Розпорядження міського голови від 20. 03. 2014р. №24 м. Іцастя Про внесення змін до розпорядження міського голови від 20. 07. 2011р. №61 «Про деякі питання, пов\

Розпорядження міського голови від 20. 03. 2014р. №24 м. Іцастя Про внесення змін до розпорядження міського голови від 20. 07. 2011р. №61 «Про деякі питання, пов'язані з забезпеченням виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»НазваРозпорядження міського голови від 20. 03. 2014р. №24 м. Іцастя Про внесення змін до розпорядження міського голови від 20. 07. 2011р. №61 «Про деякі питання, пов'язані з забезпеченням виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Дата конвертації25.09.2014
Розмір60.87 Kb.
ТипРозпорядження
джерело

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЩАСТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 20 .03. 2014р.

№ 24

м. ІЦастя
Про внесення змін до розпорядження міського

голови від 20.07.2011р. № 61 « Про деякі питання,

пов'язані з забезпеченням виконання Закону України

«Про доступ до публічної інформації» щодо публічної

інформації, розпорядником якої є Щастинський міський

голова»

Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про доступ до публічної інформації», Законом України «Про інформацію», на підставі рішення сесії Щастинської міської ради від 12.09.2012 р. № 27/2 «Про затвердження змін у структурі і штатній чисельності виконавчого комітету Щастинської міської ради», від 31.10.2013р. № 41/4 «Про затвердження змін у структурі і штатній чисельності виконавчого комітету Щастинської міської ради», розпорядження міського голови від 20.07.2011р.№ 61 «Про деякі питання, пов'язані з забезпеченням виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо публічної інформації, розпорядником якої є Щастинський міський голова»:
1.Внести зміни до розпорядження міського голови від 20.07.2011р. № 61 «Про деякі питання, пов'язані з забезпеченням виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо публічної інформації, розпорядником якої є Щастинської міський голова», а саме:

1.1. П.1 викласти у наступній редакції: «Призначити відповідальним з питань запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Щастинський міський голова, опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення вказаних запитів на інформацію та надання консультації під час їх оформлення, реєстрацію запитів на інформацію розпорядника інформації Щастинського міського голови, які подаються в усній, письмовій чи іншій, формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) – організаційно-інформаційний відділ виконавчого комітету Щастинської міської ради.

1.2. П.п 2.1 п.2 викласти у наступній редакції:

« Визначити наступне:

    1. Оприлюднення публічної інформації, розпорядником якої є Щастинський міський голова, обов'язковість оприлюднення якої передбачена Законом України «Про доступ до публічної інформації», здійснює організаційно-інформаційний відділ виконавчого комітету Щастинської міської ради»

1.3. П.3 викласти у наступній редакції: «Визначити, що з метою виконання пп.2.2 п.2 цього розпорядження, нижчезазначені відділи та працівники виконавчого комітету Щастинської міської ради повинні у триденний строк з моменту прийняття цього розпорядження, а у подальшому невідкладно, але не пізніш наступного робочого дня з дня затвердження документа, який містить інформацію, що підлягає оприлюдненню, розпорядником якої є Щастинської міський голова (далі - розпорядник інформації), надавати організаційно-інформаційному відділу виконавчого комітету Щастинської міської ради наступні інформацію та документи:


    1. Юридичний відділ виконавчого комітету Щастинської міської ради :

3.1.1. Інформацію про місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності

розпорядника інформації.

3.1.2. Інформацію про порядок оскарження рішень розпорядника інформації, його дій чи

бездіяльності.

3.1.3. Інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може

представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень

розпорядника інформації.

3.1.4. Інформацію про нормативно-правові засади діяльності розпорядника інформації.

3.1.5. Перелік та умови отримання адміністративних послуг, що надаються розпорядником

інформації, форми і зразки документів ( у разі їх наявності), необхідних для надання цих

послуг, правила їх заповнення (оформлення).

    1. Секретар виконавчого комітету:

3.2.1. Загальні правила роботи та правила внутрішнього трудового розпорядку.

3.2.2. Плани проведення та порядок денний відкритих засідань розпорядника інформації.

3.2.3. Інформацію про діяльність розпорядника інформації, а саме:

- про його місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси

офіційного веб-сайту та електронної пошти;

- про розклад роботи та графік прийому громадян;

- перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що

належать до сфери управління розпорядника інформації, та їх керівників;

- прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної

пошти посадових осіб розпорядника, а також керівників структурних підрозділів

розпорядника інформації, основні функції цих структурних підрозділів.

3.2.4. Іншу інформацію про діяльність розпорядника інформації, порядок обов'язкового

оприлюднення якої встановлений законом.


    1. Організаційно-інформаційний відділ:

3.3.1. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних),

прийняті розпорядником інформації.

3.3.2. Порядок складання, подання запиту на інформацію.

3.3.3. Інформацію про розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і

бланки розпорядника інформації.

3.3.4. Інформацію про організаційну структуру виконавчого комітету Щастинської міської

ради.

3.3.5. Вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

розпорядника інформації.

3.3.6. Звіти на задоволення запитів на інформацію.

3.3.7.Систему обліку, види інформації, якою володіє розпорядник інформації.
3.4. Відділ планування, бухгалтерського обліку та звітності:

3.4.1. інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та

механізм їх витрачання тощо).
3.5. Заступники міського голови, відділ архітектури, землевпорядкування та питань

житлово-комунального господарства:

3.5.1. Проекти розпоряджень розпорядника інформації, що підлягають обговоренню.

3.5.2. Іншу інформацію про діяльність розпорядника інформації, порядок обов'язкового

оприлюднення якої встановлений законом.
^ 2. Начальнику організаційно-інформаційного відділу Лапигіній О.С.:

2.1. З дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» не пізніше

п'яти робочих днів з дня прийняття цього розпорядження забезпечити його оприлюд-

нення на офіційному сайті Щастинського міського голови, Щастинської міської ради та

її виконавчого комітету.

2.2. Здійснювати інші необхідні заходи, пов'язані з прийняттям даного розпорядження.

2.3. Не пізніше наступного дня з дня прийняття даного рішення довести його до відома

всіх посадових осіб виконавчого комітету Щастинської міської ради.

3.Інші пункти розпорядження міського голови від 20.07.2011р. № 61 «Про деякі питання, пов'язані з забезпеченням виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо публічної інформації, розпорядником якої є Щастинський міський голова», залишаються незмінними.
4.Контроль за виконанням положень даного рішення покласти на заступників Щастинського міського голови, секретаря виконавчого комітету, начальників відділів відповідно до розподілу посадових обов’язків.

Міський голова В.Л.Живлюк


ПОГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу В.Д. Авраменко
Начальник організаційно-інформаційного

відділу О.С.Лапигіна

ПІДГОТУВАВ:

Секретар виконавчого комітету І.М.ПисаренкоСхожі:

Розпорядження міського голови від 20. 03. 2014р. №24 м. Іцастя Про внесення змін до розпорядження міського голови від 20. 07. 2011р. №61 «Про деякі питання, пов\Розпорядження міського голови від 20. 07. 2011р. №61 м. Іцастя Про деякі питання, пов'язані з забезпеченням виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо публічної інформації, розпорядником якої є Щастинський міський голова
Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про доступ до публічної інформації»
Розпорядження міського голови від 20. 03. 2014р. №24 м. Іцастя Про внесення змін до розпорядження міського голови від 20. 07. 2011р. №61 «Про деякі питання, пов\Розпорядження міського голови від 14. 07. 2011р. №62 м. Щастя Про деякі питання щодо оприлюднення
Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в зв'язку з набранням чинності з 10. 05. 2011р. Закону України...
Розпорядження міського голови від 20. 03. 2014р. №24 м. Іцастя Про внесення змін до розпорядження міського голови від 20. 07. 2011р. №61 «Про деякі питання, пов\Рішення віл 26. 07. 2011р. №97 м. Щастя Про деякі питання, пов'язані з забезпеченням виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо публічної
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Законом України «Про доступ до публічної інформації»
Розпорядження міського голови від 20. 03. 2014р. №24 м. Іцастя Про внесення змін до розпорядження міського голови від 20. 07. 2011р. №61 «Про деякі питання, пов\Розпорядження міського голови від 09. 12. 2013р. №472 На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»: Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді (надалі Положення)
Внесено зміни на підставі розпорядження від 02. 08. 2011р. №377 (в п Положення)
Розпорядження міського голови від 20. 03. 2014р. №24 м. Іцастя Про внесення змін до розпорядження міського голови від 20. 07. 2011р. №61 «Про деякі питання, пов\Розпорядження міського голови від 16. 04. 2014р. №40 м. Щастя Про внесення змін до розпорядження Щастинського міського голови від 14. 04. 2014 №38 «Про скликання Х lv І сесії Щастинської міської ради VI скликання»
Керуючись п. 8 ч. 4 ст. 42 та ч ч. 4,5,9,12 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Розпорядження міського голови від 20. 03. 2014р. №24 м. Іцастя Про внесення змін до розпорядження міського голови від 20. 07. 2011р. №61 «Про деякі питання, пов\Розпорядження від 06. 05. 2011 р. №1988 Про заходи по забезпеченню доступу до публічної інформації
Закону України «Про інформацію» та розпорядження міського голови «Про організаційно-правові заходи забезпечення права на доступ до...
Розпорядження міського голови від 20. 03. 2014р. №24 м. Іцастя Про внесення змін до розпорядження міського голови від 20. 07. 2011р. №61 «Про деякі питання, пов\Розпорядження міського голови №42 від 22. 05. 2013 року м. Щастя Про внесення змін до розпорядження міського голови №39 від 16. 05. 2013р
Розпорядженням Луганського міського голови №162 від 29. 04. 2013 р. «Про підготовку до пожежонебезпечного періоду», з метою своєчасного...
Розпорядження міського голови від 20. 03. 2014р. №24 м. Іцастя Про внесення змін до розпорядження міського голови від 20. 07. 2011р. №61 «Про деякі питання, пов\Розпорядження міського голови №13 від 16. 01. 2008 Про внесення змін та доповнень до розпорядження міського голови
«Про внесення змін та доповнень до розпорядження міського голови від 26. 01. 07 №77 «Про проведення міського конкурсу на звання «Кращий...
Розпорядження міського голови від 20. 03. 2014р. №24 м. Іцастя Про внесення змін до розпорядження міського голови від 20. 07. 2011р. №61 «Про деякі питання, пов\Розпорядження до відома працівників виконавчого комітету Щастинської міської ради
Щастинського міського голови від 05. 05. 2014р. №21 «Про відпустку міського голови Живлюка В. Л.» покласти тимчасове здійснення повноважень...
Розпорядження міського голови від 20. 03. 2014р. №24 м. Іцастя Про внесення змін до розпорядження міського голови від 20. 07. 2011р. №61 «Про деякі питання, пов\Розпорядження міського голови від 09. 01. 2014р. №1 м. Щастя Про покладання повноважень на період відсутності міського голови
України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи