Розпорядження міського голови \"06\"жовтня 2008 р м. Алчевськ №282 Про забезпечення Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та ociб з обмеженими фізичними можливостями icon

Розпорядження міського голови "06"жовтня 2008 р м. Алчевськ №282 Про забезпечення Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та ociб з обмеженими фізичними можливостямиНазваРозпорядження міського голови "06"жовтня 2008 р м. Алчевськ №282 Про забезпечення Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та ociб з обмеженими фізичними можливостями
Дата конвертації30.10.2014
Розмір69.67 Kb.
ТипРозпорядження
джерело
АЛЧЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯМІСЬКОГО ГОЛОВИ


"06"жовтня 2008 р. м. Алчевськ № 282
Про забезпечення Порядку

забезпечення технічними та іншими

засобами реабілітації інвалідів та ociб

з обмеженими фізичними можливостями

На виконання рішення Алчевської мicькoі ради від 21 серпня 2008 р. № 34/87 «Про внесення змін до міського бюджету на 2008 рік», керуючись Законом України «Про соціальні послуги», пунктами 19, 20 частини 3 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Затвердити Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та ociб з обмеженими фізичними можливостями (додається).
Міський голова В.Є. ЧубЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням міського голови

від 06 жовтня 2008р. № 282

^ Порядок

забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів

та ociб з обмеженими фізичними можливостями
1. Цей Порядок визначае: механізм безоплатного забезпечення
інвалідів, дітей-інвалідів, осіб похилого віку з ушкодженнями та
захворюваннями опорно-рухового апарату, іншими захворюваннями, що
зумовлюють потребу в таких виробах, та ociб, які мають право на таке
забезпечення згідно із законодавством (далі — інваліди та інші особи)
технічними та іншими засобами реабілітації для максимального відновлення
втрачених функцій органів, додатково до встановлених законодавством
пільг вищевказаним категоріям громадян.

2. Інваліди та інші особи мають право на забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації відповідно до Законів України „Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні”, „Про охорону дитинства”, „Про
статус ветеранів війни, гарантії ix соціального захисту”, „Про статус
ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ i деяких
інших ociб та їx соціальний захист”, „Про реабілітацію інвалідів в Україні”,
„Про загальну середню освіту”, „Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні, та зареєстровані в
місті Алчевську.

3. Технічні та інші засоби реабілітації для забезпечення інвалідів та інших ociб за рахунок коштів міського бюджету виготовляють, поставляють протезно-ортопедичні підприємства незалежно від форми власності, їx відокремлені структурні підрозділи, згідно заявки, сформованою за списками, затвердженими начальником управління npaці та соціального захисту населения Алчевської міської ради (далі - Управління) згідно потреби на виготовлення та поставку технічних та інших засобів реабілітації, підготовленої та наданої комунальною установою „Алчевський територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян” (далі - КУ „Терцентр”).

4. Інваліди та iнші особи забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації за рахунок коштів міського бюджету на зазначену мету, тимчасово, до моменту отримання ними вищезазначених засобів реабілітації згідно державного замовлення, як за плату так i безоплатно згідно Закону України „Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 12 „Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку” на підставі договору, укладеного між інвалідом (або уповноваженим представником інваліда), іншими особами, які мають право на таке забезпечення, та КУ „Терцентр”.

5. Необхідність у забезпеченні технічними та іншими засобами
реабілітації визначають:

- інвалідів - медико-соціальні експертні комісії” (MCEK) з оформленням
індівідуальної програми реабілітації;

- інших осіб, які мають право на таке забезпечення згідно iз
законодавством - лікувально-консультативні комісії лікувально-
профілактичних закладів (ЛКК) з оформленням відповідного висновку.

Першочергово забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації діти-інваліди.

 1. Облік інвалідів та інших ociб, які мають право на безоплатне
  забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі - облік), веде
  Управління, керуючись Постановою Кабінету Mіністрів від 29.11.2006 р.
  № 1652 „Про затвердження Порядку забезпечення окремих категорій
  населення технічними та іншими засобами peaбілітації i формування
  відповідного державного замовлення, переліку таких засобів” (зі змінами).

 2. Виданий безоплатно технічний або інший засіб реабілітації, строк
  експлуатації якого ще не минув, повертається в установленому порядку до
  КУ „Терцентр”: у разі смерті інваліда та іншої особи, у разі анулювання
  відповідних медичних показань для забезпечення технічними та іншими
  засобами реабілітації; втрати статусу інваліда чи іншого пільгового статусу;
  виїзду на постійне місце проживання за межи міста;

 3. Повернуті технічні та інші засоби реабілітації використовуються для
  комплектування пункту прийому та видачі технічних та інших засобів
  реабілітації при КУ „Терцентр”, з метою надання послуг iз забезпечення
  технічними та іншими засобами реабілітації.

 4. КУ „Терцентр” веде облік технічних та інших засобів реабілітації за
  відомостями (форма додається) та надає їх копії до Управління на кінець
  місяця до 5 числа наступного місяця.

10. У разі надходження до Управління технічних та інших зacoбів реабілітації згідно державного замовлення за рахунок коштів державного бюджету, інваліди та iнші особи, до їx отримання, повертають за направленням Управління в КУ „Терцентр” засоби отримані за рахунок коштів місцевого бюджету.

11. Фінансування витрат на придбання технічних та інших засобів реабілітації для інвалідів та інших ociб здійснюється за рахунок міського бюджету у межах коштів, передбачених на ці цілі у кошторисі КУ „Терцентр” на відповідний piк.

Начальник управління праці та

соціального захисту населення I.O. Попова
Начальник управління фінансів С.К. Шмигленко
Керуючий справами виконавчого комітету Г.Й. Кононенко

Додаток

до Порядку

затвердженого

розпорядженням міського

голови

від 06 жовтня 2008 р. № 282

Затверджую

Директор КУ «Терцентр»

Р.К. Юдіна

« » 2008 р.

^ Відомість видачі технічних та інших засобів реабілітаціїДата

Прізвище, ім'я

Паспортні

Адреса

Категорія

Найменування

Кількість

Вартість

Підпис в

з/п

видачі

та по батькові

дані та

реєстрації
технічного або
за

отриманні


ідентифікаiншого засобу
одиницю

ційний кодреабілітації


Технічні та iнші засоби реабілітації видав
Начальник управління

праці та соціального захисту населения

Керуючий справами виконавчого комітету

(П1Б)

(підпис)

I.O. Попова

Г.Й. Кононенко
Схожі:

Розпорядження міського голови \"06\"жовтня 2008 р м. Алчевськ №282 Про забезпечення Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та ociб з обмеженими фізичними можливостями iconПорядок забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації
Трів України від 05 квітня 2012 року №321 безоплатно забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації (протезно-ортопедичні...
Розпорядження міського голови \"06\"жовтня 2008 р м. Алчевськ №282 Про забезпечення Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та ociб з обмеженими фізичними можливостями iconРішення від 17 травня 2012 року №10-11/20-12 м. Хмельницький Про обласну програму забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями
Про обласну програму забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення...
Розпорядження міського голови \"06\"жовтня 2008 р м. Алчевськ №282 Про забезпечення Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та ociб з обмеженими фізичними можливостями iconРішення від 15 листопада 2012 року №3-13/2012 м. Хмельницький Про районну програму забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями
Про районну програму забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення...
Розпорядження міського голови \"06\"жовтня 2008 р м. Алчевськ №282 Про забезпечення Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та ociб з обмеженими фізичними можливостями iconДодаток до рішення обласної ради від 17 травня 2012 року №9-11/2012 Звіт про виконання обласної програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на 2008-2011 роки
Рішенням тринадцятої сесії обласної ради п’ятого скликання від 26 березня 2008 року №9-13/2008 затверджено обласну програму забезпечення...
Розпорядження міського голови \"06\"жовтня 2008 р м. Алчевськ №282 Про забезпечення Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та ociб з обмеженими фізичними можливостями iconРішення від 18 червня 2014 року № м. Хмельницький Про хід виконання обласної програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями
Про хід виконання обласної програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних...
Розпорядження міського голови \"06\"жовтня 2008 р м. Алчевськ №282 Про забезпечення Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та ociб з обмеженими фізичними можливостями iconРішення обласної ради 2008 р. № Зміни, що вносяться до Комплексної обласної програми соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2007-2010 роки
Доповнити пункт 25 розділу «Напрями діяльності та заходи Комплексної обласної програми соціального захисту і реабілітації осіб з...
Розпорядження міського голови \"06\"жовтня 2008 р м. Алчевськ №282 Про забезпечення Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та ociб з обмеженими фізичними можливостями iconРішення обласної ради «29» 05 2008 р. №22/23 Зміни, що вносяться до Комплексної обласної програми соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2007-2010 роки
Доповнити пункт 25 розділу «Напрями діяльності та заходи Комплексної обласної програми соціального захисту і реабілітації осіб з...
Розпорядження міського голови \"06\"жовтня 2008 р м. Алчевськ №282 Про забезпечення Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та ociб з обмеженими фізичними можливостями iconКартка №09-27. 00 Послуга
Послуга: Взяття громадян, що належать до пільгових категорій, на облік для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації...
Розпорядження міського голови \"06\"жовтня 2008 р м. Алчевськ №282 Про забезпечення Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та ociб з обмеженими фізичними можливостями iconРішення від 17 травня 2012 року №9-11/2012 м. Хмельницький Про виконання обласної програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на 2008 2011 роки
Про виконання обласної програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового...
Розпорядження міського голови \"06\"жовтня 2008 р м. Алчевськ №282 Про забезпечення Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та ociб з обмеженими фізичними можливостями iconРішення обласної ради від 18 червня 2014 року № Інформація про хід виконання обласної програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями
Рішенням обласної ради від 17 травня 2012 року №10-11/2012 затверджено обласну програму забезпечення безперешкодного доступу людей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи