Звіт про власний капітал Відкритого акціонерного товариства „бта банк за станом на 31 грудня 2007 року тис грн. Рядок Найменування статті Примітки icon

Звіт про власний капітал Відкритого акціонерного товариства „бта банк за станом на 31 грудня 2007 року тис грн. Рядок Найменування статті ПриміткиНазваЗвіт про власний капітал Відкритого акціонерного товариства „бта банк за станом на 31 грудня 2007 року тис грн. Рядок Найменування статті Примітки
Дата конвертації13.05.2013
Розмір232.19 Kb.
ТипЗвіт
джерело

Примітки до фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства „БТА Банк” за станом на кінець дня

31 грудня 2007 року


Звіт про власний капітал

Відкритого акціонерного товариства „БТА Банк”

за станом на 31 грудня 2007 року

тис. грн.

Рядок

Найменування статті

Примітки

Статутний капітал зареєстрований, сплачений

Капіталізовані дивіденди

Викуплені власні акції

Емісійні різниці

Резерви та інші фонди банку

Резерви переоцінки

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Капітал, резервні та інші фонди

Усього

2006

рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Залишок на 1 січня 2007 року
480963

3470

7343

2596

61508

50456

2

Скоригований залишок на початок року
2.1

Коригування:

Зміна облікової політики2.2

Виправлення помилок3


Переоцінка необоротних активів


Примітка 1.13.
5221
5221

2727

4

Сума результатів переоцінки необоротних активів в разі їх вибуття
5

Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів


Примітки 1.13, 1.15
(1305)
(1305)(682)6

Переоцінка інвестицій в асоційовані й дочірні компанії7

Сума результатів переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації8

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

Примітка 1.7.
(9)
(9)

(10)

9

Чистий прибуток звітного року


2573

2573

2017

10

Розподіл прибутку до загальних резервів банку
2016
(2016)11

Розподіл прибутку до резервних фондів12

Розподіл прибутку до інших фондів банку13

Дивіденди, що сплачені у звітному році14

Дивіденди, що капіталізовані у звітному році15

Сплата до раніше зареєстрованого статутного капіталу


Примітка 17

7000

16

Внески за акціями нового випуску17

Викуплені власні акції


(545)

(545)
18

Продаж раніше викуплених власних акцій


300

300
19

Анульовані раніше викуплені акції20

Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року
48096
(245)

3

5486

11250

3153

67743

61508Голова Правління Ж.Ж.Єртаєв


Головний бухгалтер О.Г.Луценко


«03» березня 2008р.

Зубенко Т.М. (581-71-67 )


Таблиця 1. Зміни та рух капіталу за 2007 рік.

тис. грн.

Рядок

Найменування статті

Примітки

Статутний капітал зареєстрований, сплачений

Капіталізовані дивіденди

Викуплені власні акції

Емісійні різниці

Резерви та інші фонди банку

Резерви переоцінки

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Капітал, резервні та інші фонди

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Залишок на 1 січня 2007 року
480963

3470

7343

2596

61508

2

Скоригований залишок на початок року

2.1

Коригування:

Зміна облікової політики
2.2

Виправлення помилок
3


Переоцінка необоротних активів


Примітка 1.13.
5221
5221

4

Сума результатів переоцінки необоротних активів в разі їх вибуття

5

Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів


Примітки 1.13, 1.15
(1305)
(1305)

6

Переоцінка інвестицій в асоційовані й дочірні компанії
7

Сума результатів переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації
8

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

Примітка 1.7.
(9)
(9)

9

Чистий прибуток звітного року


2573

2573

10

Розподіл прибутку до загальних резервів банку
2016
(2016)
11

Розподіл прибутку до резервних фондів
12

Розподіл прибутку до інших фондів банку
13

Дивіденди, що сплачені у звітному році
14

Дивіденди, що капіталізовані у звітному році
15

Сплата до раніше зареєстрованого статутного капіталу


Примітка 17

16

Внески за акціями нового випуску
17

Викуплені власні акції


(545)

(545)

18

Продаж раніше викуплених власних акцій


300

300

19

Анульовані раніше викуплені акції
20

Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року
48096

(245)

3

5486

11250

3153

67743


Станом на кінець дня 31.12.2007 року залишки по балансовому рахунку 3630 відсутні.

Сума нарахованих і неотриманих доходів, яка є складовою частиною залишку на балансовому рахунку 5040, складає 4726 тис. грн. (Примітка 10).

Сума нарахованих і несплачених витрат, яка є складовою частиною залишку на балансовому рахунку 5040, складає 9294 тис. грн. (Примітка 15).


Таблиця 2. Зміни та рух капіталу за 2006 рік.

тис. грн.

Рядок

Найменування статті

Примітки

Статутний капітал зареєстрований, сплачений

Капіталізовані дивіденди

Викуплені власні акції

Емісійні різниці

Резерви та інші фонди банку

Резерви переоцінки

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Капітал, резервні та інші фонди,

усього  1. 2

  1. 3

  1. 4

  1. 5

  1. 6

  1. 7

  1. 8

  1. 9

  1. 10

  1. 11

1

Залишок на 1 січня 2006 року
410963

1839

5308

2210

50456

2

Скоригований залишок на початок року

2.1

Коригування:

Зміна облікової політики
2.2

Виправлення помилок
3


Переоцінка необоротних активів2727
2727

4

Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх реалізації

5

Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів


Примітки 1.13, 1.15
(682)
(682)

6

Переоцінка інвестицій в асоційовані й дочірні компанії
7

Сума результатів переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації
8

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж(10)
(10)

9

Чистий прибуток звітного року


2017

2017

10

Розподіл прибутку до загальних резервів банку
11

Розподіл прибутку до резервних фондів
12

Розподіл прибутку до інших фондів банку
1631
(1631)
13

Дивіденди, що сплачені у звітному році
14

Дивіденди, що капіталізовані у звітному році
15

Сплата до раніше зареєстрованого статутного капіталу


Примітка 17

70007000

16

Внески за акціями нового випуску
17

Викуплені власні акції
18

Продаж раніше викуплених власних акцій
19

Анульовані раніше викуплені акції
20

Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2006 року
480963

3470

7343

2596

61508


Станом на 01.01.2007 року залишки по балансовому рахунку 3630 відсутні.

Сума нарахованих і неотриманих доходів, яка є складовою частиною залишку на балансовому рахунку 5040, складає 730 тис. грн. (Примітка 10).

Сума нарахованих і несплачених витрат, яка є складовою частиною залишку на балансовому рахунку 5040, складає 1552 тис. грн. (Примітка 15).Схожі:

Звіт про власний капітал Відкритого акціонерного товариства „бта банк за станом на 31 грудня 2007 року тис грн. Рядок Найменування статті Примітки iconЗвіт про фінансові результати Відкритого акціонерного товариства „бта банк за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року тис грн. Рядок Найменування статті Примітки

Звіт про власний капітал Відкритого акціонерного товариства „бта банк за станом на 31 грудня 2007 року тис грн. Рядок Найменування статті Примітки iconЗвіт про рух грошових коштів Відкритого акціонерного товариства „бта банк за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року (прямий метод) тис грн. Рядок Найменування статті
Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам
Звіт про власний капітал Відкритого акціонерного товариства „бта банк за станом на 31 грудня 2007 року тис грн. Рядок Найменування статті Примітки iconБаланс відкритого акціонерного товариства „бта банк” за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року тис грн. Найменування статті
...
Звіт про власний капітал Відкритого акціонерного товариства „бта банк за станом на 31 грудня 2007 року тис грн. Рядок Найменування статті Примітки iconЗвіт про власний капітал (тис грн.) Рядок Найменування статті Примітки Належить акціонерам материнського банку Частка меншості
Вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти
Звіт про власний капітал Відкритого акціонерного товариства „бта банк за станом на 31 грудня 2007 року тис грн. Рядок Найменування статті Примітки iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства "стома" станом на 31 грудня 2011 року Акціонерам ат «стома» Керівництву ат «стома» Звіт щодо фінансової звітності
Баланс станом на 31. 12. 2011 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Примітки...
Звіт про власний капітал Відкритого акціонерного товариства „бта банк за станом на 31 грудня 2007 року тис грн. Рядок Найменування статті Примітки iconЗвіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, та приміток до звітності. Відповідальність управлінського персоналу
Бта банк (далі Банк), що додаються та включають загальну інформацію про діяльність Банку, баланс станом на 31 грудня 2007 року, звіт...
Звіт про власний капітал Відкритого акціонерного товариства „бта банк за станом на 31 грудня 2007 року тис грн. Рядок Найменування статті Примітки iconЗвіт про фінансові результати Публічного акціонерного товариства „ Дельта Банк за IV квартал 2011 року (тис грн.) Рядок Найменування статті
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки...
Звіт про власний капітал Відкритого акціонерного товариства „бта банк за станом на 31 грудня 2007 року тис грн. Рядок Найменування статті Примітки iconЗвіт про фінансові результати Публічного акціонерного товариства „ Дельта Банк за II квартал 2011 року (тис грн.) Рядок Найменування статті
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки...
Звіт про власний капітал Відкритого акціонерного товариства „бта банк за станом на 31 грудня 2007 року тис грн. Рядок Найменування статті Примітки iconЗвіт про фінансові результати Публічного акціонерного товариства „ Дельта Банк за III квартал 2011 року (тис грн.) Рядок Найменування статті
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки...
Звіт про власний капітал Відкритого акціонерного товариства „бта банк за станом на 31 грудня 2007 року тис грн. Рядок Найменування статті Примітки iconЗвіт про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства „ Дельта Банк за II квартал 2012 року (тис грн.) Найменування статті на 01. 07. 2012 року на

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи