Програма навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на рік icon

Програма навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на рікНазваПрограма навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на рік
Дата конвертації30.04.2013
Розмір48.02 Kb.
ТипПрограма
джерело
1. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Анкети нов (додаток 3-6).doc
2. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 1 зв_т.doc
3. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 10.doc
4. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 11 дов_дка про поточну пере.doc
5. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 12 акт проведення пере.doc
6. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 13.doc
7. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 7 дов_дка про непов_домлення.doc
8. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 8 дов_дка про в_дсутн_сть економ_чного зм_сту.doc
9. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 9 дов_дка для в_дпов_дального про терориста.doc
10. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Опитувальники нов (додаток 2).doc
11. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Прим_рн_ правила нов.doc
12. /Ф_нансовий мон_торинг/Прим_рна посадова _нструкц_я.doc
13. /Ф_нансовий мон_торинг/Прим_рна програма зд_йснення ф_нансового мон_торингу.doc
14. /Ф_нансовий мон_торинг/Прим_рна програма навчання.doc
15. /Ф_нансовий мон_торинг/Прим_рний порядок та режим доступу.doc
Анкета клієнта фізичної особи (фізичної особи-підприємця)
Звіт про виявлені фінансові операції за місць року та вжиті щодо них заходи, а також здійснення інших визначених Правилами заходів
Інформації щодо наявності серед учасників операції, що проводиться через тов «авс», особи, яку внесено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності
Додаток №11 до Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу Довідка про проведення поточної перевірки (вказати підрозділ, відокремлений підрозділ, П.І. Б. та посаду працівника (ів))
Акт проведення перевірки
Результати оцінки критеріїв ризику клієнта тов «авс» та їх управління
Довідка про неповідомлення Державного комітету фінансового моніторингу України про фінансову операцію, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу
Довідка про виявлення фінансової операції, яка не має очевидного економічного сенсу
Довідка щодо наявності серед учасників операції, що проводиться через тов «авс», особи, яку внесено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності
Фізичній особі Шановний(а) пан(і)!
Примірні правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Примірна посадова інструкція працівника відповідального за проведення фінансового моніторингу
Програма здійснення фінансового моніторингу
Програма навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на рік
Примірний порядок та режим доступу до правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програм його здійснення


Примірна програма

навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу

на ________рік

(реєстраторами, зберігачами)


Програма навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу (надалі - Програма) розроблена відповідно до законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму та міжнародних нормативних актів з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму


1. Загальні положення


1.1. Програма є внутрішнім документом ТОВ «АВС», який розробляється відповідальним працівником і затверджується директором ТОВ «АВС» в порядку визначеному Правилами проведення внутрішнього фінансового моніторингу та Програмами його здійснення ТОВ «АВС». Програма розроблена строком на один рік.

1.2. Програма розроблена з метою забезпечення належного рівня підготовки працівників ТОВ «АВС», які беруть участь у забезпеченні здійснення фінансових операцій, з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним та забезпечення участі всіх працівників в межах їх компетенції у виявленні операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванням тероризму.

1.3. Програма є документом з обмеженим доступом. Доступ та ознайомлення з Програмою працівників, які беруть участь у забезпеченні здійснення фінансових операцій, здійснюється в порядку визначеному Порядком та режимом доступу до правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу ТОВ „АВС” та програм його здійснення, розробленими відповідальним працівником ТОВ „АВС” та затвердженим директором ТОВ „АВС”.

1.4. Контроль за організацією навчання і підвищення кваліфікації працівників з питань фінансового моніторингу покладається на керівника ТОВ «АВС».

1.5. З метою здійснення контролю за проходженням навчання та підвищенням кваліфікації працівників ТОВ «АВС» відповідальний працівник з фінансового моніторингу веде Журнал обліку проходження підготовки працівників з питань фінансового моніторингу.


2. Організація навчання працівників


2.1. Працівник відповідальний за проведення фінансового моніторингу з метою організації навчання працівників ТОВ «АВС» повинен до 1 грудня поточного року скласти План проведення навчання працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на наступний рік.

2.2. План проведення навчання працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу повинен включати теми навчальних занять, кількість годин навчальних занять за кожною темою, дати проведення навчальних занять, перелік осіб, які повинні взяти участь у навчальних заняттях.

2.3. Не пізніше ніж до 25 грудня План проведення навчання працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу повинен бути погоджений з директором ТОВ «АВС» та доведений до відома працівників, які мають взяти участь у навчальних заняттях.

2.4. Підготовка працівників здійснюється шляхом проведення відповідальним працівником освітніх та практичних заходів.

2.5. Освітні заходи проводяться згідно Плану проведення навчання працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу та повинні здійснюватися за наступними напрямками:

2.5.1. ознайомлення з міжнародними документами та рекомендаціями з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму;

2.5.2. вивчення законодавства України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним, або фінансування тероризму.

2.5.3. ознайомлення з внутрішніми документами ТОВ «АВС» з питань фінансового моніторингу:

Програмами здійснення фінансового моніторингу;

Правилами проведення внутрішнього фінансового моніторингу.

2.5.4. Вивчення переліку країн, які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню доходів), одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, та переліку офшорних зон, що затверджені відповідно до законодавства;

2.5.5. Ознайомлення з переліком осіб, яких включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції;

2.6. Практичні заходи проводяться згідно Плану проведення навчання працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу та повинні здійснюватися за наступними напрямками:

2.6.1. практичні заняття щодо проведення ідентифікації осіб, які здійснюють фінансові операції;

2.6.2. практичні заняття щодо з’ясування суті та мети операції клієнта, порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому або внутрішньому фінансовому моніторингу;

2.6.3. практичні заняття щодо порядку реєстрації операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

2.6.4. практичні заняття щодо порядку підготовки та подання відповідальному працівнику інформації, необхідної для прийняття рішення про інформування відповідно до чинного законодавства Державного комітету фінансового моніторингу та правоохоронних органів;

2.6.5. практичне застосування критеріїв ризику.

Організація підвищення кваліфікації працівників


3.1. Працівник відповідальний за проведення фінансового моніторингу з метою організації підвищення кваліфікації працівників ТОВ «АВС» повинен до 1 грудня скласти План проведення підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на наступний рік.

3.2. План проведення підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу повинен включати теми навчальних занять, кількість годин навчальних занять за кожною темою, дати проведення навчальних занять, перелік осіб, які повинні взяти участь у навчальних заняттях.

3.4. Не пізніше ніж до 25 грудня План проведення підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу повинен бути погоджений з директором ТОВ «АВС» та доведений до відома працівників, які мають взяти участь у заняттях.

3.5. Підвищення кваліфікації працівників здійснюється шляхом здійснення наступних заходів:

вивчення передового досвіду щодо виявлення операцій клієнтів, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом;

вивчення критеріїв ризику віднесення операцій до таких, що підлягають фінансовому моніторингу та можуть бути пов’язані, мати відношення або призначатися для фінансування тероризму;

ознайомлення із засобами і прийомами вивчення клієнтів та перевіркою інформації щодо їх ідентифікації.


Проведення заходів передбачених програмою


(тут необхідно зазначати інформацію про заходи, що було проведено та підписи особи, що проводила заходи та працівників ТОВ «АВС», що брали участь у заході)


Зразок


1.____________________________________________________________

(назва заходу, що проводився) (посада, П.І.Б. підпис особи, що провела захід)


_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

(П.І.Б., посада та прізвища осіб, що брали участь у заході)


Схожі:

Програма навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на рік iconКартка підвищення кваліфікації
Запропонована індивідуальна карта підвищення кваліфікації спрямована на здійснення індивідуальної освітньої траєкторії підвищення...
Програма навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на рік iconПлан Всеукраїнських заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму на 2013 р
Всеукраїнських заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів
Програма навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на рік iconМетодичні рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу небанківським установам щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу
Головною метою зазначених Методичних рекомендацій є надання суб’єктам первинного фінансового моніторингу практичної допомоги у поданні...
Програма навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на рік iconІндивідуальна карта підвищення кваліфікації педагогічного працівника
Запропонована індивідуальна карта підвищення кваліфікації спрямована на здійснення індивідуальної освітньої траєкторії підвищення...
Програма навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на рік iconІндивідуальна карта підвищення кваліфікації педагогічного працівника
Запропонована індивідуальна карта підвищення кваліфікації спрямована на здійснення індивідуальної освітньої траєкторії підвищення...
Програма навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на рік iconРішення «3» червня 2008р м. Київ №614 Про схвалення проекту рішення «Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів»
Державного комітету фінансового моніторингу України «Вимоги до організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії...
Програма навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на рік iconПоложення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних І науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
Цим Типовим положенням визначаються види, форми, зміст, вимоги, тривалість, періодичність та результати підвищення кваліфікації та...
Програма навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на рік iconНаказ №18 Про проведення заходів щодо підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів у 2014 році
З метою вдосконалення і розвитку рівня професійної компетентності кадрів, надання їм методичної допомоги, забезпечення неперервності...
Програма навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на рік iconРішення 06. 11. 2012 №1591 Щодо програми навчання фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів
Щодо програми навчання фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів
Програма навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на рік iconПро затвердження Вимог до кваліфікації працівника
Затвердити Вимоги до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення
Програма навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на рік iconПідвищення кваліфікації викладачів харківського національного університету внутрішніх справ: практичні питання бугайчук К. Л
Х справ щодо підвищення кваліфікації викладачів в галузі створення дистанційних курсів. На підставі проведеного автором дослідження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи