Розпорядження Миколаївського міського голови Про планування та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільного захисту м. Миколаєва на 2014 р. Визначення проблеми, яку передбачається розв\

Розпорядження Миколаївського міського голови Про планування та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільного захисту м. Миколаєва на 2014 р. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулюванняНазваРозпорядження Миколаївського міського голови Про планування та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільного захисту м. Миколаєва на 2014 р. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
Дата конвертації13.09.2014
Розмір136.5 Kb.
ТипРозпорядження
джерело

Аналіз

регуляторного впливу до проекту розпорядження Миколаївського

міського голови Про планування та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільного захисту м. Миколаєва на 2014 р.
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.
Події, що відбуваються в нашій країні останнім часом, викликають глибокі зміни у всіх сферах суспільного життя. Збільшення частоти стихійних лих, кількості промислових аварій і катастроф, небезпечних ситуацій соціального характеру, низький рівень знань, відсутність навичок правильної поведінки у повсякденному житті та різних небезпечних надзвичайних ситуаціях згубно відбиваються на стані здоров'я і життя людей. Розвиток суспільства характеризується все більш наростаючими суперечностями між людиною і оточуючим її природним середовищем. Функціонування на території м.Миколаєва чисельних потенційно небезпечних об'єктів посилює небезпеку техногенних катастроф, провокує та збільшує негативну дію особливо небезпечних стихійних явищ.

Масштаби та особливості негативної дії небезпечних факторів у природній сфері визначаються особливостями окремих територій, несприятливими наслідками глобальних змін клімату, недотриманням норм і правил безпечного провадження господарської діяльності.

Основними чинниками фізичного походження, що призводять до виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру, залишаються стихійні гідрометеорологічні явища та небезпечні геологічні процеси.

Гідрометеорологічні умови останніх років характеризувалися негативним впливом як короткочасної дії, так і тривалими процесами несприятливих умов. Особливість їх полягала у виникненні небезпечних та стихійних погодних явищ, які не досягали рівня надзвичайної ситуації, але за рахунок комплексної дії (насамперед протягом тривалого часу) негативно впливали на життєдіяльність людей та функціонування господарського комплексу міста. З   кожним роком збільшується пожежонебезпечний період, який характеризується встановленням високої (4 класу) та надзвичайної (5 класу) пожежної небезпеки.
^

До основних загроз природного характеру, які можуть виникнути на території міста, слід віднести:


- можливість підтоплення окремих територій міста внаслідок сильних затяжних дощів та інтенсивного таїння снігу в басейні річок П.Буг та Інгул;

- виникнення карстово-суфозійних процесів, провалів грунту;

- в зимовий період можливі снігові замети, ожеледь, які можуть призвести до зупинки руху міського транспорту, порушень в роботі систем життєзабезпечення;

- сильний вітер, град, пилові бурі;

- задимлення житлових масивів внаслідок пожеж у лісопарковій зоні;

Стан техногенного навантаження на території міста ускладнюється у зв’язку з наявністю 260 потенційно небезпечних об’єктів, з яких – 69 об’єкти підвищеної небезпеки. Найбільшу небезпеку становлять хімічно небезпечні об’єкти, яких нараховується 10 від загальної кількості (у 2011 році 19). Максимально можлива кількість небезпечних хімічних речовин, яка може зберігатися на них, сягає: хлор – 53,2 тонни, аміак – 44,9 тонн, інші (кислоти) – 33 тонни. Північніше міста проведено чотири ділянки аміакопровіду, якими транспортуються аміак в кількості від 127,78 до 472,24 тонн. У зонах можливого хімічного зараження цих об’єктів мешкає 5960 осіб, з них непрацюючого населення 1611 осіб, яке лише на 24% забезпечено засобами індивідуального захисту.

До найбільш негативних за своїми наслідками загроз техногенного походження, можливість виникнення яких на території міста повністю не виключена, слід віднести:

- аварії з викидом хімічно небезпечних речовин і утворенням зон хімічного забруднення;

- аварії на транспорті з викидом небезпечних речовин і виникнення великих площ зараження, загоряння;

- аварії на системах життєзабезпечення міста;

- аварії з джерелами іонізуючого випромінювання;

- великомасштабні пожежі, вибухи у місцях скупченого проживання та перебування людей;

- аварії на магістральних газопроводах.

Вищевикладені факти свідчать про наявність проблемних питань техногенного та природного походження, які потребують постійного впровадження заходів щодо запобігання найбільш вірогідним для міста надзвичайним ситуаціям шляхом завчасного проведення комплексу організаційних, інженерно-технічних та інших профілактичних робіт.

Організація і здійснення заходів щодо забезпечення вимог діючого законодавства у сфері захисту населення і територій від НС у 2013 р. виконувалися на підставі розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 02.01.2013 № 1-р “Про основні завдання цивільного захисту Миколаївської області на 2013 рік” та розпорядження Миколаївського міського голови від 10.01.2013 № 6р “Про планування та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільного захисту (ЦО) м. Миколаєва на 2013 рік”.

В зв'язку з закінченням терміну дії зазначеного розпорядження, враховуючи вимоги діючого законодавства у сфері цивільного захисту виникає необхідність в прийнятті розпорядження Миколаївського міського голови “Про планування та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільного захисту (ЦО) м. Миколаєва на 2014 р.

2. Визначення цілей державного реагування
Цілями державного реагування проекту регуляторного акту є забезпечення органами місцевого самоврядування ефективної реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, яка здійснюється шляхом виконання комплексу організаційних, управлінських та практичних заходів, спрямованих на:

- здійснення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

- запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

- реагування на надзвичайні ситуації та їх ліквідацію;

- збереження життя людей та матеріальних цінностей суспільства;

- підготовку керівного складу, органів управління, сил цивільного захисту і населення до дій в умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій.

3. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання.
Альтернативних способів немає.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання

проблем, і відповідні заходи.
Головним принципом запропонованого проекту акту є розробка конкретних завдань та заходів, спрямованих на забезпечення безпеки та захисту населення і території, матеріальних і культурних цінностей, довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у мирний час та в особливий період.

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення заходів:

- забезпечення постійної готовності органів управління та сил цивільного захисту для запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків;

- моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій;

- прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків
надзвичайних ситуацій;

- створення, збереження і раціональне використання матеріальних
ресурсів, необхідних для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій;

- проведення попереджувальних заходів у сфері захисту населення, техногенної та пожежної безпеки, з метою досягнення прийнятого рівня ризику виникнення надзвичайних ситуацій та зменшення людських і матеріальних втрат;

- оперативне оповіщення населення про виникнення або загрозу
виникнення надзвичайної ситуації, своєчасне та достовірне
інформування про обстановку, яка складається, та заходи, що
вживаються для запобігання надзвичайним ситуаціям, та подолання їх
наслідків;

- організація захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій, надання невідкладної психологічної, медичної та іншої
допомоги потерпілим;

- проведення невідкладних робіт із ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій та організація життєзабезпечення
постраждалого населення;

- скорочення застосування шкідливих речовин на об’єктах, які мають їх в технологічному виробництві, шляхом послідовної їх модернізації на підставі передових та нешкідливих технологій;

- навчання населення способам захисту в разі виникнення
надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій та організація тренувань.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Досягнення гарантованого рівня захисту населення, за умовами виконання передбачених у акті завдань і заходів підприємствами, установами та організаціями міста у повному обсязі.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акту.

№ з/п

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

1

Орган місцевого самоврядування

- підвищення оперативної готовності органів управління та сил ЦЗ до дій за призначенням
- приведення захисних споруд (ЗС) ЦЗ у готовність до використання за призначенням
- забезпечення сталої роботи систем життєзабезпечення міста-


- вдосконалення системи рятування на водних об'єктах


- витрат не передбачає


- виконання ремонтних та профілактичних робіт на ЗС комунальної форми власності
-виконання заходів з запобігання виникненню НС на системах електро-, газо-, водо-, теплопостачання
- створення та оснащення рятувальних постів на водних об'єктах. Облаштування пляжів та місць відпочинку на воді

2

Суб'єкти господарювання

- мінімізація негативного впливу від надзвичайних ситуацій та подій

- приведення захисних споруд (ЗС) ЦЗ у готовність до використання за призначенням

- досягнення прийнятих рівнів ризику виникнення НС на потенційно небезпечних об'єктах (ПНО)
- забезпечення аварійно-рятувальним обслуговуванням державними аварійно-рятувальними службами ПНО


- розроблення і впровадження попереджувальних заходів на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності
- виконання ремонтних та профілактичних робіт на ЗС некомунальної форми власності

- розроблення і впровадження заходів щодо безпечного функціонування ПНО

- укладання угод на аварійно-рятувальне обслуговування потенційно небезпечних об'єктів

3

Територіальна громада міста

- забезпечення населення засобами індивідуального та колективного захисту
- навчання населення діям в умовах загрози та виникнення НС

придбання засобів індивідуального захисту органів дихання
- приведення захисних споруд цивільної оборони у готовність до використання за призначенням
- виготовлення та розповсюдження інформаційно-довідкових матеріалів
- створення нових та вдосконалення матеріально-технічної бази на існуючих консультаційних пунктах з питань цивільного захисту
7. Строк дії акту.
Виконання запропонованих завдань та заходів планується здійснювати протягом 2014 р.


8. Показники результативності акту.
У зв’язку із специфікою проблем, що розв’язуються, визначаються наступні показники ефективності заходів:
- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

- кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта.
- кількість виникнення надзвичайних ситуацій;

- кількість економічних і матеріальних втрат;

- кількість загиблих людей;

- кількість постраждалого населення;

- повнота моніторингу;

- достовірність прогнозу виникнення надзвичайних ситуацій;

- оперативність реагування на події та ліквідація надзвичайних ситуацій.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акту.
Базове відстеження результативності регуляторного акту, у разі його прийняття, буде проводитись у період підготовки регуляторного акту;

Повторне відстеження буде здійснено після закінчення строку дії даного регуляторного акту у січні 2015 року.

Вид даних — статистичний.


Начальник управління

з питань НС та ЦЗН ММР О.А.ГерасіменяСхожі:

Розпорядження Миколаївського міського голови Про планування та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільного захисту м. Миколаєва на 2014 р. Визначення проблеми, яку передбачається розв\Розпорядження Миколаївського міського голови Про планування та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільного захисту (ЦО) м. Миколаєва на 2013 р. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
Про планування та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільного захисту (ЦО) м. Миколаєва на 2013 р
Розпорядження Миколаївського міського голови Про планування та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільного захисту м. Миколаєва на 2014 р. Визначення проблеми, яку передбачається розв\Розпорядження Миколаївського міського голови "Про планування та реалізацію основних напрямків і завдань з підготовки цивільної оборони (цивільного захисту) м.
Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
Розпорядження Миколаївського міського голови Про планування та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільного захисту м. Миколаєва на 2014 р. Визначення проблеми, яку передбачається розв\Розпорядження Миколаївського міського голови Про планування та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільної оборони (ЦЗ) м. Миколаєва на 2012 р. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
Про планування та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільної оборони (ЦЗ) м. Миколаєва на 2012 р
Розпорядження Миколаївського міського голови Про планування та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільного захисту м. Миколаєва на 2014 р. Визначення проблеми, яку передбачається розв\Рішення міської ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Миколаєва» Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
Розпорядження Миколаївського міського голови Про планування та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільного захисту м. Миколаєва на 2014 р. Визначення проблеми, яку передбачається розв\Рішення міської ради «Про впорядкування розміщення об’єктів з на дання послуг доступу до засобів мобільного зв’язку та продажу скретч-карток на території м. Миколаєва» Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
Розпорядження Миколаївського міського голови Про планування та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільного захисту м. Миколаєва на 2014 р. Визначення проблеми, яку передбачається розв\Рішення Миколаївської міської ради «Про організацію роботи об’єктів торгівлі у вигляді комплексу об'єктів дрібнороздрібної торговельної мережі на території м. Миколаєва» Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, оцінка важливості цієї проблеми
Розпорядження Миколаївського міського голови Про планування та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільного захисту м. Миколаєва на 2014 р. Визначення проблеми, яку передбачається розв\Рішення Миколаївської міської ради «Про організацію роботи об’єктів торгівлі у вигляді комплексу об'єктів дрібнороздрібної торговельної мережі на території м. Миколаєва» Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, оцінка важливості цієї проблеми
Розпорядження Миколаївського міського голови Про планування та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільного захисту м. Миколаєва на 2014 р. Визначення проблеми, яку передбачається розв\Рішення міської ради "Про встановлення мінімальної суми місячного орендного платежу 1 кв м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території м. Ізяслав". Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
Розпорядження Миколаївського міського голови Про планування та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільного захисту м. Миколаєва на 2014 р. Визначення проблеми, яку передбачається розв\Рішення міської ради «Про Порядок розміщення джерел електромагнітного випромінювання в місті Миколаєві» Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
Розпорядження Миколаївського міського голови Про планування та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільного захисту м. Миколаєва на 2014 р. Визначення проблеми, яку передбачається розв\«Про наукову і науково-технічну діяльність» Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, та аналіз причин її виникнення
Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, та аналіз причин її виникнення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи