Розпорядження голови обласної ради «24» липня 2012 р м. Луганськ №57-ос Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб icon

Розпорядження голови обласної ради «24» липня 2012 р м. Луганськ №57-ос Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осібНазваРозпорядження голови обласної ради «24» липня 2012 р м. Луганськ №57-ос Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб
Дата конвертації10.08.2014
Розмір82.21 Kb.
ТипРозпорядження
джерело


УКРАЇНА

Луганська обласна рада

шостого скликання
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної ради


«24» липня 2012 р.

м. Луганськ

№ 57-ос


Про внесення змін до Порядку

проведення конкурсу на заміщення

вакантних посад посадових осіб

виконавчого апарату

Луганської обласної ради
На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2012
№ 412, якою внесено зміни до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169, внести до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату Луганської обласної ради, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 19.12.2011 № 163-л (далі – Порядок) такі зміни:

1 Абзаци дев’ятий і десятий пункту 12 виключити. У зв’язку з цим абзаци 11, 12, 13 вважати відповідно абзацами 9, 10, 11.

2 Пункт 30 доповнити абзацом такого змісту:

«Протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ».

3 Пункт 31 доповнити абзацом такого змісту:

«Рішення про призначення на посаду приймається за результатами спеціальної перевірки».

4 Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної ради Харіна Є.М.


Голова

обласної ради В.М.Голенко

Додаток

до розпорядження голови

Луганської обласної ради
«24 » 07 2012 р. № 57-ос


^ Порядок

проведення конкурсу на заміщення

вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату Луганської обласної ради.

Загальні положення

1 Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату Луганської обласної ради третьої-п’ятої категорій (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.
2 Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи виконавчого апарату Луганської обласної ради повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.
3 Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату Луганської обласної ради розпорядженням голови обласної ради утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.
Очолює конкурсну комісію перший заступник голови обласної ради. До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів виконавчого апарату Луганської обласної ради.
4 Переведення на рівнозначну або нижчу посаду, а також просування по службі посадових осіб, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

^

Умови проведення конкурсу5 Умови проведення конкурсу визначаються цим Порядком. Рішення про проведення конкурсу приймається головою обласної ради за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.
6 До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.
7 Особи, які подали необхідні документи до виконавчого апарату обласної ради для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі - кандидати).
8 Конкурс проводиться поетапно:
1) публікація оголошення виконавчого апарату обласної ради про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;
2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;
3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

^

Оголошення про конкурс9 Виконавчий апарат обласної ради має опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома своїх працівників.

10 В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:
1) найменування виконавчого апарату обласної ради із зазначенням місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;
2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;
3) основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;
4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).
В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.
11 При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття головою ради рішення про призначення осіб, згідно з пунктом 4 цього Порядку в межах виконавчого апарату обласної ради, конкурс не оголошується.

^

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі12 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії виконавчого апарату обласної ради, такі документи:
письмову згоду на обробку персональних даних;

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та її проходження;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

копію документа, який посвідчує особу;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи, які працюють у виконавчому апараті обласної ради і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.
13 Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
14 Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.
15 Кадрова служба виконавчого апарату обласної ради перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи.
16 Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.
Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
17. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі.
^ Проведення іспиту та відбір кандидатів
18 Іспит проводиться конкурсною комісією обласної ради з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду, на яку оголошено конкурс.
19 Працівник кадрової служби за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

20 Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про місцеве самоврядування», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу Луганської обласної ради.
21 Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад виконавчого апарату обласної ради розробляється відповідно до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 (із змінами).

22 Порядок проведення іспиту у виконавчому апараті обласної ради та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів затверджується головою обласної ради, відповідно до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.
23 Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
24 Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб.
25 Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву в виконавчому апараті обласної ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.
26 Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.
27 Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.
28 Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
У рішенні комісії, що подається голові обласної ради, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.
29 Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається керівникові не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.
30 Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

Протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ».
31 Рішення про призначення на посаду посадової особи виконавчого апарату обласної ради та зарахування до кадрового резерву приймає голова обласної ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

Рішення про призначення на посаду приймається за результатами спеціальної перевірки».
32 Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене голові обласної ради протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.
33 Рішення голови обласної ради може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.


Керівник секретаріату О.Г.ПашенцевСхожі:

Розпорядження голови обласної ради «24» липня 2012 р м. Луганськ №57-ос Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб iconРозпорядження голови обласної ради 25 травня 2012 року №64-р порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті обласної ради (нова редакція) 1
Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому...
Розпорядження голови обласної ради «24» липня 2012 р м. Луганськ №57-ос Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб iconРозпорядження голови обласної ради «24» липня 2012 р м. Луганськ №58-ос Про внесення зміни до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у
Національного агентства України з питань державної служби від 17. 11. 2011 №57 «Про внесення зміни до Загального порядку проведення...
Розпорядження голови обласної ради «24» липня 2012 р м. Луганськ №57-ос Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб iconРозпорядження «12» 11 2002 р. №91-к м. Луганськ Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в виконавчому апараті Луганської обласної ради
Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад...
Розпорядження голови обласної ради «24» липня 2012 р м. Луганськ №57-ос Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб iconПорядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради
Харківської міської ради як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних...
Розпорядження голови обласної ради «24» липня 2012 р м. Луганськ №57-ос Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб iconПро затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату Луганської обласної ради На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 02. 11. 2011
Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Закону України «Про захист персональних даних» та затвердженням Загального...
Розпорядження голови обласної ради «24» липня 2012 р м. Луганськ №57-ос Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб iconРозпорядження міського голови від 10. 07. 2013р. №54 м. Щастя Про внесення змін у Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому
Постановою кму від 15. 02. 2002р. №169
Розпорядження голови обласної ради «24» липня 2012 р м. Луганськ №57-ос Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб iconПро затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті Луганської обласної ради
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»
Розпорядження голови обласної ради «24» липня 2012 р м. Луганськ №57-ос Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації 23. 09. 2011 №365/2011-р порядо к проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату,
Порядку проведен­ня конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затверд­женого постановою Кабінету Міністрів України...
Розпорядження голови обласної ради «24» липня 2012 р м. Луганськ №57-ос Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб iconРозпорядження міського голови 27. 06. 2013р. №50 м. Щастя Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії з благоустрою міста та екології
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», керуючись Постановою кму від 15. 02. 2002р. №169 «Про затвердження...
Розпорядження голови обласної ради «24» липня 2012 р м. Луганськ №57-ос Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб iconРозпорядження міського голови 14. 10. 2013р. №83 м. Щастя Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії з захисту прав споживачів
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», керуючись Постановою кму від 15. 02. 2002р. №169 «Про затвердження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©bal.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи