Ірина Віталіївна - вчений секретар, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.


У Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди спеціалізована вчена рада К 64.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями 10.01.01 «Українська література», 10.01.02 «Російська література» строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Андрущенко Олена Анатоліївна - голова, д.філол.н, професор, завідувач кафедри, Харківський національний педагогічний університеті мені Г. С. Сковороди;

Ушкалов Леонід Володимирович - заступник голови, д.філол.н, професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;

Разуменко Ірина Василівна - вчений секретар, к.філол.н., професор, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.


^ Географічні науки

У Морському гідрофізичному інституті НАН України спеціалізована вчена рада Д 50.158.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) географічних наук за спеціальностями 11.00.08 «Океанологія», 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія» строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступників та вченого секретаря:

Іванов Віталій Олександрович - голова, д.ф.-м.н., професор, академік НАН України, директор, Морський гідрофізичний інститут НАН України;

Полонський Олександр Борисович - заступник голови, д.геогр.н., професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора, Морський гідрофізичний інститут НАН України;

Совга Олена Євгенівна - заступник голови, д.геогр.н., старший науковий співробітник, вчений секретар, Морський гідрофізичний інститут НАН України;

Скрипальова Олена Олександрівна - вчений секретар, к.геогр.н., старший науковий співробітник, Морський гідрофізичний інститут НАН України.


^ Юридичні науки

У Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» спеціалізована вчена рада Д 64.086.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Тацій Василь Якович - голова, д.ю.н., професор, ректор, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

Битяк Юрій Прокопович - заступник голови, д.ю.н., професор, перший проректор, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

Шепітько Валерій Юрійович - вчений секретар, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».


^ Педагогічні науки

У Київському національному лінгвістичному університеті спеціалізована вчена рада Д 26.054.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.02 «Теорія і методика навчання (германські мови)», 13.00.02 «Теорія і методика навчання (романські мови)», строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступників та вченого секретаря:

Ніколаєва Софія Юріївна - голова, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний лінгвістичний університет, 13.00.02 «Теорія і методика навчання (германські мови)»;

Бориско Наталія Федорівна - заступник голови, д.пед.н., професор, професор кафедри, Київський національний лінгвістичний університет, 13.00.02 «Теорія і методика навчання (германські мови)»;

Матвієнко Ольга Василівна - заступник голови, д.пед.н., професор, проректор, Київський національний лінгвістичний університет, 13.00.01;

Бігич Оксана Борисівна - вчений секретар, д.пед.н., професор, професор кафедри, Київський національний лінгвістичний університет, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)».


У Класичному приватному університеті спеціалізована вчена рада Д 17.127.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Сущенко Тетяна Іванівна - голова, д.пед.н., професор, професор кафедри, Класичний приватний університет;

Гура Олександр Іванович - заступник голови, д.пед.н., професор, професор кафедри, Класичний приватний університет;

Облєс Ірина Ігорівна - вчений секретар, к.пед.н., доцент кафедри, Класичний приватний університет.


У ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» спеціалізована вчена рада Д 29.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», 13.00.05 «Соціальна педагогіка», 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Савченко Сергій Вікторович - голова, д.пед.н., професор, ректор, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;

Зюзіна Тетяна Опанасівна - заступник голови, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;

Черв’якова Наталія Іванівна - вчений секретар, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».


У ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України спеціалізована вчена рада Д 29.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)», 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою», 13.00.07 «Теорія і методика виховання» строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Ваховський Леонід Цезаревич - голова, д.пед.н., професор, декан факультету, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;

Горошкіна Олена Миколаївна - заступник голови, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;

Сущенко Ольга Григорівна - вчений секретар, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».


У Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова спеціалізована вчена рада К 26.053.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.05 «Соціальна педагогіка», 13.00.07 «Теорія і методика виховання» строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Капська Алла Йосипівна - голова, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;

Вайнола Ренате Хейкіївна - заступник голови, д.пед.н., професор, професор, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;

Вольнова Леся Миколаївна - вчений секретар, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.


^ Психологічні науки

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля спеціалізована вчена рада К 29.051.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Завацька Наталія Євгенівна - голова, д.псих.н., доцент, завідувач кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

Скляр Павло Петрович - заступник голови, д.псих.н., доцент, професор кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

Бохонкова Юлія Олександрівна - вчений секретар, к.псих.н., доцент, доцент кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.


^ Політичні науки

В Інституті політичних та етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.181.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук за спеціальностями 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки», 23.00.02 «Політичні інститути та процеси», 23.00.05 «Етнополітологія та етнодержавознавство» строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Левенець Юрій Анатолійович - голова, д.політ.н., академік, директор, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України;

Майборода Олександр Микитович - заступник голови, д.і.н., професор, заступник директора, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України;

Бевз Тетяна Анатоліївна - вчений секретар, д.і.н., доцент, головний науковий співробітник, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України.


У Маріупольському державному університеті спеціалізована вчена рада К 12.093.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Балабанов Костянтин Васильович - голова, д.політ.н., професор, ректор, Маріупольський державний університет;

Слющинський Богдан Васильович - заступник голови, заступник голови, д.соц.н., професор, професор кафедри, Маріупольський державний університет;

Качинська Надія Олександрівна - вчений секретар, к.політ.н., викладач кафедри, Маріупольський державний університет.


^ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

У Львівському державному університеті фізичної культури спеціалізована вчена рада Д 35.829.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з фізичного виховання та спорту за спеціальностями 24.00.01 «Олімпійський та професійний спорт», 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення», 24.00.03 «Фізична реабілітація» строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Приступа Євген Никодимович - голова, д.пед.н., професор, ректор, Львівський державний університет фізичної культури;

Бріскін Юрій Аркадійович - заступник голови, д.н. з фізичного виховання та спорту, професор, Львівський державний університет фізичної культури;

Вовканич Андрій Степанович - вчений секретар, к.біол.н., доцент, завідувач кафедри, Львівський державний університет фізичної культури.


Директор департаменту

атестації кадрів В. Бондаренко
Схожі:

Наказ №1516 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 22. 12. 2011 iconНаказ №1380 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10. 11. 2011 щодо діяльності спеціалізованих вчених рад
України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14. 09. 2011 №1059, зареєстрованим в Міністерстві...
Наказ №1516 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 22. 12. 2011 iconНаказ №41 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 19. 01. 2012
України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14. 09. 2011 №1059, зареєстрованим в Міністерстві...
Наказ №1516 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 22. 12. 2011 iconНаказ №188 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 17. 02. 2012
України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14. 09. 2011 №1059, зареєстрованим в Міністерстві...
Наказ №1516 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 22. 12. 2011 iconНаказ №379 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 29 березня 2012 року
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року №1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України...
Наказ №1516 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 22. 12. 2011 iconНаказ №1049 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 вересня 2012 року
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року №1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України...
Наказ №1516 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 22. 12. 2011 iconПро затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 31 травня 2013 року
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року №1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України...
Наказ №1516 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 22. 12. 2011 iconПро затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 25 квітня 2013 року
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року №1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України...
Наказ №1516 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 22. 12. 2011 iconПро затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 31 травня 2013 року
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року №1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України...
Наказ №1516 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 22. 12. 2011 iconНаказ №1367 Про затвердження складу експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14. 09. 2011 №1058, зареєстрованим у Міністерстві...
Наказ №1516 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 22. 12. 2011 iconПро внесення часткових змін до наказу Міністерства освіти І науки України14. 06. 2010 №560 «Про затвердження складу атестаційної колегії мон»
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, передачі функцій Вищої атестаційної комісії України, та відповідно до наказу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи