Примірні правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу icon

Примірні правила проведення внутрішнього фінансового моніторингуНазваПримірні правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Сторінка1/4
Дата конвертації30.04.2013
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4
1. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Анкети нов (додаток 3-6).doc
2. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 1 зв_т.doc
3. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 10.doc
4. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 11 дов_дка про поточну пере.doc
5. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 12 акт проведення пере.doc
6. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 13.doc
7. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 7 дов_дка про непов_домлення.doc
8. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 8 дов_дка про в_дсутн_сть економ_чного зм_сту.doc
9. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 9 дов_дка для в_дпов_дального про терориста.doc
10. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Опитувальники нов (додаток 2).doc
11. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Прим_рн_ правила нов.doc
12. /Ф_нансовий мон_торинг/Прим_рна посадова _нструкц_я.doc
13. /Ф_нансовий мон_торинг/Прим_рна програма зд_йснення ф_нансового мон_торингу.doc
14. /Ф_нансовий мон_торинг/Прим_рна програма навчання.doc
15. /Ф_нансовий мон_торинг/Прим_рний порядок та режим доступу.doc
Анкета клієнта фізичної особи (фізичної особи-підприємця)
Звіт про виявлені фінансові операції за місць року та вжиті щодо них заходи, а також здійснення інших визначених Правилами заходів
Інформації щодо наявності серед учасників операції, що проводиться через тов «авс», особи, яку внесено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності
Додаток №11 до Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу Довідка про проведення поточної перевірки (вказати підрозділ, відокремлений підрозділ, П.І. Б. та посаду працівника (ів))
Акт проведення перевірки
Результати оцінки критеріїв ризику клієнта тов «авс» та їх управління
Довідка про неповідомлення Державного комітету фінансового моніторингу України про фінансову операцію, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу
Довідка про виявлення фінансової операції, яка не має очевидного економічного сенсу
Довідка щодо наявності серед учасників операції, що проводиться через тов «авс», особи, яку внесено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності
Фізичній особі Шановний(а) пан(і)!
Примірні правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Примірна посадова інструкція працівника відповідального за проведення фінансового моніторингу
Програма здійснення фінансового моніторингу
Програма навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на рік
Примірний порядок та режим доступу до правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програм його здійснення

Примірні правила

проведення внутрішнього фінансового моніторингу

(реєстраторами, зберігачами)


Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу (надалі - Правила) розроблені відповідно до законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Правила є окремим, єдиним внутрішнім документом ТОВ „АВС”, який визначає порядок та умови проведення заходів, спрямованих на недопущення використання ТОВ ”АВС” та його відокремлених підрозділів для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Правила визначають процедуру реалізації обов’язкового фінансового моніторингу та внутрішнього фінансового моніторингу.


1. Опис внутрішньої системи фінансового моніторингу суб’єкта первинного фінансового моніторингу


1.1. Внутрішня система фінансового моніторингу ТОВ «АВС» складається з трьох рівнів – першого, другого та третього. (якщо в ТОВ «АВС» функції відповідального працівника покладено на Керівника ТОВ «АВС» то внутрішня система фінансового моніторингу складається з двох рівнів: першого та другого) (варіант внутрішньої системи фінансового моніторингу обирається самостійно).

1.1.1 Перший рівень – здійснення внутрішнього фінансового моніторингу працівниками ТОВ «АВС» у відповідності до Програми та цих Правил, в межах їх компетенції, з метою виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

Працівники, що здійснюють фінансовий моніторинг на цьому рівні працюють в наступних структурних підрозділах:

-

-

-

(повні назви структурних підрозділів вказуються ТОВ «АВС» самостійно)

1.1.2. Другий рівень – здійснення внутрішнього фінансового моніторингу працівником ТОВ «АВС», відповідальним за проведення внутрішнього фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник), у відповідності до Програми та цих Правил, в межах його компетенції, з метою виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та виконання вимог законодавства України з питань запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та забезпечення надання Держфінмоніторингу України та правоохоронним органам інформації про виявлені операції у порядку та випадках визначених чинним законодавством України.

1.1.3. Третій рівень – здійснення Керівником ТОВ «АВС» контролю за належним виконання працівниками ТОВ «АВС» вимог законодавства України з питань запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, даних Правил та Програми, та прийняття передбачених ними рішень, у разі необхідності. (у разі, якщо суб’єктом обрано дворівневу внутрішню систему фінансового моніторингу то функції контролю здійснюються керівником, який одночасно є відповідальним працівником, про що робиться відповідний запис у п. 1.1.2, а п. 1.1.3. не включається до цих правил)


1.2. Дії спрямовані на забезпечення проведення внутрішнього фінансового моніторингу, обов`язки та повноваження всіх працівників ТОВ «АВС» викладені у їх посадових інструкціях, цих Правилах.

1.3. Механізм взаємодії структурних підрозділів, відповідального працівника та Керівника ТОВ «АВС» між собою, порядок здійснення документообігу, передачі інформації та прийняття управлінських рішень, послідовність дій окремих підрозділів та працівників.

1.3.1. Працівники, що працюють у структурних підрозділах визначених у п. 1.1.1. цих Правил здійснюють ідентифікацію та вивчення клієнтів до початку, у процесі та після проведення фінансових операцій, що здійснюють через ТОВ «АВС». Інформація щодо проведеної ідентифікації, а також інша інформація відповідно до цих Правил подається ними до відповідального працівника.

1.3.2. Відповідальний працівник аналізує інформацію отриману від працівників, що працюють у підрозділах визначених у п. 1.1.1 цих Правил та у разі виникнення в нього підозр, що проведена або така що готується до проведення фінансова операція може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом відповідно до цих Правил та Закону приймає одне з таких рішень: проводить внутрішній фінансовий моніторинг, проводить обов’язковий фінансовий моніторинг, ставить перед Керівником ТОВ «АВС» питання про зупинення проведення фінансової операції, відмовляється від встановлення ділових відносин з клієнтом.

1.3.3. Керівник ТОВ «АВС» відповідно до Закону та цих Правил забезпечує проведення фінансового моніторингу на всіх рівнях, розглядає звіт відповідального працівника (про це ним на звіті робиться відмітка) та в залежності від інформації у звіті приймає рішення (або не приймає жодних рішень у разі, якщо інформація звіту не потребує його реагування) у межах своєї компетенції відповідно до цих правил та законодавства України, приймає рішення про зупинення фінансової операції відповідно до інформації отриманої від відповідального працівника.

1.4. Всі документи, що складаються в ТОВ «АВС» та пов’язані з фінансовим моніторингом є документами з обмеженим доступом, за розголошення інформації з них у випадках прямо не передбачених Законом, винні особи несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

1.5. Здійснення ТОВ „АВС” заходів внутрішнього фінансового моніторингу для запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму ґрунтується на таких засадах:

1.5.1.безпосередня участь кожного працівника ТОВ „АВС”, в межах його компетенції, у виявленні фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

1.5.2. неупереджене ставлення до всіх клієнтів ТОВ „АВС” при здійсненні фінансового моніторингу;

1.5.3. конфіденційність інформації, яка надається Держфінмоніторингу (у тому числі про факт передачі відомостей про фінансову операцію), та іншої інформації з питань фінансового моніторингу;

1.5.4. запобігання залученню працівників ТОВ „АВС” до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

1.6. Відповідальним за організацію виконання вимог законодавства України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та організацію внутрішньої системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, є керівник ТОВ „АВС”.

1.7. Координація діяльності з проведення ТОВ „АВС” заходів з фінансового моніторингу здійснюється відповідальним працівником, який є незалежним у своїй діяльності і підзвітним лише керівнику ТОВ «АВС».

1.8. При здійсненні фінансового моніторингу відповідальний працівник у межах своєї компетенції самостійно приймає рішення.

1.9. На час відсутності (відпустки, відрядження, хвороби) відповідального працівника або неможливості виконання покладених на нього обов’язків має бути призначено особу, що тимчасово виконує його обов’язки.

1.10. Відповідальний працівник незалежний у своїй діяльності, підзвітний тільки керівнику суб'єкта первинного фінансового моніторингу і зобов'язаний не рідше одного разу на місяць інформувати у письмовій формі (за формою відповідно до Додатку № 1 до Правил) керівника про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, вжиті, зокрема, для:

забезпечення здійснення заходів фінансового моніторингу;

розроблення та постійного оновлення правил і програм проведення фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства;

підготовки персоналу щодо виконання вимог цього Закону шляхом проведення освітньої та практичної роботи.

1.11. Працівники ТОВ «АВС» зобов'язані сприяти відповідальному працівнику у здійсненні ним своїх функцій.

1.12. Працівники ТОВ «АВС» повинні дотримуватись Правил та Програми проведення фінансового моніторингу та порядку доступу до Правил і Програми.


2. Права та обов’язки відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, а також інших працівників суб’єкта первинного фінансового моніторингу, що задіяні у проведенні первинного фінансового моніторингу


2.1. На відповідального працівника покладаються наступні обов’язки:

- розробка та постійне поновлення Правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу й Програм його здійснення;

- забезпечення дотримання працівниками, які беруть участь у забезпеченні здійснення фінансових операцій, Правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу та Програм його здійснення;

- проведення освітніх та практичних занять з метою забезпечення навчання та підвищення кваліфікації працівників ТОВ «АВС». Складання Плану проведення навчання працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу та Плану проведення підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу;

- надання консультацій працівникам ТОВ «АВС» щодо їх дій у разі виявлення ними фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу або виникнення мотивованих підозр, що фінансова операція здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, має відношення або призначена для фінансування тероризму. Сприяння працівникам у проведенні аналізу таких фінансових операцій;

- проведення ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції, у випадках та порядку встановленому Правилами проведення внутрішнього фінансового моніторингу та Програмою його здійснення;

- прийняття рішення про повідомлення керівника ТОВ «АВС» щодо необхідності зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності;

- прийняття рішення про віднесення фінансової операції до такої, що згідно Програми здійснення внутрішнього фінансового моніторингу підлягає обов’язковому або внутрішньому фінансовому моніторингу, з’ясування суті, мети та характеру такої операції;

- здійснення реєстрації фінансових операцій, що згідно Програми здійснення фінансового моніторингу підлягає обов’язковому або внутрішньому фінансовому моніторингу, в порядку встановленому законодавством та Правилами здійснення внутрішнього фінансового моніторингу;

- прийняття рішень про повідомлення Держфінмоніторингу і правоохоронних органів про фінансові операції, щодо яких є мотивовані підозри, що вони можуть здійснюватися з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або що вони пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування тероризму та здійснення відповідних повідомлень;

- забезпечення надання інформації з питань фінансового моніторингу на запити Держфінмоніторингу;

- сприяння представникам Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Держфінмоніторингу з питань проведення аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

- вжиття заходів щодо запобігання розголошенню (у тому числі особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, яка надається до Держфінмоніторингу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (в тому числі про факт подання такої інформації);

- подання не рідше одного разу на місяць директору ТОВ «АВС» письмові звіти (Додаток №1) про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті у зв’язку з виявленням таких фінансових операцій.

- письмове інформування керівника в день виявлення суб’єктом фінансової операції, учасником якої або вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності.

- забезпечення зберігання документів, які стосуються ідентифікації осіб, якими здійснено фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, та всіх документів про здійснення фінансової операції.

2.2. Права відповідального працівника:

- отримувати від працівників ТОВ «АВС», які беруть участь у забезпеченні здійснення фінансових операцій, необхідні документи, у тому числі накази й інші розпорядчі документи, видані директором ТОВ «АВС», пов’язані із здійсненням фінансового моніторингу;

- робити копії з отриманих документів, у тому числі копії файлів, будь-яких записів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп'ютерних системах;

- ініціювати видачу тимчасових у межах термінів, встановлених законодавством України для проведення фінансової операції, наказів директора ТОВ «АВС» про зупинення проведення фінансової операції;

- право доступу до всіх приміщень, документів, засобів телекомунікації суб’єкта первинного фінансового моніторингу, незалежно від поєднання видів професійної діяльності на ринку цінних паперів.

- брати участь в обговоренні виконуваних ним обов’язків стосовно протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом;

- вносити на розгляд директору ТОВ «АВС» пропозиції щодо покращення діяльності товариства та вдосконалення методів роботи, подавати зауваження щодо діяльності ТОВ «АВС» та варіанти усунення виявлених недоліків у роботі з протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом;

- здійснювати взаємодію з іншими працівниками ТОВ «АВС» при виконанні своїх обов’язків з протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом;

- проводити перевірки діяльності ТОВ «АВС» та його працівників на предмет виконання ними Правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу та Програми здійснення фінансового моніторингу;

- одержувати від працівників ТОВ «АВС» незалежно від займаних ним посад пояснення з питань здійснення фінансового моніторингу;

- робити запити у клієнтів про інформацію та документи, необхідні для виконання своїх обов’язків по протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом;

- підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.

2.3. Обов’язки працівників, які беруть участь у забезпеченні здійснення фінансових операцій:

- дотримуватися Правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу та Програми здійснення фінансового моніторингу;

- проходити навчання та підвищення кваліфікації згідно Плану проведення навчання працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу та Плану проведення підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу;

- проводити ідентифікацію осіб, що здійснюють фінансові операції у випадках та порядку встановленому Правилами проведення внутрішнього фінансового моніторингу та Програмою його здійснення;

- виявляти операції, які підлягають обов’язковому або внутрішньому фінансовому моніторингу згідно Програми здійснення фінансового моніторингу;

- надавати відповідальному працівнику документи, інформацію про виявлені фінансові операції, які підлягають обов’язковому або внутрішньому фінансовому моніторингу згідно Програми здійснення фінансового моніторингу, або щодо яких є мотивовані підозри, що вони можуть здійснюватися з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або що вони пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування тероризму;

- забезпечувати надання інформації з питань фінансового моніторингу на запити Держфінмоніторингу;

- сприяти представникам Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Держфінмоніторингу з питань проведення аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

- вживати заходів щодо запобігання розголошенню (у тому числі особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, яка надається до Держфінмоніторингу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (в тому числі про факт подання такої інформації до Держфінмоніторингу та правоохоронних органів).

2.4. Права працівників, які забезпечують здійснення фінансових операцій:

- вносити на розгляд директору ТОВ «АВС» пропозиції щодо покращення діяльності товариства та вдосконалення методів роботи, подавати зауваження щодо діяльності ТОВ «АВС» та варіанти усунення виявлених недоліків у роботі з протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом;

- здійснювати взаємодію з іншими працівниками ТОВ «АВС» при виконанні своїх обов’язків з протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом;

- робити запити у клієнтів про інформацію та документи, необхідні для виконання своїх обов’язків по протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом;

- ознайомлюватися з наказами директора, пов’язаними із здійсненням фінансового моніторингу.


3. Порядок вчинення дій для ідентифікації та вивчення клієнта та осіб, що беруть участь в операції


3.1. У ТОВ «АВС» здійснюється ідентифікація клієнта та його представників або осіб, які є вигодоодержувачами за фінансовими операціями, що проводяться через ТОВ «АВС» (надалі – особа або особа, яка проводить фінансову операцію).

До клієнтів ТОВ «АВС» належать:

Якщо ТОВ «АВС» є реєстратором:

- емітент цінних паперів, який уклав або має намір укласти з ТОВ «АВС» договір на ведення реєстру;

- особа, що має відкритий у реєстратора особовий рахунок власника іменних цінних паперів або особо, що має намір такий рахунок відкрити;

- зберігач або депозитарій, що мають відритий у реєстратора особовий рахунок номінального утримувача, або які мають намір відкрити такий рахунок.

Якщо ТОВ «АВС» є зберігачем:

- особа, що звертається до ТОВ «АВС» за укладанням договору на відкриття рахунку у цінних паперах або депонент ТОВ «АВС»;

- емітент цінних паперів, що звертається до ТОВ «АВС» за укладанням договору на відкриття рахунків акціонерам, що самостійно не знерухомили належні їм цінні папери у процесі дематеріалізації або емітенту з яким ТОВ «АВС» такий договір укладено.

(суб’єкт самостійно визначає хто є його клієнт в залежності від виду діяльності, яка ним провадиться)

3.2. ТОВ «АВС» здійснює ідентифікацію(тут перелічені всі фінансові операції, що провадяться ТОВ «АВС» як зберігачем та, як реєстратором – суб’єкт визначає для себе ті які він здійснює в залежності від виду діяльності):

3.2.1. При встановленні ділових відносин з клієнтом, у таких випадках:

- укладення договору про відкриття рахунку у цінних паперах;

- відкриття рахунку в системі реєстру/системі депозитарного обліку (окрім відкриття рахунків зберігачем для акціонерів у процесі дематеріалізації);

- укладення договору на ведення реєстру;

- укладення договору на відкриття рахунків акціонерам, що самостійно не знерухомили належні їм цінні папери у процесі дематеріалізації.

3.2.2. У випадках, коли ділові відносини з клієнтом вже встановлено:

- здійснення особою фінансової операції, яка згідно з цими Правилами підлягають фінансовому моніторингу;

- здійснення фінансової операції особою з якою ділові відносини встановлено, але ідентифікація якої раніше проводилася;

- внесення змін системи реєстру або до системи депозитарного обліку, що стосуються інформації про особу;

- відображення у системі реєстру або системі депозитарного обліку призначення клієнтом особи уповноваженої на здійснення дій з цінними паперами клієнта;

- у ТОВ „АВС” є підстави вважати, що інформація щодо проведеної ідентифікації особи потребує уточнення.

3.3. Ідентифікація здійснюється на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів.

3.3.1. Належним чином засвідченими копіями, що подаються до ТОВ «АВС» вважаються копії засвідчені:

- нотаріально;

- посадовими особами, які відповідно до законодавства уповноважені на вчинення нотаріальних дій;

- щодо документів виданих юридичної особою, або органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування – засвідчені відповідною юридичною особою, або органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування, що їх видали;

- копії паспорту, інших документів, які посвідчують особу – засвідчуються ТОВ «АВС».

3.3.2. Ідентифікація малолітніх фізичних осіб здійснюється на підставі свідоцтва про народження та оригіналів або належним чином засвідчених копій документів їх батьків, опікунів, усиновлювачів. Місцем проживання малолітніх фізичних осіб є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я тощо, в якому вона проживає, якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною, яка досягла десяти років та батьками (усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка виконує щодо неї функції опікуна.

3.3.3. Ідентифікація неповнолітніх фізичних осіб, що не досягли 16 річного віку здійснюється на підставі свідоцтва про народження та оригіналів або належним чином засвідчених копій документів їх батьків, піклувальників, усиновлювачів. Місце проживання неповнолітніх фізичних осіб, що не досягли 16 річного віку визначається у загальному порядку визначеному у п. 3.6., з урахуванням того, що така особа не має паспорту.

3.4. У процесі ідентифікації, відомості, зокрема, щодо мети та характеру ділових відносин, отримуються шляхом письмового опитування клієнта ТОВ «АВС» (заповнення клієнтом відповідного опитувальника) (Додаток № 2/1-2/6).

Опитувальник заповнюється та підписується клієнтом (уповноваженим представником, в разі, якщо клієнтом є юридична особа).

3.5. При проведенні ідентифікації працівник ТОВ «АВС», що здійснював ідентифікацію зобов’язаний, у разі відсутності заперечень з боку особи, що проводить фінансову операцію, зробити копії з документів, які надавалися йому для проведення ідентифікації. Оригінали або копії документів, які надавалися до ТОВ «АВС» для проведення ідентифікації повертаються особі, яка проводить фінансову операцію за її вимогою.

У разі, якщо особа, яка проводить фінансову операцію заперечує проти зняття копій з документів, що надаються для проведення ідентифікації, працівник ТОВ «АВС», що проводить ідентифікацію складає анкету, у якій відображає реквізити документів, що подавалися для проведення ідентифікації і робить у анкеті відмітку про те, що особа, яка проводить фінансову операцію заборонила робити копії з документів для ідентифікації.

3.6. З метою ідентифікації до підписання договору ТОВ «АВС» встановлює:

3.6.1. Для резидентів

1) для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дату народження, номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, громадянство. Під час ідентифікації з'ясовують відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або номер паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову від одержання ідентифікаційного номера.

Документами, які посвідчують особу є паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт громадянина України, інші документи, які видаються уповноваженими органами і за якими є можливість здійснення однозначної ідентифікації особи.

Якщо в документі, який посвідчує особу, відсутня інформація про місце проживання особи, то особа зобов’язана надати ТОВ „АВС” інший документ, виданий уповноваженим органом або установою, який містить відомості про місце проживання особи. Такими документами, зокрема, можуть бути:

  • довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування;

  • договір оренди житлового приміщення;

  • довідка готелю, мотелю, гуртожитку про перебування особи у цьому закладі;

  • тощо.

Якщо особа немає ідентифікаційного номеру через свої релігійні або інші переконання, то в паспорті такої особи має бути відповідна відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номеру.

2) для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав. Під час ідентифікації з'ясовують місце проживання або місце перебування фізичної особи - підприємця, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);

3) для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, з'ясовують відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном (прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний код платника податків, місце проживання чи тимчасового перебування); відомості про власників істотної участі в юридичній особі (з’ясовується на підставі довідки наданої представником юридичної особи, у якій зазначається інформація (прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний код платника податків, місце проживання чи тимчасового перебування) про осіб, що прямо чи опосередковано володіють 10 і більше відсотками статного (складеного) фонду (капіталу) юридичної особи) ; відомості про контролерів юридичної особи (з’ясовується на підставі довідки наданої представником юридичної особи, у якій зазначається інформація (прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний код платника податків, місце проживання чи тимчасового перебування) про осіб, що прямо чи опосередковано володіють 50 і більше відсотками статного (складеного) фонду (капіталу) юридичної особи); ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку.

3.6.2. Для нерезидентів:

1) для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дату народження, номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, громадянство. Під час ідентифікації з'ясовують відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні.

Документом, який посвідчує особу може бути національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, документ, що посвідчує особу без громадянства, виданий уповноваженим органом держави, посвідка на постійне чи тимчасове проживання.

Місце проживання іноземців та осіб без громадянства встановлюється на підставі паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), посвідки на постійне чи тимчасове проживання. Якщо подані для ідентифікації документи не містять відомостей про місце проживання нерезидента – фізичної особи, то його місце перебування в Україні визначається з імміграційної картки іноземця, яка зберігається в іноземця протягом усього часу перебування в Україні;

2) для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження та реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку, з'ясовують відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі; відомості про контролерів юридичної особи. Суб'єкту первинного фінансового моніторингу надається також копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи.

3.6.3. ТОВ «АВС» має право витребувати, а клієнт зобов'язаний надати інформацію стосовно ідентифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану, необхідну для виконання таким суб'єктом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Така інформація вноситься до анкети, у разі її складання, або до відповідного опитувальника.

3.7. Під час ідентифікації клієнта суб'єкт первинного фінансового моніторингу з'ясовує також наявність клієнта в переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та змін до нього, який формується згідно з Порядком формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року N 745 та відношення клієнта до публічної особи

3.8. У разі неможливості встановити будь-яку інформацію з перелічено у п. 3.6 ТОВ «АВС» відмовляється від встановлення ділових відносин з клієнтом, або якщо такі відносини вже встановлені від проведення фінансової операції.

3.9. У разі, якщо особу включено до переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, працівник ТОВ «АВС», що проводив ідентифікації негайно повідомляє про це відповідального працівника.

3.10. Після проведення ідентифікації працівник ТОВ «АВС», що забезпечував здійснення фінансової операції аналізує особу клієнта щодо визначення ступеня відмивання доходів одержаних злочинним шляхом відповідно до розд. 16 Правил.

3.11. Окрім загальної інформації, що з’ясовується під час здійснення ідентифікації визначеної у п. 3.6. цих Правил, ТОВ «АВС» у процесі ідентифікації в залежності від рівня ризику визначеного у розд. 16 цих Правил, виживає наступні заходи щодо ідентифікації:

3.11.1. Для клієнтів з низьким ступенем ризику відмивання доходів одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму проводиться ідентифікація (з’ясовується інформація визначена у пункті 3.6 цих Правил) або може проводитися спрощена ідентифікація у випадках передбачених законодавством та в разі, якщо клієнтом суб’єкта первинного фінансового моніторингу є професійний учасник ринку цінних паперів.

При спрощеній ідентифікації ТОВ «АВС» здійснює заходи, спрямовані на встановлення вигодоодержувача.

При спрощеній ідентифікації суб’єкт первинного фінансового моніторингу може не проводити заходи спрямовані:

на перевірку інформації щодо ідентифікації клієнта;

на вивчення клієнта;

3.11.2. Для клієнтів, що характеризуються високим ступенем ризику відмивання доходів одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму ТОВ «АВС» застосовує наступні додаткові заходи спрямовані на вивчення клієнта:

а) перевірку ідентифікаційних даних;

б) вимогу надання додаткових документів, зокрема про фінансовий стан;

в) перевірку правильності оформлення установчих документів (враховуючи всі зареєстровані зміни);

г) встановлення засновників юридичної особи;

ґ) співставлення розміру зареєстрованого та сформованого статутного капіталу;

д) перевірку відповідності фінансової операції звичайній діяльності клієнта;

е) встановлення відповідності фінансової операції фінансовому стану клієнта;

є) встановлення мети проведення операцій;

ж) оцінку розміру та джерел існуючих та очікуваних надходжень;

з) встановлення джерела походження і способів переказу (внесення) грошей, що використовуються в операціях;

и) встановлення пов’язаних осіб.

3.12. Якщо під час ідентифікації або вивчення клієнта (особи яка діє від його імені) працівник ТОВ «АВС» встановив відношення клієнта до публічних діячів або пов’язаних з ними осіб(члени сім'ї та інші близькі родичі, юридичні особи, власниками істотної участі або контролерами яких є публічні діячі або їхні близькі родичі), або до благодійної, або неприбуткової організації він повинен:

отримати дозвіл керівника або особи, яка виконує його обов’язки на встановлення ділових відносин з таким клієнтом;

вживати заходів для з’ясування джерел походження коштів та додаткові заходи вивчення клієнту відповідно до п. 3.10.2.

проводити моніторинг операцій такого клієнта у порядку, визначеному для клієнтів високого ризику, відповідно до п. 3.10.2.

3.13. Якщо під час обслуговування клієнта працівник ТОВ «АВС» встановив, що його фінансові операції здійснюються за участю фізичних або юридичних осіб, з країн в яких не дозволяється застосування заходів передбачених законодавством із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, він повинен:

проводити ідентифікацію клієнта за правилами для клієнтів з високим ризиком до встановлення ділових відносин з ним;

попередити клієнта про те, що операції з фізичними або юридичними особами у цих країнах можуть містити ризик відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;

приймати рішення щодо направлення повідомлень Держфінмоніторингу про таки операції.

3.14. При проведенні ідентифікації та вивчення клієнтів ТОВ «АВС», які провадять фінансові операції може складатися анкета (Додатки 3-6 до Правил). Анкета є внутрішнім документом ТОВ «АВС», яка заповнюється та підписується працівником, якому доручено проведення ідентифікації.

Анкета може формуватися за результатами здійснення ідентифікації та вивчення особи до, під час встановлення ділових відносин та в процесі обслуговування клієнта.

Анкета обов’язково складається у разі, якщо клієнт заперечує проти зняття копій з документів або засвідчених в установленому порядку їх копій, що надаються для проведення ідентифікації.

У такому разі працівник, якому доручено проведення ідентифікації, відображає у анкеті реквізити документів, що подавалися для проведення ідентифікації і робить відмітку про те, що клієнт заборонив робити копії з документів для ідентифікації.

3.15. Проведення ідентифікації особи у разі зміни інформації, необхідної для проведення ідентифікації, або закінчення строку дії документів, на підставі яких вона проводилася.

3.15.1. У разі звернення за одержанням фінансової послуги особи, яка раніше була ідентифікована, працівник повинен звірити надані особою документи і документи, які знаходяться в справі особи. В разі виявлення працівником, що відомості щодо особи, які були раніше з’ясовані при ідентифікації цієї особи, змінилися або закінчився строк дії документів, на підставі яких проводилася ідентифікація, він повинен здійснити повторну ідентифікацію особи.

Працівник повинен проводити повторну ідентифікацію клієнта в разі виконання операції з внесення до системи реєстру в інформацію про особу змін, які не стосуються цінних паперів.

3.15.2. В разі проведення ідентифікації у разі зміни інформації, необхідної для проведення ідентифікації, або закінчення строку дії документів, на підставі яких вона проводилася, працівник повинен внести зміни у анкету (у разі її складання) та надати клієнту для заповнення новий опитувальник (у разі, якщо зміни стосуються інформації, відображеної у опитувальнику). Копії документів, що підтверджують зміни, повинні додаватися до справи клієнта.

3.16. Проведення заходів, спрямованих на перевірку інформації щодо ідентифікації особи.

3.16.1. У разі виникнення у працівника під час здійснення ідентифікації клієнта сумнівів у достатності одержаної інформації або наявності мотивованої підозри щодо недостовірності наданих відомостей працівник вживає заходів щодо перевірки наданих клієнтом відомостей і документів шляхом витребування від клієнта документів, які містять відомості необхідні для ідентифікації особи та уточнення інформації про неї.

3.16.2. З метою проведення заходів, спрямованих на перевірку інформації щодо ідентифікації юридичної особи працівник перевіряє юридичний факт існування клієнта шляхом отримання від клієнта підтверджень державної реєстрації підприємства, включаючи інформацію щодо назви клієнта, організаційно-правової форми, місцезнаходження, інформацію щодо посадових осіб та їх повноважень діяти від імені юридичної особи;

3.16.3. Отримання, за запитом інформації щодо ідентифікації клієнта від Державного комітету регуляторної політики та підприємництва, Держаної податкової адміністрації та органів внутрішніх справ, у порядку визначеному Постановою Кабінету міністрів України № 746 від 25.08.2010р.

3.17. Ідентифікація особи не є обов‘язковою у разі:

- проведення фінансової операції особою, що раніше була ідентифікована ТОВ „АВС”;

- відкриття особових рахунків в системах реєстру різних емітентів одним і тим самим особам, які раніше були ідентифіковані;

- при передачі системи реєстру від одного реєстратора до іншого або при передачі реєстру від реєстратора до зберігача у процесі дематеріалізації.

- укладення правочинів між банками, зареєстрованими в Україні.

Якщо працівник вважає, що інформація щодо ідентифікації осіб у вищевказаних випадках потребує уточнення, то повинна бути проведена повторна ідентифікація цих осіб.

3.18. Копії документів, на підставі яких проводилася ідентифікація, складена під час ідентифікації анкета особи (у разі її складення) та опитувальник формуються у справу клієнта. Справи клієнтів зберігаються протягом п’яти років після проведення фінансової операції.

3.19. У разі знищення, втрати або пошкодження документів, до закінчення строку їх зберігання, незалежно від причин, ТОВ «АВС» в триденний термін після встановлення таких фактів повідомляє про Комісію.

3.20. У разі надходження листа Комісії про продовження строку зберігання документів щодо ідентифікації осіб, які є учасниками окремих фінансових операцій, та документації про здійснення окремих фінансових операцій, ТОВ «АВС» забезпечує подальше зберігання документів на строк, встановлений Комісією.

3.21. У разі надходження листа Комісії після знищення документів або передавання їх відповідно до законодавства до уповноважених на зберігання, ТОВ «АВС» повідомляє про це Комісію з наданням копій документів, що підтверджують факти знищення документів або їх передавання.

  1   2   3   4Схожі:

Примірні правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу iconПравила, що додаються
Про затвердження Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Примірні правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу iconТакож Держфінмоніторинг України згідно із статтею 255 кодекс
Державним комітетом фінансового моніторингу України щодо дій Прокуратури з вимогою про надання компаніями з управління активами копій...
Примірні правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу iconМетодичні рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу небанківським установам щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу
Головною метою зазначених Методичних рекомендацій є надання суб’єктам первинного фінансового моніторингу практичної допомоги у поданні...
Примірні правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу iconРішення «3» червня 2008р м. Київ №614 Про схвалення проекту рішення «Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів»
Державного комітету фінансового моніторингу України «Вимоги до організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії...
Примірні правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу iconМіністерство фінансів україни державний департамент фінансового моніторингу
Для інформаційної взаємодії між суб'єктами первинного фінансового моніторингу (їх відокремленими підрозділами), які не є
Примірні правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу iconМіністерство фінансів україни державний департамент фінансового моніторингу
Держфінмоніторингу України та подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу
Примірні правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу iconПравила прийому до вищого навчального закладу Погоджено
Міністерство освіти і науки надсилає для використання при розробленні правил прийому до вищих навчальних закладів Примірні правила...
Примірні правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу iconМетодичні рекомендації щодо здійснення професійними учасниками ринку цінних паперів внутрішнього фінансового моніторингу
Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (fatf), стандартів Базельського комітету банківського нагляду та...
Примірні правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу iconПравила внутрішнього трудового розпорядку Ст 142 кзпП; України 2 Попередній та остаточний розподіл навчального навантаження
П. п. 24,25 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку; п. 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників...
Примірні правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу iconПоложення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-вр ) та з
Затвердити Зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів, затвердженого
Примірні правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу iconПро затвердження Вимог до кваліфікації працівника
Затвердити Вимоги до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи