Розпорядження міського голови від 09. 12. 2013р. №472 На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»: Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді (надалі Положення) icon

Розпорядження міського голови від 09. 12. 2013р. №472 На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»: Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді (надалі Положення)НазваРозпорядження міського голови від 09. 12. 2013р. №472 На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»: Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді (надалі Положення)
Дата конвертації15.09.2014
Розмір302.01 Kb.
ТипРозпорядження
джерело

06.06.2011р. № 279

Про забезпечення права на

доступ до публічної інформації
Внесено зміни на підставі розпорядження від 02.08.2011р. № 377 (в п.3.4. Положення)

Внесено зміни на підставі розпорядження міського голови від 09.12.2013р. №472
На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

1.Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді (надалі Положення).

2.Призначити відділ звернень та документообігу управління організаційно – виконавчої роботи відповідальним з питань запитів на інформацію, ведення їх обліку, систематизації та аналізу.

3.Визначити, що місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями є:

- відділ звернень та документообігу управління організаційно-виконавчої роботи, за адресою вул. Листопадова, 6;

- архівний відділ міської ради, за адресою вул. Коперніка,1.

4.Визначити відповідальними:

4.1 Калуш К.В. – начальника відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації за оприлюднення та оновлення на офіційному веб-сайті Тернопільської міської ради в мережі Інтернет інформації переліченої у п.3.3. Положення.

4.2.Добрікову С.Є. – начальника управління організаційно-виконавчої роботи за систематичне ведення обліку документів, які створюються в процесі діяльності Тернопільської міської ради і знаходяться в її володінні, розміщення та оновлення на інформаційних стендах інформації переліченої у п. 3.4 Положення.

4.3.Керівників структурних підрозділів щодо забезпечення доступу запитувачів до інформації, контролю щодо задоволення запитів на інформацію, які перебували на розгляді відповідного підрозділу.

5.Доручити Калуш К.В., начальнику відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації, розмістити на офіційному веб-сайті Тернопільської міської ради в мережі Інтернет розділ (блок), в якому помістити Положення та інформацію перелічену у ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Хімейчука І.С.

Міський голова С.В. Надал

Додаток до розпорядження

міського голови

від 06.06.2011р. № 279


ПОЛОЖЕННЯ


про забезпечення доступу до публічної інформації

у Тернопільській міській раді

^

1. Загальні положення

  1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді відповідно до вимог Закону України від «Про доступ до публічної інформації» 13 січня 2011 року № 2939-VI.

  2. Визначення понять:

запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

розпорядники інформації – Тернопільська міська рада та її виконавчі органи;

виконавчі органи Тернопільської міської ради – виконавчий комітет, управління, відділи, служби та інші створювані Тернопільською міською радою виконавчі органи для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених законодавством України;

запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні;

публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання виконавчими органами Тернопільської міської ради своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні;

конфіденційна інформація – це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

службова інформація – це інформація, що міститься в документах виконавчих органів Тернопільської міської ради, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування";

таємна інформація - це інформація, доступ до якої обмежується відповідно до законодавства, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

нормативно-правовий акт - офіційний письмовий документ, який необхідний для забезпечення результативного планування, функціонування та контролю процесів, ухвалений уповноваженим органом місцевого самоврядування у межах його компетенції та у визначеній законодавством формі, а також який встановлює, змінює або відміняє норми права, носить загальний чи локальний характер і застосовується неодноразово (вимоги, регламенти, процедури, порядки, правила тощо);

предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.

  1. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію».

  2. Дія цього Положення не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

  3. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Тернопільської міської ради. організовують і забезпечують керівники структурних підрозділів Тернопільської міської ради.


2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Тернопільської міської ради
2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Тернопільської міської ради забезпечується шляхом:

 1. оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);

 2. розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Тернопільської міської ради;

 3. розміщення публічної інформації на інформаційних стендах Тернопільської міської ради;

 4. надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Інформація про діяльність Тернопільської міської ради може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

2.3. Публічна інформація про діяльність Тернопільської міської ради надається у формі, визначеній законодавством.

Якщо форму надання публічної інформації чинним законодавством України не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості її надання у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається у Тернопільській міській раді.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Тернопільської міської ради обмежується, якщо такі дані чинним законодавством України віднесено до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є керівники структурних підрозділів Тернопільської міської ради в межах своєї компетенції.

2.6. Надання публічної інформації про діяльність Тернопільської міської ради запитувачам інформації, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті Тернопільської міської ради та інформаційних стендах Тернопільської міської ради забезпечують відповідальні керівники структурних підрозділів Тернопільської міської ради за такими напрямами діяльності:

- начальник відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації за оприлюднення та оновлення на офіційному веб-сайті Тернопільської міської ради в мережі Інтернет інформації переліченої у п.3.3. цього Положення.

- начальник управління організаційно-виконавчої роботи за систематичне ведення обліку документів, які створюються в процесі діяльності Тернопільської міської ради і знаходяться в її володінні, розміщення та оновлення на інформаційних стендах інформації переліченої у п. 3.4 цього Положення.

- керівники структурних підрозділів щодо забезпечення доступу запитувачів до інформації, контроль щодо задоволення запиту на інформацію, які перебували на розгляді відповідного підрозділу.
3. Надання публічної інформації про діяльність Тернопільської міської ради

3.1. Оприлюднення публічної інформації в ЗМІ забезпечується відділом зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації згідно Законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства».

3.2. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації здійснює систематичне оприлюднення та оновлення на веб-сайті Тернопільської міської ради в мережі Інтернет інформації, підготовленої структурними підрозділами Тернопільської міської ради з урахуванням вимог чинного законодавства.

3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті Тернопільської міської ради підлягають:

 1. інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси

 2. загальні правила роботи, правила внутрішнього трудового розпорядку Тернопільської міської ради, її структурних підрозділів;

 3. нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті Тернопільською міською радою, виконавчим комітетом, проекти рішень;

 4. перелік та умови отримання послуг, що надаються Тернопільською міською радою, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

 5. порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

 6. інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

 7. відомості про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Тернопільської міської ради;

 8. звіти міського голови, його заступників, структурних підрозділів, посадових осіб, у тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

 9. плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

 10. розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

 11. інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про:

- їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

- прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних підрозділів, основні функції структурних підрозділів;

- розклад роботи та графік прийому громадян;

- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

- перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

- перелік і службові номери засобів зв'язку, установ та організацій, що належать до сфери управління Тернопільської міської ради, та їх керівників;

- порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень Тернопільської міської ради, їх дій чи бездіяльності;

- систему обліку, види інформації, якою володіє Тернопільська міська рада;

12) інші відомості про діяльність Тернопільської міської ради, які належать до публічної інформації.

Зазначена вище інформація підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-порталі Тернопільської міської ради невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

Проекти нормативно-правових актів оприлюднюються не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.

3.4. На інформаційних стендах розміщуються:

 1. зразок відповідної форми запиту на інформацію;

 2. порядок оскарження рішень, дій та бездіяльності Тернопільської ради, її виконавчих органів та посадових осіб;

 3. відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Тернопільської міської ради.

3.5. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до законодавства при дотриманні сукупності таких вимог:

3.5.1. Виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

3.5.2. Розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3.5.3. Шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

3.6. Запитувач має право звернутися до Тернопільської міської ради із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних зразків (бланків) запиту на інформацію, зразки яких можна отримати в відділі звернень та документообігу управління організаційно – виконавчої роботи Тернопільської міської ради (додатки 3,4 до цього Положення).

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити відповідальна особа відділу звернень та документообігу, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
^ 4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Тернопільської міської ради, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відділом звернень та документообігу управління організаційно – виконавчої роботи відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян від 14.04.1997р. № 348 з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Запити на інформацію реєструються у картотеці «Запити на інформацію».

Запит на інформацію повинен містити:

- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції відділ звернень та документообігу виокремлює запити на інформацію та невідкладно передає їх міському голові/заступникам.

4.4. Якщо запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Тернопільської міської ради, відповідальними за надання відповідей на запит визначаються керівники структурних підрозділів згідно за напрямами діяльності.

За резолюцією міського голови/заступника відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного з керівників відповідних структурних підрозділів Тернопільської міської ради. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше трьох робочих днів із дня надходження до Тернопільської міської ради запиту надати відповідальному виконавцю матеріали необхідні і достатні для задоволення запиту.

4.5 Запит на інформацію з резолюцією міського голови/заступника опрацьовується у відділі звернень та документообігу управління організаційно – виконавчої роботи (взяття на контроль), після чого невідкладно передається виконавцям.

4.6. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Тернопільської міської ради, у вигляді електронного документа, здійснюється відповідальною особою відділу звернень та документообігу управління організаційно – виконавчої роботи в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.7. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію повертаються до відповідних структурних підрозділів для зберігання в окремій справі «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації».

4.8. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання Тернопільської міської ради, запиту.

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надано не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.

4.9. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, міський голова, його заступники за поданням керівника структурного підрозділу, відповідального за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку керівник структурного підрозділу письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.

4.10. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більше 10 сторінок, керівник структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів із дня надходження запиту до Тернопільської міської ради, повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.11. Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на запит може бути направлено заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством України, про що запитувач повідомляється у такій відповіді.

^ 5. Порядок надання інформації про діяльність Тернопільської міської ради,

5.1. Відповідь на запит надається за підписом міського голови, його заступників.

5.2. Відповідь на запит має містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Тернопільської міської ради, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. Якщо запитувана інформація про діяльність Тернопільської міської ради, належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються підстави віднесення такої інформації до інформації з обмеженим доступом. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.

5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації у Тернопільській міській раді.

5.5. Тернопільська міська рада, має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

1) вона не володіє і не зобов’язана відповідно до компетенції, передбаченої чинним законодавством України, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:

– ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.

Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування цих витрат визначається в межах граничних норм, встановлених відповідним Положенням Кабінету Міністрів України.

5.7 Дія цього Положення спрямована на визначення порядку доступу та збережені інформації і поширюється на посадових осіб Тернопільської міської ради.

Додаток 1

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді^ ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом,

а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації


    1. Не належать до публічної інформації Тернопільської міської ради (далі – ТМР):

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено чинним законодавством України;

– інформація, отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;

  • внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності ТМР, процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

 1. Публічною інформацією з обмеженим доступом є:

 1. конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Під конфіденційною інформацією в цьому Положенні розуміється інформація з обмеженим доступом, розголошення якої може завдати шкоди державі, юридичній особі або правам і свободам фізичної особи.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу (персональні дані).

Під інформацією про фізичну особу розуміють відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.

Кожна особа має право на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів.

Тернопільська міська рада може поширювати конфіденційну інформацію лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

 1. таємна інформація – інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.

 2. службова інформація – інформація про внутрівідомчу службову діяльність Тернопільської міської ради, виконавчих органів, їх посадових осіб.

Службова інформація є службовою таємницею та належить до конфіденційної інформації.

До службової належить інформація, що міститься в документах Тернопільської міської ради, її виконавчих органів, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності міської ради або здійсненням певних контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Перелік відомостей з обмеженим доступом, які містять службову інформацію включає:

- відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців;

- інформація з генерального плану міста, що становлять державну таємницю та належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до статей 11, 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- інформація з детального плану території міста, що належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до пункту 7 статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі та належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- ідентифікаційні номери фізичних осіб-платників податків;

- перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони;

- зведені відомості про сили і засоби інженерного захисту населення міста;

- відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови міста;

- відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) (надалі - ЦЗ (ЦО)), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови міста;

- зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд ЦЗ (ЦО) на підприємствах, установах міста;

- зведені відомості про використання захисних споруд ЦО для потреб населення міста;

- зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень та можливої евакуації, можливі страти, площу можливого зараження;

- зведені відомості про хімічно-небезпечні об’єкти І-ІІІ ступенів хімічної небезпеки (дислокація, види, кількість сильнодіючих отруйних речовин (надалі – СДОР), кількість працюючих, план території, місця розташування сховищ СДОР та інші спеціальні дані;

- зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;

- відомості Національного архівного фонду, що містять конфіденційну інформацію про особу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян;

- відомості Національного архівного фонду, що захищають права та законні інтереси власників документів та можуть бути використаними тільки з дозволу власника документів;

- інформація до звернень, заяв громадян;

- особові справи дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які проживають в сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах;

- відомості про облік потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

- відомості про реєстрацію випадків здійснення насильства в сім’ї стосовно дітей та дітьми;

- відомості про реєстрацію повідомлень про дітей, які залишились без батьківського піклування;

- відомості щодо Дорадчого органу по роботі з сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах та документи до них;

- відомості (повідомлення, заяви, акти, довідки, листи тощо) щодо роботи про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення;

- відомості з даних сімей та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах;

- відомості з даних сімей та осіб, які знаходяться під соціальним супроводом;

- відомості обліку дітей, які направлені в дитячі заклади на повне державне утримання;

- відомості первинного обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- відомості обліку документів кандидатів у прийомні батьки, кандидатів у батьки-вихователі;

- відомості з актів рейдів-перевірок по попередженню дитячої бездоглядності;

- відомості з актів обстеження матеріально-побутових умов проживання;

- висновки про надання статусу, кандидатів в прийомні батьки, кандидатів у батьки-вихователі, кандидатів в опікуни;

- витяги з обліково-статистичних карток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

- відомості з документів (довідки, заяви, інформації, листи тощо) з питань працевлаштування дітей;

- відомості з документів (заяви, формуляр, довідки тощо) щодо ведення єдиної інформаційної аналітичної системи «Діти»;

- відомості з книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені;

- відомості з книги обліку кандидатів в усиновлювачі;

- відомості з книги обліку дітей, усиновлених вітчимом або мачухою;

- відомості з книги обліку усиновлених дітей, за умовами проживання і виховання яких здійснюється нагляд;

- висновки щодо можливості усиновлення дітей;

- висновки про надання статусу кандидатів в усиновлювачі;

- відомості з декларації про доходи посадових осіб, окрім тих осіб, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади чи членів їх сімей, та які обіймають посаду службовця І або ІІ категорії;

- відомості про облік трудових книжок;

- відомості щодо штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації;

- відомості щодо ревізій та перевірок фінансової діяльності;

- зведені відомості щодо комп’ютерних програм в управліннях, відділах та інших органах міської ради;

- відомості з документів (проекти рішень, довідки, висновки, листи тощо) до протоколів сесій Тернопільської міської ради;

- відомості з документів (рішення, подання, клопотання, характеристики) про нагородження відзнаками та присвоєння почесних звань;

- дані про депутатські звернення, депутатські доручення депутатів Тернопільської міської ради та документи з їх виконання;

- інформація про діяльність постійних депутатських комісій;

- дані білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб;

- відомості з розпоряджень міського голови з кадрових питань;

- дані доповідних записок;

- дані з протоколів нарад у міського голови;

- відомості про документообіг;

- відомості з проектів рішень, рішень виконавчого комітету з питань, які відносяться до компетенції комісії у справах неповнолітніх та дітей, про переоформлення технічної документації, про оформлення права власності, рішень виконавчого комітету, які відносяться до внутрішньо-організаційної діяльності;

- дані з протоколів засідань виконавчого комітету та матеріалів до них;

- дані з розпоряджень міського голови, які стосуються питань внутрішньо-організаційної діяльності виконавчого комітету;

- відомості з актів приймання-передавання справ відділів виконавчого комітету;

- дані з протоколів засідань експертно-перевірочної комісії;

- інформація Управління державного казначейства у місті Тернополі стосовно «Виписки по рахункам бюджету»; «Руху та залишків на рахунках міського бюджету»; «Розподілу платежів до бюджету»;

- інформація Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції: «Про стан розрахунків до бюджету платників податків (фізичних та юридичних осіб); «Про повернення з бюджету платникам податків помилкового та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань»;

- відомості з первинних документів і додатків до них, які надані головними розпорядниками бюджетних коштів;

- поточна інформація про зміни до помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду бюджету;

- відомості з первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських записів, бухгалтерські книги та реєстри;

- відомості з особових рахунків працівників;

- дані з наказів начальників структурних підрозділів, які відносяться до внутрішньо-організаційної діяльності;

- відомості з первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність виконавчого комітету Тернопільської міської ради і містять інформацію, яка використовується для службового користування;

- дані з заяв виборців та документів до них щодо включення до Державного реєстру виборців;

- дані з заяв виборців та документів до них щодо зміни персональних даних виборця;

- відомості з запитів виборців та документів до них щодо змісту особистих персональних даних;

- відомості про осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;

- відомості щодо обліку надісланих повідомлень про включення виборців до Державного реєстру виборців;

- відомості щодо реєстрації подань з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців;

- відомості щодо обліку користувачів інформаційно-телекомунікаційної системи органу ведення Реєстру;

- відомості з актів приймання-передавання списків виборців до (від) відповідних виборчих комісій.

- відомості про виборців, які протягом попереднього місяця отримали паспорт громадянина України у зв’язку із зміною прізвища, імені, по-батькові, дати або місця народження;

- відомості про виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє місце проживання в м. Тернополі;

- відомості про виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за місцем проживання в м. Тернополі;

- відомості про осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього місяця;

- відомості про виборців, смерть яких зареєстровано протягом попереднього місяця;

- відомості про виборців – військовослужбовців строкової служби, які протягом попереднього місяця прибули до проходження служби у військовій частині (формуванні);

- відомості про виборців – військовослужбовців строкової служби, які протягом попереднього місяця вибули з території дислокації військової частини (формування);

- відомості про виборців, які протягом попереднього місяця були визнані судом недієздатними, внаслідок чого щодо них була встановлена опіка;

- відомості про осіб, щодо яких судом протягом попереднього місяця було скасовано рішення про визнання їх недієздатними, внаслідок чого щодо них була припинена опіка;

- відомості про виборців, щодо яких протягом попереднього місяця встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно;

- дані з документів (списки відповідальних осіб, їх контактні телефони, електронні адреси, копії відповідних наказів) про суб’єктів подання відомостей для поновлення персональних даних Державного реєстру виборців;

- копії документів (позовні заяви, акти, довідки, доповідні записки, листи, рішення, вироки, ухвали тощо) щодо судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів адміністрування та ведення Державного реєстру виборців;

- дані з листування з ЦВК з питань функціонування Державного реєстру виборців та внесення відповідних змін до нього;

- дані з листування з політичними партіями з питань порушення порядку ведення Державного реєстру виборців;

- дані з листування з виборчими комісіями з питань перевірки достовірності відомостей про виборців за допомогою персональних даних Державного реєстру виборців;

- дані з листування з органами, закладами, установами, організаціями щодо перевірки відомостей, зазначених у заявах виборців;

- дані з листування з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування щодо надання статистичної інформації про кількісні характеристики виборчого корпусу;

- відомості з актів приймання-передачі документів, складені під час зміни відповідальних працівників відділу;

- попередні та уточнені списки виборців (з моменту їх виготовлення до моменту передачі до виборчої комісії);

- дані щодо забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборців без зміни їхніх виборчих адрес (журнал обліку виданих посвідчень та накази);

- відомості щодо розслідування нещасних випадків;

- перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані;

- відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них);

- відомості, що розкривають схеми та джерела водо- забезпечення, крім відомостей, що становлять державну таємницю;

- відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості;

- координати об’єктів джерел комунального водо забезпечення в місцях водозабору;

- організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водо забезпечення;

- відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води;

- відомості з генерального плану міста (графічна частина та пояснювальна записка) на паперових та магнітних носіях;

- інформація з планово-картографічних матеріалів;

- інформація з каталогів координат та висот пунктів геодезичної мережі;

- інформація з каталогів відміток люків інженерних комунікацій міста;

- відомості з плану міста виконаних на топографічних матеріалах у масштабі: 1:10000, 1:5000 (в паперових носіях), 1:2000 - на паперових та магнітних носіях ;

- відомості з з технічної документації із землеустрою із складання державного акта на право власності/оренди на земельні ділянки;

- зведені відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів станціями переливання крові, що не становлять державну таємницю

- відомості про зміст спеціальних карт із додатковою інформацією, яка відсутня на топографічних картах та створюється в інтересах військового управління, військ (сил), а саме: карт геодезичних даних; карт ділянок річок; карт гірських проходів і перевалів; карт джерел водопостачання; карт умов спостереження та маскування.


- відомості, що містяться у нормативних документах з проектування та будівництва об’єктів цивільного захисту.

- відомості, що розкривають схеми та джерела водо забезпечення, заходи щодо їх охорони, крім відомостей, що становлять державну таємницю;

- координати об’єктів, джерел комунального водо забезпечення в місцях водозабору;

- відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водо забезпечення, якщо такі відомості не становлять державну таємницю;

- алгоритм отримання, обробки та зберігання інформації, що реалізовані в автоматизованих системах Міністерства соціальної політики України..

3. Тернопільська міська рада може поширювати конфіденційну інформацію лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

4. Порядок доступу до таємної інформації регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації» та спеціальними законами.

Додаток 2

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді^ Форма електронного запиту на інформацію


Прізвище/Найменування

юридичної особи, об’єднання громадян
Ім’я
По батькові
Номер телефону
Електронна адреса
Поштова адреса

вулиця, проспектбудинок, корпусквартиранаселений пунктобластьрайоніндекс

Зміст запиту


Відповідь на запит прошу надати

На електронну адресу

Адрес:

На поштову адресу

Адрес:

Наручно

Відмітка:

Додаток 3

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді


^ Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)
Тернопільська міська рада

вул. Листопадова,5

м. Тернопіль

46001

____________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

який(яка) мешкає за адресою:

___________________________

___________________________

тел. _________; е-mail:___________
^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ
Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені наступну інформацію:
__________________________________________________________

__________________________________________________________
Відповідь на інформаційний запит прошу направити за адресою:

_______________________________________________________
Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________

(підпис)

______________ 20__ року _________ ________________

(дата) (підпис) ( ініціали, прізвище)

Додаток 4

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді


^ Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)
Тернопільська міська рада

вул. Листопадова,5

м. Тернопіль

46001 ______________________________

(назва юридичної особи, об’єднання громадян)

____________________________

___________________________

(адреса місця розташування)

___________________________

тел. _________; е-mail___________
^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ
Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати таку інформацію:
___________________________________________________________

Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:

___________________________________________________________

Ознайомлен(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ________________________

(підпис представника юридичної особи)
______________ 20__ року _________ ________________

(дата) (підпис) (ініціали, прізвище)
Заступник міського голови –

керуючий справами О.І. СтепанюкСхожі:

Розпорядження міського голови від 09. 12. 2013р. №472 На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»: Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді (надалі Положення) iconПро затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти І науки, молоді та спорту України з метою реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації»,
Ступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади...
Розпорядження міського голови від 09. 12. 2013р. №472 На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»: Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді (надалі Положення) iconРозпорядження голови районної ради 10 травня 2011 року №30 Про забезпечення доступу до публічної інформації в Березнівській районній раді
З метою забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве...
Розпорядження міського голови від 09. 12. 2013р. №472 На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»: Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді (надалі Положення) iconРозпорядження міського голови від 20. 07. 2011р. №61 м. Іцастя Про деякі питання, пов'язані з забезпеченням виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо публічної інформації, розпорядником якої є Щастинський міський голова
Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про доступ до публічної інформації»
Розпорядження міського голови від 09. 12. 2013р. №472 На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»: Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді (надалі Положення) iconПоложення Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"
Міністрів України від 25 травня 2011 року №583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті...
Розпорядження міського голови від 09. 12. 2013р. №472 На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»: Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді (надалі Положення) iconРозпорядження від 25 червня 2011 №312-р «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації»
Миколаївської міської ради, на виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон), та забезпечення...
Розпорядження міського голови від 09. 12. 2013р. №472 На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»: Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді (надалі Положення) iconРозпорядження міського голови від 20. 03. 2014р. №24 м. Іцастя Про внесення змін до розпорядження міського голови від 20. 07. 2011р. №61 «Про деякі питання, пов'язані з забезпеченням виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Щастинської міської ради», розпорядження міського голови від 20. 07. 2011р.№61 «Про деякі питання, пов'язані з забезпеченням виконання...
Розпорядження міського голови від 09. 12. 2013р. №472 На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»: Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді (надалі Положення) iconРозпорядження від 06. 05. 2011 р. №1988 Про заходи по забезпеченню доступу до публічної інформації
Закону України «Про інформацію» та розпорядження міського голови «Про організаційно-правові заходи забезпечення права на доступ до...
Розпорядження міського голови від 09. 12. 2013р. №472 На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»: Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді (надалі Положення) iconОпрацювання та розгляду запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Тернопільське міське управління юстиції
«Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), наказу Міністерства юстиції України від 08. 06. 2011 №1522/5 «Питання виконання...
Розпорядження міського голови від 09. 12. 2013р. №472 На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»: Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді (надалі Положення) iconПостанова від 25 травня 2011 р. №583 Київ Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах
Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та Указу Президента України від 5 травня 2011 р. №547 “Питання...
Розпорядження міського голови від 09. 12. 2013р. №472 На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»: Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Тернопільській міській раді (надалі Положення) iconРозпорядження голови районної ради від 15 грудня 2011 року №160-р Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Красилівська районна рада та її
Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Красилівська районна рада та її виконавчий апарат, забезпечується відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи