Про затвердження паспорт ів бюджетних програм місцевого бюджету на 2014 рік icon

Про затвердження паспорт ів бюджетних програм місцевого бюджету на 2014 рікНазваПро затвердження паспорт ів бюджетних програм місцевого бюджету на 2014 рік
Дата конвертації24.08.2014
Розмір246.27 Kb.
ТипРозпорядження
джерелоУКРАЇНА

Дунаєвецька районна державна адміністрація

Хмельницької ОБЛАСТІрозпорядження


17.03.2014

Дунаївці

№ 146/2014-р


Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2014 рік


Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, пункти 1.3, 1.6 та 1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 липня 2010 року за № 573/17868, рішення вісімнадцятої сесії районної ради VI скликання №6-18/2014 від 18.02.2014 року «Про районний бюджет на 2014 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2014 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

КПКВК 0322010 – Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (додається);

КПКВК 0322180 – Первинна медико-санітарна допомога (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови адміністрації М.Віннічука.


Голова адміністрації Ю.Кучерявий
Додаток

до розпорядження голови райдержадміністрації

17.03.2014 №146/2014-р
Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

09 липня 2010 року № 679

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 26 листопада 2012 року № 1221)
ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням голови Дунаєвецької райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_________2014 № ________/2014-р

Управління фінансів Дунаєвецької районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від _________.2014 №_______

^ ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2014 рік


  1. 0300000 Дунаєвецька районна державна адміністрація

( КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. ^ 032000 Комунальна установа Дунаєвецької районної ради «Дунаєвецька центральна районна лікарня»

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0322120 080101 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

^ (КПКВК МБ) (КТФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 24962,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 24111,5 тис. гривень та спеціального фонду – 850,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України про Державний Бюджет України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" №2801-ХІІ від 19.11.1992р..

6. Мета бюджетної програми Метою діяльності Комунальної установи Дунаєвецької районної ради «Дунаєвецька центральна районна лікарня» є підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення шляхом надання населенню стаціонарної медичної та амбулаторно-поліклінічної допомоги , включаючи широкий спектр профілактичних і лікувальних заходів, або послуг медичного характеру, а також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників. Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" №2801-ХІІ від 19.11.1992р., Конституції України.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми


№ з/п

КТКВК

КПКВК

Назва підпрограми

1

080101

0322120

Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги


8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п

Підпрограма/завдання бюджетної програми

Півріччя

Рік

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги

12076,9

459,5

12536,4

24111,5

850,5

24962,0


9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

Півріччя

Рік

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Півріччя

Рік

1

2

3

4

5

6


Завдання : ^ Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги
1

затрат
кількість штатних одиниць, од.

од.

звіт по штатах та контингенту

588

588,0
у т.ч. лікарів, од.

од.

звіт по штатах та контингенту

126,25

126,25
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од.

од.

звіт ф20

280

280
кількість ліжок у денних стаціонарах, од.

од.

звіт ф20

42

42

2

продукту
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тис. од.

тис.од.

звіт ф20

45,5

91,0
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од.

тис.од.

звіт ф20

7,9

15,8
кількість лікарських відвідувань тис.од

тис.од.

звіт ф20

155

310
кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб

осіб

звіт ф20

5200

10400
кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах , осіб

осіб

звіт ф20

850

1700

3

ефективності
завантаження ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів

днів

звіт ф20

166

332
середня тривалість лікування одного хворого у денних стаціонарах, днів

днів

звіт ф20

8,8

8,8
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів

днів

звіт ф20

8,5

8,5

4

якостіхвидатки на один ліжкодень на медикаменти

грн.

звіт

2,61

2,61
видатки на один ліжкодень на харчування

грн.

звіт

1,94

1,9411. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн.)

Код

Найменування джерел надходжень

Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду

План звітного періоду (рік)

Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Голова районної державної адміністрації __________ __Ю.В.Кучерявий _

(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО

Начальник управління фінансів __________ __Р.М.Смолінський __

райдержадміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)

^ Заступник голови адміністрації М.Віннічук

Додаток

до розпорядження голови райдержадміністрації

17.03.2014 №146/2014-р

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

09 липня 2010 року № 679

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 26 листопада 2012 року № 1221)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Дунаєвецької райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_________2014 № ________/2014-р

Управління фінансів Дунаєвецької районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 18.03.2014 № 9Н
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

1 0310000 Дунаєвецька районна державна адміністрація
__________________________________________________________
              (КПКВК МБ)                                                        (найменування головного розпорядника)

2. __0322180 Комунальний заклад «Дунаєвецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
______________ __________________________________________________________
              (КПКВК МБ)                                                       (найменування відповідального виконавця)

3. __. 0322180 080800 Первинна медико-санітарна допомога
_______________ _______________ _________________________________________
                (КПКВК МБ)                       (КТФКВК)-1                           (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12454,8 гривень, у тому числі загального фонду – 12120,4 гривень та спеціального фонду – 334,4гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми – Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» № 2801-ХII від 19.11.1992 року, Наказ Міністерства Фінансів України від 09.07.2010 №679 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»,Постанова КМУ № 228 від 28.02.2002 року «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», рішення Дунаєвецької районної ради від 27.12.2012 року № 63-1/2012-12 «Про затвердження бюджету на 2014 рік».

6. Мета бюджетної програми – зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КТКВК

КПКВК

Назва підпрограми
080800
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п

Підпрограма/завдання бюджетної програми

Півріччя

Рік

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).


12120,4

334,4

12454,8
Усього

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

Півріччя

Рік

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7


Усього10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Півріччя

Рік

1

2

3

4

5

6
Завдання

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

1

Показники затрат
кількість установ

од.

Плани по мережі, штатах і контингентах, штатний розпис (Звіт № 47-здоров,Звіт ф№17,20 таблиця 1001);
1
кількість штатних посад, одиниць;

в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу, одиниць.

од.
328

55,00

2

Показники продукту
Кількість прикріпленого населення, осіб;

тис. од.

Методкабінет (ф.№ 025-8-1/0);
64,3
кількість відвідувань

тис. од.

Методкабінет (Звітна ф.№ 20,таблиця 1004);
166,3

3

Показники ефективності
Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу, одиниць;

од.

Методкабінет Штатний розпис (перепис населення дод. № 6 до наказу МОЗ № 1 від 08.01.2004 р.);
1170
середня кількість відвідувань на 1 лікаря, одиниць.

од.
3023

4

Показники якості
динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях

%10011. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм-2

(. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду

План звітного періоду (рік)

Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Підпрограма 1


Інвестиційний проект 1


Надходження із бюджету

видами)

ххх
Інвестиційний проект 2

Усього__________
-1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
-2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.


Голова районної державної адміністрації __________ Ю.Кучерявий

(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО

Начальник управління фінансів __________ Р.М.Смолінський

райдержадміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)

Заступник голови адміністрації М.ВіннічукСхожі:

Про затвердження паспорт ів бюджетних програм місцевого бюджету на 2014 рік iconПро затвердження паспортів бюджетних програм
Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу...
Про затвердження паспорт ів бюджетних програм місцевого бюджету на 2014 рік iconПро затвердження паспортів бюджетних програм
Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу...
Про затвердження паспорт ів бюджетних програм місцевого бюджету на 2014 рік iconРішення L хііі сесії V і скликання від 11 квітня 2014 року №68 V і про затвердження заходів щодо виконання міського бюджету на 2014 рік та економного І раціонального використання бюджетних коштів
Х сесії Балаклійської міської ради VІ скликання «Про міський бюджет на 2014 рік» від 31. 01. 2014 р за №02 – VІ, керуючись ст ст....
Про затвердження паспорт ів бюджетних програм місцевого бюджету на 2014 рік iconПро затвердження заходів щодо виконання міського бюджету на 2014 рік та економного і раціонального використання бюджетних коштів
Про стан житлово-комунального господарства міста від час роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр
Про затвердження паспорт ів бюджетних програм місцевого бюджету на 2014 рік iconПро затвердження заходів щодо забезпечення виконання у 2014 році показників доходної частини, економного та раціонального використання бюджетних коштів, збалансування місцевого бюджету
В процесі їх виконання", з метою забезпечення у повному обсязі надходжень до місцевих бюджетів, економного та раціонального використання...
Про затвердження паспорт ів бюджетних програм місцевого бюджету на 2014 рік iconПро затвердження Плану заходів щодо наповнення місцевого бюджету, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни
Затвердити План заходів щодо наповнення місцевого бюджету м. Щастя, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення...
Про затвердження паспорт ів бюджетних програм місцевого бюджету на 2014 рік iconРішення LХІІІ сесії VІ скликання від 11 квітня 2014 року №111 VІ про розгляд звернення Харківської дирекції залізничних перевезень щодо надання пільги зі сплати земельного податку на 2014 рік Державному підприємству «Південна залізниця»
України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення LХІІІ сесії Балаклійської міської ради VІ скликання «Про затвердження заходів...
Про затвердження паспорт ів бюджетних програм місцевого бюджету на 2014 рік iconРішення двадцять другої (позачергової) сесії від 18 лютого 2014 року №1 м. Старокостянтинів Про районний бюджет на 2014 рік Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада вирішила
На 2014 рік у сумі 156012,6 тис грн., у тому числі: обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету у сумі 90863,9 тис грн., обсяг...
Про затвердження паспорт ів бюджетних програм місцевого бюджету на 2014 рік iconРішення Рівненської обласної ради від 2014 року №
Зміни до переліку державних та регіональних галузевих програм по обласному бюджету на 2014 рік
Про затвердження паспорт ів бюджетних програм місцевого бюджету на 2014 рік iconРішення Рівненської обласної ради від 2014 року №
Зміни до переліку державних та регіональних галузевих програм по обласному бюджету на 2014 рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи