Розпорядження міського голови №760 від 26. 07. 07 \" Про порядок проведення моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом \" icon

Розпорядження міського голови №760 від 26. 07. 07 " Про порядок проведення моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом "НазваРозпорядження міського голови №760 від 26. 07. 07 " Про порядок проведення моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом "
Дата конвертації30.10.2014
Розмір76.43 Kb.
ТипРозпорядження
джерело


Розпорядження міського голови № 760 від 26.07.07

"Про порядок проведення моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом"

Керуючись пунктами 19, 20 частини 3 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 2.16 Регламенту виконавчого комітету Алчевської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 29.06.06. № 3/7 „Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Алчевської міської ради”, на виконання Угоди про співпрацю між Проектом «Реформа місцевих бюджетів в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку і виконавчим комітетом Алчевської міської ради, відповідно до розпорядження міського голови від 16.06.2006 № 439 «Про утворення та роботу Дорадчого комітету з питань бюджетної реформи», з метою забезпечення прозорості бюджетного процесу в місті та проведення моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом:

1. Створити робочу групу з моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом.

2. Затвердити склад робочої групи з моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом. (Додаток 1).

3. Затвердити Положення про порядок проведення моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом. (Додаток 2).

4. Контроль щодо виконання цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Соловйову Л.Г.

Міський голова В.Є.Чуб


Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 26.07. 2007року №760
Склад

робочої групи з моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом


Соловйова

Людмила Григорівна

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова робочої групи

Шмигленко

Світлана Костянтинівна

начальник управління фінансів, заступник голови робочої групи

Холодова

Наталія Миколаївна

заступник начальника управління фінансів, начальник бюджетного відділу, секретар робочої групи


Члени робочої групи:
Капральський

Володимир Миколайович

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Князенкова

Тетяна Іванівна

керуючий справами виконавчого комітету


Колосовська

Олена Миколаївна

начальник управління освіти

Маркевич Світлана Михайлівна

начальник відділу охорони здоров'я


Мочонов

Валерій Георгійович

голова постійної комісії з питань бюджету та фінансів (за згодою)

Погребняк

Анатолій Михайлович

начальник управління житлово-комунального господарства

Чуниха

Микола Ілліч

секретар міської ради


Керуючий справами

виконавчого комітету Т.І. Князенкова

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 26.07. 2007року №760
Положення

про порядок проведення моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом
1. Загальні положення

Порядок проведення моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом, розроблений з метою створення єдиних організаційно-методичних засад для забезпечення системи моніторингу і оцінки та призначений для використання замовниками та виконавцями програм.

Метою здійснення моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом, є підвищення ефективності виконання бюджетних програм, покращення результатів використання визначеного бюджетом обсягу коштів та управління бюджетною програмою.

Моніторинг реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом здійснюється виконавцями програми (головними розпорядниками коштів міського бюджету). Результати моніторингу реалізації бюджетних програм та аналізу даних з оцінки ефективності виконання бюджетних програм надаються робочій групі.

Робоча група здійснює загальну координацію та узагальнення результатів моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом. Склад робочої групи затверджується розпорядженням міського голови. Засідання робочої групи проводиться щоквартально.

2. Моніторинг реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом.

Моніторинг реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом, представляє собою постійний процес збору даних про видатки та показники виконання програм, що досягаються у ході її реалізації. Мета проведення моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом – відстеження відхилень поточних показників від планових, аналіз змін, що відбуваються у ході реалізації бюджетних програм та виявлення причин, які перешкоджають або сприяють виконанню програм. Моніторинг реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом, здійснюється за встановленою

формою та повинен містити інформацію про заплановані та фактичні обсяги фінансування програми та досягнуті показники за звітний період. Дані, отримані в процесі моніторингу, є основою для проведення оцінки ефективності виконання бюджетної програми.

3. Оцінка ефективності виконання бюджетних програм.

Оцінка ефективності виконання бюджетних програм - це комплексний аналіз використання бюджетних коштів та досягнутих результатів розпорядниками коштів в процесі реалізації бюджетних програм, що здійснюється за результатами виконання бюджетних програм за рік.

Мета оцінки ефективності виконання бюджетних програм:

  1. Визначення ефективності виконання бюджетної програми.

  2. Визначення ступеню досягнення мети та завдань бюджетної програми.

  3. Прийняття управлінських рішень за результатами виконання програми.

  4. Покращення процесу подальшої реалізації програми.

  5. Інформування посадових осіб органів місцевого самоврядування та громадськості про результати виконання програми та ефективність використання коштів за програмою.

За результатами проведеної оцінки головний розпорядник коштів міського бюджету аналізує причини невиконання запланованих результатів та надає обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін до реалізації бюджетної програми з метою їх поліпшення.

4. Порядок проведення моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом:

4.1. Моніторинг реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом здійснюють виконавці програм (розпорядники коштів міського бюджету) щоквартально та надають результати моніторингу робочій групі до 20 числа місяця наступного за звітним.

4.2. Робоча група узагальнює дані моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом, надані головними розпорядниками та готує аналітичний звіт «Про моніторинг реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом», який надає Дорадчому комітету у двотижневий термін.

4.3. Дорадчий комітет подає висновки про виконання бюджетних програм головними розпорядниками коштів міського бюджету міському голові у тижневий термін.

5. Порядок проведення оцінки ефективності виконання бюджетних програм:

5.1. Оцінка ефективності виконання бюджетних програм здійснюється за результатами виконання бюджетної програми за рік головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з методикою рейтингової оцінки ефективності виконання бюджетних програм на основі фінансової та статистичної звітності.

5.2. Головний розпорядник коштів міського бюджету надає дані оцінки ефективності виконання бюджетної програми, а у випадку невиконання планових показників, пояснення причин невиконання та план заходів щодо покращення реалізації бюджетної програми на розгляд робочої групи в термін до 10 лютого року наступного за звітним.

5.3. Робоча група вивчає та узагальнює матеріали, надані головними розпорядниками коштів міського бюджету по оцінці ефективності бюджетної програми, в аналітичному звіті «Про оцінку виконання бюджетних програм», який передає Дорадчому комітету у місячний термін.

5.4. Дорадчий комітет, в тижневий термін, заслуховує на своєму засіданні аналітичний звіт і затверджує висновки виконання міського бюджету за програмами та подає їх міському голові в 10 денний термін.

5.5. Результати річного аналітичного звіту «Про оцінку виконання бюджетних програм» включаються до щорічного звіту про виконання міського бюджету та подаються на розгляд міської ради.

5.6. Звіт про оцінку виконання програм оприлюднюється в засобах масової інформації.

5.7. Отримана інформація за результатами моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом, є основою для прийняття адміністративних рішень щодо перерозподілу коштів, зменшення або збільшення обсягів асигнувань на виконання програми.

5.8. Інформація про стан виконання бюджетних програм є основою для розробки програми соціально-економічного розвитку міста на наступний період.


Керуючий справами

виконавчого комітету Т.І. Князенкова

Схожі:

Розпорядження міського голови №760 від 26. 07. 07 \" Про порядок проведення моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом \" iconПро затвердження паспортів бюджетних програм
Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу...
Розпорядження міського голови №760 від 26. 07. 07 \" Про порядок проведення моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом \" iconПро затвердження паспортів бюджетних програм
Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу...
Розпорядження міського голови №760 від 26. 07. 07 \" Про порядок проведення моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом \" iconОрганізація аудиту ефективності бюджетних програм
Дорошенко О. О., асистент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)
Розпорядження міського голови №760 від 26. 07. 07 \" Про порядок проведення моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом \" iconРозпорядження міського голови в ід 08. 05. 20 13 р. №36 м. Щастя Про затвердження Плану заходів щодо збільшення надходжень до міського бюджету, економного й раціонального використання бюджетних коштів
Затвердити План заходів щодо збільшення надходжень до міського бюджету, економного й раціонального використання бюджетних коштів...
Розпорядження міського голови №760 від 26. 07. 07 \" Про порядок проведення моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом \" iconРішення №30/14 від 27. 03. 08 (п’яте скликання тридцята сесія) «Про виконання міського бюджету за 2007 рік за програмно-цільовим методом та погодження розподілу видатків на середньострокову перспективу»
На підставі частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26, частини першої статті 59...
Розпорядження міського голови №760 від 26. 07. 07 \" Про порядок проведення моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом \" iconПоложення про регіональну систему моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії віл-інфекції
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року №1349 «Про єдину систему моніторингу та оцінки ефективності...
Розпорядження міського голови №760 від 26. 07. 07 \" Про порядок проведення моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом \" iconПро затвердження паспортів бюджетних програм
Міністерства фінансів України від 09. 07. 2010 №679, відповідно до розподілу обов’язків між головою, першим заступником, заступниками...
Розпорядження міського голови №760 від 26. 07. 07 \" Про порядок проведення моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом \" iconРозпорядження міського голови №1367 від 28. 12. 2007 р. «Про затвердження Положення про офіційний Web сайт Алчевської міської ради»
Завдань на 2007-2009 роки та Завдань (робіт) на 2007 рік з реалізації Програми інформатизації органів місцевого самоврядування, комунальних...
Розпорядження міського голови №760 від 26. 07. 07 \" Про порядок проведення моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом \" iconРозпорядження голови обласної ради 04 квітня 2014 р м. Луганськ №99 Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради від 29. 08. 2013 №306 «Про створення робочої групи щодо розгляду питань реалізації регіональних цільових програм»
Керуючись ч. 7 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розпорядженням голови обласної ради від 11. 03. 2014...
Розпорядження міського голови №760 від 26. 07. 07 \" Про порядок проведення моніторингу реалізації бюджетних програм та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом \" iconРозпорядження голови обласної ради 29 серпня 2013 р м. Луганськ №306 Про створення робочої групи щодо розгляду питань реалізації регіональних цільових програм
Про створення робочої групи щодо розгляду питань реалізації регіональних цільових програм
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи