Рішення обласної ради \"28\" лютого 2007 р. №9/12 програма виставкової діяльності луганської області на 200 7 рік зміст 1 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма icon

Рішення обласної ради "28" лютого 2007 р. №9/12 програма виставкової діяльності луганської області на 200 7 рік зміст 1 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована ПрограмаНазваРішення обласної ради "28" лютого 2007 р. №9/12 програма виставкової діяльності луганської області на 200 7 рік зміст 1 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Дата конвертації15.08.2014
Розмір61.64 Kb.
ТипРішення
джерело


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

“28” лютого 2007 р. № 9/12

ПРОГРАМА ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2007 РІК


Зміст


1 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.


3

2 Мета, завдання та пріоритетні напрямки Програми.


4

3 Механізм реалізації та контроль за виконанням Програми.


4

^ 4 Очікувані результати реалізації Програми.


5

5 Фінансове забезпечення Програми.


6

^ 6 Заходи щодо виконання Програми.


7


1 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Програма виставкової діяльності Луганської області на 2007 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2003 № 459-р “Про схвалення Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності”.

Програма визначає мету, завдання, напрямки виставкової діяльності в Луганській області на 2007 рік. Це узгоджений щодо ресурсів, виконавців і термінів реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, організаційних та інших умов розвитку виставкової діяльності в області.

Луганська область розташована на сході України. Її площа складає
26,7 тис. кв. км. Особливістю розташування області є сусідство з Бєлгородською, Воронезькою, Ростовською областями Російської Федерації та економічно розвиненими Донецькою й Харківською областями України.

Оскільки Луганська область розташована на шляхах міжнародних транспортних коридорів та має кордон з Росією, виставкова діяльність є важливим фактором у налагодженні й зміцненні зв'язків між двома країнами, розвитку внутрішньої та зовнішньої торгівлі, обміну передовими технологіями і новими видами продукції.

У ході реалізації Обласної програми виставкової діяльності Луганської області на 2006 рік було взято участь у 8 виставкових заходах як на території України, так і за її межами, досягнуто 5000 ділових контактів і укладено 270 протоколів намірів, проведено семінари для суб’єктів підприємницької діяльності, що сприяло збільшенню товарообороту зовнішньої торгівлі, який склав 4501,6 млн дол. США за січень-вересень 2006 року і у порівнянні з аналогічним періодом 2005 року зріс на 39,9 %. При цьому обсяги експорту збільшилися на 50,5 %, імпорту – на 30,3 % і становили відповідно 2295,3 та 2206,3 млн дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами –
89,0 млн дол. проти від’ємного (168,6 млн дол. США) у січні-вересні 2005 р.

Зовнішньоторговельні операції здійснювали 623 підприємства та фізичні особи області з партнерами зі 109 країн світу.

Обсяги експорту товарів до країн СНД порівняно з січнем-вереснем
2005 року збільшилися на 20,1 %, імпорту – на 35,1 %.

Виставкова діяльність є невід'ємною складовою частиною розвитку ринкових процесів і направлена на закріплення позитивних структурних змін в економіці регіону, сприяє розвитку науково-технічного та технологічного оновлення виробництва області.

Продовження роботи з організації виставкових заходів буде сприяти подальшому розвитку партнерства в напрямках зовнішньої та внутрішньої торгівлі та інноваційної кооперації.

Заходи Програми розроблені для реалізації державної політики у сфері виставкової діяльності, налагодження торговельних відносин з українськими та зарубіжними партнерами, стимулювання залучення внутрішніх та іноземних інвестиційних ресурсів, розвитку науково-технічної та виробничої кооперації.

Розвиток потенційних можливостей Луганської області як транзитної та прикордонної території, відновлення виробничих і торгово-економічних відносин підприємств та організацій області, які існували за часів Радянського Союзу, визначають необхідність розвитку виставкової діяльності.

^ 2 Мета, завдання та пріоритетні напрямки Програми
Метою Програми є сприяння налагодженню торговельних, інвестиційних, науково-технічних відносин підприємств та організацій Луганщини з українськими й зарубіжними партнерами.

Програма спрямована на стимулювання залучення внутрішніх та іноземних інвестиційних ресурсів в економіку області, зміцнення та розвиток міжрегіонального торгово-економічного співробітництва, науково-технічної та виробничої кооперації підприємств і організацій, налагодження нових ділових зв'язків.

Завданнями Програми є:

- провадження державної політики у сфері виставкової діяльності, створення належних умов для її розвитку;

- фінансова підтримка виставкової діяльності;

- сприяння просуванню на внутрішній та зовнішній ринок товарів і послуг вітчизняних виробників;

- залучення інвестицій в економіку області;

- підвищення ефективності спеціалізованих виставкових заходів;

- зміцнення міжнародних економічних зв'язків;

- поширення й впровадження міжнародного ы національного досвіду організації проведення виставок.

^ Пріоритетними напрямками виставкової діяльності Луганської області на 2007 рік є:

- участь підприємств і організацій області у міжнародних виставках, вихід на нові перспективні ринки збуту українських товарів та послуг;

- підвищення рівня інвестиційної привабливості регіону;

- створення виставкового іміджу області.

^

3 Механізм реалізації та контроль за виконанням Програми
Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом залучення провідних підприємств та організацій області до участі у виставкових заходах, їх інформаційної підтримки; забезпечення виставковими площами учасників регіональних виставкових заходів, бронюванням виставкових площ учасникам від Луганської області на виставкових заходах, які проходитимуть за межами області; розробки та розповсюдження спеціальних видань, які присвячені виставковим заходам та містять інформацію щодо економічного потенціалу області, провідних підприємств та організацій регіону; проведення семінарів, форумів у рамках виставкових заходів.
Координацію діяльності щодо виконання основних заходів Програми здійснює Головне управління економіки облдержадміністрації.
Відповідальні виконавці заходів Програми інформують Головне управління економіки облдержадміністрації про хід їх виконання (узагальнена інформація розглядатиметься на засіданнях ради з питань виставкової діяльності в Луганській області). Термін надання – до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

^ 4 Очікувані результати реалізації Програми
Виконання Програми дозволить:

- продовжити створення в області сприятливих умов для проведення виставок і ярмарків на рівні сучасних вимог;

- продовжити інтеграцію області в міжнародний та національний виставковий рух;

- більш ефективно використовувати міжрегіональний та міжнародний досвід для реалізації власних заходів виставково-ярмаркової діяльності;

- активніше пропагувати досягнення регіону у різних сферах соціально-економічної діяльності на вітчизняному та міжнародному рівнях з метою підвищення його іміджу та інвестиційної привабливості;

- розширити співпрацю місцевих товаровиробників з підприємствами різних регіонів України, а також представниками бізнесових кіл інших країн у сферах внутрішньої та зовнішньої економічної діяльності;

- посилити вплив виставкової діяльності на науково-технічне та технологічне оновлення виробництва з метою підвищення конкурентоспроможності продукції місцевих товаровиробників і забезпечення її просування на перспективні ринки збуту;

- активізувати впровадження новітніх досягнень в науково-технічній і технологічній сферах у галузі народного господарства області з метою забезпечення стратегії сталого зростання економіки регіону.

5 Фінансове забезпечення ПрограмиРеалізація Програми буде здійснюватися за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених Головному управлінню економіки облдержадміністрації на 2007 рік згідно з рішенням обласної ради від 27.12.2006 № 7/5, а також з інших джерел, не заборонених законодавством. Загальний обсяг фінансування Програми складає 151 271,00 грн. Головним розпорядником коштів є Головне управління економіки облдержадміністрації, що визначається рішенням обласної ради під час затвердження обласного бюджету.
Схожі:

Рішення обласної ради \"28\" лютого 2007 р. №9/12 програма виставкової діяльності луганської області на 200 7 рік зміст 1 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма iconРішення обласної ради 21. 03. 2008 №21/25 обласна програма протидії торгівлі людьми на період до 2010 року Луганськ 200 8 І визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Однією з проблем, що стоять перед Україною та світовою спільнотою, є торгівля людьми
Рішення обласної ради \"28\" лютого 2007 р. №9/12 програма виставкової діяльності луганської області на 200 7 рік зміст 1 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма iconРішення обласної ради 27. 11. 2008 р. №25/20 концепція регіональної програми поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області І визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
Тверді побутові відходи (далі тпв) утворюються в процесі життєдіяльності людини та є найбільшою за обсягами накопичення групою відходів...
Рішення обласної ради \"28\" лютого 2007 р. №9/12 програма виставкової діяльності луганської області на 200 7 рік зміст 1 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма iconН 6 Заходи щодо виконання Програми виставкової діяльності на 2007 рік
...
Рішення обласної ради \"28\" лютого 2007 р. №9/12 програма виставкової діяльності луганської області на 200 7 рік зміст 1 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма iconРішення міської ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Миколаєва» Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
Рішення обласної ради \"28\" лютого 2007 р. №9/12 програма виставкової діяльності луганської області на 200 7 рік зміст 1 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма iconДодаток до рішення обласної ради від 5 серпня 2011 року №5-5/2011 звіт про виконання Регіональної програми
Державної програми забезпечення судів належними приміщеннями на 2006-2010 роки розроблена Регіональна програма забезпечення діяльності...
Рішення обласної ради \"28\" лютого 2007 р. №9/12 програма виставкової діяльності луганської області на 200 7 рік зміст 1 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма iconРішення Миколаївської міської ради «Про організацію роботи об’єктів торгівлі у вигляді комплексу об'єктів дрібнороздрібної торговельної мережі на території м. Миколаєва» Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, оцінка важливості цієї проблеми
Рішення обласної ради \"28\" лютого 2007 р. №9/12 програма виставкової діяльності луганської області на 200 7 рік зміст 1 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма iconРішення Миколаївської міської ради «Про організацію роботи об’єктів торгівлі у вигляді комплексу об'єктів дрібнороздрібної торговельної мережі на території м. Миколаєва» Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, оцінка важливості цієї проблеми
Рішення обласної ради \"28\" лютого 2007 р. №9/12 програма виставкової діяльності луганської області на 200 7 рік зміст 1 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма iconКонкурс проектів розвитку місцевого самоврядування
Опис та соціально-економічний аналіз проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект
Рішення обласної ради \"28\" лютого 2007 р. №9/12 програма виставкової діяльності луганської області на 200 7 рік зміст 1 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма iconРішення обласної ради " " 2007р. № Програма зайнятості населення Луганської області на 2007 рік загальні положення мета Програми
Мета Програми забезпечення регулювання ринку праці за допомогою правового, організаційного та економічного механізмів, що створюють...
Рішення обласної ради \"28\" лютого 2007 р. №9/12 програма виставкової діяльності луганської області на 200 7 рік зміст 1 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма iconРішення обласної ради від 17 травня 2012 року №26-11/2012 обласна цільова програма «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду іі» на 2012 2013 роки Проблеми, на розв’язання яких спрямовано Програму
Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (далі – проон), підписаної 20 липня 2011 року, у Хмельницькій області розпочато реалізацію...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи