Наказ №1118/635 м. Київ icon

Наказ №1118/635 м. КиївНазваНаказ №1118/635 м. Київ
Дата конвертації20.05.2013
Розмір284.53 Kb.
ТипНаказ
джерелоМіністерство освіти і науки України

Національна академія наук УкраїниНАКАЗ


10/12 2009 року № 1118/635


м. Київ


Про затвердження складу Науково-координаційної ради Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010-2014 роки


Відповідно до вимог статті 8 Закону України "Про державні цільові програми", пункту 22 постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.07 № 106 Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, а також для розгляду та оперативного вирішення питань, пов’язаних з організацією та супроводом виконання завдань і заходів Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010-2014 роки (далі - Програма),


НАКАЗУЄМО:

  1. Затвердити персональний склад Науково – координаційної ради Програми (Додаток 1).

  2. Затвердити персональний склад бюро Науково – координаційної ради Програми (Додаток 2).

  3. Затвердити персональні склади науково-технічних рад наукових напрямів Програми (Додатки 3-11).

  4. Покласти на Науково - координаційну раду Програми та науково-технічні ради наукових напрямів Програми функції, визначені „Положенням про державну науково-технічну програму”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.95 №796.

  5. Дозволити співголовам Науково – координаційної ради Програми вносити у разі необхідності зміни до складу науково-технічних рад наукових напрямів Програми.

  6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України М.В. Стріху та Першого віце-президента НАН України академіка НАН України А.П. Шпака.
^ Міністр освіти і науки

України


І.О. Вакарчук

Президент НАН України

академік НАН України


Б.Є. Патон
Додаток 1 до наказу МОН та НАН України від « » грудня 2009 р. №____

СКЛАД

Науково-координаційної ради з організації та супроводу виконання завдань та заходів Державної цільової науково-технічної програми

“Нанотехнології та наноматеріали” на 2010-2014 роки


1

^ Шпак Анатолій Петрович,

співголова Ради,

співголова науково-технічної ради напряму «Фізика наноструктур»


- Перший віце-президент НАН України, акад. НАН України

2

^ Находкін Микола Григорович,

співголова Ради,

голова науково-технічної ради напряму «Діагностика наноструктур»


- професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, акад. НАН України

3

^ Скришевський Валерій Антонович,

учений секретар Ради


- завідувач кафедри Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка


4

^ Уваров Віктор Миколайович,

учений секретар Ради- заступник директора Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України, чл.-кор.НАН України

5

^ Азарєнков Микола Олексійович,

член Ради


- проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна МОН, чл. – кор. НАН України


6

^ Бєляєв Олександр Євгенович,

член Ради,

заступник голови науково-технічної ради напряму «Технології напівпровідникових наноструктур»


- заступник директора Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України, чл.-кор. НАН України

7

^ Блецкан Дмитро Іванович,

член Ради


- професор Ужгородського національного університету МОН України

8

^ Волков Сергій Васильович,

член Ради- директор Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, акад. НАН України

9

^ Волошиновський Анатолій Степанович,

член Ради


- завідувач кафедри Львівського національного університету ім. І.Франка МОН України

10

^ Гриньов Борис Вікторович,

член Ради,

співголова науково-технічної ради напряму «Наноматеріали»- директор Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, акад. НАН України

11

^ Гуржій Андрій Миколайович,

член Ради

- перший заступник начальника управління гуманітарної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, акад. АПН України


12

Ільченко Василь Васильович,

член Ради


- завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

13

^ Кіндрачук Мирослав Васильович,

член Ради


- завідувач кафедри Національного авіаційного університету МОН України

14

^ Комісаренко Сергій Васильович,

член Ради,

голова науково-технічної ради напряму «Нанобіотехнології»


- директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, акад. НАН України

15

^ Кундієв Юрій Ілліч,

член Ради,

голова науково-технічної ради напряму «Нанобезпека»


- директор Державної установи «Інститут медицини праці АМН України», акад. НАН та АМН України

16

^ Кучмій Степан Ярославович,

член Ради,

заступник голови науково-технічної ради напряму «Нанохімія»


- завідувач відділу Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, член-кор. НАН України

17

^ Кучук-Яценко Сергій Іванович,

член Ради- заступник директора Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, акад. НАН України

18

^ Ларкін Сергій Юрійович,

член Ради, співголова науково-технічної ради напряму «Наноелектроніка та нанофотоніка»


- генеральний директор Науково-виробничого концерну "Наука"


19

^ Литовченко Володимир Григорович,

член Ради- завідувач відділу Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України, чл.-кор. НАН України

20

^ Мачулін Володимир Федорович,

член Ради,

голова науково-технічної ради напряму «Технології напівпровідникових наноструктур»


- директор Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України, акад. НАН України

21

^ Мельничук Степан Васильович,

член Ради- ректор Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича МОН України

22

^ Наумовець Антон Григорович,

член Ради,

співголова науково-технічної ради напряму «Фізика наноструктур»- віце-президент НАН України,

акад. НАН України

23

^ Неклюдов Іван Матвійович,

член Ради- генеральний директор Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, акад. НАН України

24

^ Немілостівий Віталій Олександрович,

член Ради,

голова науково-технічної ради напряму «Забезпечення розвитку наноіндустрії»


- Перший заступник Міністра промислової політики України

25

^ Новіков Микола Васильович,

член Ради- директор Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, акад. НАН України

26

^ Ноговіцин Олексій Володимирович,

член Ради- директор департаменту науково-технічного забезпечення та енергоефективності промисловості Міністерства промислової політики України

27

^ Походенко Віталій Дмитрович,

член Ради,

голова науково-технічної ради напряму «Нанохімія»


- віце-президент НАН України,

акад. НАН України

28

^ Рагуля Андрій Володимирович,

член Ради,

заступник голови науково-технічної ради напряму «Забезпечення розвитку наноіндустрії»


- заступник директора Інституту матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України,

чл.-кор. НАН України

29

^ Скороход Валерій Володимирович,

член Ради,

співголова науково-технічної ради напряму «Наноматеріали»- директор Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, акад. НАН України

30

^ Стріха Максим Віталійович,

член Ради- заступник Міністра освіти і науки України, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

31

^ Третяк Олег Васильович,

член Ради- директор Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, акад. АПН України

32

^ Убізьський Сергій Борисович,

член Ради- професор Національного технічного університету “Львівська політехніка” МОН України, заступник директора Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електротехніки МОН України

33

^ Чехун Василь Федорович,

член Ради- директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, акад. НАН України

34

^ Якименко Юрій Іванович,

член Ради,

співголова науково-технічної ради напряму «Наноелектроніка та нанофотоніка»


- перший проректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" МОН України, акад. НАН України

35

^ Мальчевський Ігор Анатолійович,

секретар Ради

- заступник начальника Науково-організаційного відділу Президії НАН України


36

^ Скришевська Марія Гаврилівна,

секретар Ради

- начальник відділу науково-технічних програм МОН УкраїниДодаток 2 до наказу МОН та НАН України від

« » грудня 2009 р. №____

СКЛАД

бюро Науково-координаційної ради з організації та супроводу виконання завдань та заходів Державної цільової науково-технічної програми “Нанотехнології та наноматеріали” на 2010-2014 роки


1

^ Шпак Анатолій Петрович,

співголова бюро Ради,

співголова науково-технічної ради напряму «Фізика наноструктур»


- Перший віце-президент НАН України, акад. НАН України

2

^ Находкін Микола Григорович,

співголова бюро Ради,

голова науково-технічної ради напряму «Діагностика наноструктур»


- професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, акад. НАН України

3

^ Скришевський Валерій Антонович,

учений секретар бюро Ради


- завідувач кафедри Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка


4

^ Уваров Віктор Миколайович,

учений секретар Ради- заступник директора Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України, чл.-кор.НАН України

5

^ Гриньов Борис Вікторович,

член бюро Ради,

співголова науково-технічної ради напряму «Наноматеріали»


- директор Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, акад. НАН України

6

^ Комісаренко Сергій Васильович,

член бюро Ради,

голова науково-технічної ради напряму «Нанобіотехнології»


- директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, акад. НАН України

7

^ Кундієв Юрій Ілліч,

член бюро Ради,

голова науково-технічної ради напряму «Нанобезпека»


- директор Державної установи «Інститут медицини праці АМН України», акад. НАН та АМН України

8

^ Ларкін Сергій Юрійович,

член бюро Ради,

співголова науково-технічної ради напряму «Наноелектроніка та нанофотоніка»


- генеральний директор Науково-виробничого концерну "Наука"


9

^ Мачулін Володимир Федорович,

член бюро Ради,

голова науково-технічної ради напряму «Технології напівпровідникових наноструктур»


- директор Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України, акад. НАН України
10

^ Наумовець Антон Григорович,

член бюро Ради,

співголова науково-технічної ради напряму «Фізика наноструктур»


- віце-президент НАН України,

акад. НАН України

11

^ Немілостівий Віталій Олександрович,

член бюро Ради,

голова науково-технічної ради напряму «Забезпечення розвитку наноіндустрії»


- Перший заступник Міністра промислової політики України

12

^ Походенко Віталій Дмитрович,

член бюро Ради,

голова науково-технічної ради напряму «Нанохімія»


- віце-президент НАН України,

акад. НАН України

13

^ Скороход Валерій Володимирович,

член Ради,

співголова науково-технічної ради напряму «Наноматеріали»


- директор Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, акад. НАН України

14

^ Якименко Юрій Іванович,

член бюро Ради,

співголова науково-технічної ради напряму «Наноелектроніка та нанофотоніка»- перший проректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" МОН України, акад. НАН України

15

^ Мальчевський Ігор Анатолійович,

секретар бюро Ради

- заступник начальника Науково-організаційного відділу Президії НАН України


16

^ Скришевська Марія Гаврилівна,

секретар бюро Ради

- начальник відділу науково-технічних програм МОН УкраїниДодаток 3 до наказу МОН та НАН України від

« » грудня 2009 р. №____


Склад

науково-технічної ради напряму Програми «Фізика наноструктур»


1

^ Шпак Анатолій Петрович,

співголова НТР- Перший віце-президент НАН України, директор Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, акад. НАН України

2

^ Наумовець Антон Григорович,

співголова НТР


- віце-президент НАН України, акад. НАН України

3

^ Кочелап В’ячеслав Олександрович,

учений секретар НТР- завідувач відділу Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

4

^ Антонов Віктор Миколайович,

член НТР- завідувач відділу Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, чл.-кор. НАН України

5

^ Бакай Олександр Степанович,

член НТР- завідувач відділу Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»НАН України, акад. НАН України

6

^ Булавін Леонід Анатолійович,

член НТР- завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, акад. НАН України

7

^ Варюхин Віктор Миколайович,

член НТР- директор Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О. Галкіна НАН України, чл.-кор. НАН України

8

^ Волошиновський Анатолій Степанович,

член НТР- завідувач кафедри Львівського

національного університету ім. І.Франка

МОН України

9

^ Гнатченко Сергій Леонідович,

член НТР- директор Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, чл.-кор. НАН України

10

^ Петров Ельмар Григорович,

член НТР- завідувач відділу Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, чл.-кор. НАН України

11

^ Погорілий Анатолій Миколайович,

член НТР- завідувач відділу Інституту магнетизму НАН та МОН України, чл.-кор. НАН України

12

^ Порошин Володимир Миколайович,

член НТР


- заступник директора Інституту фізики НАН України13

^ Стріха Максим Віталійович,

член НТР


- заступник Міністра освіти і науки України, професор Київського національного університету імені Тараса ШевченкаДодаток 4 до наказу МОН та НАН України від

« » грудня 2009 р. №____

Склад

науково-технічної ради напряму Програми

«Технології напівпровідникових наноструктур»


1

^ Мачулін Володимир Федорович,

голова НТР- директор Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України, акад. НАН України

2

^ Бєляєв Олександр Євгенович,

заступник голови НТР- заступник директора Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України, член-кор. НАН України

3

^ Седих Сергій Миколайович,

учений секретар НТР


- учений секретар Сектору фізико-технічних і математичних наук Науково-організаційного відділу Президії НАН України


4

^ Блецкан Дмитро Іванович,

член НТР


- професор Ужгородського національного університету МОН України

5

^ Болтовець Микола Силович,

член НТР


- начальник відділу ДП НДІ «Оріон»

6

Босий Віталій Ісаєвич,

член НТР


- начальник відділу ВАТ «НВП Сатурн»

7

^ Воронько Андрій Олександрович,

член НТР

- головний технолог Науково-виробничого концерну «Наука»

8

^ Козирєв Юрій Миколайович,

член НТР


- завідувач лабораторії Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

9

^ Лепіх Ярослав Ілліч,

член НТР- директор міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру при Одеському національному університеті ім. І.І. Мечнікова МОН України

10

^ Нищенко Михайло Маркович,

член НТР


- завідувач відділу Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

11

^ Пузіков В’ячеслав Михайлович,

член НТР


- директор Інституту монокристалів НАН України, акад. НАН України

12

^ Скришевський Валерій Антонович,

член НТР

- завідувач кафедри Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса ШевченкаДодаток 5 до наказу МОН та НАН України від

« » грудня 2009 р. №____

Склад

науково-технічної ради напряму Програми «Діагностика наноструктур»


1

^ Находкін Микола Григорович,

голова НТР- професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, акад. НАН України

2

^ Валах Михайло Якович

заступник голови НТР- завідувач відділу Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, чл.-кор. НАН України

3

^ Бардамид Олександра Федорівна

учений секретар НТР- старший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

4

^ Анісімов Ігор Олексійович

член НТР- декан радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

5

^ Бакай Олександр Степанович

член НТР- завідувач відділу Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України, акад. НАН України

6

^ Молодкін Вадим Борисович

член НТР- завідувач відділу Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, чл.-кор. НАН України

7

^ Негрійко Анатолій Михайлович

член НТР- заступник директора Інституту фізики НАН України

8

^ Романюк Борис Миколайович

член НТР

провідний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН УкраїниДодаток 6 до наказу МОН та НАН України від

« » грудня 2009 р. №____

Склад

науково-технічної ради напряму Програми «Наноматеріали»


1

^ Гриньов Борис Вікторович,

співголова НТР


- директор Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, акад. НАН України

2

^ Скороход Валерій Володимирович,

співголова НТР- директор Інституту проблем матеріалознавства ім.. І.М. Францевича НАН України, акад. НАН України

3

^ Лисенко Тетяна Анатоліївна,

учений секретар НТР


- головний спеціаліст МОН України

4

^ Волошиновський Анатолій Степанович,

член НТР- завідувач кафедри Львівського національного університету ім. І.Франка МОН України

5

^ Горбик Петро Петрович,

член НТР


- завідувач відділу Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

6

Іщенко Анатолій Якович,

член НТР- завідувач відділу Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, чл.-кор.НАН України

7

^ Кіндрачук Мирослав Васильович,

член НТР- завідувач кафедри Національного авіаційного університету МОН України

8

^ Константинова Тетяна Євгенівна,

член НТР


- завідувач відділу Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О. Галкіна НАН України


9

^ Уваров Віктор Миколайович,

член НТР- заступник директора Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України, чл.-кор.НАН України

10

^ Ящук Валерій Миколайович,

член НТР

- завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса ШевченкаДодаток 7 до наказу МОН та НАН України від

« » грудня 2009 р. №____


Склад

науково-технічної ради напряму Програми «Нанобіотехнології»


1

^ Комісаренко Сергій Васильевич,

голова НТР- директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, акад. НАН України

2

^ Романюк Світлана Іванівна,

учений секретар НТР


- науковий співробітник Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

3

^ Дзядевич Сергій Вікторович,

член НТР


- провідний науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

4

^ Дубок Віталій Андрійович,

член НТР- завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

5

^ Заіченко Олександр Сергійович

член НТР- провідний науковий співробітник Національного технічного університету «Львівська політехніка» МОН України

6

^ Кальченко Віталій Іванович,

член НТР


- заступник директора з наукової роботи Інституту органічної хімії НАН України

7

^ Матишевська Ольга Павлівна,

член НТР


- професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

8

^ Плюто Ігор Володимирович,

член НТР- провідний науковий співробітник Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

9

^ Ульберг Зоя Рудольфівна,

член НТР- директор І нституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН УкраїниДодаток 8 до наказу МОН та НАН України від

« » грудня 2009 р. №____


Склад

науково-технічної ради напряму Програми «Нанохімія»


1

^ Походенко Віталій Дмитрович,

голова НТР


- віце-президент НАН України,

акад. НАН України

2

^ Кучмій Степан Ярославович,

заступник голови НТР- завідувач відділу Інституту фізичної хімії НАН України, чл.-кор. НАН України

3

^ Кочешев Ігор Олександрович,

учений секретар НТР


- науковий співробітник Сектору фізико-технічних і математичних наук Науково-організаційного відділу Президії НАН України


4

^ Аксіментьєва Олена Ігорівна,

член НТР- головний науковий співробітник Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України

5

^ Астрелін Ігор Михайлович,

член НТР- декан хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» МОН України


6

^ Воловенко Юліан Михайлович,

член НТР- декан хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України


7

^ Картель Микола Тимофійович,

член НТР- директор Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України, чл.-кор. НАН України

8

^ Лебедєв Євген Вікторович,

член НТР- директор Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, акад. НАН України

9

^ Мчедлов-Петросян Микола Отарович,

член НТР– завідувач кафедри Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна

10

^ Огенко Володимир Михайлович,

член НТР– головний науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України, чл.-кор. НАН України

11

^ Токарєв Віктор Сергійович,

член НТР– професор кафедри Національного університету «Львівська політехніка» МОН України

12

^ Шишкін Олег Валерійович,

член НТР– заступник генерального директора Науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» НАН України

13

^ Щербак Лариса Павлівна,

член НТР


– професор кафедри Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича МОН УкраїниДодаток 9 до наказу МОН та НАН України від

« » грудня 2009 р. №____

Склад

науково-технічної ради напряму Програми

«Наноелектроніка та нанофотоніка»


1

Якименко Юрій Іванович,

співголова НТР- перший проректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" МОН України, акад. НАН України

2

^ Ларкін Сергій Юрійович,

співголова НТР- генеральний директор Науково-виробничого концерну «Наука»


3

^ Ваків Микола Михайлович,

член НТР


- генеральний директор Науково-виробничого підприємства "Карат",

4

^ Воронов Сергій Олександрович,

член НТР- заступник проректора з наукової роботи Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" МОН України

5

^ Кончиць Микола Васильович,

член НТР- начальник управління радіоелектронної промисловості Міністерства промислової політики України

6

^ Порошин Володимир Миколайович,

член НТР


- заступник директора Інституту фізики НАН України

7

^ Руденко Едуард Михайлович,

член НТР


- завідувач відділу Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України


8

^ Сизов Федор Федорович,

член НТР- завідувач відділу Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, чл.- кор. НАН України

9

^ Сліпченко Микола Іванович,

член НТР


- проректор з наукової роботи Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України
Додаток 10 до наказу МОН та НАН України від

« » грудня 2009 р. №____

Склад

науково-технічної ради напряму Програми «Нанобезпека»


1

^ Кундієв Юрій Ілліч,

голова НТР- директор Державної установи «Інститут медицини праці АМН України», акад. НАН та АМН України

2

^ Сердюк Андрій Михайлович,

заступник голови НТР- директор Державної установи «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України», акад. АМН України

3

^ Кучерук Тетяна Кузьмівна,

учений секретар НТР- провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут медицини праці АМН України»

4

^ Гамалій Олена Вікторівна,

член НТР


- головний спеціаліст МОН України

5

Зозуля Юрій Опанасович,

член НТР- директор Інституту нейрохірургії, академік АМН, чл.-кор. НАН України

6

^ Каплуненко Володимир Георгійович, член НТР


- директор ТОВ «Наноматеріали і нанотехнології»


7

^ Пехньо Василь Іванович,

член НТР


- заступник директора Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України


8

^ Прокопенко Віталій Анатолійович,

член НТР


- заступник директора Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України


9

^ Чекман Іван Сергійович,

член НТР- завідувач кафедри фармакології та клінічної фармакології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця АМН України, чл.-кор. НАН та АМН УкраїниДодаток 11 до наказу МОН та НАН України від

« » грудня 2009 р. №____

Склад

науково-технічної ради напряму Програми «Забезпечення розвитку наноіндустрії»1

^ Немілостівий Віталій Олександрович,

голова НТР


- Перший заступник Міністра промислової політики України

2

^ Рагуля Андрiй Володимирович,

заступник голови НТР


- заступник директора Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, чл.-кор. НАН України


3

^ Клесова Світлана Іванівна,

учений секретар НТР


- головний спеціаліст МОН України

4

^ Гриньов Борис Викторович,

член НТР


- директор Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, акад. НАН України

5

^ Макара Володимир Арсенiйович,

член НТР- директор Навчально-наукового центру «Фізико-хімічне матеріалознавство» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та НАН України, чл.-кор. НАН України

6

^ Маслов Володимир Петрович,

член НТР- заступник директора СКТБ Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

7

^ Cидоренко Сергiй Иванович,

член НТР- проректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" МОН України,

чл.- кор. НАН України

8

^ Третяк Олег Васильович,

член НТР- директор Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, акад. АПН України

9

^ Туркевич Володимир Зіновійович,

член НТР


- заступник директора Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

10

Убізьський Сергій Борисович,

член НТР- професор Національного технічного університету “Львівська політехніка”, заступник директора Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електротехніки МОН України


11

Хрипунов Геннадій Семенович,

член НТР


- завідувач кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України

Схожі:

Наказ №1118/635 м. Київ iconДокументи
1. /bjuleten12_08.doc
Наказ №1118/635 м. Київ iconДокументи
...
Наказ №1118/635 м. Київ iconВиконання плану та бюджету уаіб за 1-й квартал 2007 року
Київ), тов „куа „Галуа Інвест” (м. Київ), тов „куа „ Ніка Інвест” (м. Київ), тов „куа „Об’єднаний капітал” (м. Київ), тов „куа „Акцепт”...
Наказ №1118/635 м. Київ iconНовини української асоціації інвестиційного бізнесу 27. 11. 2006р
Тов „куа „Акорд Інвест” (м. Київ); тов „куа „вес” (м. Запоріжжя); тов „куа „ніко” (м. Київ);тов „куа „Діамант інвест менеджмент”...
Наказ №1118/635 м. Київ iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" та інших законів України
Київ), "Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона" (м. Київ), "Інститут монокристалів" (м. Харків), "Вуглемаш" (м. Донецьк),...
Наказ №1118/635 м. Київ iconНовини української асоціації інвестиційного бізнесу 25. 09. 2006р
Фінком Ессет Менеджмент” (м. Київ); тов „куа „столиця плюс” (м. Київ); тов „куа „Фінансовий Бутік” (м. Київ); тов „куа апф „Інвестиційний...
Наказ №1118/635 м. Київ iconНовини української асоціації інвестиційного бізнесу 30. 06. 2009 р
Иції» (м. Київ), тов «куа «компас – капітал» (м. Київ), тов «куа «глобал -фінанс» (м. Київ), тов «куа «глобус менеджмент» (м. Житомир),...
Наказ №1118/635 м. Київ iconНовини української асоціації інвестиційного бізнесу 26. 02. 2007 р
Київ); тов „куа „Паритет” (м. Київ) та видачу Подання на отримання ліцензії атвт „Прикарпатська інвестиційна компанія „прінком” (м.Івано-Франківськ),...
Наказ №1118/635 м. Київ iconВідбулося засідання Ради уаіб 23 лютого 2007 року
Київ); тов „куа „Паритет” (м. Київ) та видачу Подання на отримання ліцензії атвт „Прикарпатська інвестиційна компанія „прінком” (м.Івано-Франківськ),...
Наказ №1118/635 м. Київ iconВиконання плану роботи і бюджету за 3-й квартал 2011 року
Рада затвердила рішення Дисциплінарного комітету уаіб про виключення із членів уаіб за порушення внутрішніх документів Асоціації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи