Наказ №1118/635 м. Київ icon

Наказ №1118/635 м. КиївНазваНаказ №1118/635 м. Київ
Дата конвертації20.05.2013
Розмір284.53 Kb.
ТипНаказ
джерелоМіністерство освіти і науки України

Національна академія наук УкраїниНАКАЗ


10/12 2009 року № 1118/635


м. Київ


Про затвердження складу Науково-координаційної ради Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010-2014 роки


Відповідно до вимог статті 8 Закону України "Про державні цільові програми", пункту 22 постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.07 № 106 Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, а також для розгляду та оперативного вирішення питань, пов’язаних з організацією та супроводом виконання завдань і заходів Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010-2014 роки (далі - Програма),


НАКАЗУЄМО:

  1. Затвердити персональний склад Науково – координаційної ради Програми (Додаток 1).

  2. Затвердити персональний склад бюро Науково – координаційної ради Програми (Додаток 2).

  3. Затвердити персональні склади науково-технічних рад наукових напрямів Програми (Додатки 3-11).

  4. Покласти на Науково - координаційну раду Програми та науково-технічні ради наукових напрямів Програми функції, визначені „Положенням про державну науково-технічну програму”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.95 №796.

  5. Дозволити співголовам Науково – координаційної ради Програми вносити у разі необхідності зміни до складу науково-технічних рад наукових напрямів Програми.

  6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України М.В. Стріху та Першого віце-президента НАН України академіка НАН України А.П. Шпака.
^ Міністр освіти і науки

України


І.О. Вакарчук

Президент НАН України

академік НАН України


Б.Є. Патон
Додаток 1 до наказу МОН та НАН України від « » грудня 2009 р. №____

СКЛАД

Науково-координаційної ради з організації та супроводу виконання завдань та заходів Державної цільової науково-технічної програми

“Нанотехнології та наноматеріали” на 2010-2014 роки


1

^ Шпак Анатолій Петрович,

співголова Ради,

співголова науково-технічної ради напряму «Фізика наноструктур»


- Перший віце-президент НАН України, акад. НАН України

2

^ Находкін Микола Григорович,

співголова Ради,

голова науково-технічної ради напряму «Діагностика наноструктур»


- професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, акад. НАН України

3

^ Скришевський Валерій Антонович,

учений секретар Ради


- завідувач кафедри Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка


4

^ Уваров Віктор Миколайович,

учений секретар Ради- заступник директора Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України, чл.-кор.НАН України

5

^ Азарєнков Микола Олексійович,

член Ради


- проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна МОН, чл. – кор. НАН України


6

^ Бєляєв Олександр Євгенович,

член Ради,

заступник голови науково-технічної ради напряму «Технології напівпровідникових наноструктур»


- заступник директора Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України, чл.-кор. НАН України

7

^ Блецкан Дмитро Іванович,

член Ради


- професор Ужгородського національного університету МОН України

8

^ Волков Сергій Васильович,

член Ради- директор Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, акад. НАН України

9

^ Волошиновський Анатолій Степанович,

член Ради


- завідувач кафедри Львівського національного університету ім. І.Франка МОН України

10

^ Гриньов Борис Вікторович,

член Ради,

співголова науково-технічної ради напряму «Наноматеріали»- директор Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, акад. НАН України

11

^ Гуржій Андрій Миколайович,

член Ради

- перший заступник начальника управління гуманітарної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, акад. АПН України


12

Ільченко Василь Васильович,

член Ради


- завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

13

^ Кіндрачук Мирослав Васильович,

член Ради


- завідувач кафедри Національного авіаційного університету МОН України

14

^ Комісаренко Сергій Васильович,

член Ради,

голова науково-технічної ради напряму «Нанобіотехнології»


- директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, акад. НАН України

15

^ Кундієв Юрій Ілліч,

член Ради,

голова науково-технічної ради напряму «Нанобезпека»


- директор Державної установи «Інститут медицини праці АМН України», акад. НАН та АМН України

16

^ Кучмій Степан Ярославович,

член Ради,

заступник голови науково-технічної ради напряму «Нанохімія»


- завідувач відділу Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, член-кор. НАН України

17

^ Кучук-Яценко Сергій Іванович,

член Ради- заступник директора Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, акад. НАН України

18

^ Ларкін Сергій Юрійович,

член Ради, співголова науково-технічної ради напряму «Наноелектроніка та нанофотоніка»


- генеральний директор Науково-виробничого концерну "Наука"


19

^ Литовченко Володимир Григорович,

член Ради- завідувач відділу Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України, чл.-кор. НАН України

20

^ Мачулін Володимир Федорович,

член Ради,

голова науково-технічної ради напряму «Технології напівпровідникових наноструктур»


- директор Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України, акад. НАН України

21

^ Мельничук Степан Васильович,

член Ради- ректор Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича МОН України

22

^ Наумовець Антон Григорович,

член Ради,

співголова науково-технічної ради напряму «Фізика наноструктур»- віце-президент НАН України,

акад. НАН України

23

^ Неклюдов Іван Матвійович,

член Ради- генеральний директор Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, акад. НАН України

24

^ Немілостівий Віталій Олександрович,

член Ради,

голова науково-технічної ради напряму «Забезпечення розвитку наноіндустрії»


- Перший заступник Міністра промислової політики України

25

^ Новіков Микола Васильович,

член Ради- директор Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, акад. НАН України

26

^ Ноговіцин Олексій Володимирович,

член Ради- директор департаменту науково-технічного забезпечення та енергоефективності промисловості Міністерства промислової політики України

27

^ Походенко Віталій Дмитрович,

член Ради,

голова науково-технічної ради напряму «Нанохімія»


- віце-президент НАН України,

акад. НАН України

28

^ Рагуля Андрій Володимирович,

член Ради,

заступник голови науково-технічної ради напряму «Забезпечення розвитку наноіндустрії»


- заступник директора Інституту матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України,

чл.-кор. НАН України

29

^ Скороход Валерій Володимирович,

член Ради,

співголова науково-технічної ради напряму «Наноматеріали»- директор Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, акад. НАН України

30

^ Стріха Максим Віталійович,

член Ради- заступник Міністра освіти і науки України, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

31

^ Третяк Олег Васильович,

член Ради- директор Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, акад. АПН України

32

^ Убізьський Сергій Борисович,

член Ради- професор Національного технічного університету “Львівська політехніка” МОН України, заступник директора Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електротехніки МОН України

33

^ Чехун Василь Федорович,

член Ради- директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, акад. НАН України

34

^ Якименко Юрій Іванович,

член Ради,

співголова науково-технічної ради напряму «Наноелектроніка та нанофотоніка»


- перший проректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" МОН України, акад. НАН України

35

^ Мальчевський Ігор Анатолійович,

секретар Ради

- заступник начальника Науково-організаційного відділу Президії НАН України


36

^ Скришевська Марія Гаврилівна,

секретар Ради

- начальник відділу науково-технічних програм МОН УкраїниДодаток 2 до наказу МОН та НАН України від

« » грудня 2009 р. №____

СКЛАД

бюро Науково-координаційної ради з організації та супроводу виконання завдань та заходів Державної цільової науково-технічної програми “Нанотехнології та наноматеріали” на 2010-2014 роки


1

^ Шпак Анатолій Петрович,

співголова бюро Ради,

співголова науково-технічної ради напряму «Фізика наноструктур»


- Перший віце-президент НАН України, акад. НАН України

2

^ Находкін Микола Григорович,

співголова бюро Ради,

голова науково-технічної ради напряму «Діагностика наноструктур»


- професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, акад. НАН України

3

^ Скришевський Валерій Антонович,

учений секретар бюро Ради


- завідувач кафедри Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка


4

^ Уваров Віктор Миколайович,

учений секретар Ради- заступник директора Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України, чл.-кор.НАН України

5

^ Гриньов Борис Вікторович,

член бюро Ради,

співголова науково-технічної ради напряму «Наноматеріали»


- директор Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, акад. НАН України

6

^ Комісаренко Сергій Васильович,

член бюро Ради,

голова науково-технічної ради напряму «Нанобіотехнології»


- директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, акад. НАН України

7

^ Кундієв Юрій Ілліч,

член бюро Ради,

голова науково-технічної ради напряму «Нанобезпека»


- директор Державної установи «Інститут медицини праці АМН України», акад. НАН та АМН України

8

^ Ларкін Сергій Юрійович,

член бюро Ради,

співголова науково-технічної ради напряму «Наноелектроніка та нанофотоніка»


- генеральний директор Науково-виробничого концерну "Наука"


9

^ Мачулін Володимир Федорович,

член бюро Ради,

голова науково-технічної ради напряму «Технології напівпровідникових наноструктур»


- директор Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України, акад. НАН України
10

^ Наумовець Антон Григорович,

член бюро Ради,

співголова науково-технічної ради напряму «Фізика наноструктур»


- віце-президент НАН України,

акад. НАН України

11

^ Немілостівий Віталій Олександрович,

член бюро Ради,

голова науково-технічної ради напряму «Забезпечення розвитку наноіндустрії»


- Перший заступник Міністра промислової політики України

12

^ Походенко Віталій Дмитрович,

член бюро Ради,

голова науково-технічної ради напряму «Нанохімія»


- віце-президент НАН України,

акад. НАН України

13

^ Скороход Валерій Володимирович,

член Ради,

співголова науково-технічної ради напряму «Наноматеріали»


- директор Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, акад. НАН України

14

^ Якименко Юрій Іванович,

член бюро Ради,

співголова науково-технічної ради напряму «Наноелектроніка та нанофотоніка»- перший проректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" МОН України, акад. НАН України

15

^ Мальчевський Ігор Анатолійович,

секретар бюро Ради

- заступник начальника Науково-організаційного відділу Президії НАН України


16

^ Скришевська Марія Гаврилівна,

секретар бюро Ради

- начальник відділу науково-технічних програм МОН УкраїниДодаток 3 до наказу МОН та НАН України від

« » грудня 2009 р. №____


Склад

науково-технічної ради напряму Програми «Фізика наноструктур»


1

^ Шпак Анатолій Петрович,

співголова НТР- Перший віце-президент НАН України, директор Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, акад. НАН України

2

^ Наумовець Антон Григорович,

співголова НТР


- віце-президент НАН України, акад. НАН України

3

^ Кочелап В’ячеслав Олександрович,

учений секретар НТР- завідувач відділу Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

4

^ Антонов Віктор Миколайович,

член НТР- завідувач відділу Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, чл.-кор. НАН України

5

^ Бакай Олександр Степанович,

член НТР- завідувач відділу Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»НАН України, акад. НАН України

6

^ Булавін Леонід Анатолійович,

член НТР- завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, акад. НАН України

7

^ Варюхин Віктор Миколайович,

член НТР- директор Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О. Галкіна НАН України, чл.-кор. НАН України

8

^ Волошиновський Анатолій Степанович,

член НТР- завідувач кафедри Львівського

національного університету ім. І.Франка

МОН України

9

^ Гнатченко Сергій Леонідович,

член НТР- директор Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, чл.-кор. НАН України

10

^ Петров Ельмар Григорович,

член НТР- завідувач відділу Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, чл.-кор. НАН України

11

^ Погорілий Анатолій Миколайович,

член НТР- завідувач відділу Інституту магнетизму НАН та МОН України, чл.-кор. НАН України

12

^ Порошин Володимир Миколайович,

член НТР


- заступник директора Інституту фізики НАН України13

^ Стріха Максим Віталійович,

член НТР


- заступник Міністра освіти і науки України, професор Київського національного університету імені Тараса ШевченкаДодаток 4 до наказу МОН та НАН України від

« » грудня 2009 р. №____

Склад

науково-технічної ради напряму Програми

«Технології напівпровідникових наноструктур»


1

^ Мачулін Володимир Федорович,

голова НТР- директор Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України, акад. НАН України

2

^ Бєляєв Олександр Євгенович,

заступник голови НТР- заступник директора Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України, член-кор. НАН України

3

^ Седих Сергій Миколайович,

учений секретар НТР


- учений секретар Сектору фізико-технічних і математичних наук Науково-організаційного відділу Президії НАН України


4

^ Блецкан Дмитро Іванович,

член НТР


- професор Ужгородського національного університету МОН України

5

^ Болтовець Микола Силович,

член НТР


- начальник відділу ДП НДІ «Оріон»

6

Босий Віталій Ісаєвич,

член НТР


- начальник відділу ВАТ «НВП Сатурн»

7

^ Воронько Андрій Олександрович,

член НТР

- головний технолог Науково-виробничого концерну «Наука»

8

^ Козирєв Юрій Миколайович,

член НТР


- завідувач лабораторії Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

9

^ Лепіх Ярослав Ілліч,

член НТР- директор міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру при Одеському національному університеті ім. І.І. Мечнікова МОН України

10

^ Нищенко Михайло Маркович,

член НТР


- завідувач відділу Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

11

^ Пузіков В’ячеслав Михайлович,

член НТР


- директор Інституту монокристалів НАН України, акад. НАН України

12

^ Скришевський Валерій Антонович,

член НТР

- завідувач кафедри Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса ШевченкаДодаток 5 до наказу МОН та НАН України від

« » грудня 2009 р. №____

Склад

науково-технічної ради напряму Програми «Діагностика наноструктур»


1

^ Находкін Микола Григорович,

голова НТР- професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, акад. НАН України

2

^ Валах Михайло Якович

заступник голови НТР- завідувач відділу Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, чл.-кор. НАН України

3

^ Бардамид Олександра Федорівна

учений секретар НТР- старший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

4

^ Анісімов Ігор Олексійович

член НТР- декан радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

5

^ Бакай Олександр Степанович

член НТР- завідувач відділу Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України, акад. НАН України

6

^ Молодкін Вадим Борисович

член НТР- завідувач відділу Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, чл.-кор. НАН України

7

^ Негрійко Анатолій Михайлович

член НТР- заступник директора Інституту фізики НАН України

8

^ Романюк Борис Миколайович

член НТР

провідний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН УкраїниДодаток 6 до наказу МОН та НАН України від

« » грудня 2009 р. №____

Склад

науково-технічної ради напряму Програми «Наноматеріали»


1

^ Гриньов Борис Вікторович,

співголова НТР


- директор Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, акад. НАН України

2

^ Скороход Валерій Володимирович,

співголова НТР- директор Інституту проблем матеріалознавства ім.. І.М. Францевича НАН України, акад. НАН України

3

^ Лисенко Тетяна Анатоліївна,

учений секретар НТР


- головний спеціаліст МОН України

4

^ Волошиновський Анатолій Степанович,

член НТР- завідувач кафедри Львівського національного університету ім. І.Франка МОН України

5

^ Горбик Петро Петрович,

член НТР


- завідувач відділу Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

6

Іщенко Анатолій Якович,

член НТР- завідувач відділу Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, чл.-кор.НАН України

7

^ Кіндрачук Мирослав Васильович,

член НТР- завідувач кафедри Національного авіаційного університету МОН України

8

^ Константинова Тетяна Євгенівна,

член НТР


- завідувач відділу Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О. Галкіна НАН України


9

^ Уваров Віктор Миколайович,

член НТР- заступник директора Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України, чл.-кор.НАН України

10

^ Ящук Валерій Миколайович,

член НТР

- завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса ШевченкаДодаток 7 до наказу МОН та НАН України від

« » грудня 2009 р. №____


Склад

науково-технічної ради напряму Програми «Нанобіотехнології»


1

^ Комісаренко Сергій Васильевич,

голова НТР- директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, акад. НАН України

2

^ Романюк Світлана Іванівна,

учений секретар НТР


- науковий співробітник Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

3

^ Дзядевич Сергій Вікторович,

член НТР


- провідний науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

4

^ Дубок Віталій Андрійович,

член НТР- завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

5

^ Заіченко Олександр Сергійович

член НТР- провідний науковий співробітник Національного технічного університету «Львівська політехніка» МОН України

6

^ Кальченко Віталій Іванович,

член НТР


- заступник директора з наукової роботи Інституту органічної хімії НАН України

7

^ Матишевська Ольга Павлівна,

член НТР


- професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

8

^ Плюто Ігор Володимирович,

член НТР- провідний науковий співробітник Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

9

^ Ульберг Зоя Рудольфівна,

член НТР- директор І нституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН УкраїниДодаток 8 до наказу МОН та НАН України від

« » грудня 2009 р. №____


Склад

науково-технічної ради напряму Програми «Нанохімія»


1

^ Походенко Віталій Дмитрович,

голова НТР


- віце-президент НАН України,

акад. НАН України

2

^ Кучмій Степан Ярославович,

заступник голови НТР- завідувач відділу Інституту фізичної хімії НАН України, чл.-кор. НАН України

3

^ Кочешев Ігор Олександрович,

учений секретар НТР


- науковий співробітник Сектору фізико-технічних і математичних наук Науково-організаційного відділу Президії НАН України


4

^ Аксіментьєва Олена Ігорівна,

член НТР- головний науковий співробітник Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України

5

^ Астрелін Ігор Михайлович,

член НТР- декан хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» МОН України


6

^ Воловенко Юліан Михайлович,

член НТР- декан хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України


7

^ Картель Микола Тимофійович,

член НТР- директор Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України, чл.-кор. НАН України

8

^ Лебедєв Євген Вікторович,

член НТР- директор Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, акад. НАН України

9

^ Мчедлов-Петросян Микола Отарович,

член НТР– завідувач кафедри Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна

10

^ Огенко Володимир Михайлович,

член НТР– головний науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України, чл.-кор. НАН України

11

^ Токарєв Віктор Сергійович,

член НТР– професор кафедри Національного університету «Львівська політехніка» МОН України

12

^ Шишкін Олег Валерійович,

член НТР– заступник генерального директора Науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» НАН України

13

^ Щербак Лариса Павлівна,

член НТР


– професор кафедри Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича МОН УкраїниДодаток 9 до наказу МОН та НАН України від

« » грудня 2009 р. №____

Склад

науково-технічної ради напряму Програми

«Наноелектроніка та нанофотоніка»


1

Якименко Юрій Іванович,

співголова НТР- перший проректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" МОН України, акад. НАН України

2

^ Ларкін Сергій Юрійович,

співголова НТР- генеральний директор Науково-виробничого концерну «Наука»


3

^ Ваків Микола Михайлович,

член НТР


- генеральний директор Науково-виробничого підприємства "Карат",

4

^ Воронов Сергій Олександрович,

член НТР- заступник проректора з наукової роботи Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" МОН України

5

^ Кончиць Микола Васильович,

член НТР- начальник управління радіоелектронної промисловості Міністерства промислової політики України

6

^ Порошин Володимир Миколайович,

член НТР


- заступник директора Інституту фізики НАН України

7

^ Руденко Едуард Михайлович,

член НТР


- завідувач відділу Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України


8

^ Сизов Федор Федорович,

член НТР- завідувач відділу Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, чл.- кор. НАН України

9

^ Сліпченко Микола Іванович,

член НТР


- проректор з наукової роботи Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України
Додаток 10 до наказу МОН та НАН України від

« » грудня 2009 р. №____

Склад

науково-технічної ради напряму Програми «Нанобезпека»


1

^ Кундієв Юрій Ілліч,

голова НТР- директор Державної установи «Інститут медицини праці АМН України», акад. НАН та АМН України

2

^ Сердюк Андрій Михайлович,

заступник голови НТР- директор Державної установи «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України», акад. АМН України

3

^ Кучерук Тетяна Кузьмівна,

учений секретар НТР- провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут медицини праці АМН України»

4

^ Гамалій Олена Вікторівна,

член НТР


- головний спеціаліст МОН України

5

Зозуля Юрій Опанасович,

член НТР- директор Інституту нейрохірургії, академік АМН, чл.-кор. НАН України

6

^ Каплуненко Володимир Георгійович, член НТР


- директор ТОВ «Наноматеріали і нанотехнології»


7

^ Пехньо Василь Іванович,

член НТР


- заступник директора Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України


8

^ Прокопенко Віталій Анатолійович,

член НТР


- заступник директора Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України


9

^ Чекман Іван Сергійович,

член НТР- завідувач кафедри фармакології та клінічної фармакології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця АМН України, чл.-кор. НАН та АМН УкраїниДодаток 11 до наказу МОН та НАН України від

« » грудня 2009 р. №____

Склад

науково-технічної ради напряму Програми «Забезпечення розвитку наноіндустрії»1

^ Немілостівий Віталій Олександрович,

голова НТР


- Перший заступник Міністра промислової політики України

2

^ Рагуля Андрiй Володимирович,

заступник голови НТР


- заступник директора Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, чл.-кор. НАН України


3

^ Клесова Світлана Іванівна,

учений секретар НТР


- головний спеціаліст МОН України

4

^ Гриньов Борис Викторович,

член НТР


- директор Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, акад. НАН України

5

^ Макара Володимир Арсенiйович,

член НТР- директор Навчально-наукового центру «Фізико-хімічне матеріалознавство» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та НАН України, чл.-кор. НАН України

6

^ Маслов Володимир Петрович,

член НТР- заступник директора СКТБ Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

7

^ Cидоренко Сергiй Иванович,

член НТР- проректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" МОН України,

чл.- кор. НАН України

8

^ Третяк Олег Васильович,

член НТР- директор Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, акад. АПН України

9

^ Туркевич Володимир Зіновійович,

член НТР


- заступник директора Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

10

Убізьський Сергій Борисович,

член НТР- професор Національного технічного університету “Львівська політехніка”, заступник директора Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електротехніки МОН України


11

Хрипунов Геннадій Семенович,

член НТР


- завідувач кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України

Схожі:

Наказ №1118/635 м. Київ iconВиконання плану та бюджету уаіб за 1-й квартал 2007 року
Київ), тов „куа „Галуа Інвест” (м. Київ), тов „куа „ Ніка Інвест” (м. Київ), тов „куа „Об’єднаний капітал” (м. Київ), тов „куа „Акцепт”...
Наказ №1118/635 м. Київ iconНовини української асоціації інвестиційного бізнесу 27. 11. 2006р
Тов „куа „Акорд Інвест” (м. Київ); тов „куа „вес” (м. Запоріжжя); тов „куа „ніко” (м. Київ);тов „куа „Діамант інвест менеджмент”...
Наказ №1118/635 м. Київ iconНовини української асоціації інвестиційного бізнесу 25. 09. 2006р
Фінком Ессет Менеджмент” (м. Київ); тов „куа „столиця плюс” (м. Київ); тов „куа „Фінансовий Бутік” (м. Київ); тов „куа апф „Інвестиційний...
Наказ №1118/635 м. Київ iconНовини української асоціації інвестиційного бізнесу 30. 06. 2009 р
Иції» (м. Київ), тов «куа «компас – капітал» (м. Київ), тов «куа «глобал -фінанс» (м. Київ), тов «куа «глобус менеджмент» (м. Житомир),...
Наказ №1118/635 м. Київ iconКабінет міністрів україни постанова від 18 липня 2012 р. №635
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №346 і від 14 червня 2000 р. №963
Наказ №1118/635 м. Київ iconНаказ № Київ
Проект наказу Держмитслужби України “ Про затвердження зразків бланків єдиного адміністративного документа і додаткових аркушів до...
Наказ №1118/635 м. Київ iconНовини української асоціації інвестиційного бізнесу 26. 02. 2007 р
Київ); тов „куа „Паритет” (м. Київ) та видачу Подання на отримання ліцензії атвт „Прикарпатська інвестиційна компанія „прінком” (м.Івано-Франківськ),...
Наказ №1118/635 м. Київ iconВідбулося засідання Ради уаіб 23 лютого 2007 року
Київ); тов „куа „Паритет” (м. Київ) та видачу Подання на отримання ліцензії атвт „Прикарпатська інвестиційна компанія „прінком” (м.Івано-Франківськ),...
Наказ №1118/635 м. Київ iconВиконання плану роботи і бюджету за 3-й квартал 2011 року
Рада затвердила рішення Дисциплінарного комітету уаіб про виключення із членів уаіб за порушення внутрішніх документів Асоціації...
Наказ №1118/635 м. Київ iconПисьмо от 29. 02. 2012 г. N 10/635-12 Относительно использования персональных данных
Государственная служба Украины по вопросам защиты персональных данных на Ваше письмо относительно вопросов использования персональных...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи