План-конспект уроку з фізики в 9 класі icon

План-конспект уроку з фізики в 9 класіНазваПлан-конспект уроку з фізики в 9 класі
Дата конвертації31.08.2014
Розмір107.75 Kb.
ТипПлан-конспект
джерело


Відділ освіти Підволочиської РДА

Районний методичний кабінет

План-конспект

уроку з фізики в 9 класі:

«Електричний струм у різних середовищах»

З досвіду роботи

Муляра Бориса Івановича

вчителя фізики

Підволочиської гімназії

Імені Івана Франка

Підволочиськ 2012

Тема уроку. Узагальнення і систематизація знань з теми «Електричний струм у різних середовищах»

Мета уроку:

навчальна : повторити,узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Електричний струм у різних середовищах». Удосконалити навички групової роботи;

розвивальна: розвивати спостережливість, кмітливість,логічне мислення, уміння знаходити правильне рішення і швидко переключати увагу, знаходити корисне і потрібне для повсякденного життя;

виховна: формувати в учнів такі моральні якості як доброзичливість, взаєморозуміння, колективізм, почуття взаємної відповідальності, уміння гідно відстоювати свою точку зору під час групової роботи; формувати інтерес до фізики, показуючи її зв’язок із життям, побутом.

Тип уроку : урок узагальнення та систематизації знань, урок презентація учнівських проектів на електронних носіях.

Обладнання: таблиці, плакати, картки із завданнями, мультимедійний проектор, екран, комп’ютер.

Структура уроку

 1. Організаційний момент.

 2. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

 3. Загальний інструктаж. Усвідомлення змісту і послідовності виконання завдань.

 4. Презентація проектів членами груп.

 5. Розв’язок і пояснення задач. Виконання тестових завдань.

 6. Навчальний турнір.

 7. Підсумки уроку.

 8. Домашнє завдання.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Створення психологічної атмосфери уроку,підготовка обладнання.

^ II. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Провідниками електричного струму можуть бути різні речовини: метали, розчини електролітів і за певних умов гази та вакуум. Широкого розповсюдження набули речовини, які називають напівпровідниками.

Для створення струму в якомусь середовищі потрібна наявність в ньому заряджених частинок, здатних переміщатися під дією електричного поля. Цими частинками можуть бути і електрони, і іони. З’ясувати природу струму ­– означає встановити, які саме заряджені частинки переносять заряд у даному середовищі.

Протягом вивчення даної теми ми розглянули природу і закономірності електричного струму в різних середовищах, його практичне використання.

Повідомляється тема і мета уроку, який буде проходити під девізом:

«Радість бачити , розуміти – є найбільший

і найкращий дар природи».

Альберт Айнштайн.

^ III. Загальний інструктаж. Усвідомлення змісту і послідовності виконання завдань

На початку вивчення теми учні класу по бажанню були поділені на 3 групи і протягом 2-х тижнів працювали над проектом на тему «Електричний струм у різних середовищах» за планом:

1.Умови, необхідні для виникнення струму в середовищі.

2.Носії заряду.

3.ВАХ (графіки залежності сили струму від напруги).

4.Практичне застосування.

Назви груп: «Електроліти», «Гази», «Напівпровідники» відповідно.

Після презентацій проектів учні груп роблять рецензію відповідей інших груп(1 група 2-ї,2-3,3-1) за схемою:

 • розкриття теми;

 • знання і подання теоретичного матеріалу;

 • логічність і науковість розповіді;

 • помилки і неточності;

і оцінюють їх(за 12-ти бальною шкалою).

На наступному етапі кожній групі дається завдання: розв’язок і пояснення розрахункової задачі. Задачі записуються на дошці одним із членів групи і оцінюються учнями інших груп.

Останній етап роботи в групах – навчальний турнір.

Протягом виконання завдань результати реєструють і заносять до таблиці результатів( див. додаток). Наприкінці уроку вчитель оцінює роботу кожної групи з урахуванням внеску в спільний результат кожного члена групи.

^ IV. Презентація проектів членами груп

1.Електричний струм в електролітах.

2.Електричний струм в газах.

3.Електричний струм в напівпровідниках.

^ V. Розв’язок і пояснення задач

Задача для групи «Електроліти»:

Визначити товщину шару міді, яка виділилась під час електролізу на катоді, площею 25 см2 за 10 хвилин, якщо сила струму у ванні 0,5 А.

Задача для групи «Гази»:

Іонізуюче випромінювання щосекунди створює в 1 см3 газу в трубці n=5*109 пар однозарядних іонів. Яка сила струму насичення при несамостійному розряді , якщо об’єм трубки 600 см3 ?

Задача для групи «Напівпровідники»:

До кінців кола , що складається з послідовно ввімкнених термістора та фото резистора опором 1 кОм, подана напруга 20 В. за кімнатної температури сила струму в колі була 5 мА. Коли термістор опустили в гарячу воду, сила струму в колі стала 10 мА. У скільки разів змінився в результаті нагрівання опір термістора?
^ Розв’язки задач


 1. Дано: СІ Розв’язання

S = 25 см 2 =25 ×10-4 м 2 m = kIt ; m = ρV = ρSh ;

t = 10 хв. =600 с ρSh = kIt;

I = 0,5 А h = kIt/ ρS;

ρ = 8,9 ×103 кг/м 3 =м;

k = 0,33×10-6 кг/Клh -?

h = 0,33×10-6 × 0,5 ×600/8,9 ×10-3× 25× 10-4 = 4,45×10-6 (м ).

Відповідь: h = 4,45 мкм.
2.Дано: СІ Розв’язання

n=5*109 см-3 I=q/t;

V=600 см3 q=enV;

e=1,6*10-19 Кл I=enV/t;

I - ? 

I =1,6*10-19*5*109*600/ 1 = 4,8 ×10-7 (А)=480 нА.

Відповідь: I = 480 нА.

3.Дано: СІ Розв’язання

U=20 В I1=U/(R1+R3);

R3=1 кОм=1000 Ом U=I1R1+I1R3;

I1=5 мА=0,005 А R1=U/I1-R3;

I2=10 мА=0,01 А R2=U/I2-R3;

R1/R2=(U/I1-R3)/(U/I2-R3);

R1 /R2 -? R1/R2=(20В/0,005 А-1000 Ом)/(20 В/0,01 А-1000 Ом);

R1/R2=3000/1000=3.

Відповідь: R1/R2=3 .

^ VI. Навчальний турнір

Кожна група отримує по 6 запитань від інших груп. Члени групи відповідають по черзі. Правильні відповіді оцінюються в 1 бал , неправильні – 0 балів. Бали за відповіді члени кожної команди складають і визначають загальну суму.

^ Орієнтовні запитання груп.
Група «Електроліти»:

1.Які носії електричного заряду створюють електричний струм в електролітах?

2.Які дії електричного струму спостерігаються під час пропускання його через електроліт?

3.Що таке гальванопластика?

4.Записати закон Фарадея.

5.Розкрити фізичний зміст електролізу.

6.Чи виконується закон Ома для струму в електролітах?

7.Що таке гальваностегія?

8.Фізичний зміст електрохімічного еквівалента речовини.

9.Як зміниться маса речовини, що відкладається на електроді при електролізі, якщо силу струму в колі зменшити в 3 рази?

10.Чиста дистильована вода і кухонна сіль є ізоляторами. Чому ж розчин солі у воді є провідником?

11.Який мінімальний за абсолютним значенням заряд може бути перенесений електричним струмом через електроліт?

12.Чи залежить концентрація іонів в електроліті від сили струму, що проходить через електроліт, та від напруги, яка прикладена до електродів?

Група «Гази»:

1.Які носії електричного заряду створюють струм в газах?

2.Що являє собою струм в електричній дузі?

3.Чи виконується закон Ома для струму в газах?

4.Чому за меншої густини повітря електричний розряд відбувається за більш низьких напруг?

5.Від чого залежить сила струму насичення в газі?

6.Коли ви спостерігали речовину в стані плазми?

7.Що таке негативний іон?

8.Як називається електричний розряд в газах, який зберігається після припинення дії зовнішнього іонізатора?

9.Який газовий розряд використовують у рекламних трубках?

10.Як називається електричний розряд в газах, що відбувається під дією іонізатора?

11.Чим іонізація газів відрізняється від дисоціації електролітів?

12.Чому полярне сяйво можна спостерігати тільки у верхніх шарах земної атмосфери?

Група «Напівпровідники»:

1.Який тип провідності мають напівпровідники з донорними домішками?

2.Як змінюється концентрація носіїв заряду у напівпровіднику з підвищенням температури? Збільшенням освітленості?

3.Чому опір напівпровідників дуже сильно залежить від наявності домішок?

4.Який тип провідності мають напівпровідники з акцепторними домішками?

5.Як утворюється p-n перехід?

6.Як можна змінювати тип носіїв у напівпровіднику?

7.Чи буде кремній надпровідним, коли його охолодити до температури, що наближається до абсолютного нуля?

8.Провідність якого типу матиме германій, коли в нього як домішку ввести фосфор, цинк, галій?

9.Чи можна дістати p-n перехід, якщо германій або кремній вплавити в олово?

10.Чому вольт-амперну характеристику напівпровідникового діода незручно зображати в одному масштабі для прямого та зворотного струмів?

11.Чому освітлення практично не впливає на зміну опору металів?

12.Які переваги використання напівпровідникових приладів над вакуумними?


VII. Підсумки уроку

1. Рецензія та оцінка презентацій.

2. Коментування позитивних та негативних сторін кожної групи та кожного учасника окремо.

3. Оголошення балів та оцінювання роботи учнів.

VIII. Домашнє завдання

1.Повторити теоретичний матеріал з даної теми.

2.Розв’язати задачу:

Для того, щоб електрон міг іонізувати молекулу газу, його кінетична енергія повинна бути більшою за 15 еВ. Яку мінімальну швидкість повинен мати електрон?

3.Заповнити таблицю:

Середовище

Умови необхідні для виникнення струму

Носії заряду

ВАХ

Практичне застосування

Електроліти

Гази

Напівпровідники

Додаток

Табл.1
Презентація

Задача

Турнір

Загальний бал

Електроліти

Гази

Напівпровідники


Схожі:

План-конспект уроку з фізики в 9 класі iconПлан-конспект уроку з фізики в 7 класі
Обладнання: комп’ютер,проектор,інтерактивна дошка,призма,світлофільтри,кольоровий круг з електродвигуном
План-конспект уроку з фізики в 9 класі iconУрок фізики в 11 класі Тема уроку
Тема уроку: Змінний струм. Діючі значення сили струму та напруги. Активний опір у колі змінного струму
План-конспект уроку з фізики в 9 класі iconПлан-конспект уроку з фізики в 10
Бойля-Маріотта,продовжити формування навиків роботи з графіками ізопроцесів,під час обговорення результатів досліджень довести справедливість...
План-конспект уроку з фізики в 9 класі iconПлан-конспект уроку з фізики в 10
Обладнання: портативні комп’ютери Nova 5000, мультимедійна дошка,бруски з різних матеріалів (наприклад, дерев’яний брусок та цеглина),...
План-конспект уроку з фізики в 9 класі iconУрок фізики у 9 класі Заліщицька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
Мета уроку: удосконалити навички учнів у розрахунку електричних кіл; розвивати логічне мислення учнів; ознайомити з роботою програми...
План-конспект уроку з фізики в 9 класі iconУрок фізики в 9 класі Тема уроку
Розвиваюча мета: розвивати логічне мислення, уміння проводити аналіз явищ, їх синтез, групувати й узагальнювати їх; розвивати спостережливість...
План-конспект уроку з фізики в 9 класі iconУрок фізики в 8 класі Тема уроку
Дидактична мета: ознайомити учнів з різними видами простих механізмів, сферою їх застосування, розкрити їх роль у житті людини; сформувати...
План-конспект уроку з фізики в 9 класі iconКонспект уроку з літератури рідного краю в 9 класі
Шевченка 1845 року, карта маршруту археологічної експедиції Тернопільщиною, вишитий „Заповіт”, ілюстрований альманах «Доля. Книга...
План-конспект уроку з фізики в 9 класі iconУрок з математики в 5 класі Вчитель: Іордан Л. О. Тема уроку: «Відсотки. Середнє значення величин»
Сьогодні у нас багато гостей. Разом з вами для всіх присутніх проведемо урок-презентацію. Щоб визначити мету нашого уроку візьмемо...
План-конспект уроку з фізики в 9 класі iconДокументи
1. /Конспект уроку в 8-2.doc
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи