На виконання адміністративної операції – внесення змін до анкети рахунку icon

На виконання адміністративної операції – внесення змін до анкети рахункуНазваНа виконання адміністративної операції – внесення змін до анкети рахунку
Дата конвертації02.05.2013
Розмір263.64 Kb.
ТипРозпорядження
джерело


Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –депозитарної діяльності, а саме

депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серії АВ №493255 від 21.10.2009 р.

Україна, м. Донецьк 83086, вул.Артема, 38

/062/ 332-46-11,332-49-37

Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4

/044/231-71-84, 231-71-88

www.pumb.ua

РОЗПОРЯДЖЕННЯ вих. №______ від ___________р.

на виконання адміністративної операції – внесення змін до анкети рахунку

ДЕПОНЕНТ - юридична особа:Найменування

власника рахунку
Номер рахунку у ЦП
Код юридичної особи
Розпорядник рахунком у цінних паперах:

ПІБ
Документ, який

підтверджує повноваженняТермін дії повноважень

Цим розпорядженням наказую Зберігачу внести зміни до рахунку у цінних паперах у зв’язку з
Х

Наданням повноважень розпоряднику рахунком у цінних паперах
Зміною банку обслуговування
Відміною повноважень розпоряднику рахунком у цінних паперах
Зміною місцезнаходження юридичної особи
Наданням повноважень керуючому рахунком у цінних паперах
Зміна паспортних даних
Відміною повноважень керуючого рахунком у цінних паперах
Інше

на підставі наданих наступних документів

Х

Анкети рахунку у цінних паперах юридичної особи вих. №______________ від ___________

Х

Анкети розпорядника рахунку вих. №______________ від ____________
Анкети керуючого рахунком у цінних паперах вих. №______________ від ____________


Х

Картки із зразками підписів та відбитка печатки

Х

Копії паспорта та документу про присвоєння номера платника податків розпорядника рахунка
Нотаріальної копії документу про державну реєстрацію юридичної особи
Нотаріальної копії довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Нотаріальної копії зареєстрованого установчого документа
Копії довідки про взяття на облік платника податків (Форма №4-ОПП)
Копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності

Довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах вих. №______________ від ____________
Довідки з банку про наявність поточного рахунку вих. №______________ від ______________

Х

Анкети (опитувальника) клієнта – юридичної особи


Інше

______________________________________________________________________________________________________

З Регламентом здійснення депозитарної діяльності Зберігача ПУМБ ознайомлені.

^ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПІДПИСАЛИ:


(прізвище, ім’я, по батькові та підпис)

М.П.

Відмітки Зберігача


вх. № ________ від ____________ прийняв _____________


операція та дата запису №_________ від _____________виконав_____________


Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –депозитарної діяльності, а саме

депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серії АВ №493255 від 21.10.2009 р.

Україна, м. Донецьк 83086, вул.Артема, 38

/062/ 332-46-11,332-49-37

Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4

/044/231-71-84, 231-71-88

www.pumb.ua


^ АНКЕТА РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

вих. № _______ від ___________р.


Повне найменування власника рахунку

1.

Скорочене найменування власника рахунку

2.

Код юридичної особи

3.

Країна реєстрації

4.

Документ про державну реєстрацію

(серія, №, дата документа, орган,

який здійснив реєстрацію)

5.

Місцезнаходження

6.


Поштова адреса

7.


Телефон, факс

8.


Електрона пошта (e-mail)

9

Найменування керуючого

рахунком (код юридичної особи)

10.

За наявністю


^ БАНКІВСЬКІВСЬКІ РЕКВИЗИТИ ДЛЯ ВИПЛАТИ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ:

Поточний рахунок


11. № ________________ код банку ________________


Найменування банківської установи, в якій

відкрито поточний рахунок

12. Обов’язково для заповнення


^ ПЕРЕЛІК РОЗПОРЯДНИКІВ РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ:
Прізвище, ім’я та по батькові

13.

Прізвище, ім’я та по батькові

14.Перелік розпорядників рахунком оформлюється анкетами розпорядників рахунком у ЦП та документами, що підтверджують наявність повноважень.


Спосіб надання розпоряджень за рахунком у ЦП, обумовлений договором про відкриття рахунку у ЦП: особисто, поштою.


Спосіб отримання інформаційних повідомлень засобами (згідно чинних тарифів на послуги Зберігача):


X

web-сайт ПУМБ
e-mail
рекомендованим листом
кур’єрська доставка


Термін отримання інформації за рахунком у ЦП, обумовлений договором про відкриття рахунку у ЦП.


Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету.


Дата заповнення анкети

“____”_________________________20___р.

М.П.

ПІБ, посада та підпис особи,

яка засвідчила дані анкети


(підпис)
вх. № ________ від _____________ прийняв _____________

Номер рахунку у цінних паперах № ______________ від ________________

операція та дата запису №________________ від _______________


Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –депозитарної діяльності, а саме

депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серії АВ №493255 від 21.10.2009 р.

Україна, м. Донецьк 83086, вул.Артема, 38

/062/ 332-46-11,332-49-37

Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4

/044/231-71-84, 231-71-88

www.pumb.ua^ АНКЕТА РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКОМ

У ЦІННИХ ПАПЕРАХ вих. № _______ від ___________р.№ рахунку в

цінних паперах
Найменування/ПІБ власника рахунку в цінних паперахП.І.Б. розпорядника

1.

Громадянство

2.

Місце проживання

3.

Дата народження

4.

Місце народження

5.

Поштова адреса

6.


Вид, серія та № документу,

що посвідчує особу

7.


Ким та коли виданий документ,

що посвідчує особу

8.


Номер платника податку

9.


Телефон/ Ел. пошта (e-mail)

10.


Документ, який підтверджує

повноваження розпорядника

11.


Обсяг повноважень


12.


Термін дії повноважень

розпорядника

13.


^ ІНШІ СУТТЄВІ ДАНІ, ЯКІ РОЗПОРЯДНИК РАХУНКОМ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВВАЖАЄ ЗА ДОЦІЛЬНЕ ПОВІДОМИТИ ПРО СЕБЕ:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету.


Дата заповнення та підпис особи що заповнила анкету


“____”____________________20___р

(підпис)
вх. № ________ від _____________ прийняв _____________

Рахунок розпорядника № ______________ від ________________

операція та дата запису №________________ від _______________Згода-повідомлення

суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних


  1. Даним документом Я, ________ПІБ_______, як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомлений про включення добровільно наданих мною ПАТ «ПУМБ» власних персональних даних до системи депозитарного обліку ПАТ «ПУМБ» у якості «розпорядника рахунком у цінних паперах».

Підписуючи цю згоду - повідомлення Я, як суб’єкт персональних даних, даю свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення ПАТ «ПУМБ», як володільцем бази персональних даних «розпорядників рахунком у цінних паперах», всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою моїх персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.


2. Метою обробки добровільно наданих мною персональних даних є, відповідно до частини 2 статті 11 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», надання послуг з відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах.


3. Для досягнення мети обробки до системи депозитарного обліку «розпорядників рахунком у цінних паперах» ПАТ «ПУМБ» можуть бути включені наступні персональні дані:

- ПІБ;

- дата народження;

- місце проживання (перебування);

- інформація щодо резидентства;

- ідентифікаційний номер фізичної особи (індивідуальний податковий номер);

- серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

- контактній телефон;


4. У зв’язку з внесенням до системи депозитарного обліку «розпорядників рахунком у цінних паперах» персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» ________ПІБ_______, має право:

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.


5. Я даю згоду на передачу (поширення) моїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку «розпорядників рахунком у цінних паперах», виключно з метою зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, та у порядку і випадках, визначених Положенням про депозитарну діяльність, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 року № 999 та Положенням про порядок складання адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.


6. Я даю згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного Положенням про депозитарну діяльність, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 року № 999.


7. Доступ до моїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку «розпорядників рахунком у цінних паперах» ПАТ «ПУМБ» третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.


8. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку «розпорядників рахунком у цінних паперах», якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, який належить «__Найменування юридичної особи______» та у порядку і випадках, визначених Положенням про депозитарну діяльність, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 року № 999.


9. Даний документ складено в двох примірниках, один з яких отримано мною.

.


«____» __________ 20___р. _________________ ____________________________

(дата) (підпис) (П.І.Б.)


Особу та підпис ________ПІБ_______,

достовірність заповнення інформації, зазначеної у Згоді-повідомленні суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних, перевірено.


Відповідальна особа банку:_______________________________ ______________________ ___________________

(посада) (підпис) (П.І.Б)

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –депозитарної діяльності, а саме

депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серії АВ №493255 від 21.10.2009 р.

Україна, м. Донецьк 83086, вул.Артема, 38

/062/ 332-46-11,332-49-37

Україна, м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4

/044/231-71-84, 231-71-88

www.pumb.uaКартка

іЗ зразками підписів та відбитка печатки


Повідомляємо зразки підписів та печатки, які просимо вважати обов’язковими при проведенні операцій за рахунком у цінних паперахРахунок у цінних паперах №
Найменування власника рахунку
Код юридичної особи
Місцезнаходження

Розпорядження, вимоги та інші документи, що необхідні для виконання розпоряджень за рахунком у цінних паперах №______, відкритим у Зберігача ПАТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ 14282829), просимо вважати обов’язковими під час здійснення операцій по рахунку у цінних паперах при наявності на них одного з вказаних підписів і відбитка печатки.


Розпорядники рахунку у цінних паперах


Посада

ПІБ

Зразок підпису

Документ, якій підтверджує повноваження.

Термін дії повноважень


КерівникЗгідно Статуту – безстроковоЗгідно довіреності № ____ від__________ діє до «___» _______ 20___р.


«_____» __________________ 20____р.


Зразок відбитку печаткиКерівник ____________________________


Для юридичних осіб – нерезидентів обов’язкове нотаріальне посвідченняВідмітки ЗберігачаВідповідальний працівник

Начальник депозитарного підрозділу Зберігача


Вх. № _________від___________ р.____________

Дата


________________________________________

Підпис

М.П.Бланк підприємства


Д О В І Р Е Н І С Т Ь


м. ________ “___” _______ 20_ р.


________________________________ (далі - Депонент), в особі ________________________

(найменування юридичної особи) (посада)

__________________________, який діє на підставі ________, уповноважує ___________________,

(ПІБ) (ПІБ)

який мешкає за адресою: ____________________________, паспорт серії ___ № _____________, виданий _____________________________________ «__» ___________ ________р., розпоряджуватись рахунком в цінних паперах, відкритому у зберігача цінних паперів - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі - Зберігач), представляти інтереси Депонента у Зберігача. Для виконання цієї довіреності йому надаються наступні права: підписувати від імені Депонента документи по розпорядженню рахунком в цінних паперах, подавати документи необхідні для розпорядження рахунком у Зберігача, одержувати документи та іншу інформацію стосовно цього рахунку від Зберігача, здійснювати інші дії, спрямовані на виконання цієї довіреності у Зберігача.


Зразок підпису ___________________ _________________ засвідчую.

(ПІБ розпорядника) (підпис розпорядника)


Довіреність видана без права передоручення строком на _______ і дійсна до «____» _____ року.


________________ _____________________ ____________________

(посада) (підпис) (ПІБ)


М.П.

Додаток №1

до Програми ідентифікації, вивчення

та прийнятності клієнтів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ПУМБ”


„ПУМБ”
^

Анкета (опитувальник)

клієнта – юридичної особи резидента

1

Повне та скорочене найменування
2

Організаційно-правова форма
3

Форма власності
4

Код за ЄДРПОУ
5

Дата державної реєстрації
6

Орган державної реєстрації
7

Місцезнаходження
8

Облікова серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію
9

Номери контактних телефонів і факсів
10

Адреса електронної пошти
11

Ідентифікаційні данні фізичних осіб, уповноважених діяти від імені клієнта, що є законними представниками клієнта у спостережних та виконавчих органах інших підприємств (за наявності) (П.І.Б., паспорт: серія, номер, дата та орган що видав, дата народження, місце проживання, довідка про привласнення ІПН)
12

Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії)
13

Історія діяльності (інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, колишні фінансові проблеми, репутацію на вітчизняному та іноземному ринках, частку на ринку)
14

Вид (види) господарської (економічної) діяльності
15

Відокремлені підрозділи (філії представництва, тощо)
16

Основні контрагенти (із зазначенням коду за ЄГРПОУ, ідентифікаційного (реєстраційного) номера або серії та номер паспорта, у якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову в одержанні ідентифікаційного (реєстраційного) номера (за їх наявності)).
*17

Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном
*18

Відомості про органи управління та їх персональний склад
*19

Відомості про власників істотної участі в юридичній особі (із зазначенням їх частки)
*20

Відомості про контролерів юридичної особи
*21

Дані про осіб, уповноважених представляти інтереси акціонерів (учасників) клієнта, які володіють істотною участю
22

Інформація про належність осіб, зазначених у п.17-21 до публічних діячів або пов’язаних з ними осіб (особами, пов’язаними з публічними діячами, є члени сім’ї та інші близькі родичі, юридичні особи, власниками істотної участі або контролерами яких є публічні діячі або їхні близькі родичі)
23

Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об’єднання, членом якого є клієнт, дочірні підприємства
24

Розмір статутного капіталу
25

Рахунки, що відкриті в банку
26

Дата відкриття першого рахунку
27

Рахунки, що відкриті в інших банках (найменування банку, код банку, номер рахунку)
28**

Інформація про фінансовий стан підприємства:

- сума депозитів у інших банках;

- наявність цінних паперів, що знаходяться у власності (вид цінного паперу, сума, кількість, емітент);

- сума заборгованості за кредитами у інших банках;

- сума заборгованості за кредитами, отриманими від нерезидентів;

- обсяг середньомісячної валової виручки за останній рік;

- середньомісячні обороти по усіх відкритих рахунках за останній рік.

Інше _____________________________________________________________

29

Характеристика суті діяльності
30

Кількість працівників
31

Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахуни клієнта (які очикує клієнт, що раніше не обслуговувався)
32

Клієнт
(підпис) посада /П.І.Б./ МП.

33

Дата складання Анкети (опитувальника)
* Для фізичних осіб зазначаються наступні дані (П.І.Б., паспорт: серія, номер, дата та орган що видав, дата народження, місце проживання, довідка про привласнення коду ІПН).

Для юридичних осіб зазначаються наступні дані (Найменування підприємства, ЄДРПОУ, реєстраційні дані).


** Щойно створені юридичні особи зазначають передбачувані обсяги середньомісячної валової виручки та передбачувані обороти по рахунках.


У п. 11 Анкети (опитувальника) зазначають інформацію про осіб, що є законними представниками клієнта у спостережних та виконавчих органах інших підприємств (за наявності). У разі відсутності таких осіб це повинно бути зазначено.


У п.17 Анкети (опитувальника) зазначають інформацію про зазначених посадових осіб; якщо відсутня посада директора, то необхідно зазначити інформацію про першого керівника чи його першого заступника.


У п. 18 Анкети (опитувальника) зазначають П.І.Б., посаду та основні повноваження відповідно до Статуту, наказами чи довіреностями. Зазначити усіх посадових осіб, у тому числі тих, які були зазначені у п.17.


У п.19 зазначають ідентифікаційні дані фізичних та/або юридичних осіб – власників істотної участі (10 та більше відсотків) із зазначенням їх долі у капіталі юридичної особи. Якщо таких осіб немає, тоді необхідно це зазначити.

У п.20 зазначають ідентифікаційні дані фізичної та/або юридичної особи, які мають прямий чи опосередкований вплив на діяльність клієнта (примо чи опосередковано володіють (контролюють) 50 та більше відсотків акцій (частин, паїв, прав голосу) та підстави такого впливу. Рекомендовано при опосередкованому володінні також зазначати, через яку особу та з якою метою здійснюється опосередкований вплив).


У п.21 зазначаються дані про фізичних осіб, уповноважений представляти інтереси акціонерів (учасників) клієнта, котрі володіють істотною участю (наприклад, по статуту, по довіреності чи по наказу та т.п.).


У п. 25 зазначають інформацію про рахунки, відкриті раніше у цьому та інших філіях Банку. Зазначають також валюту рахунку (гривна, долари США, рублі РФ, Євро та ін.)


У п. 28 зазначають інформацію про середньомісячний оборот по усіх відкритих раніше рахунках як у нашому, так і у інших банках.


У п.31 Анкети (опитувальника) є обов’язковим для заповнення клієнтом при первинній ідентифікації. Необхідно зазначити інформацію про джерела походження грошових коштів по операціям, які планує проводити клієнт по своїх рахунках.


У п. 32 Анкети (опитувальника) підписує керівник юридичної особи - клієнта.

Для клієнтів, що є органами державної влади України або підприємством, що повністю перебувають у державній або комунальній власності обов’язковими для заповнення є лише наступні пункти: п. 1, п. 4, п. 5, п. 6, п. 7 та п. 8. При цьому у п. 5 зазначається дата прийняття/підписання розпорядчого акта, на підставі якого створено юридичну особу/підприємство, у п. 6 зазначається найменування документу, а у п. 8 зазначається номер розпорядчого акту.


Усі графи Анкети (опитувальника) повинні бути заповнені у відповідності з зазначеними у ньому питаннями інформацією, що вимагається.

Якщо будь-яка з граф Анкети (опитувальника) залишилась не заповненою клієнтом, необхідно зазначити причину її не заповнення.
Схожі:

На виконання адміністративної операції – внесення змін до анкети рахунку iconРозпорядження на виконання адміністративної операції внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах депонент фізична особа
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку –депозитарної діяльності, а саме
На виконання адміністративної операції – внесення змін до анкети рахунку iconРозпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах
Підстава для зміни реквізитів (документ, що підтверджують внесення змін (назва, номер, дата видачі))
На виконання адміністративної операції – внесення змін до анкети рахунку icon2. Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку
Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку № п п
На виконання адміністративної операції – внесення змін до анкети рахунку icon2. Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку
Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку № п п
На виконання адміністративної операції – внесення змін до анкети рахунку icon2. Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку
Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку № п п
На виконання адміністративної операції – внесення змін до анкети рахунку icon2. Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку
Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку № п п
На виконання адміністративної операції – внесення змін до анкети рахунку icon2. Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку
Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку № п п
На виконання адміністративної операції – внесення змін до анкети рахунку icon2. Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку
Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку № п п
На виконання адміністративної операції – внесення змін до анкети рахунку icon2. Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку
Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку № п п
На виконання адміністративної операції – внесення змін до анкети рахунку icon2. Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку
Операції приймання переказів від фізичних осіб та інші операції які здійснюються через касу банку без відкриття рахунку № п п
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи