Розпорядження міського голови «12» вересня 2008 р м. Алчевськ №254 Про внесення змін до Інструкції з діловодства в Алчевській міській раді icon

Розпорядження міського голови «12» вересня 2008 р м. Алчевськ №254 Про внесення змін до Інструкції з діловодства в Алчевській міській радіНазваРозпорядження міського голови «12» вересня 2008 р м. Алчевськ №254 Про внесення змін до Інструкції з діловодства в Алчевській міській раді
Дата конвертації30.10.2014
Розмір74.89 Kb.
ТипРозпорядження
джерело
АЛЧЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
«12» вересня 2008 р. м. Алчевськ № 254Про внесення змін до Інструкції з

діловодства в Алчевській міській

раді, виконавчому комітеті та

виконавчих органах ради

З метою вдосконалення організації роботи з ведення діловодства в Алчевській міській раді, виконавчому комітеті та виконавчих органах ради, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.97 № 1153 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» зі змінами, рішень міської ради, від 06.03.08 № 29/6 «Про внесення змін до Регламенту Алчевської міської ради п’ятого скликання», від 27.03.08 № 30/5 «Про внесення змін до Регламенту виконавчого комітету Алчевської міської ради», від 21.08.08 № 34/93 «Про внесення змін до Регламенту виконавчого комітету Алчевської міської ради, затвердженого рішенням Алчевської міської ради від 29.06.06 № 3/7», керуючись пунктом 20 частини третьої статті 42, частиною 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Внести такі зміни до Інструкції з діловодства в Алчевській міській раді, виконавчому комітеті та виконавчих органах ради, затвердженої розпорядженням міського голови від 14.12.07 № 1300:
1.1. Пункт 1.6. розділу І доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«- забезпечувати регулярну перевірку стану діловодства в відділах та управліннях».
1.2. В найменуванні розділу 3 та п.3.1. слово «прийом» замінити словом «приймання».
1.3. Абзаци перший, другий, третій підпункту 3.1.1. викласти у такій редакції:

«3.1.1.Документація, яка надходить до міської ради, виконавчого комітету на ім’я міського голови, його заступників, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету, приймається відділом організації роботи із зверненнями громадян.

Кореспонденція, яка адресована депутатам міської ради, постійним комісіям, передається відділу організаційного забезпечення роботи міської ради, в якому ведеться її облік і який доводить її до адресату.

Виконавчі органи міської ради, самостійні підрозділи виконавчого комітету, апарат міської ради та її виконавчого комітету, комісії, утворені виконавчим комітетом, самостійно ведуть діловодство з реєстрації, обліку та контролю вхідної та вихідної кореспонденції».
1.4. Абзац перший підпункту 3.2.5. викласти у такій редакції:

«3.2.5. Міському голові, відразу після реєстрації, передаються акти законодавства, доручення Прем’єр-міністра України, запити та звернення народних депутатів України, інша кореспонденція, що надходить від органів вищого рівня, в папці з грифом «Невідкладно».
1.5. В абзаці другому підпункту 3.2.5. слова «діяльності органу» замінити словами «діяльності міської ради та її виконавчих органів».
1.6. Друге речення абзацу другого підпункту 3.3.1. викласти у такій редакції:

«Документи, які надходять до Алчевської міської ради, виконавчого комітету на ім’я міського голови, його заступників, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету, реєструються у відділі організації роботи із зверненнями громадян, інші документи реєструються безпосередньо в тих виконавчих органах, самостійних підрозділах виконавчого комітету яким вони адресовані».
1.7. Підпункт 3.3.2. викласти у такій редакції:

«3.3.2. Реєстрація законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України проводиться у відділі організації роботи із зверненнями громадян».
1.8. В абзаці третьому підпункту 3.3.7. слова «журнали реєстрації та обліку врученої кореспонденції» замінити словами «журнали обліку врученої кореспонденції».
1.9. В абзаці другому підпункту 4.1.7. слова «актами та доручення Президента України» замінити словами «актами Президента України», слова «за дорученням міського голови» замінити словами «за рішенням міського голови».
1.10. В абзаці другому підпункту 4.3.1. слова «якщо інше не обумовлено в самому документі» виключити.
1.11. В абзаці п’ятому підпункту 4.4.3. слова «розпорядження міського голови» замінити словами «розпорядження міського голови з основної діяльності».

1.12. Підпункт 4.4.3. доповнити абзацом такого змісту:

«- розпорядження міського голови з кадрових питань – порядковий номер в межах групи документів з доданням до номеру – літери «к».
1.13. Абзац другий підпункту 4.6.18. викласти у такій редакції:

«Проставлення печаток і штампів в Алчевській міській раді та виконавчих органах ради, самостійних підрозділах виконавчого комітету, апараті міської ради та виконавчого комітету здійснюється відповідно до Порядку використання печаток та штампів в Алчевській міській раді та виконавчих органах ради, затвердженого розпорядженням міського голови від01.09.08 № 242».
1.14. В найменуванні пункту 4.7. слово «адресація» замінити словом «адресування».
1.15. Підпункт 4.9.1. викласти у такій редакції:

«4.9.1. Контроль за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем’єр-міністра України, здійснюється згідно з орієнтовним графіком, розробленим виконавцем, який включає контрольні терміни та етапи і подається на затвердження керівникові органу разом з цим документом.

Термін підготовки проектів документів визначається з урахуванням того, що днем виконання завдань, визначених законами України постановами Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем’єр-міністра України, вважається день реєстрації в органі вихідних документів, що містять інформацію про виконання відповідних завдань».
1.16. В абзаці першому підпункту 4.9.2. слово «відмітки» замінити словом «помітки».
1.17. Підпункт 4.10.3 доповнити абзацом такого змісту:

«Під час виготовлення витягу з документу напис про його засвідчення складається зі слів «Згідно з документом (його вид, дата, номер) оригінал якого знаходиться (місце знаходження оригіналу)», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує витяг, її ініціалів і прізвища, дати засвідчення копії, наприклад:

Згідно з рішенням міської ради від 04.09.08 № 35/3, оригінал якого знаходиться в Алчевській міській раді

Секретар міської ради (підпис) В.М. Петров

01.10.08.
1.18. Одинадцятий абзац підпункту 4.11.2. доповнити реченням такого змісту:

«Додатки до рішень виконавчого комітету, пов’язані з витратами коштів з бюджету, в обов’язковому порядку підписуються начальником управління фінансів».
1.19. В підпунктах 4.12.1., 4.12.2. слова «машинописному бюро» виключити.
1.20. В абзаці четвертому підпункту 4.12.2. слова «особою, що передає рукописний текст» замінити словами «операторами комп’ютерного набору».
1.21. В підпункті 4.12.3. слова «в машбюро» замінити словами «в операторів комп’ютерного набору».
1.22. В підпункті 4.12.5. слова «в машинописне бюро» замінити словами «операторам комп’ютерного набору».
1.23. В абзаці першому підпункту 4.13.3. слова «працівниками машинописного бюро» замінити словами «операторами комп’ютерного набору».
1.24. Абзац сьомий підпункту 4.14.1. доповнити реченням такого змісту:

«Лист розсилання рішень має включати постійні комісії міської ради, до напрямків діяльності яких віднесені питання, що регулюються рішеннями».
1.25. Пункт 4.14.5. доповнити реченням такого змісту:

«Додатки до рішень виконавчого комітету, пов’язані з витратами коштів з бюджету, в обов’язковому порядку, підписуються начальником управління фінансів».
1.26. В підпункті 4.14.9. слова «Протягом трьох днів» замінити словами «Протягом п’яти робочих днів»; слова «за складання якого несе відповідальність виконавець» замінити словами «який складає головний розробник проекту рішення».
1.27. Пункт 4.14. доповнити підпунктом 4.14.12. такого змісту:

«Протягом п’яти робочих днів, а у разі необхідності – негайно, після передачі секретарем ради рішень міської ради до загального відділу, відділ здійснює реєстрацію, виготовляє та оформлює копії рішень, та розсилає їх згідно з листом розсилання, який складає головний розробник проекту рішення».
1.28. В підпункті 4.15.1. після слів «з питань організації роботи виконавчих органів ради» доповнити словами «з кадрових питань».
1.29. Пункт 4.15. доповнити підпунктом 4.15.3. такого змісту:

«4.15.3. Погодження проекту розпорядження проводиться у такому порядку:

- керівник відділу (управління), який подає проект;

- начальник управління, якщо відділ входить до складу управління;

- керівник, або спеціаліст юридичного управління. Зауваження підписує керівник юридичного управління;

- керуючий справами виконавчого комітету;

- перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних повноважень;

- начальник управління фінансів, якщо в проекті розпорядження є питання, які стосуються витрат коштів з бюджету;

- керівники управлінь та відділів, що беруть участь у виконанні цього розпорядження».
1.30. Підпункт 4.15.3. вважати підпунктом 4.15.4. і викласти у такій редакції:

«4.15.4. Розпорядження міського голови підписуються міським головою та передаються в загальний відділ для реєстрації. Міський голова може підписати проект розпорядження, який не має листа погодження.

Додатки до розпорядження міського голови підписує керівник відповідного відділу або управління, керуючий справами виконавчого комітету.

Додатки до розпоряджень міського голови, пов’язані з витратами коштів з бюджету, в обов’язковому порядку підписуються начальником управління фінансів».
1.31. Пункт 4.15.4. вважати пунктом 4.15.5. і викласти у такій редакції:

«4.15.5. Протягом п’яти робочих днів, а у разі необхідності негайно після підписання розпорядження міським головою, загальний відділ присвоює розпорядженню відповідний номер, виготовляє й оформляє копії розпорядження (згідно з пунктом 4.10.4. цієї Інструкції) та здійснює їх розсилання згідно з листом розсилання, який складає головний розробник проекту рішення, через журнал врученої кореспонденції (додаток 34).
1.32. Пункт 4.15. доповнити підпунктом 4.15.6. такого змісту:

«4.15.6. Реєстрація розпоряджень міського голови з основної діяльності та з кадрових питань ведеться окремо. При реєстрації розпоряджень міського голови з кадрових питань до порядкового номеру додається літера «к».


Міський голова В.Є. Чуб

Схожі:

Розпорядження міського голови «12» вересня 2008 р м. Алчевськ №254 Про внесення змін до Інструкції з діловодства в Алчевській міській раді iconРозпорядження голови обласної ради 05 грудня 2013 р м. Луганськ №460 Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради від 29. 12. 2012 №487 «Про Інструкцію з діловодства в Луганській обласній раді та її виконавчому апараті»
Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради від 29. 12. 2012 №487 «Про Інструкцію з діловодства в Луганській обласній...
Розпорядження міського голови «12» вересня 2008 р м. Алчевськ №254 Про внесення змін до Інструкції з діловодства в Алчевській міській раді iconРозпорядження міського голови №13 від 16. 01. 2008 Про внесення змін та доповнень до розпорядження міського голови
«Про внесення змін та доповнень до розпорядження міського голови від 26. 01. 07 №77 «Про проведення міського конкурсу на звання «Кращий...
Розпорядження міського голови «12» вересня 2008 р м. Алчевськ №254 Про внесення змін до Інструкції з діловодства в Алчевській міській раді iconРішення «25» вересня 2008 р м. Алчевськ №35/4 Про внесення змін до міського бюджету на 2008 рік
Закону України від 03. 09. 08 №354 – V1 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення...
Розпорядження міського голови «12» вересня 2008 р м. Алчевськ №254 Про внесення змін до Інструкції з діловодства в Алчевській міській раді iconРозпорядження міського голови "06"жовтня 2008 р м. Алчевськ №282 Про забезпечення Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та ociб з обмеженими фізичними можливостями
На виконання рішення Алчевської мicькoі ради від 21 серпня 2008 р. №34/87 «Про внесення змін до міського бюджету на 2008 рік», керуючись...
Розпорядження міського голови «12» вересня 2008 р м. Алчевськ №254 Про внесення змін до Інструкції з діловодства в Алчевській міській раді iconРозпорядження 28. 03. 2013 м. Дунаївці
Про внесення змін до Інструкції з діловодства у Дунаєвецькій районній державній адміністрації
Розпорядження міського голови «12» вересня 2008 р м. Алчевськ №254 Про внесення змін до Інструкції з діловодства в Алчевській міській раді iconРозпорядження «14» червня 2013 р. №11 м. Харків Про внесення змін І доповнень до Інструкції з діловодства нту «хпі» зобов'язую

Розпорядження міського голови «12» вересня 2008 р м. Алчевськ №254 Про внесення змін до Інструкції з діловодства в Алчевській міській раді iconРозпорядження міського голови №1222 від 23. 11. 2007 р. «Про розроблення ново ї редакції існуючих документів системи управління якістю» Розглянувши письмово обгрунтовані ініціативи начальників
Алчевській міській раді та її виконавчих органах згідно з міжнародним стандартом дсту iso 9001–2001 «Системи управління якістю. Вимоги»,...
Розпорядження міського голови «12» вересня 2008 р м. Алчевськ №254 Про внесення змін до Інструкції з діловодства в Алчевській міській раді iconНаказ №1077 Про затвердження Інструкції з діловодства в Головному управлінні юстиції у Рівненській області у новій редакції
На виконання п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30. 11. 2011 року №1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства...
Розпорядження міського голови «12» вересня 2008 р м. Алчевськ №254 Про внесення змін до Інструкції з діловодства в Алчевській міській раді iconРішення 07 вересня 2012 року Миколаїв №4 Про стан діловодства в органах місцевого самоврядування Миколаївської області
Про затвердження Інструкції з діловодства у Миколаївській обласній раді, враховуючи інформацію із зазначеного питання, Координаційна...
Розпорядження міського голови «12» вересня 2008 р м. Алчевськ №254 Про внесення змін до Інструкції з діловодства в Алчевській міській раді iconПро затвердження Інструкції з діловодства у Дунаєвецькій районній державній адміністрації
Ої Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердже­ної постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи