Фізичній особі Шановний(а) пан(і)! icon

Фізичній особі Шановний(а) пан(і)!НазваФізичній особі Шановний(а) пан(і)!
Сторінка1/6
Дата конвертації30.04.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5   6
1. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Анкети нов (додаток 3-6).doc
2. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 1 зв_т.doc
3. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 10.doc
4. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 11 дов_дка про поточну пере.doc
5. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 12 акт проведення пере.doc
6. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 13.doc
7. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 7 дов_дка про непов_домлення.doc
8. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 8 дов_дка про в_дсутн_сть економ_чного зм_сту.doc
9. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Додаток 9 дов_дка для в_дпов_дального про терориста.doc
10. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Опитувальники нов (додаток 2).doc
11. /Ф_нансовий мон_торинг/Правила/Прим_рн_ правила нов.doc
12. /Ф_нансовий мон_торинг/Прим_рна посадова _нструкц_я.doc
13. /Ф_нансовий мон_торинг/Прим_рна програма зд_йснення ф_нансового мон_торингу.doc
14. /Ф_нансовий мон_торинг/Прим_рна програма навчання.doc
15. /Ф_нансовий мон_торинг/Прим_рний порядок та режим доступу.doc
Анкета клієнта фізичної особи (фізичної особи-підприємця)
Звіт про виявлені фінансові операції за місць року та вжиті щодо них заходи, а також здійснення інших визначених Правилами заходів
Інформації щодо наявності серед учасників операції, що проводиться через тов «авс», особи, яку внесено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності
Додаток №11 до Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу Довідка про проведення поточної перевірки (вказати підрозділ, відокремлений підрозділ, П.І. Б. та посаду працівника (ів))
Акт проведення перевірки
Результати оцінки критеріїв ризику клієнта тов «авс» та їх управління
Довідка про неповідомлення Державного комітету фінансового моніторингу України про фінансову операцію, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу
Довідка про виявлення фінансової операції, яка не має очевидного економічного сенсу
Довідка щодо наявності серед учасників операції, що проводиться через тов «авс», особи, яку внесено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності
Фізичній особі Шановний(а) пан(і)!
Примірні правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Примірна посадова інструкція працівника відповідального за проведення фінансового моніторингу
Програма здійснення фінансового моніторингу
Програма навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на рік
Примірний порядок та режим доступу до правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програм його здійснення

Додаток №2/1

до Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу ТОВ «АВС»


Фізичній особі

Шановний(а) пан(і)!


На виконання ст.9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» просимо Вас надати наступні відомості, дійсні на дату заповнення, засвідчені Вашим підписом, та дані стосовно характеру та мети встановлення Вами ділових відносин з ТОВ «АВС»:

ОПИТУВАЛЬНИК

(для фізичної особи – розпорядника рахунком)


_________________________(ПІБ) добровільно надає наступну інформацію :

1.Загальна інформація

Прізвище, ім'я, по батькові
Дата народження
Громадянство
Місце проживання або перебування
Відомості про документ, який посвідчує особу (номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі, повна назва органу, який видав)
Ідентифікаційний (реєстраційний) номер (за його наявності) з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або серія та номер паспорта, у якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову в одержанні ідентифікаційного (реєстраційного) номера (для резидентів обов`язково)
Інформація про належність особи до публічних діячів*або до пов'язаних з ними осіб** або осіб, що діють від його імені (вказати відношення до публічного діяча, дані про публічного діяча та додати офіційні документи, що дають можливість з`ясувати джерела походження коштів і вказати назву та реквізити цих документів)
Відомості про контролерів*** фізичної особи (за наявності)
Номери контактного телефону та факсу

2. Додаткові дані (інформація) (данні необхідні для вивчення клієнта вказуються добровільно у разі, якщо вважаєте цю інформацію публічною (відкритою)):

Місце роботи, посада
Адреса електронної пошти
Причетність до осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції

3. Мета встановлення ділових відносин (відмітити правильне):
отримання послуг торговця цінними паперами
отримання послуг щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, зберігання цінних паперів, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за цінними паперами
отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери
пенсійні накопичення
отримання послуг або товарів за цільовими облігаціями
придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь в контролі юридичної особи
викуп емітентом власних акцій
отримання інформаційних, аналітичних довідок
отримання додаткових послуг та операцій, що не протирічать чинному законодавству України
інша мета: ____________________________________________________________
Характер ділових відносин (відмітити правильне):
отримання послуг, передбачених договором про відкриття рахунку в цінних паперах
отримання послуг, передбачених договором про підготовку довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів
інша мета: ____________________________________________________________
Тривалість надання послуг:
одноразова операція;
постійні відносини


Для проведення ідентифікації фізичної особи разом з цим опитувальником надаю (відмітити правильне):

- оригінали або копії документів, що засвідчені нотаріально чи підприємством (установою, організацією), яке їх видало;

- згоду щодо зняття копій з документів або засвідчених в установленому порядку їх копій;

- заперечення щодо зняття копій з документів або засвідчених в установленому порядку їх копій.

Приймаю на себе зобов`язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати наново заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою

___________________________ ___________ ”___” ________ 20__ р.

ПІБ підпис дата

__________________________ __________ (__________) ”___” ________ 20__ р.

Посада працівника, підпис, П.І.Б. дата

що одержав інформацію


* публічні особи - фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; члени суду аудиторів або правлінь центральних банків; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі посадовці збройних сил; члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення

** особами, пов'язаними з публічними діячами, є члени сім'ї та інші близькі родичі, юридичні особи, власниками істотної участі або контролерами яких є публічні діячі або їх близькі родичі (подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені)


*** контролер - це особа, яка здійснює контроль фізичної особи - можливість вирішального впливу на фінансові операції цієї особи незалежно від фактичного володіння активами фізичної особи

Додаток №2/2

до Примірних правил проведення внутрішнього

фінансового моніторингу ТОВ «АВС»

Фізичній особі / for physical person
  1   2   3   4   5   6Схожі:

Фізичній особі Шановний(а) пан(і)! iconРішення від 31. 10. 2013р. №41/ 9 м. Щастя Про припинення фізичній особі-підприємцю Шкарупіній Л.І
Щастинської міської ради XXIV скликання від 19. 02. 2004 року була передана в строкове платне користування фізичній особі – підприємцю...
Фізичній особі Шановний(а) пан(і)! iconРішення від 13. 05. 2014р. №53 м. Щастя Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Ломаченко С. М. на розміщення літнього майданчика та батута за адресою
Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Ломаченко С. М. на розміщення літнього майданчика та батута за адресою: м. Щастя, кв....
Фізичній особі Шановний(а) пан(і)! icon№6/22/139 від 06. 07. 2012р
Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,02712га га за адресою вул. Гайова,...
Фізичній особі Шановний(а) пан(і)! iconКартка №09-11. 00 Призначення компенсації фізичній особі, яка надає соціальні послуги
Письмова заява громадянина встановленої форми про згоду надавати соціальні послуги
Фізичній особі Шановний(а) пан(і)! iconРішення від 2014 року № м. Тернопіль Про надання акта про надання гірничого відводу фізичній особі підприємцю Вітюку Степану Васильовичу с. Чорнівка
Новоселицького району Чернівецької області для розробки Вістрянського родовища суглинків Монастириського району
Фізичній особі Шановний(а) пан(і)! iconРішення №20 двадцять п’ятої сесії Ізяславської міської ради 6 скликання від 20 червня 2012 року
Відмовити фізичній особі-підприємцю Мельничуку Руслану Васильовичу у наданні згоди на проведення в орендованому приміщенні – гаражі...
Фізичній особі Шановний(а) пан(і)! iconРішення №30 тридцять восьмої сесії Ізяславської міської ради 6 скликання від 01 березня 2013 року
Відмовити фізичній особі-підприємцю Мельничуку Руслану Васильовичу у наданні згоди на проведення в орендованому приміщенні – гаражі...
Фізичній особі Шановний(а) пан(і)! iconІнформація щодо проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель
Антрацит, вул. Будівельна, 7, яка надана в оренду фізичній особі-підприємцю Іваніцкому М. В. для обслуговування нежитлової будівлі...
Фізичній особі Шановний(а) пан(і)! iconРішення від 18 вересня 2014 року №1760 м. Тернопіль Про надання акта про надання гірничого відводу фізичній особі підприємцю Вітюку Степану Васильовичу с. Чорнівка
...
Фізичній особі Шановний(а) пан(і)! iconРішення 21 грудня 2012 року №47 Миколаїв Про надання у користування ХIII сесія шостого скликання мисливських угідь фізичній особі підприємцю
Закону України «Про мисливське господарство та полювання», згідно зі статтею 15 Закону України «Про тваринний світ», враховуючи подання...
Фізичній особі Шановний(а) пан(і)! iconРішення від 2014 року № м. Тернопіль Про погодження фізичній особі підприємцю Морозу Мирославу Володимировичу
Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року №615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи