Державний стандарт україни конструкції будівель І споруд двері підвищеної міцності методи механічних випробувань Видання офіційне icon

Державний стандарт україни конструкції будівель І споруд двері підвищеної міцності методи механічних випробувань Видання офіційнеНазваДержавний стандарт україни конструкції будівель І споруд двері підвищеної міцності методи механічних випробувань Видання офіційне
Сторінка1/6
Дата конвертації27.04.2013
Розмір0.91 Mb.
ТипДержавний стандарт
джерело
  1   2   3   4   5   6ДСТУ Б В.2.6-12-97


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будівель і споруд

ДВЕРІ ПІДВИЩЕНОЇ МІЦНОСТІ

Методи механічних випробувань

Видання офіційне


Державний комітет України

у справах містобудування і архітектури

Київ 1997

ДСТУ Б В.2.6-12-97


Передмова


1 РОЗРОБЛЕНО

Проблемною науково-дослідною лабораторією особливо

легких сталевих конструкцій Науково-дослідного комп­лексу

Київського державного технічного університету будівництва

і архітектури (С.І.Білик, к.т.н. - керівник теми; Л.А.Пашун, інж.).

Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом

по цивільному будівництву (КиївЗНДІЕП). (В.І.Москальов, к.т.н. –

керівник теми; Ю.Н.Семко, к.т.н.; Л.Б.Зайончковська, інж.).

ВНЕСЕНО


Головним управлінням житлово-цивільного будівництва

Держкоммістобудування України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом Держкоммістобудування України від 06.02.97 № 15
^

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Держкоммістобудування України


ДСТУ Б В.2.6-12-97


Зміст


C.

1 Галузь використання .................. 1

2 Нормативні посилання ............... 1

3 Терміни, визначення і позначення 2

4 Класифікація навантажень.

Розряди нормативних значень навантажень ...... 3

5 Метод випробування дверей на статичні навантаження 4

5.1 Суть методу ............... 4

5.2 Засоби випробувань .............. 4

5.3 Послідовність проведення випробувань ...... 14

5.4 Оцінка результатів випробувань ......... 16

6 Метод випробування дверей на ударні навантаження 17

6.1 Суть методу .................... 17

6.2 Засоби випробувань ............... 17

6.3 Послідовність проведення випробувань на ударні навантаження ............ 17

6.4 Послідовність проведення випробувань на ударні навантаження

з одночасною дією статичного навантаження 18

6.5 Оцінка результатів випробувань ........... 18

7 Метод випробування дверей на пробивні навантаження 19

7.1 Суть методу ................ 19

7.2 Засоби випробувань 19

7.3 Послідовність проведення випробувань 19

7.4 Оцінка результатів випробувань ...... .19

8 Метод випробування на циклічні навантаження

зачинення - відчинення дверей . 20

8.1 Суть методу 20

8.2 Засоби випробувань 20

8.3 Послідовність проведення випробувань 20

8.4 Оцінка результатів випробувань 20


ДСТУ Б В.2.6-12-97


Додаток А

Періодичність проведення випробувань

в залежності від їх призначення 22

Додаток Б

Потрібна кількість зразків для проведення

випробувань в залежності від призначення 23

Додаток В

Правила оформлення результатів випробувань 25

Додаток Г

Види випробувань, на які розповсюджується ДСТУ 26


ДСТУ Б В.2.6-12-97

^ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Конструкції будівель і споруд

Двері підвищеної міцності.

Методи механічних випробувань


Конструкции зданий и сооружений

Двери повышенной прочности.

Методы механических испытаний


Construction of home and building

Doors of heightened strength.

Methods of mechanical tests

Чинний від 1997-07-01


^ 1 Галузь використання

Цей стандарт поширюється на двері підвищеної міцності як огороджувальної конструкції входу до квартири і встановлює методи механічних випробувань на статичні, ударні та циклічні навантаження.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

^ 2 Нормативні посилання

В цьому стандарті використані посилання на такі документи:

ГОСТ 8.423-81

Секундомеры механические. Методы и средства поверки

ГОСТ 162-90

Штангенглубиномеры. Технические условия

ГОСТ 166-89

Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75

Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 577-68


Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия


ГОСТ 3749-77


Угольники поверочные 90°. Технические условия


ГОСТ 5378-88


Угломер с нониусом. Технические условия


ГОСТ 7502-89


Рулетки измерительные металлические. Технические условия


ГОСТ 8925-68


Щупы плоские для станочных приспособлений. Конструкция


ГОСТ 13837-79


Динамометр общего назначения. Технические условия


ГОСТ 16504-81


Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения


ГОСТ 18321-73


Качество продукции. Правила отбора единиц продукции в выборку


ГОСТ 23711-79


Весы для статического взвешивания. Общие технические условия


ГОСТ 25706-83


Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования


КНД 50-002-93


КНД. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положенняВидання офіційне

ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.2


^ 3 Терміни, визначення і позначення

У цьому стандарті подані такі терміни, визначення і позначення:

3.1 Двері підвищеної міцності це блок дверний, основна несуча конструкція якого виготовлена з металу і який відповідає вимогам захисту квартир та інших приміщень від дій несанкціонованого вторгнення.

3.2 Блок дверний огороджувальна конструкція дверного отвору для входу до приміщення, яка складається з коробки, дверного полотна, завіс, замків.

3.3 Експлуатаційні навантаження це статичні навантаження в площині дверного полотна і в площині, перпендикулярній до нього, а також циклічні, ударні та пробивні навантаження, яких зазнає блок дверний під час експлуатації і які регламентуються відповідними стандартами.

3.4 Циклічні навантаження експлуатаційні навантаження від дії відчинення -зачинення дверей, яких зазнає блок дверний під час експлуатації.

3.5 Зламувальні навантаження навантаження від дії несанкці­онованого вторгнення до квартир чи приміщень через двері, внаслі­док яких блок дверний може перестати виконувати функції огороджувальної конструкції.

3.6 Розряд міцності дверей ступінь опору дверей зламувальним навантаженням.

3.7 Нормальна експлуатація дверей — це експлуатація дверного блока, при якій дії зачинення та відчинення дверей виконуються з прикладенням зусилля, що не перевищує 50 Н.

3.8 Нормативне значення навантаження найбільше значення навантаження певного розряду міцності дверей.

3.9 Кореляційне значення навантаження проміжне значення навантаження певного розряду міцності дверей, яке має кореляцій­ний зв'язок з нормативним значенням того самого розряду.

3.10 Категорія міцності дверей — ступінь опору дверей зламу­вальним навантаженням певного розряду; встановлюється відповід­ними нормативними документами на конструкцію.

3.11 Статичне зусилля — векторний параметр статичного зламувального наван-таження.

3.12 Потенційна енергія — енергетичний параметр ударного зламувального наван-таження.

3.13 Термін нормальної експлуатації дверей час, протягом якого при нормальній експлуатації та нормативній кількості циклів зачинення-відчинення дверей забезпечується надійна робота без відмов та пошкоджень.

ДСТУ Б В.2.6-12-97 с.3


Fi, j - проміжне значення статичного зусилля - сила, яка діє на блок дверний, де і - порядковий номер зусилля, j - точка прикла­дення зусилля;

Fi,j,н - нормативне статичне зусилля, де і - порядковий номер зусилля, j - точка прикладення зусилля;

Fi,j,k - кореляційне значення статичного зусилля, де і - поряд­ковий номер зусилля, j -точка прикладення зусилля;

Р1,н - нормативне статичне зусилля - сила, яка діє в площині дверного полотна;

Р2,н - нормативне статичне зусилля - сила, яка діє на крайку дверного полотна або засув замка в площині дверного полотна;

Тнк - відповідно нормативна та кореляційна кількість циклів зачинення - відчинення дверного полотна;

fj - переміщення у напрямку дії зусилля, де j - точка прикла­дення зусилля;

Еі - потенційна енергія вантажу при випробуваннях на удар, де і = 1; 2;

Ed - потенційна енергія предмета з кулею при випробуваннях на пробиття;

В - ширина дверного полотна;

D - діаметр вантажу;

d - діаметр кулі предмета з кулею при випробуваннях на пробиття;

hj - висота підйому вантажу, де j - зона удару;

m - маса вантажу при випробуваннях на ударні навантаження;

md - маса предмета з кулею при випробуваннях на пробиття.


4 Класифікація навантажень.
  1   2   3   4   5   6Схожі:

Державний стандарт україни конструкції будівель І споруд двері підвищеної міцності методи механічних випробувань Видання офіційне iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт конструкції будинків І споруд
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техническому нормированию
Державний стандарт україни конструкції будівель І споруд двері підвищеної міцності методи механічних випробувань Видання офіційне iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт конструкції будинків І споруд
В документ внесена поправка (п. 3), згідно з листом Держбуду України від 14 червня 2002 року №4/2-242. (“БіС” №3, 2002р.)
Державний стандарт україни конструкції будівель І споруд двері підвищеної міцності методи механічних випробувань Видання офіційне iconДержавний стандарт україни конструкції будинків І споруд
Управлінням промзабудови, інженерної інфраструктури та захисту територій Держбуду України
Державний стандарт україни конструкції будівель І споруд двері підвищеної міцності методи механічних випробувань Видання офіційне iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт конструкції будинків І споруд
Всеросійським науково-дослідним інститутом залізничного транспорту (вниижт мпс) за участю Науково-дослідного інституту транспортного...
Державний стандарт україни конструкції будівель І споруд двері підвищеної міцності методи механічних випробувань Видання офіційне iconНаціональний стандарт україни конструкції будинків І споруд
Розроблено : Технічними комітетами стандартизації тк „ Будівельні матеріали”, тк-300 «Світлопрозорі конструкції»
Державний стандарт україни конструкції будівель І споруд двері підвищеної міцності методи механічних випробувань Видання офіційне iconДержавні будівельні норми україни конструкції будинків І споруд улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей дбн в 6-22-2001 Видання офіційне
Академії будівництва України (канд техн наук Є. К. Карапузов, Ю. П. Спектор, канд техн наук В. М. Чернишов, Т. П. Гутниченко, П....
Державний стандарт україни конструкції будівель І споруд двері підвищеної міцності методи механічних випробувань Видання офіційне iconДержавний стандарт україни щити дерев'яні для підлоги технічні умови Видання офіційне
Розроблено українським науково-дослідним інститутом механічної обробки деревини
Державний стандарт україни конструкції будівель І споруд двері підвищеної міцності методи механічних випробувань Видання офіційне iconДержавні будівельні норми україни інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж дбн в 5-16-99 Видання офіційне
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України (Держбуд України) Київ 1999
Державний стандарт україни конструкції будівель І споруд двері підвищеної міцності методи механічних випробувань Видання офіційне iconСтандарт вищого навчального закладу
Цей стандарт не може бути цілком чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу
Державний стандарт україни конструкції будівель І споруд двері підвищеної міцності методи механічних випробувань Видання офіційне iconСтандарт вищого навчального закладу
Цей стандарт не може бути цілком або частково відтворений, тиражований І розповсюджений як офіційне видання без дозволу умкс
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи