Додаток до рішення двадцятої (позачергової) сесії районної ради від 25 грудня 2013 року №6 районна програма icon

Додаток до рішення двадцятої (позачергової) сесії районної ради від 25 грудня 2013 року №6 районна програмаНазваДодаток до рішення двадцятої (позачергової) сесії районної ради від 25 грудня 2013 року №6 районна програма
Дата конвертації17.09.2014
Розмір83.15 Kb.
ТипДодаток
джерело


Додаток

до рішення двадцятої (позачергової) сесії районної ради

від 25 грудня 2013 року № 6
РАЙОННА ПРОГРАМА

підвищення енергоефективності Старокостянтинівського району

на 2013-2015 роки


 1. Загальні положення.

Програма підвищення енергоефективності розроблена відділом інфраструктури, туризму та регіонального розвитку районної державної адміністрації відповідно до наказу НАЕР від 17.03.2009 року №33 "Про затвердження Методики галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання".

Якість споживання енергії змінюється  з кожним роком. Енергозбереження та енергозберігаючі технології вже зайняли важливе місце у проектуванні та будівельній справі, сьогодні реально й інтенсивно впроваджуються ефективні будівельні матеріали, вироби і конструкції, енергозберігаючі металопластикові вікна, двері, системи. І хоча на одиницю життєвих благ енергії буде споживатися менше, але загальний об’єм споживання енергоресурсів збільшується. При цьому забезпечення власними енергетичними ресурсами споживачів району становить незначну частину від загального споживання. Тому проблему реального енергозбереження без сумніву можна вважати найголовнішою проблемою сьогодення.

Основну увагу в Програмі приділено зниженню використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері – галузі безпосереднього впливу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Програма підвищення енергоефективності Старокостянтинівського району на 2013-2015 роки визначає сукупність взаємопов`язаних дій, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням і спрямована на зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом реалізації організаційних, технічних, технологічних та інших заходів, а саме: оновлення основних фондів, запровадження енергоефективних технологій з використанням альтернативних джерел енергії.

 1. ^ Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Проблеми неефективного використання енергоресурсів мають місце в усіх секторах економіки району. Це призводить до підвищених витрат енергоресурсів. Підвищені витрати на енергоресурси у структурі собівартості витрат на виробництво товарів та послуг неминуче призводять до зниження видатків місцевих бюджетів на оплату праці і соціальних виплат, зменшення обсягів власних обігових коштів, ускладнення інвестування в модернізацію виробничих фондів і технологій, низки інших негативних факторів.

Крім того, проблема неефективного використання енергоресурсів присутня у бюджетній сфері району. Через недостатній рівень фінансування поточних ремонтних робіт спостерігається тенденція різкого погіршення технічного стану будівель закладів соціальної сфери району, більшість із яких потребують капітального ремонту. Значний термін експлуатації призвів до зношення котельного обладнання, теплових мереж та технологічного обладнання, що використовується для тепло- та електропостачання. Це, в свою чергу, призводить до надмірних витрат паливно-енергетичних ресурсів, понаднормованих втрат енергії і, як наслідок - збільшення бюджетних видатків.

За умови впровадження енергоефективних технологій в даних галузях зекономлені кошти можна буде направити на реалізацію соціальних та інших програм, необхідних для розвитку району.

Рівень споживання електроенергії та природного газу споживачами району за останні три роки характеризуються наведеними нижче показниками.

Обсяги споживання природного газу та електроенергії за 2010-2012 роки.


Назва ПЕР

2010

2011

2012

1. Природний газ, тис. м3

17061,313

16429,558

17490,207

1.2. У тому числі:


 • населенням, тис. м3

16243,973

15648,727

16679,588

 • бюджетними установами, тис. м3

809,241

780,831

810,619

2. Усього електроенергії, млн. кВт год.

41,087

41,504

44,652

2.1 У тому числі:


 • населення, млн. кВт год.

15,907

15,938

17,003

 • бюджетними установами, млн. кВт год.

2,853

2,802

2,837
 1. ^ Мета програми

Головною метою програми підвищення енергоефективності Старокостянтинівського району на період 2013-2015 років є зменшення енергоємності виробництва, підвищення ефективності використання енергоносіїв, скорочення рівня невиробничих втрат паливно-енергетичних ресурсів та води, створення сприятливих умов для запровадження альтернативних джерел енергії і, як наслідок - скорочення бюджетних видатків на споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами та зниження рівня забрудненості навколишнього середовища. Дані щодо обсягів споживання у розрізі установ бюджетної сфери наведені у додатках 1 та 2 Програми.

Реалізація районної політики енергоефективності та енергозбереження передбачає чітке визначення суб’єктів реалізації і механізмів фінансування заходів з енергоефективності, створення цілісної та ефективної системи районного управління енергоефективністю та енергозбереженням, встановлення завдань щодо підвищення рівня ефективності використання та економії паливно-енергетичних ресурсів суб’єктами господарювання та бюджетними установами району.

 1. ^ Перелік показників, за якими буде здійснюватиметься оцінка виконання Програми

Оцінка досягнення мети Програми здійснюватиметься за такими показниками:

 • зменшення рівня втрат ПЕР;

 • відносне скорочення обсягу бюджетних видатків;

 • обсяг залученого фінансування, яке спрямовуватиметься на фінансування заходів Програми.

На завершення реалізації Програми повинно бути досягнуто зниження рівня показників, що діяли на момент її прийняття:

 • невиробничих втрат на ПЕР на 10%;

 • обсягу видатків з районного бюджету (за умови дотримання відповідних вимог щодо охорони праці, санітарних норм та правил тощо) на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв за рахунок запровадження відповідних заходів та проектів – на 15%.

 1. ^ Шляхи розв'язання проблеми

Проблема підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок запровадження дієвих механізмів реалізації районної політики енергоефективності має комплексний характер і може бути розв’язана шляхом об’єднання зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, бюджетних установ, а також власників суб’єктів господарювання, спрямованих, у першу чергу, на зниження рівня енергоємності виробництва продукції, проведення робіт та надання послуг через розроблення і реалізацію заходів районної Програми підвищення енергоефективності Старокостянтинівського району на 2013-2015 роки.

Основними напрямами та механізмами реалізації завдань програми є:

- оптимізація структури паливно-енергетичного балансу району шляхом заміщення споживання природного газу та електроенергії місцевими енергоресурсами;

- визначення суб’єктів реалізації та механізмів фінансування заходів, передбачених Програмою;

- створення дієвої системи районного управління у сфері енергоефективності та енергозбереження;

- формування енергозберігаючого світогляду населення.

Шляхи вирішення проблеми:

- впровадження новітніх технологій, спрямованих на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів;

- усунення або зменшення впливу основних факторів, які спричиняють високий рівень енергоємності та ускладнюють здійснення енергозберігаючих заходів;

- зменшення енергоспоживання в установах соціальної сфери та бюджетних організаціях району;

- стимулювання впровадження альтернативних видів палива і виробництва енергії з нетрадиційних та відновлюваних джерел;

- забезпечення своєчасної оплати спожитих енергоресурсів;

- здійснення розрахунків за спожиті енергоресурси та воду виключно за показами приладів обліку для всіх категорій споживачів;

- стимулювання енергоефективності в усіх сферах економіки;

- здійснення заходів з популяризації серед широких верств населення через засоби масової інформації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів та вивчення відповідних питань у навчальних закладах району.

 1. ^ Нормативно-правове забезпечення реалізації програми.

Реалізація завдань та заходів Програми буде здійснюватися у відповідності з чинним законодавством України у сфері енергоспоживання, енергоефективності, використання альтернативних видів палива та інших нормативно-правових актів.

При реалізації та моніторингу Програми будуть дотримані вимоги актів Президента та Уряду України, відповідних центральних органів виконавчої влади.

 1. ^ Обсяги та джерела фінансування

Обсяги та джерела фінансування заходів і проектів з енергоефективності, і узагальнені показники наведено у додатку 3 Програми.

Для реалізації завдань та заходів, які мають загальнодержавне значення, планується залучати кошти державного бюджету за підтримки відповідних центральних органів виконавчої влади шляхом подання бюджетних пропозицій.

При використанні коштів державного бюджету та коштів державних підприємств закупівля товарів, робіт та послуг здійснюватиметься згідно з вимогами законодавства України про закупівлю товарів, робіт та послуг, з урахуванням прийнятих рішень Уряду, якими встановлюються стимули та заохочення для впровадження інноваційних енергоефективних та енергозберігаючих технологій, засобів та обладнання.

Загальний обсяг фінансування заходів Програми становить 48938 тис.грн., які планується залучити із бюджетів усіх рівнів, інвестиційних коштів підприємств та міжнародної технічної допомоги.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, та у разі потреби уточняються завдання та заходи Програми.

 1. ^ Строк виконання Програми.

Реалізацію завдань і заходів Програми передбачається провести в один етап за період 2013-2015 років. Прогнозні показники реалізації програми передбачені на три роки та окремо по роках.

 1. ^ Організація, контроль, проведення моніторингу та узагальнення результатів виконання програми.

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у цій програмі.

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів.

Моніторинг виконання програми проводиться відповідно до показників, визначених у додатках 1, 2, 3 та за формами і у терміни установлені Хмельницькою обласною державною адміністрацією. Результативні показники наводяться диференційовано з розбивкою за роками.

Узагальнення результатів має здійснюватись у табличній формі та за допомогою відповідних діаграм.
Схожі:

Додаток до рішення двадцятої (позачергової) сесії районної ради від 25 грудня 2013 року №6 районна програма iconДодаток до рішення двадцятої (позачергової) сесії районної ради від 25 грудня 2013 року №12 інформація про хід виконання районної програми реалізації
...
Додаток до рішення двадцятої (позачергової) сесії районної ради від 25 грудня 2013 року №6 районна програма iconРішення двадцятої (позачергової) сесії районної ради від 25 грудня 2013 року №4

Додаток до рішення двадцятої (позачергової) сесії районної ради від 25 грудня 2013 року №6 районна програма iconРішення двадцятої (позачергової) сесії від 25 грудня 2013 року №15 м. Старокостянтинів Про розгляд листа управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Вишнопільської сільської ради від 10. 07. 2013 року №4, рішення дев'ятнадцятої сесії Миролюбненської сільської ради від 14. 08. 2013...
Додаток до рішення двадцятої (позачергової) сесії районної ради від 25 грудня 2013 року №6 районна програма iconРішення двадцятої (позачергової) сесії районної ради від 25 грудня 2013 року № перелік об`єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл Старокостянтинівського району № з/п

Додаток до рішення двадцятої (позачергової) сесії районної ради від 25 грудня 2013 року №6 районна програма iconРішення двадцятої (позачергової) сесії районної ради від 25. 12. 2013 року №4

Додаток до рішення двадцятої (позачергової) сесії районної ради від 25 грудня 2013 року №6 районна програма iconДодаток до рішення двадцятої (позачергової) сесії районної ради від 25 грудня 2013 року №13 інформація про хід виконання районної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року
Президента України, виконання державних, обласних і районних соціальних програм, вирішення соціальних проблем, на зниження масштабів...
Додаток до рішення двадцятої (позачергової) сесії районної ради від 25 грудня 2013 року №6 районна програма iconДодаток до рішення п'ятнадцятої сесії районної ради від 5 березня 2013 року №19 інформація про виконання районної програми розвитку культури
Районна програма розвитку культури на період до 2013 року затверджена рішенням двадцять п’ятої сесії районної ради від 24. 03. 2009...
Додаток до рішення двадцятої (позачергової) сесії районної ради від 25 грудня 2013 року №6 районна програма iconРішення двадцятої (позачергової) сесії від 25 грудня 2013 року №4 м. Старокостянтинів Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії районної ради від 12. 12. 2013 року №1
Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії районної ради від 12. 12. 2013 року №1
Додаток до рішення двадцятої (позачергової) сесії районної ради від 25 грудня 2013 року №6 районна програма iconДодаток до рішення двадцятої (позачергової) сесії районної ради від 25 грудня 2013 року №11 інформація про хід виконання Програми впровадження у навчально-виховний
Програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів Старокостянтинівського району інформаційно-комунікаційних...
Додаток до рішення двадцятої (позачергової) сесії районної ради від 25 грудня 2013 року №6 районна програма iconРішення двадцятої (позачергової) сесії від 25 грудня 2013 року №17 м. Старокостянтинів Про проведення перевірки діяльності закладів освіти Старокостянтинівського району Керуючись ст.
Керуючись ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи